Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Delfi - P34sg CFD

  1.015
  0.98%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.020
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Delfi Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.025
  Άνοιγμα* 1.035
  Μεταβολή 1 έτους* 14.24%
  Εύρος ημέρας* 1.005 - 1.035
  Εύρος 52 εβδ. 0.80-1.45
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 414.98K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.96M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 653.94M
  Αναλογία P/E 9.78
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 611.16M
  Έσοδα 703.01M
  EPS 0.11
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.01869
  Beta 0.36
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 1.025 -0.010 -0.97% 1.035 1.035 1.025
  Feb 26, 2024 1.025 0.000 0.00% 1.025 1.035 1.025
  Feb 23, 2024 1.035 0.000 0.00% 1.035 1.035 1.025
  Feb 22, 2024 1.025 0.000 0.00% 1.025 1.025 1.015
  Feb 21, 2024 1.025 0.000 0.00% 1.025 1.035 1.025
  Feb 20, 2024 1.045 0.020 1.95% 1.025 1.045 1.025
  Feb 19, 2024 1.025 0.000 0.00% 1.025 1.045 1.025
  Feb 16, 2024 1.035 0.020 1.97% 1.015 1.055 1.015
  Feb 15, 2024 1.015 -0.040 -3.79% 1.055 1.055 0.995
  Feb 14, 2024 1.075 0.000 0.00% 1.075 1.075 1.075
  Feb 13, 2024 1.085 -0.010 -0.91% 1.095 1.095 1.075
  Feb 9, 2024 1.105 0.000 0.00% 1.105 1.105 1.105
  Feb 8, 2024 1.115 0.010 0.90% 1.105 1.115 1.105
  Feb 7, 2024 1.105 -0.010 -0.90% 1.115 1.115 1.105
  Feb 6, 2024 1.105 0.010 0.91% 1.095 1.115 1.085
  Feb 5, 2024 1.095 -0.010 -0.90% 1.105 1.105 1.095
  Feb 2, 2024 1.115 0.020 1.83% 1.095 1.115 1.095
  Feb 1, 2024 1.085 -0.020 -1.81% 1.105 1.105 1.085
  Jan 31, 2024 1.095 0.000 0.00% 1.095 1.105 1.095
  Jan 30, 2024 1.095 0.000 0.00% 1.095 1.095 1.085

  Delfi Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  02:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Delfi Ltd Annual Shareholders Meeting
  Delfi Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 482.972 405.128 385.12 440.692 426.969
  Έσοδα 482.972 405.128 385.12 440.692 426.969
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 334.659 285.421 275.007 307.543 279.051
  Ακαθάριστο Εισόδημα 148.313 119.707 110.113 133.149 147.918
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 419.772 360.874 357.082 396.294 390.946
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 86.685 75.954 80.002 86.661 108.999
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.339 0.481 1.933 2.388 1.676
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.32 -0.632 -0.052 0.077 1.905
  Other Operating Expenses, Total -1.346 -0.35 0.192 -0.375 -1.757
  Λειτουργικά Έσοδα 63.2 44.254 28.038 44.398 36.023
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.156 -0.193 -0.391 -0.821 -0.067
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 63.044 44.061 27.647 43.577 35.956
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 43.895 29.275 17.477 28.216 20.86
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.002 0.002
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 43.895 29.275 17.477 28.218 20.862
  Καθαρά Κέρδη 43.895 29.275 17.477 28.218 20.862
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 43.895 29.275 17.477 28.218 20.862
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 43.895 29.275 17.477 28.218 20.862
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 43.895 29.275 17.477 28.218 20.862
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 611.157 611.157 611.157 611.157 611.157
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07182 0.0479 0.0286 0.04617 0.03414
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.03598 0.02335 0.02415 0.02395 0.01886
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07146 0.04721 0.02854 0.04625 0.03594
  Depreciation / Amortization 1.433 1.072
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 286.174 236.702 246.27 194.638 210.49
  Έσοδα 286.174 236.702 246.27 194.638 210.49
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 200.293 160.862 173.797 135.94 149.481
  Ακαθάριστο Εισόδημα 85.881 75.84 72.473 58.698 61.009
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 250.74 202.195 217.577 169.452 191.422
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 52.078 41.829 44.856 33.724 42.23
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.592 0.372 0.258 0.293 0.764
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Other Operating Expenses, Total -2.598 -1.577 -2.058 -0.505 -1.053
  Λειτουργικά Έσοδα 35.434 34.507 28.693 25.186 19.068
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.069 -0.111 -0.045 -0.113 -0.08
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 35.365 34.396 28.648 25.073 18.988
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 25.198 24.522 19.373 16.979 12.296
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 25.198 24.522 19.373 16.979 12.296
  Καθαρά Κέρδη 25.198 24.522 19.373 16.979 12.296
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 25.198 24.522 19.373 16.979 12.296
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 25.198 24.522 19.373 16.979 12.296
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 25.198 24.522 19.373 16.979 12.296
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 611.157 611.157 611.157 611.157 611.157
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04123 0.04012 0.0317 0.02778 0.02012
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02019 0.0197 0.01569 0.01068 0.01271
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04111 0.03979 0.03166 0.02778 0.01946
  Depreciation / Amortization 0.375 0.709 0.724
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 286.027 238.643 244.852 255.032 220.396
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 77.135 86.238 65.522 57.558 54.708
  Μετρητά 18.893 35.461 20.385 12.263
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.242 50.777 45.137 45.295
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 88.068 77.18 91.453 97.643 75.898
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 73.36 71.09 84.505 92.956 74.529
  Συνολικό Απόθεμα 115.451 64.837 76.847 87.401 76.215
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.28
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.093 10.388 11.03 12.43 13.575
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 395.089 363.896 382.488 402.295 361.118
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 81.46 96.004 107.18 116.983 109.383
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 189.911 208.178 210.01 207.872 186.667
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -108.451 -112.174 -102.83 -90.889 -77.284
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18.181 19.544 20.916 21.576 22.285
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.523 2.872 2.425 2.869 3.764
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.487 2.75 2.906 0.915 0.881
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.411 4.083 4.209 4.92 4.409
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 136.115 111.03 139.717 158.761 142.213
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 49.701 38.013 29.9 37.153 34.626
  Δεδουλευμένα Έξοδα 34.519 39.699 35.334 35.269
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 19.009 10.064 48.748 58.315 58.692
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.289 1.385 1.472 2.009 0.142
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 31.597 21.869 24.263 26.015 48.753
  Σύνολο Οφειλών 148.894 124.592 156.858 174.812 154.988
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.88 0 0 0 0.171
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.171
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.88 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.753 2.037 0.246 1.063 0.81
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.119 0.117 0.117
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.146 11.525 16.776 14.871 11.677
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 246.195 239.304 225.63 227.483 206.13
  Κοινή Μετοχή 95.936 95.936 95.936 95.936 95.936
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 178.303 153.604 138.618 135.65 120.022
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -28.044 -10.236 -8.924 -4.103 -9.828
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 395.089 363.896 382.488 402.295 361.118
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 611.157 611.157 611.157 611.157 611.157
  Μετρητά & Ισοδύναμα 54.708
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 276.627 286.027 255.738 238.643 225.061
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73.191 77.135 94.612 86.238 74.808
  Μετρητά 22.191 18.893 94.612 35.461
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 51 58.242 50.777
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 92.598 88.068 86.469 77.18 77.833
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 78.103 73.36 71.797 71.09 69.357
  Συνολικό Απόθεμα 97.951 115.451 67.649 64.837 58.662
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10.527 4.093 5.379 10.388 13.758
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 394.776 395.089 370.679 363.896 353.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 90.745 81.46 87.496 96.004 99.227
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18.025 18.181 18.732 19.544 20.099
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.346 2.523 2.745 2.872 2.318
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.582 2.487 2.727 2.75 2.876
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.451 4.411 3.241 4.083 4.219
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 118.499 136.115 117.244 111.03 108.647
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 27.395 49.701 40.338 38.013 28.024
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 24.149 19.009 13.247 10.064 16.123
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.385
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 66.955 67.405 63.659 61.568 64.5
  Σύνολο Οφειλών 133.017 148.894 130.257 124.592 127.164
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.599 1.753 1.507 2.037 0.632
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12.919 11.026 11.506 11.525 17.885
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 261.759 246.195 240.422 239.304 226.636
  Κοινή Μετοχή 95.936 95.936 95.936 95.936 95.936
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 186.878 178.303 163.443 153.604 144.314
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -21.055 -28.044 -18.957 -10.236 -13.614
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 394.776 395.089 370.679 363.896 353.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 611.157 611.157 611.157 611.157 611.157
  Μετρητά & Ισοδύναμα 74.808
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.36 1.28 1.629
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 43.895 29.275 17.477 28.216 20.86
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.743 77.185 42.405 32.086 11.96
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.79 13.587 13.771 13.42 11.491
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 18.144 14.821 12.956 18.643 18.658
  Cash Taxes Paid 17.074 10.732 15.437 18.164 15.386
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.63 1.057 3.153 3.67 2.9
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -66.086 19.502 -1.799 -28.193 -39.049
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.609 -0.196 -4.842 -10.419 -20.582
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.775 -3.135 -4.482 -10.185 -5.737
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.166 2.939 -0.36 -0.234 -14.845
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -13.12 -54.738 -28.208 -4.753 -4.314
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.63 -1.176 -3.153 -3.67 -2.9
  Total Cash Dividends Paid -19.196 -14.289 -14.509 -12.59 -10.059
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 6.706 -39.273 -10.546 11.507 8.645
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.201 -0.803 -0.254 0.561 0.745
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -10.187 21.448 9.101 17.475 -12.191
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 43.895 19.373 29.275 12.296 17.477
  Cash From Operating Activities 7.743 17.864 77.185 49.061 42.405
  Cash From Operating Activities 11.79 6.247 13.587 6.874 13.771
  Non-Cash Items 18.144 8.987 14.821 6.75 12.956
  Cash Taxes Paid 17.074 10.246 10.732 6.195 15.437
  Cash Interest Paid 0.63 0.258 1.057 0.764 3.153
  Changes in Working Capital -66.086 -16.743 19.502 23.141 -1.799
  Cash From Investing Activities -3.609 -1.279 -0.196 1.146 -4.842
  Capital Expenditures -3.775 -1.212 -3.135 -1.754 -4.482
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.166 -0.067 2.939 2.9 -0.36
  Cash From Financing Activities -13.12 -9.895 -54.738 -40.47 -28.208
  Financing Cash Flow Items -0.63 -0.258 -1.176 -0.764 -3.153
  Total Cash Dividends Paid -19.196 -9.534 -14.289 -6.6 -14.509
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 6.706 -0.103 -39.273 -33.106 -10.546
  Foreign Exchange Effects -1.201 -1.451 -0.803 -0.717 -0.254
  Net Change in Cash -10.187 5.239 21.448 9.02 9.101
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Berlian Enterprises Ltd. Corporation 50.7547 310191000 0 2023-03-13 LOW
  First Pacific Advisors LP Investment Advisor/Hedge Fund 5.9839 36571310 -5972200 2023-05-29 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.6329 9979773 -320097 2023-02-28 LOW
  Aerodrome International Ltd. Corporation 1.3163 8044500 0 2023-03-13
  Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.8279 5060000 0 2023-09-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.7761 4742902 2597312 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6215 3798300 193400 2023-09-30 LOW
  Aylett & Company (Pty) Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.6192 3784000 3784000 2023-03-31 LOW
  Yacktman Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5031 3075000 -75000 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4693 2868300 90900 2023-09-30 LOW
  PEH Wertpapier AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.3992 2440000 0 2023-02-28 MED
  Point Five Capital GmbH Investment Advisor 0.3992 2440000 0 2023-08-31 MED
  Fidelity International Investment Advisor 0.3957 2418499 2 2023-08-31 LOW
  Chuang (Tiong Choon John) Individual Investor 0.3021 1846100 0 2023-03-13
  Ong (Wai Meng) Individual Investor 0.2772 1694100 1694100 2023-03-13 LOW
  Chuang (Mying Hwa) Individual Investor 0.2493 1523400 0 2023-03-13
  Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 0.2199 1344220 1729 2023-06-30 MED
  First Sentier Investors (Singapore) Investment Advisor 0.2195 1341300 0 2022-11-30 LOW
  Golke (Alex Theodor Hefner) Individual Investor 0.2189 1338000 1338000 2023-03-13
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1635 999000 149800 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Delfi Company profile

  Σχετικά με την Delfi

  Η Delfi Limited ασχολείται κυρίως με την εμπορία και τη διανομή σοκολάτας, ζαχαρωδών προϊόντων σοκολάτας και επενδυτικών συμμετοχών. Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων ζαχαροπλαστικής σοκολάτας με μια σειρά εμπορικών σημάτων και τη διανομή μιας σειράς τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων πρακτορείων. Οι τομείς της είναι η Ινδονησία και οι Περιφερειακές Αγορές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη. Η Εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων σοκολατοειδών ζαχαρωδών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των SilverQueen, Ceres, Selamat και Delfi. Στις Φιλιππίνες, τα εμπορικά της σήματα είναι τα Goya και Knick Knacks. Οι γεωγραφικές της περιοχές περιλαμβάνουν την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία. Οι πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρείες McKeeson Consultants Private Limited, Cocoa Specialities, Inc., Delfi Chocolate Manufacturing S.A., Delfi Cocoa Investments SA, Delfi Marketing Sdn Bhd, Delfi Foods, Inc., Delfi Marketing, Inc. και Nutritional Goodness S.A.

  Industry: Chocolate & Confectionery

  TripleOne Somerset
  111 Somerset Road, #16-12
  238164
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου