Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές DarioHealth Corp. - DRIO CFD

4.10
1.91%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

DarioHealth Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.18
Άνοιγμα* 4.14
Μεταβολή 1 έτους* -38.85%
Εύρος ημέρας* 4.05 - 4.27
Εύρος 52 εβδ. 3.13-7.69
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 93.51K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.30M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 112.30M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.36M
Έσοδα 26.66M
EPS -2.49
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.36
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 4.10 -0.04 -0.97% 4.14 4.27 4.03
Jun 6, 2023 4.18 0.00 0.00% 4.18 4.23 4.06
Jun 5, 2023 4.13 0.23 5.90% 3.90 4.28 3.90
Jun 2, 2023 3.98 0.04 1.02% 3.94 4.04 3.80
Jun 1, 2023 3.97 0.18 4.75% 3.79 4.01 3.79
May 31, 2023 3.90 0.12 3.17% 3.78 3.96 3.78
May 30, 2023 3.81 0.03 0.79% 3.78 3.90 3.78
May 26, 2023 3.81 0.07 1.87% 3.74 3.96 3.73
May 25, 2023 3.75 -0.10 -2.60% 3.85 3.88 3.63
May 24, 2023 3.84 -0.14 -3.52% 3.98 4.03 3.73
May 23, 2023 4.00 0.11 2.83% 3.89 4.15 3.86
May 22, 2023 3.97 0.37 10.28% 3.60 4.09 3.60
May 19, 2023 3.68 0.07 1.94% 3.61 3.78 3.59
May 18, 2023 3.75 0.08 2.18% 3.67 3.81 3.49
May 17, 2023 3.67 -0.10 -2.65% 3.77 3.84 3.66
May 16, 2023 3.73 -0.01 -0.27% 3.74 3.80 3.69
May 15, 2023 3.75 -0.05 -1.32% 3.80 4.02 3.75
May 12, 2023 3.95 0.18 4.77% 3.77 4.00 3.77
May 11, 2023 3.84 0.16 4.35% 3.68 4.04 3.68
May 10, 2023 3.67 0.09 2.51% 3.58 3.70 3.45

DarioHealth Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

IL

Γεγονός

Q2 2023 DarioHealth Corp Earnings Release
Q2 2023 DarioHealth Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

IL

Γεγονός

Q3 2023 DarioHealth Corp Earnings Release
Q3 2023 DarioHealth Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 27.656 20.513 7.576 7.559 7.394
Έσοδα 27.656 20.513 7.576 7.559 7.394
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18.001 16.55 5.063 4.962 5.629
Ακαθάριστο Εισόδημα 9.655 3.963 2.513 2.597 1.765
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 88.931 97.007 37.479 25.264 25.082
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 46.816 63.238 27.983 16.61 15.777
Έρευνα & Ανάπτυξη 19.649 17.219 4.433 3.692 3.676
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.465
Λειτουργικά Έσοδα -61.275 -76.494 -29.903 -17.705 -17.688
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.107 -0.151 0.507 -0.004 -0.115
Άλλο, Καθαρό -0.807 -0.084 -0.049 -0.027
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -62.189 -76.729 -29.445 -17.736 -17.803
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
Καθαρά Κέρδη -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
Total Adjustments to Net Income -1.643 -2.005 -3.658 -3.155 -0.493
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -63.836 -78.766 -33.103 -20.891 -18.296
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -63.836 -78.766 -33.103 -20.891 -18.296
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -63.836 -78.766 -33.103 -20.891 -18.296
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.635 16.5917 5.96331 2.26614 1.17064
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.70091 -4.74731 -5.55112 -9.21878 -15.629
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.57811 -4.71283 -5.55112 -9.21878 -15.629
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 7.066 6.809 6.605 6.183 8.059
Έσοδα 7.066 6.809 6.605 6.183 8.059
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.898 4.077 4.805 5.045 4.074
Ακαθάριστο Εισόδημα 3.168 2.732 1.8 1.138 3.985
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.263 19.155 22.316 23.529 23.931
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.411 6.96 11.57 14.356 13.93
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.165 4.782 4.803 4.137 5.927
Λειτουργικά Έσοδα -12.197 -12.346 -15.711 -17.346 -15.872
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.579 -0.244 0.093 0.062 -0.018
Άλλο, Καθαρό -0.049 -0.024 -0.014 -0.743 -0.026
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.825 -12.614 -15.632 -18.027 -15.916
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.825 -12.617 -15.632 -18.028 -15.916
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.825 -12.617 -15.632 -18.028 -15.916
Καθαρά Κέρδη -12.825 -12.617 -15.632 -18.028 -15.916
Total Adjustments to Net Income 0 -0.265 -0.494 -0.433 -0.451
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.825 -12.882 -16.126 -18.461 -16.367
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.825 -12.882 -16.126 -18.461 -16.367
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.825 -12.882 -16.126 -18.461 -16.367
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.57 25.911 22.9732 22.426 19.6241
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.46518 -0.49716 -0.70195 -0.8232 -0.83403
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.47283 -0.41348 -0.65241 -0.82346 -0.82959
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.211 3.336 1.138 -0.009
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 65.524 45.605 34.128 22.939 13.313
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 49.522 36 28.777 20.586 11.177
Μετρητά & Ισοδύναμα 49.357 35.808 28.59 20.395 10.997
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.165 0.192 0.187 0.191 0.18
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.899 1.71 1.624 0.672 0.759
Accounts Receivable - Trade, Net 6.416 1.31 0.124 0.672 0.168
Total Inventory 7.956 6.228 2.293 1.414 1.377
Prepaid Expenses 0.908 1.591 1.354 0.203
Other Current Assets, Total 0.239 0.076 0.08 0.064
Total Assets 119.191 100.771 35.407 24.569 14.089
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.994 0.989 1.074 1.413 0.733
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.433 2.215 1.866 2.024
Accumulated Depreciation, Total -1.439 -1.226 -0.792 -0.611
Other Long Term Assets, Total 0.117 0.077 0.205 0.217 0.043
Total Current Liabilities 19.35 14.376 7.034 5.22 5.164
Accounts Payable 2.322 5.109 2.48 1.656 2.574
Accrued Expenses 6.885 8.072 3.33 2.341
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.32 1.195 1.224 1.223 2.59
Total Liabilities 39.192 15.222 7.256 5.675 5.164
Total Long Term Debt 18.105 0 0 0 0
Long Term Debt 18.105
Other Liabilities, Total 1.737 0.846 0.222 0.455 0
Total Equity 79.999 85.549 28.151 18.894 8.925
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.003 0.002 0.00081 0.00022 0.008
Additional Paid-In Capital 365.846 307.561 171.399 129.039 98.171
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -285.85 -222.014 -143.248 -110.145 -89.254
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 119.191 100.771 35.407 24.569 14.089
Total Common Shares Outstanding 25.7245 16.5734 8.11949 2.23565 1.83039
Total Preferred Shares Outstanding 0.00357 0.01193 0.01582 0 0
Other Equity, Total -0.00081 -0.00022
Goodwill, Net 41.64 41.64
Intangibles, Net 9.916 12.46
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.823
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 55.476 65.524 71.582 82.444 71.376
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43.318 49.522 57.257 68.126 55.748
Μετρητά & Ισοδύναμα 38.789 49.357 57.081 67.949 55.558
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.529 0.165 0.176 0.177 0.19
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.281 8.046 6.563 5.971 7.845
Accounts Receivable - Trade, Net 2.797 6.416 4.521 3.138 4.574
Total Inventory 6.877 7.956 7.762 8.347 7.783
Total Assets 108.009 119.191 126.334 137.339 127.331
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.935 1.994 2.032 0.985 0.978
Goodwill, Net 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64
Intangibles, Net 8.803 9.916 11.053 12.19 13.314
Other Long Term Assets, Total 0.155 0.117 0.027 0.08 0.023
Total Current Liabilities 17.617 19.35 11.524 12.986 13.098
Accounts Payable 1.883 2.322 1.982 3.28 4.228
Accrued Expenses 0.291 0.293 0.27 0.137 0.212
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.925 1.32 2.76 2.763 1.466
Total Liabilities 35.979 39.192 37.388 37.687 13.146
Total Long Term Debt 16.745 18.105 24.046 23.061 0
Other Liabilities, Total 1.617 1.737 1.818 1.64 0.048
Total Equity 72.03 79.999 88.946 99.652 114.185
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00109
Common Stock 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 370.702 365.846 361.912 356.492 352.564
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -298.675 -285.85 -272.968 -256.842 -238.381
Other Equity, Total -0.00109
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 108.009 119.191 126.334 137.339 127.331
Total Common Shares Outstanding 25.8753 25.7245 23.291 22.86 22.071
Total Preferred Shares Outstanding 0.00356 0.00357 0.00991 0.0108 0.0109
Payable/Accrued 5.935 6.592 6.512 6.806 7.192
Long Term Debt 16.745 18.105 24.046 23.061
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.583 8.823
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -62.193 -76.761 -29.445 -17.736 -17.803
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -47.845 -50.409 -17.736 -15.725 -11.47
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.356 0.282 0.19 0.183 0.207
Μη Χρηματικά Στοιχεία 20.108 26.322 11.369 2.625 3.758
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.477 -3.287 0.15 -0.797 2.368
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.573 -8.134 -1.622 -0.113 0.006
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.573 -0.261 -0.118 -0.098 -0.071
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -7.873 -1.504 -0.015 0.077
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 61.94 65.766 27.548 25.247 18.743
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 38.154 65.766 27.548 25.247 18.743
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 13.522 7.223 8.19 9.409 7.279
Amortization 4.361 3.035
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.876
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 23.786
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -12.825 -62.193 -49.576 -33.944 -15.916
Cash From Operating Activities -4.757 -47.845 -39.904 -29.209 -18.094
Cash From Operating Activities 0.097 0.356 0.243 0.154 0.07
Amortization 1.113 4.361 3.224 2.087 0.963
Non-Cash Items 4.585 20.108 13.818 9.303 5.35
Changes in Working Capital 2.273 -10.477 -7.613 -6.809 -8.561
Cash From Investing Activities -4.362 -0.573 -0.514 -0.34 -0.181
Capital Expenditures -0.074 -0.573 -0.514 -0.34 -0.181
Other Investing Cash Flow Items, Total -4.288 0 0 0 0
Cash From Financing Activities -1.389 61.94 61.675 61.675 38.023
Issuance (Retirement) of Stock, Net 38.154 37.889 37.889 38.023
Net Change in Cash -10.508 13.522 21.257 32.126 19.748
Cash Interest Paid 1.072 1.876 0.969 0.181
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.389 23.786 23.786 23.786
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nantahala Capital Management, LLC Hedge Fund 9.1745 2418507 -48250 2023-03-31 LOW
More Investment House Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.6439 1487816 -30210 2023-03-31 LOW
Phoenix Investment and Finances Ltd Investment Advisor 5.0871 1341027 0 2023-03-31 LOW
Kershner Trading Americas, L.L.C. Corporation 4.6793 1233524 1233524 2022-05-10
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Investment Advisor 4.0459 1066561 0 2023-03-31 LOW
Appian Way Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 3.8799 1022782 -121196 2023-03-31 HIGH
Raphael (Erez) Individual Investor 3.0443 802521 91777 2023-03-03 LOW
Cohen (Oded) Individual Investor 1.3779 363243 -20000 2021-10-14
Perceptive Advisors LLC Private Equity 1.1906 313869 -14000 2023-03-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0946 288549 0 2023-03-31 LOW
Ben-David (Zvi) Individual Investor 0.9437 248765 26455 2023-03-03 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7374 194395 0 2023-03-31 LOW
Stern (Adam K.) Individual Investor 0.6738 177634 122026 2023-03-03 HIGH
Bacher (Dror) Individual Investor 0.6431 169533 40515 2023-03-03 MED
MAI Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5531 145800 -22982 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5424 142987 3644 2023-03-31 LOW
Shaked (Yoav) Individual Investor 0.4554 120042 9102 2023-03-03 LOW
Shay Capital LLC Hedge Fund 0.3793 100000 100000 2023-03-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3559 93827 92087 2023-03-31 HIGH
LPL Financial LLC Investment Advisor 0.3284 86566 37910 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

DarioHealth Corp. Company profile

Σχετικά με την DarioHealth Corp.

Η DarioHealth Corp.(DarioHealth) είναι μια εταιρεία ψηφιακών θεραπειών (DTx). Η DarioHealth δραστηριοποιείται στη διασταύρωση των βιοεπιστημών, της επιστήμης της συμπεριφοράς και της τεχνολογίας λογισμικού για την παροχή ολοκληρωμένων και ελκυστικών ψηφιακών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η DarioHealth προσφέρει ψηφιακές θεραπευτικές λύσεις που καλύπτουν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, της υπέρτασης, της διαχείρισης βάρους, του μυοσκελετικού συστήματος και της συμπεριφορικής υγείας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας. Τα προϊόντα DarioHealth περιλαμβάνουν το σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης αίματος Dario, το σύστημα παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης Dario και την έξυπνη ζυγαριά Dario. Η συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης αίματος Dario είναι ένα σύστημα που μετρά τα επίπεδα σακχάρου. Το Dario Smart Scale είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και αποθηκεύεται σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο στην εφαρμογή Dario App. Προσφέρει σπονδυλωτή πλατφόρμα που ενσωματώνει την ψηφιακή θεραπευτική, την καθοδήγηση, τις συσκευές και τους παρόχους φροντίδας. Η σουίτα των προσφορών της περιλαμβάνει τα Dario Tools, DarioEngage και Dario Loop.

Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

18 W 18Th St., 5Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10011
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.09 Price
+0.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,956.12 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0090%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0008%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.33

US100

14,326.90 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,563.95 Price
+0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου