Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Delcath Systems, Inc. - DCTH CFD

7.56
2.02%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.32
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.41
Άνοιγμα* 7.45
Μεταβολή 1 έτους* 70.09%
Εύρος ημέρας* 7.37 - 7.56
Εύρος 52 εβδ. 2.34-7.72
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 74.43K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 993.38K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 81.90M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 10.62M
Έσοδα 2.94M
EPS -3.91
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.83
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 7.56 0.19 2.58% 7.37 7.56 7.37
May 25, 2023 7.41 0.28 3.93% 7.13 7.53 7.10
May 24, 2023 7.17 0.44 6.54% 6.73 7.19 6.73
May 23, 2023 7.02 0.28 4.15% 6.74 7.07 6.74
May 22, 2023 6.92 -0.03 -0.43% 6.95 6.99 6.59
May 19, 2023 6.95 0.12 1.76% 6.83 6.97 6.63
May 18, 2023 6.83 0.41 6.39% 6.42 6.86 6.42
May 17, 2023 6.40 0.51 8.66% 5.89 6.50 5.89
May 16, 2023 5.99 0.20 3.45% 5.79 6.04 5.79
May 15, 2023 5.74 -0.02 -0.35% 5.76 5.93 5.69
May 12, 2023 5.89 0.00 0.00% 5.89 5.90 5.69
May 11, 2023 5.90 0.01 0.17% 5.89 5.90 5.74
May 10, 2023 5.91 0.02 0.34% 5.89 6.12 5.89
May 9, 2023 6.04 0.14 2.37% 5.90 6.12 5.75
May 8, 2023 5.91 0.16 2.78% 5.75 5.97 5.62
May 5, 2023 5.91 0.09 1.55% 5.82 6.01 5.75
May 4, 2023 5.77 0.06 1.05% 5.71 5.77 5.54
May 3, 2023 5.69 0.18 3.27% 5.51 5.86 5.50
May 2, 2023 5.56 -0.10 -1.77% 5.66 5.70 5.50
May 1, 2023 5.68 0.09 1.61% 5.59 5.74 5.59

Delcath Systems, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, June 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Delcath Systems Inc Annual Shareholders Meeting
Delcath Systems Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Delcath Systems Inc Earnings Release
Q2 2023 Delcath Systems Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Delcath Systems Inc Earnings Release
Q3 2023 Delcath Systems Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2.719 3.555 1.646 1.58 3.407
Έσοδα 2.719 3.555 1.646 1.58 3.407
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.686 0.671 0.64 0.719 1.009
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.033 2.884 1.006 0.861 2.398
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36.572 28.086 22.949 21.488 31.601
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.103 13.637 11.108 11.279 9.819
Έρευνα & Ανάπτυξη 18.583 13.778 11.201 9.49 19.65
Λειτουργικά Έσοδα -33.853 -24.531 -21.303 -19.908 -28.194
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.685 -1.186 -3.007 11.027 8.921
Άλλο, Καθαρό 0.03 0.068 0.154 0.002 0.051
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -36.508 -25.649 -24.156 -8.879 -19.222
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -36.508 -25.649 -24.156 -8.879 -19.222
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -36.508 -25.649 -24.156 -8.879 -19.222
Καθαρά Κέρδη -36.508 -25.649 -24.156 -8.879 -19.222
Total Adjustments to Net Income 0 -0.055 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -36.508 -25.649 -24.211 -8.879 -19.222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -36.508 -25.649 -24.211 -8.879 -19.222
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -36.508 -25.649 -24.211 -8.879 -19.222
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.86462 7.14575 2.89783 0.0259 0.03819
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.1184 -3.5894 -8.35488 -342.819 -503.343
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.98303 -3.5894 -8.35488 -342.819 -473.936
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.2 0 1.123
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0.597 0.639 0.906 0.797 0.378
Έσοδα 0.597 0.639 0.906 0.797 0.378
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.181 0.237 0.235 0.18 0.033
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.416 0.402 0.671 0.617 0.345
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.922 10.165 8.707 9.781 8.718
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.165 4.994 3.319 4.145 4.204
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.576 4.934 3.953 5.456 4.481
Λειτουργικά Έσοδα -8.325 -9.526 -7.801 -8.984 -8.34
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.688 -0.645 -0.73 -0.665 -0.645
Άλλο, Καθαρό 0.013 0.028 0.026 -0.008 -0.015
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9 -10.143 -8.505 -9.657 -9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9 -10.143 -8.505 -9.657 -9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9 -10.143 -8.505 -9.657 -9
Καθαρά Κέρδη -9 -10.143 -8.505 -9.657 -9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9 -10.143 -8.505 -9.657 -9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9 -10.143 -8.505 -9.657 -9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9 -10.143 -8.505 -9.657 -9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.6224 9.85044 9.21579 8.19048 8.19048
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.77437 -1.0297 -0.92287 -1.17905 -1.09884
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.77437 -1.0297 -0.79266 -1.17905 -1.09884
Total Adjustments to Net Income
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.155 31.152 32.338 12.617 5.919
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.671 22.802 28.575 10.002 2.516
Μετρητά & Ισοδύναμα 7.671 22.802 28.575 10.002 2.516
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.366 0.044 0.057 0.021 1.164
Accounts Receivable - Trade, Net 0.366 0.044 0.057 0.021 0.585
Total Inventory 1.998 1.412 0.855 0.654 0.858
Other Current Assets, Total 4.369 5.264 0.181 0.181 1.381
Total Assets 17.862 33.124 34.635 14.212 6.844
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.707 1.972 2.297 1.595 0.925
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6.638 6.797 5.232
Accumulated Depreciation, Total -4.931 -4.825 -4.307
Total Current Liabilities 14.735 5.954 10.035 15.994 17.75
Accounts Payable 2.018 0.638 1.774 4.533 7.715
Accrued Expenses 4.871 3.974 5.736 7.611 3.434
Notes Payable/Short Term Debt 0 0.551 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.846 0.621 2 0 2.038
Other Current Liabilities, Total 0 0.17 0.525 3.85 4.563
Total Liabilities 23.721 21.172 12.557 20.569 21.783
Total Long Term Debt 7.842 15.011 0 2 0
Other Liabilities, Total 1.144 0.207 2.522 2.575 4.033
Total Equity -5.859 11.952 22.078 -6.357 -14.939
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.1 0.079 0.06 0.001 0.103
Additional Paid-In Capital 451.608 432.831 417.449 364.785 328.962
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -457.484 -420.976 -395.327 -371.171 -344.054
Treasury Stock - Common 0
Other Equity, Total -0.083 0.018 -0.104 0.028 0.05
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17.862 33.124 34.635 14.212 6.844
Total Common Shares Outstanding 10.0466 7.90673 5.9961 0.06709 0.01463
Prepaid Expenses 1.751 1.63 2.67 1.759
Other Long Term Assets, Total 0
Long Term Debt 7.842 15.011 0 2
Total Preferred Shares Outstanding 0.01136 0.01136
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.022 16.155 18.48 19.202 25.384
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.222 7.671 9.831 10.203 16.34
Μετρητά & Ισοδύναμα 24.222 7.671 9.831 10.203 16.34
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.458 0.366 0.537 0.438 0.178
Accounts Receivable - Trade, Net 0.458 0.366 0.537 0.438 0.178
Total Inventory 2.337 1.998 1.926 2.04 2.011
Prepaid Expenses 1.721 1.751 1.84 1.784 1.63
Other Current Assets, Total 0.284 4.369 4.346 4.737 5.225
Total Assets 30.599 17.862 20.226 21.066 27.317
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.577 1.707 1.746 1.864 1.933
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6.547 6.638 6.609 6.718 6.781
Accumulated Depreciation, Total -4.97 -4.931 -4.863 -4.854 -4.848
Total Current Liabilities 13.411 14.735 14.446 12.252 8.662
Accounts Payable 2.428 2.018 2.632 2.067 1.243
Accrued Expenses 7.213 4.871 5.333 5.632 4.584
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0.079 0.315
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.77 7.846 6.481 4.474 2.52
Other Current Liabilities, Total 0 0 0 0
Total Liabilities 25.307 23.721 25.472 23.912 22.092
Total Long Term Debt 5.798 7.842 9.727 11.547 13.308
Other Liabilities, Total 6.098 1.144 1.299 0.113 0.122
Total Equity 5.292 -5.859 -5.246 -2.846 5.225
Common Stock 0.101 0.1 0.086 0.079 0.079
Additional Paid-In Capital 453.37 451.608 442.066 435.922 434.305
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -466.483 -457.484 -447.341 -438.836 -429.179
Other Equity, Total -0.064 -0.083 -0.057 -0.011 0.02
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 30.599 17.862 20.226 21.066 27.317
Total Common Shares Outstanding 10.0816 10.0466 8.59768 7.90673 7.90673
Long Term Debt 5.798 7.842 9.727 11.547 13.308
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 18.368 0 0 0 0
Total Preferred Shares Outstanding 0.01136 0.01136 0.01136 0.01136 0.01136
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -36.508 -25.649 -24.156 -8.879 -19.222
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -24.95 -22.604 -22.868 -23.69 -14.732
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.132 0.146 0.167 0.212 0.444
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.312 8.663 6.927 -7.92 -7.726
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.114 -5.764 -5.806 -7.103 11.772
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.209 -0.143 -0.782 -0.024 -0.076
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.209 -0.143 -0.782 -0.024 -0.076
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 10.143 20.822 42.355 30.305 13.236
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.107 26.475 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 10.857 6.385 42.488 0.15 12.442
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.714 14.437 -0.026 3.68 0.794
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.115 0.122 -0.132 0.014 -0.174
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -15.131 -1.803 18.573 6.605 -1.746
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.873 0.681 0.011
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -9 -36.508 -26.365 -17.86 -8.203
Cash From Operating Activities -4.264 -24.95 -17.591 -12.412 -6.375
Cash From Operating Activities 0.03 0.132 0.098 0.031 0.031
Non-Cash Items 1.982 9.312 5.378 3.785 1.805
Cash Interest Paid 0.491 1.873 1.337 0.842 0.411
Changes in Working Capital 2.724 2.114 3.298 1.632 -0.008
Cash From Investing Activities 0 -0.209 -0.209 -0.141 -0.089
Capital Expenditures 0 -0.209 -0.209 -0.141 -0.089
Cash From Financing Activities 16.694 10.143 4.896 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 23.007 10.857 4.896 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -6.313 -0.714 0
Foreign Exchange Effects 0.02 -0.115 -0.067 -0.046 0.002
Net Change in Cash 12.45 -15.131 -12.971 -12.599 -6.462
Financing Cash Flow Items
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Rosalind Advisors, Inc. Hedge Fund 4.3247 459315 59315 2022-12-21
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4869 370326 12264 2023-03-31 LOW
Ikarian Capital LLC Hedge Fund 3.3949 360569 360569 2023-03-31 HIGH
Kent Lake Capital LLC Hedge Fund 2.0664 219468 0 2023-03-31
Michel (Gerard J) Individual Investor 1.8571 197235 0 2023-04-20 LOW
CIBC World Markets Inc. Research Firm 0.9682 102832 23301 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5907 62733 2851 2023-03-31 LOW
Salamon (Steven A. J.) Individual Investor 0.5208 55315 0 2023-04-20 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.4125 43811 1488 2023-03-31 LOW
Purpura (John) Individual Investor 0.2685 27021 0 2023-04-20 LOW
Advisors Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2544 27021 27021 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2519 26757 0 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.153 16253 3579 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1462 15525 3032 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.1139 12100 12100 2023-03-31 HIGH
Stoll (Roger G) Individual Investor 0.0924 9300 0 2023-04-20
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0657 6977 0 2023-04-30 LOW
Hoffman (David L) Individual Investor 0.0654 6944 6944 2023-04-20
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0439 4663 2419 2023-03-31 HIGH
Aharon (Gilad S.) Individual Investor 0.0377 4000 0 2023-04-20 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Delcath Systems, Inc. Company profile

Σχετικά με την Delcath Systems, Inc.

Η Delcath Systems, Inc. είναι μια εταιρεία ογκολογίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη θεραπεία του πρωτοπαθούς και μεταστατικού καρκίνου του ήπατος. Η Εταιρεία είναι μια εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία και εταιρεία ιατρικών συσκευών που αναπτύσσει τα προϊόντα της. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας είναι το HEPZATO KIT (υδροχλωρική μελφαλάνη για έγχυση/σύστημα ηπατικής χορήγησης) είναι ένα προϊόν συνδυασμού φαρμάκου/συσκευής. Το HEPZATO έχει σχεδιαστεί για τη χορήγηση υψηλής δόσης χημειοθεραπείας στο ήπαρ με ταυτόχρονο έλεγχο της συστηματικής έκθεσης και των σχετικών παρενεργειών. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην εκτέλεση του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης (CDP) στις ηπατικές μεταστάσεις του οφθαλμικού μελανώματος (mOM), στο ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (ICC), στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC ή πρωτοπαθές ήπαρ) και σε άλλους καρκίνους που είναι μεταστατικοί στο ήπαρ.

Industry: Medical Prosthetics

1633 Broadway Ste 22C
NEW YORK
NEW YORK 10019-6708
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,860.20 Price
+0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,939.57 Price
-0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

72.46 Price
-0.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,351.60 Price
-0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου