Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιος θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επενδυτές λιανικής;

Ο κίνδυνος ρευστότητας
Ο πιστωτικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος πληθωρισμού
Η εσφαλμένη αντίληψη για την αγορά

Απαντήστε στο τελευταίο κουίζ

Σελίδα κουίζ 25 ερωτήσεις