Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές DexCom, Inc. - DXCM CFD

109.72
0.3%
0.22
Χαμηλό: 108.85
Υψηλό: 110.61
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.22
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Dexcom Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 109.39
Άνοιγμα* 109.15
Μεταβολή 1 έτους* -74.04%
Εύρος ημέρας* 108.85 - 110.61
Εύρος 52 εβδ. 66.89-134.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.44M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 51.72M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 42.30B
Αναλογία P/E 204.53
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 386.26M
Έσοδα 2.79B
EPS 0.54
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 109.72 0.64 0.59% 109.08 110.66 107.46
Feb 7, 2023 109.39 4.35 4.14% 105.04 109.67 103.97
Feb 6, 2023 106.63 -0.90 -0.84% 107.53 108.92 106.26
Feb 3, 2023 108.28 2.05 1.93% 106.23 109.84 105.23
Feb 2, 2023 107.90 0.32 0.30% 107.58 110.31 106.42
Feb 1, 2023 107.51 0.41 0.38% 107.10 108.48 103.89
Jan 31, 2023 106.93 1.92 1.83% 105.01 107.47 104.88
Jan 30, 2023 105.41 0.30 0.29% 105.11 106.79 104.90
Jan 27, 2023 106.60 1.74 1.66% 104.86 107.65 104.40
Jan 26, 2023 106.51 1.61 1.53% 104.90 106.94 103.66
Jan 25, 2023 103.92 0.84 0.81% 103.08 104.87 102.36
Jan 24, 2023 105.89 0.74 0.70% 105.15 106.36 102.52
Jan 23, 2023 106.25 -0.75 -0.70% 107.00 108.73 105.87
Jan 20, 2023 107.72 1.88 1.78% 105.84 107.91 104.65
Jan 19, 2023 106.01 0.12 0.11% 105.89 107.57 105.56
Jan 18, 2023 106.54 -2.35 -2.16% 108.89 110.13 106.33
Jan 17, 2023 109.39 2.37 2.21% 107.02 109.54 105.38
Jan 13, 2023 108.28 2.72 2.58% 105.56 108.52 104.94
Jan 12, 2023 107.03 1.74 1.65% 105.29 108.38 103.20
Jan 11, 2023 106.04 -5.64 -5.05% 111.68 112.32 104.94

DexCom, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 573.3 718.5 1031.6 1476 1926.7 2448.5
Έσοδα 573.3 718.5 1031.6 1476 1926.7 2448.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 194.9 226.4 367.7 530.4 622.2 739.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 378.4 492.1 663.9 945.6 1304.5 1708.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 637.2 761 1217.9 1333.7 1633.1 2184.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 286.2 349.2 432.8 515.7 620.7 810.5
Έρευνα & Ανάπτυξη 156.1 185.4 417.4 273.5 359.9 604.2
Λειτουργικά Έσοδα -63.9 -42.5 -186.3 142.3 293.6 264.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.3 -9.5 59.8 -38.1 -68.6 -90.4
Άλλο, Καθαρό -0.7 3.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -64.9 -48.6 -126.5 104.2 225 173.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -65.6 55.5 -127.5 101.1 493.6 154.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -65.6 55.5 -127.5 101.1 493.6 154.7
Καθαρά Κέρδη -65.6 -50.2 -127.1 101.1 493.6 154.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -65.6 55.5 -127.5 101.1 493.6 154.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -65.6 -50.2 -127.1 101.1 493.6 154.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -65.6 -50.2 -127.1 101.1 493.6 154.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 334.4 345.2 352.8 369.2 390 400.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.19617 0.16078 -0.36139 0.27384 1.26564 0.38636
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.19617 0.18149 -0.35145 0.33848 1.33881 0.50656
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -105.7 0.4 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 14.1 30.3 29.6
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 505 595.1 650.2 698.2 628.8
Έσοδα 505 595.1 650.2 698.2 628.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 161.1 178 203.3 197.5 230.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 343.9 417.1 446.9 500.7 398.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 459.1 494.1 532.7 698.3 587.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 188.6 187 199.8 235.1 220.9
Έρευνα & Ανάπτυξη 109.4 129.1 128.8 236.9 135.9
Λειτουργικά Έσοδα 45.9 101 117.5 -0.1 41.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.6 -24.3 -26.8 -14.6 -5.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 41.3 76.7 90.7 -14.7 36.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 56.5 62.9 70.9 -19.4 97.3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 56.5 62.9 70.9 -19.4 97.3
Καθαρά Κέρδη 56.5 62.9 70.9 -19.4 97.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 56.5 62.9 70.9 -19.4 97.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 56.5 62.9 70.9 -19.4 97.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 56.5 62.9 70.9 -19.4 97.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 418.4 398.4 402 388 428.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13504 0.15788 0.17637 -0.05 0.22691
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13504 0.15788 0.17792 -0.00175 0.22691
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.8 28.8
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 280 744.7 1699.5 1969.4 3424.8 3684.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 123.7 548.6 1385.6 1533.3 2707.7 2731.2
Μετρητά & Ισοδύναμα 94.5 441.5 1137 446.2 817.6 1052.6
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.2 107.1 248.6 1087.1 1890.1 1678.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 101.7 134.3 226.7 286.3 428.5 514.3
Accounts Receivable - Trade, Net 101.7 134.3 226.7 286.3 428.5 514.3
Total Inventory 45.4 45.2 70.7 119.8 234.7 357.3
Prepaid Expenses 9.2 16.6 16.5 30 53.9 81.6
Total Assets 402.8 904.1 1916 2395 4290.5 4933.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 109.4 145.6 183.1 392.8 608.6 889.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 156.6 200.4 262.9 497.8 762.8 1121.4
Accumulated Depreciation, Total -47.2 -54.8 -79.8 -105 -154.2 -231.5
Goodwill, Net 11.3 12.1 18.7 18.6 19.3 26.5
Intangibles, Net 0.2 31.5
Other Long Term Assets, Total 1.9 1.7 14.7 14.2 237.8 301
Total Current Liabilities 102.4 138.9 222.4 360.2 614.1 720.8
Accounts Payable 24.5 46.7 75.5 102.3 163.3 189.4
Accrued Expenses 77 89 144 255.6 439.8 514.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.6 8.8
Other Current Liabilities, Total 0.9 3.2 2.9 1.7 2.2 17.1
Total Liabilities 119 484.7 1252.7 1512.4 2464 2891.2
Total Long Term Debt 6 334.3 1017.6 1074.1 1721.2 2038.8
Long Term Debt 0 327.6 1010.3 1059.7 1667.2 1981.8
Capital Lease Obligations 6 6.7 7.3 14.4 54 57
Other Liabilities, Total 10.6 11.5 12.7 78.1 128.7 125.7
Total Equity 283.8 419.4 663.3 882.6 1826.5 2042.1
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Additional Paid-In Capital 905.7 1093.7 1560.6 1675.9 2125.3 2109
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -621 -671.8 -798.9 -695.7 -202.1 138.7
Other Equity, Total -1 -2.6 1.5 2.3 3.2 0.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 402.8 904.1 1916 2395 4290.5 4933.3
Total Common Shares Outstanding 338.4 348 360 366.4 384.4 388
Treasury Stock - Common -100 -100 -100 -206.2
Deferred Income Tax 5.9
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3445.1 3474.2 3656.2 3684.4 3746.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2632.6 2584.9 2697.9 2731.2 2688.2
Μετρητά & Ισοδύναμα 733.8 1158.8 1444.3 1052.6 716
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1898.8 1426.1 1253.6 1678.6 1972.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 443.4 483.5 529.1 514.3 544.5
Accounts Receivable - Trade, Net 443.4 483.5 529.1 514.3 544.5
Total Inventory 289.7 319.3 351.3 357.3 342.2
Prepaid Expenses 79.4 86.5 77.9 81.6 171.7
Total Assets 4389.8 4503.8 4775.9 4933.3 5057
Property/Plant/Equipment, Total - Net 688.7 770.8 833.5 889.9 938.8
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 860.7 957.6 1036.5 1121.4 1203.7
Accumulated Depreciation, Total -172 -186.8 -203 -231.5 -264.9
Goodwill, Net 18.9 19.1 23.9 26.5 26.6
Other Long Term Assets, Total 237.1 239.7 238.9 301 313.6
Total Current Liabilities 604.1 600.7 734.9 720.8 711.4
Accounts Payable 152.2 165.9 210 189.4 150.1
Accrued Expenses 450 433 522.6 514.3 558.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.9 1.8 2.3 17.1 2.7
Total Liabilities 2486.6 2506.2 2639.8 2891.2 2867.7
Total Long Term Debt 1743 1768.1 1761.3 2038.8 2027.5
Long Term Debt 1688.8 1710.7 1703.5 1981.8 1965.9
Capital Lease Obligations 54.2 57.4 57.8 57 61.6
Other Liabilities, Total 139.5 137.4 143.6 125.7 122.7
Total Equity 1903.2 1997.6 2136.1 2042.1 2189.3
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Additional Paid-In Capital 2162 2193.6 2322.1 2109 1996.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -161.8 -98.9 -28 138.7 236
Treasury Stock - Common -100 -100 -159.5 -206.2 -37.3
Other Equity, Total 2.9 2.8 1.4 0.5 -6.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4389.8 4503.8 4775.9 4933.3 5057
Total Common Shares Outstanding 386.8 386.8 387.6 388 392.4
Intangibles, Net 23.4 31.5 31.4
Deferred Income Tax 5.9 6.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -65.6 -50.2 -127.1 101.1 493.6 154.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 56.2 92 123.2 314.5 475.6 442.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15 16.1 29.1 48.7 67.1 102
Μη Χρηματικά Στοιχεία 113.1 123.5 262.1 158.6 213 322.7
Cash Taxes Paid 0.1 1.4 2.3 4.8 3.6 16.8
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.1 2.4 3.6 10.4 10.6 11.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6.3 2.6 -40.9 6.1 -20.8 -132
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -55.9 -144.4 -139.8 -1015.2 -1018 -216.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -55.7 -66 -67.1 -180 -199 -389.2
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.2 -78.4 -72.7 -835.2 -819 173.1
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8.1 399.1 710.4 10.7 912.1 10.4
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 10.4 10.1 94.6 11.9 15.3 20.3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.3 389 617.7 0 906.2 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8.4 347 695.6 -690.7 371.8 235.4
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.3 1.8 -0.7 2.1 -1.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.9 -1.2 -9.4 -9.9
Deferred Taxes -277.3 -4.9
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 40.3 103.2 174.1 154.7 97.3
Cash From Operating Activities 27.8 89.4 336.7 442.5 71
Cash From Operating Activities 20.9 44.4 69.9 102 36.8
Deferred Taxes -0.3 0.1 0.2 -4.9 0.1
Non-Cash Items 58.2 120.3 185.1 322.7 34.3
Changes in Working Capital -91.3 -178.6 -92.6 -132 -97.5
Cash From Investing Activities -112.2 251 280 -216.1 -411.8
Capital Expenditures -99.7 -200.9 -309 -389.2 -101.6
Other Investing Cash Flow Items, Total -12.5 451.9 589 173.1 -310.2
Cash From Financing Activities 0.8 0.4 11.2 10.4 5.3
Financing Cash Flow Items -7.9 -8.3 -9.1 -9.9 -4.8
Issuance (Retirement) of Stock, Net 8.7 8.7 20.3 20.3 10.1
Foreign Exchange Effects -0.4 0.1 -0.9 -1.4 -1
Net Change in Cash -84 340.9 627 235.4 -336.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.263 43504103 506655 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.6274 21736347 -75610 2022-09-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 4.4796 17302885 -802293 2022-12-31 LOW
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 4.3218 16693318 -1208895 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2437 16391712 156880 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.7262 10530238 2847171 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.5609 9891601 -119599 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.3422 9047009 3297715 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0751 8015184 192962 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 2.0577 7948042 209503 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.8817 7268168 -646636 2022-09-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7976 6943376 -1620235 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4004 5408974 -298536 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.2947 5000766 -151984 2023-01-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.265 4886021 -1210023 2022-09-30 LOW
William Blair & Company, L.L.C. (Research) Research Firm 1.1965 4621748 119780 2022-09-30 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1531 4454124 1510296 2022-09-30 MED
Capital World Investors Investment Advisor 0.9751 3766229 47344 2022-09-30 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.9446 3648714 374085 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.8992 3473151 -620387 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

DexCom Company profile

Σχετικά με την DexCom, Inc.

Η DexCom, Inc. είναι εταιρεία ιατρικών συσκευών. Η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης (CGM), για χρήση από άτομα με διαβήτη και από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Το Dexcom G6 της είναι ένα σύστημα CGM που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος με άλλες συμβατές ιατρικές συσκευές και ηλεκτρονικές διεπαφές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συστήματα αυτόματης δοσολογίας ινσουλίνης, αντλίες ινσουλίνης, μετρητές γλυκόζης αίματος ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση διαβήτη. Το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης Dexcom Share, το οποίο προσφέρεται για χρήση με το σύστημα Dexcom, χρησιμοποιεί μια εφαρμογή στην κινητή συσκευή του ασθενούς για την ασύρματη μετάδοση πληροφοριών γλυκόζης στο cloud και στη συνέχεια σε εφαρμογές στις κινητές συσκευές έως και πέντε καθορισμένων αποδεκτών. Το Dexcom Real-Time API της επιτρέπει στους προσκεκλημένους προγραμματιστές τρίτων να ενσωματώσουν δεδομένα CGM σε πραγματικό χρόνο στις εφαρμογές και τις συσκευές ψηφιακής υγείας τους. Τα άλλα προϊόντα της περιλαμβάνουν το Dexcom ONE και το Dexcom G7.

Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

6340 Sequence Dr
SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,771.80 Price
-1.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

78.71 Price
+0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00331

US100

12,618.10 Price
+0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου