Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές DarioHealth Corp. - DRIO CFD

  1.12
  5.88%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  DarioHealth Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.19
  Άνοιγμα* 1.21
  Μεταβολή 1 έτους* -65.43%
  Εύρος ημέρας* 1.1 - 1.21
  Εύρος 52 εβδ. 0.68-6.22
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 186.51K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.29M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 67.22M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 27.21M
  Έσοδα 23.55M
  EPS -2.20
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.67
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 17, 2024 1.19 0.01 0.85% 1.18 1.23 1.16
  Apr 16, 2024 1.16 0.02 1.75% 1.14 1.17 1.14
  Apr 15, 2024 1.11 -0.10 -8.26% 1.21 1.24 1.04
  Apr 12, 2024 1.19 -0.17 -12.50% 1.36 1.38 1.14
  Apr 11, 2024 1.41 0.13 10.16% 1.28 1.43 1.23
  Apr 10, 2024 1.27 0.00 0.00% 1.27 1.29 1.24
  Apr 9, 2024 1.27 -0.08 -5.93% 1.35 1.43 1.22
  Apr 8, 2024 1.39 0.05 3.73% 1.34 1.44 1.28
  Apr 5, 2024 1.32 -0.05 -3.65% 1.37 1.41 1.30
  Apr 4, 2024 1.34 -0.09 -6.29% 1.43 1.45 1.29
  Apr 3, 2024 1.40 0.05 3.70% 1.35 1.42 1.22
  Apr 2, 2024 1.30 -0.13 -9.09% 1.43 1.43 1.24
  Apr 1, 2024 1.45 -0.06 -3.97% 1.51 1.51 1.40
  Mar 28, 2024 1.52 0.03 2.01% 1.49 1.63 1.43
  Mar 27, 2024 1.48 -0.03 -1.99% 1.51 1.60 1.46
  Mar 26, 2024 1.49 0.05 3.47% 1.44 1.50 1.44
  Mar 25, 2024 1.45 -0.01 -0.68% 1.46 1.54 1.42
  Mar 22, 2024 1.41 -0.04 -2.76% 1.45 1.51 1.41
  Mar 21, 2024 1.44 0.04 2.86% 1.40 1.44 1.32
  Mar 20, 2024 1.38 -0.03 -2.13% 1.41 1.43 1.30

  DarioHealth Corp. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  IL

  Γεγονός

  Q1 2024 DarioHealth Corp Earnings Release
  Q1 2024 DarioHealth Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 27.656 20.513 7.576 7.559 7.394
  Έσοδα 27.656 20.513 7.576 7.559 7.394
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18.001 16.55 5.063 4.962 5.629
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9.655 3.963 2.513 2.597 1.765
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 88.931 97.007 37.479 25.264 25.082
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 46.816 63.238 27.983 16.61 15.777
  Έρευνα & Ανάπτυξη 19.649 17.219 4.433 3.692 3.676
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.465
  Λειτουργικά Έσοδα -61.275 -76.494 -29.903 -17.705 -17.688
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.107 -0.151 0.507 -0.004 -0.115
  Άλλο, Καθαρό -0.807 -0.084 -0.049 -0.027
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -62.189 -76.729 -29.445 -17.736 -17.803
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
  Καθαρά Κέρδη -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
  Total Adjustments to Net Income -1.643 -2.005 -3.658 -3.155 -0.493
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -63.836 -78.766 -33.103 -20.891 -18.296
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -63.836 -78.766 -33.103 -20.891 -18.296
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -63.836 -78.766 -33.103 -20.891 -18.296
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.635 16.5917 5.96331 2.26614 1.17064
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.70091 -4.74731 -5.55112 -9.21878 -15.629
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.57811 -4.71283 -5.55112 -9.21878 -15.629
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 6.152 7.066 6.809 6.605 6.183
  Έσοδα 6.152 7.066 6.809 6.605 6.183
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.078 3.898 4.077 4.805 5.045
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.074 3.168 2.732 1.8 1.138
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23.839 19.263 19.155 22.316 23.529
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.872 10.411 6.96 11.57 14.356
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.222 5.165 4.782 4.803 4.137
  Λειτουργικά Έσοδα -17.687 -12.197 -12.346 -15.711 -17.346
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.621 -0.579 -0.244 0.093 0.062
  Άλλο, Καθαρό -0.519 -0.049 -0.024 -0.014 -0.743
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.585 -12.825 -12.614 -15.632 -18.027
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.585 -12.825 -12.617 -15.632 -18.028
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.585 -12.825 -12.617 -15.632 -18.028
  Καθαρά Κέρδη -16.585 -12.825 -12.617 -15.632 -18.028
  Total Adjustments to Net Income -1.691 0 -0.265 -0.494 -0.433
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.276 -12.825 -12.882 -16.126 -18.461
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.276 -12.825 -12.882 -16.126 -18.461
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.276 -12.825 -12.882 -16.126 -18.461
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.1863 27.57 25.911 22.9732 22.426
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.6484 -0.46518 -0.49716 -0.70195 -0.8232
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.5183 -0.47283 -0.41348 -0.65241 -0.82346
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.667 -0.211 3.336 1.138 -0.009
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 65.524 45.605 34.128 22.939 13.313
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 49.522 36 28.777 20.586 11.177
  Μετρητά & Ισοδύναμα 49.357 35.808 28.59 20.395 10.997
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.165 0.192 0.187 0.191 0.18
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.899 1.71 1.624 0.672 0.759
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.416 1.31 0.124 0.672 0.168
  Συνολικό Απόθεμα 7.956 6.228 2.293 1.414 1.377
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.908 1.591 1.354 0.203
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.239 0.076 0.08 0.064
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 119.191 100.771 35.407 24.569 14.089
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.994 0.989 1.074 1.413 0.733
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.433 2.215 1.866 2.024
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.439 -1.226 -0.792 -0.611
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.117 0.077 0.205 0.217 0.043
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 19.35 14.376 7.034 5.22 5.164
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.322 5.109 2.48 1.656 2.574
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.885 8.072 3.33 2.341
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.32 1.195 1.224 1.223 2.59
  Σύνολο Οφειλών 39.192 15.222 7.256 5.675 5.164
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 18.105 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 18.105
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.737 0.846 0.222 0.455 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 79.999 85.549 28.151 18.894 8.925
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.002 0.00081 0.00022 0.008
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 365.846 307.561 171.399 129.039 98.171
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -285.85 -222.014 -143.248 -110.145 -89.254
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 119.191 100.771 35.407 24.569 14.089
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 25.7245 16.5734 8.11949 2.23565 1.83039
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00357 0.01193 0.01582 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00081 -0.00022
  Υπεραξία, Καθαρό 41.64 41.64
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9.916 12.46
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8.823
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 56.211 65.777 55.476 65.524 71.582
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.273 52.995 43.318 49.522 57.257
  Μετρητά & Ισοδύναμα 43.878 52.602 38.789 49.357 57.081
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.395 0.393 4.529 0.165 0.176
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.467 6.868 5.281 8.046 6.563
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.533 4.821 2.797 6.416 4.521
  Συνολικό Απόθεμα 5.471 5.914 6.877 7.956 7.762
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 106.505 117.159 108.009 119.191 126.334
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.977 1.888 1.935 1.994 2.032
  Υπεραξία, Καθαρό 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.541 7.678 8.803 9.916 11.053
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.136 0.176 0.155 0.117 0.027
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.106 8.076 17.617 19.35 11.524
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.929 1.451 1.883 2.322 1.982
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.119 0.145 0.291 0.293 0.27
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.684 0.789 0.925 1.32 2.76
  Σύνολο Οφειλών 38.47 38.755 35.979 39.192 37.388
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 29 29.094 16.745 18.105 24.046
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.364 1.585 1.617 1.737 1.818
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 68.035 78.404 72.03 79.999 88.946
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 401.887 395.352 370.702 365.846 361.912
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -333.855 -316.951 -298.675 -285.85 -272.968
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 106.505 117.159 108.009 119.191 126.334
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 27.2152 26.7847 25.8753 25.7245 23.291
  Total Preferred Shares Outstanding 0.01896 0.01896 0.00356 0.00357 0.00991
  Payable/Accrued 5.374 5.691 5.935 6.592 6.512
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 29 29.094 16.745 18.105 24.046
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 8.583 8.823
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -47.845 -50.409 -17.736 -15.725 -11.47
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.356 0.282 0.19 0.183 0.207
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 20.108 26.322 11.369 2.625 3.758
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.477 -3.287 0.15 -0.797 2.368
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.573 -8.134 -1.622 -0.113 0.006
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.573 -0.261 -0.118 -0.098 -0.071
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -7.873 -1.504 -0.015 0.077
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 61.94 65.766 27.548 25.247 18.743
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 38.154 65.766 27.548 25.247 18.743
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 13.522 7.223 8.19 9.409 7.279
  Amortization 4.361 3.035
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.876
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 23.786
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -12.825 -62.193 -49.576 -33.944 -15.916
  Cash From Operating Activities -4.757 -47.845 -39.904 -29.209 -18.094
  Cash From Operating Activities 0.097 0.356 0.243 0.154 0.07
  Amortization 1.113 4.361 3.224 2.087 0.963
  Non-Cash Items 4.585 20.108 13.818 9.303 5.35
  Changes in Working Capital 2.273 -10.477 -7.613 -6.809 -8.561
  Cash From Investing Activities -4.362 -0.573 -0.514 -0.34 -0.181
  Capital Expenditures -0.074 -0.573 -0.514 -0.34 -0.181
  Other Investing Cash Flow Items, Total -4.288 0 0 0 0
  Cash From Financing Activities -1.389 61.94 61.675 61.675 38.023
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 38.154 37.889 37.889 38.023
  Net Change in Cash -10.508 13.522 21.257 32.126 19.748
  Cash Interest Paid 1.072 1.876 0.969 0.181
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.389 23.786 23.786 23.786

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  DarioHealth Corp. Company profile

  Σχετικά με την DarioHealth Corp.

  Η DarioHealth Corp.(DarioHealth) είναι μια εταιρεία ψηφιακών θεραπειών (DTx). Η DarioHealth δραστηριοποιείται στη διασταύρωση των βιοεπιστημών, της επιστήμης της συμπεριφοράς και της τεχνολογίας λογισμικού για την παροχή ολοκληρωμένων και ελκυστικών ψηφιακών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η DarioHealth προσφέρει ψηφιακές θεραπευτικές λύσεις που καλύπτουν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, της υπέρτασης, της διαχείρισης βάρους, του μυοσκελετικού συστήματος και της συμπεριφορικής υγείας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας. Τα προϊόντα DarioHealth περιλαμβάνουν το σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης αίματος Dario, το σύστημα παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης Dario και την έξυπνη ζυγαριά Dario. Η συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης αίματος Dario είναι ένα σύστημα που μετρά τα επίπεδα σακχάρου. Το Dario Smart Scale είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και αποθηκεύεται σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο στην εφαρμογή Dario App. Προσφέρει σπονδυλωτή πλατφόρμα που ενσωματώνει την ψηφιακή θεραπευτική, την καθοδήγηση, τις συσκευές και τους παρόχους φροντίδας. Η σουίτα των προσφορών της περιλαμβάνει τα Dario Tools, DarioEngage και Dario Loop.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  322 W 57Th St. #33B
  NEW YORK
  NEW YORK 10019
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0190%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου