Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η διαφορά κόστους συναλλαγής;

  Κατανόηση της έννοιας της διαφοράς κόστους συναλλαγής

  Διαφορά κόστους συναλλαγής είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή που προσδοκά ένας συναλλασσόμενος να πληρώσει ή να λάβει και την πραγματική τιμή που πληρώνει ή λαμβάνει, εξαιτίας των μεταβολών που γίνονται στην αγορά μέχρι την εκτέλεση της συναλλαγής του. Αυτό συμβαίνει ακόμα και με τις online συναλλαγές, κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο πότε δίνεται μια εντολή και το πότε παραλαμβάνεται.

  Πού συναντήσατε τον όρο «διαφορά κόστους συναλλαγής»;

  Η διαφορά κόστους συναλλαγής αποτελεί σημαντικό όρο στους επενδυτικούς οδηγούς, επειδή απαντάται σε όλες τις κινήσεις αγοράς και πώλησης οποιουδήποτε τίτλου. Η «αρνητική διαφορά κόστους συναλλαγής» αποτελεί συχνό θέμα στις συναλλαγές συναλλάγματος.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαφορά κόστους συναλλαγής

  Διαφορά κόστους συναλλαγής συχνά προκύπτει στη διάρκεια περιόδων υψηλής μεταβλητότητας όταν χρησιμοποιούνται εντολές αγοράς ή πώλησης στην καλύτερη δυνατή τιμή, καθώς και όταν εκτελούνται μεγάλες εντολές όταν ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον στο τρέχον επίπεδο τιμής ώστε να διατηρηθεί η αναμενόμενη τιμή όταν θα γίνει η συναλλαγή.

  Στις εντολές που είναι επιρρεπείς σε διαφορά κόστους συναλλαγής είναι οι εντολές αγοράς ή πώλησης στην καλύτερη δυνατή τιμή, όπου δίνεται στον χρηματομεσίτη η οδηγία να κάνει συναλλαγή στην καλύτερη διαθέσιμη επόμενη τιμή, καθώς και οι εντολές που ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένο όριο (Stop) και οι εντολές με όριο (Limit), όταν μια ξαφνική διακύμανση της τιμής καθιστά αδύνατη τη διαπραγμάτευση στην τιμή που καθορίζεται στην εντολή.

  Παρά το γεγονός ότι η διαφορά κόστους συναλλαγής συχνά θεωρείται ότι είναι αρνητική, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι θετική για τον επενδυτή. Αυτό οφείλεται στο ότι η διαφορά στην τιμή ανάμεσα στην εντολή και την αγορά μιας μετοχής ενδέχεται να αλλάξει ευνοϊκά.

  Ο κίνδυνος διαφοράς κόστους συναλλαγής μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εάν οι συναλλαγές σχεδιαστούν εκ των προτέρων ή χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως εγγυημένα όρια.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου