Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Delta Air Lines - DAL CFD

36.59
0.55%
0.20
Χαμηλό: 35.97
Υψηλό: 36.67
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 21:00

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.20
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Delta Air Lines Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 36.38
Άνοιγμα* 36.38
Μεταβολή 1 έτους* -7.71%
Εύρος ημέρας* 35.97 - 36.67
Εύρος 52 εβδ. 27.20-42.30
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.64M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 221.51M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.35B
Αναλογία P/E 12.29
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 642.72M
Έσοδα 53.99B
EPS 2.96
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.25
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 35.97 -0.18 -0.50% 36.15 36.77 35.96
May 31, 2023 35.70 -0.27 -0.75% 35.97 36.91 35.70
May 30, 2023 36.10 0.56 1.58% 35.54 36.89 35.54
May 26, 2023 35.88 0.23 0.65% 35.65 36.21 35.14
May 25, 2023 35.69 0.79 2.26% 34.90 35.78 34.81
May 24, 2023 34.92 -0.96 -2.68% 35.88 35.88 34.48
May 23, 2023 35.82 0.57 1.62% 35.25 36.61 35.16
May 22, 2023 35.16 -0.31 -0.87% 35.47 36.30 35.16
May 19, 2023 35.47 -0.07 -0.20% 35.54 36.03 34.98
May 18, 2023 35.82 0.35 0.99% 35.47 36.13 35.47
May 17, 2023 35.78 2.21 6.58% 33.57 36.14 33.54
May 16, 2023 33.83 0.71 2.14% 33.12 34.20 33.12
May 15, 2023 33.42 0.22 0.66% 33.20 33.69 33.03
May 12, 2023 33.17 0.10 0.30% 33.07 33.51 32.81
May 11, 2023 33.18 -0.59 -1.75% 33.77 33.94 32.98
May 10, 2023 33.67 -0.27 -0.80% 33.94 34.72 33.08
May 9, 2023 34.14 0.60 1.79% 33.54 34.38 33.54
May 8, 2023 34.01 0.14 0.41% 33.87 34.39 33.70
May 5, 2023 33.88 0.83 2.51% 33.05 34.15 33.05
May 4, 2023 33.07 -0.87 -2.56% 33.94 34.06 32.65

Delta Air Lines Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

11:30

Χώρα

US

Γεγονός

Delta Air Lines Inc Annual Shareholders Meeting
Delta Air Lines Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Friday, June 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

11:30

Χώρα

US

Γεγονός

Delta Air Lines Inc Annual Shareholders Meeting
Delta Air Lines Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, July 11, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Delta Air Lines Inc Earnings Release
Q2 2023 Delta Air Lines Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 11, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Delta Air Lines Inc Earnings Release
Q3 2023 Delta Air Lines Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 50582 29899 17095 47007 44438
Έσοδα 50582 29899 17095 47007 44438
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 28758 18352 12480 21135 21190
Ακαθάριστο Εισόδημα 21824 11547 4615 25872 23248
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 47021 28332 29564 40389 39174
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14356 10789 9336 14861 13985
Depreciation / Amortization 2107 1998 2312 2581 2329
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 41 -53
Other Operating Expenses, Total 1824 1405 1163 1771 1723
Λειτουργικά Έσοδα 3561 1567 -12469 6618 5264
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1832 -1560 -3466 -182 -297
Άλλο, Καθαρό 185 391 348 -238 184
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1914 398 -15587 6198 5151
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1318 280 -12385 4767 3935
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1318 280 -12385 4767 3935
Καθαρά Κέρδη 1318 280 -12385 4767 3935
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1318 280 -12385 4767 3935
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1318 280 -12385 4767 3935
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1318 280 -12385 4767 3935
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 641 641 636 653 694
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.05616 0.43682 -19.4733 7.30015 5.67003
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.505 1.31
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.03038 -3.83432 -15.0694 7.30015 5.67003
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -24 -4212 4273
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 12759 13435 13975 13824 9348
Έσοδα 12759 13435 13975 13824 9348
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7087 7189 7662 7824 6084
Ακαθάριστο Εισόδημα 5672 6246 6313 6000 3264
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13058 11965 12553 12346 10156
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3958 3848 3833 3535 3138
Depreciation / Amortization 564 553 538 510 506
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 886 -124 34 41 20
Other Operating Expenses, Total 563 499 486 436 408
Λειτουργικά Έσοδα -299 1470 1422 1478 -808
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -105 -420 -489 -502 -421
Άλλο, Καθαρό -102 70 29 57 29
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -506 1120 962 1033 -1200
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -363 829 695 735 -940
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -363 829 695 735 -940
Καθαρά Κέρδη -363 829 695 735 -940
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -363 829 695 735 -940
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -363 829 695 735 -940
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -363 829 695 735 -940
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 639 641 641 641 637
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.56808 1.29329 1.08424 1.14665 -1.47567
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.33318 1.15011 1.12256 1.19216 -1.45526
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13011 15940 17404 8249 6340
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6534 11319 14096 2882 1768
Μετρητά & Ισοδύναμα 3266 7933 8307 2882 1565
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3268 3386 5789 203
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3176 2404 1396 2854 2314
Accounts Receivable - Trade, Net 3176 2404 1396 2854 2314
Total Inventory 1424 1098 732 1251 1055
Prepaid Expenses 1739 956 988 1012 1112
Other Current Assets, Total 138 163 192 250 91
Total Assets 72288 72459 71996 64532 60266
Property/Plant/Equipment, Total - Net 40145 35986 32262 36937 34329
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 60515 54657 49773 53964 50152
Accumulated Depreciation, Total -20370 -18671 -17511 -17027 -15823
Goodwill, Net 9753 9753 9753 9781 9781
Intangibles, Net 5992 6001 6011 5163 4830
Other Long Term Assets, Total 1259 3067 4901 4402 4986
Total Current Liabilities 25940 20966 15927 20204 18578
Accounts Payable 5106 4240 2840 3266 2976
Accrued Expenses 5781 4906 4434 5561 5337
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2359 1782 1732 2287 1518
Other Current Liabilities, Total 12694 10038 6921 9090 8747
Total Liabilities 65706 68572 70462 49174 46579
Total Long Term Debt 20671 25138 27425 8873 8253
Long Term Debt 19326 23582 26531 8052 7959
Other Liabilities, Total 19095 22468 27110 18641 19748
Total Equity 6582 3887 1534 15358 13687
Common Stock 0.652 0.649 0.06474 0.06517 0
Additional Paid-In Capital 11526 11447 11259 11129 11671
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1170 -148 -428 12454 10039
Treasury Stock - Common -313 -282 -259 -236 -198
Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
Other Equity, Total -5801.65 -7130.65 -9038.06 -7989.06 -7825
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 72288 72459 71996 64532 60266
Total Common Shares Outstanding 641.266 639.968 638.182 642.772 679.944
Capital Lease Obligations 1345 1556 894 821 294
Deferred Income Tax 0 1456
Long Term Investments 2128 1712 1665
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13401 13011 14799 17313 15720
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6611 6534 8368 10770 9955
Μετρητά & Ισοδύναμα 3215 3266 7023 9221 7705
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3396 3268 1345 1549 2250
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3224 3176 3097 3093 3039
Accounts Receivable - Trade, Net 3224 3176 3097 3093 3039
Total Inventory 1379 1424 1473 1734 1292
Prepaid Expenses 2027 1739 1712 1562 1264
Other Current Assets, Total 160 138 149 154 170
Total Assets 73134 72288 72596 74805 73748
Property/Plant/Equipment, Total - Net 40316 40145 38473 37708 37444
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 54130 53479 51496 49857 49178
Accumulated Depreciation, Total -20881 -20370 -19984 -19338 -19136
Goodwill, Net 9753 9753 9753 9753 9753
Intangibles, Net 5990 5992 5994 5997 5999
Long Term Investments 2249 2128 1585 1771 1999
Other Long Term Assets, Total 1425 1259 1992 2263 2833
Total Current Liabilities 28417 25940 25870 26324 24060
Accounts Payable 4754 5106 4958 5353 4810
Accrued Expenses 5555 5781 5356 5277 5187
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2136 2359 2031 1936 1116
Other Current Liabilities, Total 15972 12694 13525 13758 12947
Total Liabilities 66874 65706 68006 70994 70757
Total Long Term Debt 19823 20671 21202 22903 24441
Long Term Debt 19823 20671 21202 22903 24441
Other Liabilities, Total 18634 19095 20934 21767 22256
Total Equity 6260 6582 4590 3811 2991
Common Stock 0.653 0.652 0.651 0.6517 0.65156
Additional Paid-In Capital 11544 11526 11507 11485 11462
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 807 1170 342 -353 -1088
Treasury Stock - Common -337 -313 -313 -313 -312
Other Equity, Total -5754.65 -5801.65 -6946.65 -7008.65 -7071.65
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 73134 72288 72596 74805 73748
Total Common Shares Outstanding 642.717 641.266 641.188 641.198 641.076
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1318 280 -12385 4767 3935
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6363 3264 -3793 8425 7014
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2107 1998 2312 2581 2329
Deferred Taxes 591 115 -3110 1473 1364
Μη Χρηματικά Στοιχεία 395 -1696 7441 -922 -790
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1261 1506 761 481 376
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1952 2567 1949 526 176
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6924 -898 -9238 -4563 -4393
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6366 -3247 -1899 -4936 -5168
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -558 2349 -7339 373 775
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4535 -3852 19356 -2880 -1726
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -60 80 162 -360 65
Total Cash Dividends Paid 0 -260 -980 -909
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -344 -2027 -1575
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4475 -3932 19798 487 693
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5096 -1486 6325 982 895
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Cash From Operating Activities 2235 6363 5175 4306 1771
Changes in Working Capital 2235 1952 5175 4306 1771
Cash From Investing Activities -1100 -6924 -2189 -901 -749
Capital Expenditures -1000 -6366 -4166 -2724 -1766
Other Investing Cash Flow Items, Total -100 -558 1977 1823 1017
Cash From Financing Activities -1179 -4535 -4230 -2422 -1456
Financing Cash Flow Items -13 -60 -40 -27 -13
Total Cash Dividends Paid
Issuance (Retirement) of Stock, Net
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1166 -4475 -4190 -2395 -1443
Net Change in Cash -44 -5096 -1244 983 -434
Net income/Starting Line 1318
Cash From Operating Activities 2107
Deferred Taxes 591
Non-Cash Items 395
Cash Interest Paid 1261
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.3987 73261397 1847013 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7462 30504315 -167344 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.9782 25568320 3141322 2023-03-31 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 3.5236 22646708 468700 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.3689 21652643 579727 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.1028 13515128 3153025 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0489 13168804 351286 2023-03-31 LOW
Newport Trust Company Bank and Trust 1.6221 10425433 0 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.9894 6358900 -3534500 2023-03-31 HIGH
GMT Capital Corp. Hedge Fund 0.969 6228200 828600 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.9232 5933814 636567 2023-03-31 LOW
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC Investment Advisor 0.9125 5864978 -114684 2023-03-31 MED
BNP Paribas Securities Corp. North America Research Firm 0.9057 5821278 611218 2023-03-31 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.8616 5537555 -1591724 2023-03-31 HIGH
U.S. Global Investors, Inc. Investment Advisor 0.8593 5522729 -1158514 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7916 5087926 884494 2023-03-31 LOW
PAR Capital Management, Inc. Hedge Fund 0.7624 4900000 -234729 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.7301 4692327 -48180 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6854 4405088 1010011 2023-03-31 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6216 3995203 3988729 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Delta Air Company profile

Σχετικά με την Delta Air Lines

Η Delta Air Lines, Inc. παρέχει τακτικές αεροπορικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν την αεροπορική εταιρεία και το διυλιστήριο. Η Εταιρεία διαθέτει κόμβους και παρουσία στην αγορά στο Άμστερνταμ, Λονδίνο-Heathrow, Πόλη του Μεξικού, Παρίσι-Charles de Gaulle και Σεούλ-Incheon. Ο τομέας της αεροπορικής εταιρείας διοικείται ως ενιαία επιχειρηματική μονάδα που παρέχει τακτικές αεροπορικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο και περιλαμβάνει το πρόγραμμα επιβράβευσης, καθώς και άλλες βοηθητικές αεροπορικές υπηρεσίες. Το τμήμα διυλιστηρίου της λειτουργεί προς όφελος του τμήματος αεροπορικών εταιρειών, παρέχοντας καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών στο τμήμα αεροπορικών εταιρειών από τη δική της παραγωγή και μέσω καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών που λαμβάνονται μέσω συμφωνιών με τρίτους. Η παραγωγή του διυλιστηρίου αποτελείται από καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών, καθώς και από προϊόντα που δεν είναι καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών. Διατηρεί επίσης συμπληρωματικές επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου, όπως η επιχείρηση εμπορευματικών μεταφορών και η επιχείρηση συντήρησης, επισκευής και συντήρησης (MRO).

Industry: Airlines (NEC)

1030 Delta Blvd
Hartsfield Atlanta Intl Airport
ATLANTA
GEORGIA 30354-1989
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.23 Price
+1.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0203%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0017%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Gold

1,978.60 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,130.40 Price
+0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,498.70 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου