Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Delivery Hero SE - DHER CFD

  28.910
  4.16%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.135
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Delivery Hero SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 30.165
  Άνοιγμα* 30.12
  Μεταβολή 1 έτους* -21.44%
  Εύρος ημέρας* 28.46 - 30.12
  Εύρος 52 εβδ. 29.31-57.82
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 615.11K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.42M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.49B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 261.74M
  Έσοδα 9.60B
  EPS -9.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 30.165 -0.820 -2.65% 30.985 31.315 29.955
  Sep 21, 2023 31.240 0.895 2.95% 30.345 32.855 30.345
  Sep 20, 2023 32.045 1.410 4.60% 30.635 33.710 30.300
  Sep 19, 2023 29.470 -0.260 -0.87% 29.730 30.655 29.470
  Sep 18, 2023 30.465 -0.045 -0.15% 30.510 31.240 30.225
  Sep 15, 2023 30.795 -0.580 -1.85% 31.375 31.945 30.755
  Sep 14, 2023 30.795 1.425 4.85% 29.370 31.265 28.140
  Sep 13, 2023 29.375 -0.115 -0.39% 29.490 29.865 29.025
  Sep 12, 2023 29.545 -0.540 -1.79% 30.085 30.455 29.150
  Sep 11, 2023 30.245 -0.025 -0.08% 30.270 30.470 29.750
  Sep 8, 2023 30.335 -0.210 -0.69% 30.545 31.760 30.110
  Sep 7, 2023 31.365 -0.685 -2.14% 32.050 32.360 31.055
  Sep 6, 2023 32.445 -0.675 -2.04% 33.120 33.120 32.100
  Sep 5, 2023 33.105 -0.160 -0.48% 33.265 33.700 33.105
  Sep 4, 2023 33.645 0.295 0.88% 33.350 33.970 33.330
  Sep 1, 2023 33.270 -0.025 -0.08% 33.295 34.225 32.720
  Aug 31, 2023 33.585 1.930 6.10% 31.655 34.500 30.545
  Aug 30, 2023 32.305 -3.125 -8.82% 35.430 35.515 31.345
  Aug 29, 2023 35.755 0.920 2.64% 34.835 35.955 34.745
  Aug 28, 2023 34.680 0.295 0.86% 34.385 34.990 33.945

  Delivery Hero SE Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, November 9, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:30

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q3 2023 Delivery Hero SE Trading Statement Release
  Q3 2023 Delivery Hero SE Trading Statement Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 8577.3 5855.6 2471.9 1237.6 665.1
  Έσοδα 8577.3 5855.6 2471.9 1237.6 665.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6345.5 4597.6 1977.8 926.4 318
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2231.8 1258 494.1 311.2 347.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10853.5 6935 3366.1 1885.6 906.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3333.5 2667.3 1301.7 883.9 549.4
  Depreciation / Amortization 412.9 296.8 118 88.4 40.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 786.4 -570.4 -6.6 4.2 0.2
  Other Operating Expenses, Total -24.8 -56.3 -24.8 -17.3 -1.1
  Λειτουργικά Έσοδα -2276.2 -1079.4 -894.2 -648 -241.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -503.3 75.1 -465.6 -54.3 -20.7
  Άλλο, Καθαρό -54.4 21.8 -28.7 38.9 3.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2833.9 -982.5 -1388.5 -663.4 -258.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2975.1 -1120.7 -1402.7 -689.9 -277.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -14.9 -3.6 -1.9 1.1 4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2990 -1124.3 -1404.6 -688.8 -273.1
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 920.2 234.8
  Καθαρά Κέρδη -2990 -1124.3 -1404.6 231.4 -38.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2990 -1124.3 -1404.6 -688.8 -273
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2990 -1124.3 -1404.6 231.4 -38.2
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2990 -1124.3 -1404.6 231.4 -38.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 245.865 245.865 199.304 188.697 186.169
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -12.1611 -4.57283 -7.04752 -3.6503 -1.46641
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -10.0803 -6.08161 -7.06643 -3.62102 -1.46327
  Total Adjustments to Net Income 0.1
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 4761.9 3815.4 3398.3 2457.3
  Έσοδα 4761.9 3815.4 3398.3 2457.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3466 2879.5 2686.6 1911
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1295.9 935.9 711.7 546.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5997.1 4856.4 3816.3 3118.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1813.5 1520 1502.3 1165
  Depreciation / Amortization 219.4 193.5 171.3 125.5
  Other Operating Expenses, Total 498.2 263.4 -543.9 -82.8
  Λειτουργικά Έσοδα -1235.2 -1041 -418 -661.4
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -238.5 -112.1 -149.5 -68
  Άλλο, Καθαρό 56.5 -263.6 470.6 -132
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1417.2 -1416.7 -96.9 -861.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1507.8 -1467.3 -178.4 -918.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -8.5 -6.4 -8.1 4.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1516.3 -1473.7 -186.5 -913.6
  Καθαρά Κέρδη -1516.3 -1473.7 -186.5 -913.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1516.2 -1473.8 -186.5 -913.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1516.2 -1473.8 -186.5 -913.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1516.2 -1473.8 -186.5 -913.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 248.548 243.182 237.212 237.917
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.10024 -6.06047 -0.78622 -3.84
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.10024 -6.06047 -0.78622 -3.84
  Total Adjustments to Net Income 0.1 -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3528.8 3594.8 3339 949.6 875.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2417.8 2451.2 2945.3 741.2 364.1
  Μετρητά 2417.9 2446.7 2922.2 699.4 364.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 676.7 451.2 145.5 134.4 87.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 655.1 431.7 138.2 129.4 85.1
  Συνολικό Απόθεμα 141.3 79.5 36.1 8.4 3.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 293 612.9 212.1 65.6 421.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12860.2 12656.5 5766.7 2672.7 2005
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 804.9 681 342.7 193.4 38.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1362.3 1010.1 471.6 260.2 57.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -557.4 -329 -128.9 -66.8 -18.9
  Υπεραξία, Καθαρό 6629.2 5894.8 1106.3 766.6 570.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1255.6 1100.5 271 280.1 307.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 565.7 1362.3 679.3 469.9 209.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.1 6.1 9.8 0.6 2.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 73.9 17 18.6 12.5 0.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2402.3 1754.6 998.9 617.9 327.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 320.6 237 96.6 63.4 29.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1809.5 1324.4 790.8 483.4 253
  Σύνολο Οφειλών 9122.1 7228.7 4609.6 801.2 387.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5484.7 4422.8 3075.9 89.7 1.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5168 4159.6 2949.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 288.4 266.7 26.4 36.1 41.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 54 16 3.7 -2 -2.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 892.7 768.6 504.7 59.5 19.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3738.1 5427.8 1157.1 1871.5 1617.3
  Κοινή Μετοχή 265.1 251 199.4 188.8 185.9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9762.8 8901.9 3485.4 2745.6 2688.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -6394 -4111 -2159.1 -749 -1064.9
  Treasury Stock - Common -7.8 -7.8 -0.1 -0.1 -0.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 112 393.7 -368.5 -313.8 -191.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12860.2 12656.5 5766.7 2672.7 2005
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 257.292 243.182 199.304 188.697 185.852
  Μετρητά & Ισοδύναμα -0.1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 127.9 95.2 55.5 29.7 1.3
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 316.7 263.2 126.4 89.7 1.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 144.3 98 56 41.4 43.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 4.5 23.1 41.8
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3528.8 3997 3594.8 2858.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2417.8 3062 2451.2 2001.2
  Μετρητά 2417.8 2936.2 2446.7 2001.2
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 125.8 4.5 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 676.7 402.2 451.2 564.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 658.3 384.8 437.1 554.1
  Συνολικό Απόθεμα 141.3 112.2 79.5 58.2
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 293 420.6 612.9 235.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12860.2 12573.6 12703.7 12349.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 804.9 740.1 681 509.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7884.8 6987.6 6995.3 7118.8
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 565.7 757.7 1415.1 867
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.1 65.4 0.5 32.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 73.9 25.8 17 962.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2402.3 1822.7 1754.6 1739.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 320.6 212.1 237 168.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 127.9 107.9 95.2 72.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1953.8 1502.7 1422.4 1498
  Σύνολο Οφειλών 9122.1 8086.9 7228.8 6358.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5484.7 5522.4 4422.8 3181.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5168 5241.8 4159.6 2976.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 316.7 280.6 263.2 205
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 288.4 276.1 266.7 258.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 54 17.2 16 11.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 892.7 448.5 768.7 1168.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3738.1 4486.7 5474.9 5990.9
  Κοινή Μετοχή 265.1 251.2 251 249.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 9762.8 9057.4 8901.9 9155.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -6394 -4789.9 -3276.5 -3072.3
  Treasury Stock - Common -7.8 -7.8 -7.8 -1.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 112 -24.2 -393.7 -339.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12860.2 12573.6 12703.7 12349.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 257.292 243.447 243.182 249.153
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2975.1 -1096.5 -1402.7 230.2 -42.2
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -688.8 -901.4 -530 -364.8 -164.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 476.2 436.6 148.4 99.6 57.9
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1407 -21.9 305.1 -760.3 -232.9
  Cash Taxes Paid 68.1 66.1 25.6 15.3 13.6
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 92.6 46.7 15 0.2 0.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 403.1 -219.6 419.2 65.7 52.6
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -67.9 -1946 -905.2 627.3 -37.1
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -252.8 -321.1 -208.4 -95.1 -49.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 184.9 -1624.9 -696.8 722.4 12.2
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 717.6 2299.3 3764.4 -0.1 10.6
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -92.7 -46.7 -15 -0.1 -0.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.6 1252.9 589.8 27.6 12
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 806.7 1093.1 3189.6 -27.6 -1.2
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 8.6 19.1 -51.5 -2.8 -10.1
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -30.5 -529 2277.7 259.6 -201.2
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line -2975.1 -1467.3 -1096.5 -918.1
  Cash From Operating Activities -688.8 -401.9 -901.4 -354.9
  Cash From Operating Activities 476.2 224.2 436.6 149.5
  Non-Cash Items 1407 540.8 -21.9 150.6
  Cash Taxes Paid 68.1 35.5 66.1 7.2
  Cash Interest Paid 92.6 25.1 46.7 18
  Changes in Working Capital 403.1 300.4 -219.6 263.1
  Cash From Investing Activities -67.9 -111.1 -1946 -1790.5
  Capital Expenditures -252.8 -136.8 -321.1 -127.5
  Other Investing Cash Flow Items, Total 184.9 25.7 -1624.9 -1663
  Cash From Financing Activities 717.6 958 2299.3 1184.5
  Financing Cash Flow Items -92.7 -25.3 -46.7 -18
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.6 0.1 1252.9 1242.7
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 806.7 983.2 1093.1 -40.2
  Foreign Exchange Effects 8.6 44.5 19.1 12.2
  Net Change in Cash -30.5 489.5 -529 -948.7

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Delivery Hero Company profile

  Σχετικά με την Delivery Hero SE

  Η Delivery Hero SE είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των online παραγγελιών φαγητού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ως πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών παράδοσης φαγητού από εστιατόρια και καφετέριες. Η Εταιρεία προσφέρει, μεταξύ άλλων, πίτσα, μπιφτέκι, βιολογικά τρόφιμα, vegan κουζίνα και ασιατικά πιάτα. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της περιλαμβάνει τις Foodpanda, PedidosYa, Clickdelivery, Talabat, Yemeksepeti, Donesi, Hungerstation, Carriage, Otlob, Mjam και άλλες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, στην επικράτεια περισσότερων από 40 χωρών, που περιλαμβάνουν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ασία και την Αμερική. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτυακής έκδοσης και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

  Industry: Online Services (NEC)

  Oranienburger Straße 70
  BERLIN
  BERLIN 10117
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου