Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dalata Hotel Group PLC - DHG CFD

3.90
0.76%
0.09
Χαμηλό: 3.87
Υψηλό: 3.95
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:28

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3.93
Άνοιγμα* 3.9
Μεταβολή 1 έτους* -4.18%
Εύρος ημέρας* 3.87 - 3.95
Εύρος 52 εβδ. 2.74-4.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 555.63K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.89M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 883.69M
Αναλογία P/E 12.52
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 222.87M
Έσοδα 372.65M
EPS 0.32
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.57
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 3.90 0.08 2.09% 3.82 3.96 3.82
Feb 2, 2023 3.93 0.10 2.61% 3.83 3.94 3.82
Feb 1, 2023 3.88 0.06 1.57% 3.82 3.96 3.80
Jan 31, 2023 3.84 0.02 0.52% 3.82 3.87 3.78
Jan 30, 2023 3.83 0.01 0.26% 3.82 3.88 3.76
Jan 27, 2023 3.88 0.03 0.78% 3.85 3.93 3.82
Jan 26, 2023 3.81 0.02 0.53% 3.79 3.91 3.72
Jan 25, 2023 3.80 -0.06 -1.55% 3.86 3.86 3.77
Jan 24, 2023 3.81 0.02 0.53% 3.79 3.90 3.79
Jan 23, 2023 3.87 -0.02 -0.51% 3.89 3.90 3.78
Jan 20, 2023 3.91 0.16 4.27% 3.75 3.94 3.70
Jan 19, 2023 3.76 0.19 5.32% 3.57 3.82 3.55
Jan 18, 2023 3.57 -0.10 -2.72% 3.67 3.75 3.57
Jan 17, 2023 3.66 -0.08 -2.14% 3.74 3.81 3.65
Jan 16, 2023 3.80 0.03 0.80% 3.77 3.82 3.64
Jan 13, 2023 3.80 0.05 1.33% 3.75 3.87 3.72
Jan 12, 2023 3.81 0.17 4.67% 3.64 3.84 3.63
Jan 11, 2023 3.61 0.05 1.40% 3.56 3.71 3.52
Jan 10, 2023 3.51 -0.12 -3.31% 3.63 3.63 3.51
Jan 9, 2023 3.63 0.11 3.12% 3.52 3.67 3.51

Dalata Hotel Group PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 290.551 352.172 392.568 429.184 136.821 191.99
Έσοδα 290.551 352.172 392.568 429.184 136.821 191.99
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 109.864 131.956 142.275 154.584 52.282 61.285
Ακαθάριστο Εισόδημα 180.687 220.216 250.293 274.6 84.539 130.705
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 234.944 265.249 295.753 308.883 214.601 167.844
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 111.669 115.613 137.771 113.601 97.817 63.204
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 14.048 0.791 -2.596 0 17.727 -2.545
Other Operating Expenses, Total -0.637 -0.27 -1.439 -1.206 -0.495 -0.655
Λειτουργικά Έσοδα 55.607 86.923 96.815 120.301 -77.78 24.146
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.718 -7.309 -6.754 -29.077 -31.907 -33.242
Άλλο, Καθαρό -1.778 -2.327 -2.76 -1.536 -1.774 -2.34
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44.111 77.287 87.301 89.688 -111.461 -11.436
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 34.923 68.308 75.224 78.212 -100.678 -6.329
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 34.923 68.308 75.224 78.212 -100.678 -6.329
Καθαρά Κέρδη 34.923 68.308 75.224 78.212 -100.678 -6.329
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 34.923 68.308 75.224 78.212 -100.678 -6.329
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 34.923 68.308 75.224 78.212 -100.678 -6.329
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 34.923 68.308 75.224 78.212 -100.678 -6.329
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 184.499 185.243 186.157 186.306 197.752 222.831
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.18929 0.36875 0.40409 0.4198 -0.50911 -0.0284
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.09696 0.035
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24957 0.37252 0.39207 0.4198 -0.46647 -0.04169
Depreciation / Amortization 15.734 19.742 43.505 47.27 46.555
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.425 -1.601
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 227.283 80.796 56.025 39.586 152.404
Έσοδα 227.283 80.796 56.025 39.586 152.404
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 80.276 33.611 18.671 13.191 48.094
Ακαθάριστο Εισόδημα 147.007 47.185 37.354 26.395 104.31
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 160.068 135.661 78.94 59.59 108.254
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58.616 37.269 33.017 25.589 40.088
Depreciation / Amortization 22.378 24.378 23.162 23.502 23.334
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.635 27.261 -2.477
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 13.368 4.359 0.043 -2.865
Other Operating Expenses, Total -0.567 -0.226 -0.269 -0.258 -0.397
Λειτουργικά Έσοδα 67.215 -54.865 -22.915 -20.004 44.15
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.554 -15.328 -16.579 -16.793 -16.449
Άλλο, Καθαρό -0.73 -0.692 -1.082 -1.021 -1.319
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 51.931 -70.885 -40.576 -37.818 26.382
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 45.55 -63.116 -37.562 -30.375 24.046
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 45.55 -63.116 -37.562 -30.375 24.046
Καθαρά Κέρδη 45.55 -63.116 -37.562 -30.375 24.046
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 45.55 -63.116 -37.562 -30.375 24.046
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 45.55 -63.116 -37.562 -30.375 24.046
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 45.55 -63.116 -37.562 -30.375 24.046
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 186.636 185.503 210 222.796 222.866
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24406 -0.34024 -0.17887 -0.13634 0.10789
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24406 -0.31177 -0.16386 -0.14184 0.09585
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 98.771 38.214 60.427 64.315 60.686 92.806
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 81.08 15.745 35.907 40.586 50.197 41.112
Cash 49.601 15.745 35.907 40.586 50.197 41.112
Μετρητά & Ισοδύναμα 31.479 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.608 13.235 13.623 15.667 5.339 45.996
Accounts Receivable - Trade, Net 10.608 13.235 13.623 12.262 3.563 44.09
Total Inventory 1.817 1.765 1.954 1.927 1.258 1.665
Prepaid Expenses 5.266 7.469 8.943 6.135 3.892 4.033
Total Assets 985.376 1101.09 1319.1 1983.95 1752.04 1889.95
Property/Plant/Equipment, Total - Net 822.444 998.812 1176.26 1857.72 1613.75 1735.77
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 837.681 1022.07 1210.29 1906.15 1668.67 1807.52
Accumulated Depreciation, Total -15.237 -23.261 -34.032 -48.429 -54.922 -71.753
Goodwill, Net 33.767 33.41 33.314 33.912 30.016 30.769
Intangibles, Net 20.5 21.152 21.103 2.221 1.717 1.225
Long Term Investments 3.245 1.585 1.56 2.149 2.089 2.078
Note Receivable - Long Term 1.924 0.9 15.052 14.746 24.895 2.271
Other Long Term Assets, Total 4.725 7.015 11.386 8.887 18.882 25.035
Total Current Liabilities 68.821 83.41 67.418 78.342 61.048 94.857
Accounts Payable 13.266 14.127 18.49 15.598 5.917 12.621
Accrued Expenses 31.83 44.052 37.339 40.217 33.707 59.657
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15.734 18.206 0 9.667 10.761 10.049
Other Current Liabilities, Total 7.991 7.025 11.589 12.86 10.663 12.53
Total Liabilities 364.994 363.695 416.525 911.111 819.255 932.542
Total Long Term Debt 264.681 241.933 301.889 764.173 703.014 785.41
Long Term Debt 264.681 241.933 301.889 411.739 314.143 313.533
Deferred Income Tax 25.051 31.858 41.129 59.358 39.404 42.896
Other Liabilities, Total 6.441 6.494 6.089 9.238 15.789 9.379
Total Equity 620.382 737.393 902.577 1072.84 932.78 957.413
Common Stock 1.83 1.837 1.843 1.851 2.227 2.229
Additional Paid-In Capital 528.837 528.837 528.837 530.212 530.459 530.619
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -4.736 65.461 137.956 199.46 222.932 218.762
Unrealized Gain (Loss) 107.531 155.106 248.418 351.869 199.306 212.572
Other Equity, Total -13.08 -13.848 -14.477 -10.551 -22.144 -6.769
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 985.376 1101.09 1319.1 1983.95 1752.04 1889.95
Total Common Shares Outstanding 182.967 183.681 184.35 185.101 222.733 222.865
Capital Lease Obligations 352.434 388.871 471.877
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 64.315 128.832 60.686 82.232 92.806
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.586 103.139 50.197 40.928 41.112
Cash 40.586 103.139 50.197 40.928 41.112
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.667 20.246 5.339 37.788 45.996
Accounts Receivable - Trade, Net 12.262 5.619 3.563 33.063 44.09
Total Inventory 1.927 1.347 1.258 1.372 1.665
Prepaid Expenses 6.135 4.1 3.892 2.144 4.033
Total Assets 1983.95 1827.29 1752.04 1765.53 1889.95
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1857.72 1629.36 1613.75 1618.4 1735.77
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1906.15 1686.66 1668.67 1681.89 1807.52
Accumulated Depreciation, Total -48.429 -57.294 -54.922 -63.497 -71.753
Goodwill, Net 33.912 29.859 30.016 30.545 30.769
Intangibles, Net 2.221 1.951 1.717 1.483 1.225
Long Term Investments 2.149 2.088 2.089 2.09 2.078
Note Receivable - Long Term 14.746 17.977 24.895 9.888 2.271
Other Long Term Assets, Total 8.887 17.217 18.882 20.893 25.035
Total Current Liabilities 78.342 49.886 61.048 68.928 94.857
Accounts Payable 15.598 9.146 5.917 12.621
Accrued Expenses 40.217 22.077 33.707 59.657
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 9.667 7.409 10.761 9.766 10.049
Other Current Liabilities, Total 12.86 11.254 10.663 1.611 12.53
Total Liabilities 911.111 941.561 819.255 854.751 932.542
Total Long Term Debt 764.173 829.55 703.014 732.967 785.41
Long Term Debt 411.739 441.922 314.143 341.963 313.533
Capital Lease Obligations 352.434 387.628 388.871 391.004 471.877
Deferred Income Tax 59.358 37.914 39.404 39.692 42.896
Other Liabilities, Total 9.238 24.211 15.789 13.164 9.379
Total Equity 1072.84 885.725 932.78 910.776 957.413
Common Stock 1.851 1.857 2.227 2.229 2.229
Additional Paid-In Capital 530.212 530.459 530.459 530.619 530.619
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 199.46 167.691 222.932 193.67 218.762
Unrealized Gain (Loss) 351.869 208.317 199.306 198.205 212.572
Other Equity, Total -10.551 -22.599 -22.144 -13.947 -6.769
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1983.95 1827.29 1752.04 1765.53 1889.95
Total Common Shares Outstanding 185.101 185.733 222.733 222.865 222.865
Payable/Accrued 57.551
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 34.923 68.308 75.224 78.212 -100.678 -6.329
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 77.813 95.207 115.754 154.969 22.804 90.579
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15.477 15.71 19.698 43.31 47.27 46.555
Μη Χρηματικά Στοιχεία 31.982 21.261 27.528 43.167 73.741 22.704
Cash Taxes Paid 6.688 9.389 12.085 10.776 -2.176 0.148
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.983 10.101 13.188 30.141 35.361 39.694
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.569 -10.096 -6.74 -9.915 1.913 27.11
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -172.056 -134.794 -122.343 -187.327 20.635 -36.156
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -108.604 -136.06 -112.692 -178.009 -28.462 -20.02
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -63.452 1.266 -9.651 -9.318 49.097 -16.136
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 30.824 -23.31 26.628 35.565 -33.841 -66.037
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9.983 -10.094 -13.182 -28.758 -37.487 -39.532
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 94.35 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 40.807 -13.216 45.339 83.71 -90.704 -26.505
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.656 -2.438 0.123 1.472 0.013 2.529
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -68.075 -65.335 20.162 4.679 9.611 -9.085
Amortization 0.024 0.044 0.195 0.558 0.539
Total Cash Dividends Paid -5.529 -19.387 0
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 78.212 -63.116 -100.678 -30.375 -6.329
Cash From Operating Activities 154.969 -8.674 22.804 5.626 90.579
Cash From Operating Activities 43.31 24.108 47.27 23.221 46.555
Amortization 0.195 0.27 0.558 0.281 0.539
Non-Cash Items 43.167 49.958 73.741 9.05 22.704
Cash Taxes Paid 10.776 0.767 -2.176 0.104 0.148
Cash Interest Paid 30.141 15.523 35.361 18.765 39.694
Changes in Working Capital -9.915 -19.894 1.913 3.449 27.11
Cash From Investing Activities -187.327 38.924 20.635 -7.298 -36.156
Capital Expenditures -178.009 -17.76 -28.462 -3.627 -20.02
Other Investing Cash Flow Items, Total -9.318 56.684 49.097 -3.671 -16.136
Cash From Financing Activities 35.565 32.545 -33.841 -9.565 -66.037
Financing Cash Flow Items -28.758 -15.27 -37.487 -18.603 -39.532
Total Cash Dividends Paid -19.387 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 83.71 47.815 -90.704 9.038 -26.505
Foreign Exchange Effects 1.472 -0.242 0.013 1.968 2.529
Net Change in Cash 4.679 62.553 9.611 -9.269 -9.085
Issuance (Retirement) of Stock, Net 94.35 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Zahid Group Holding (Mena), Ltd. Corporation 10.011 22311796 554546 2022-12-19 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.1578 20410140 355023 2022-10-04 LOW
FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 5.4423 12129355 1396 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 5.0945 11354143 244251 2022-06-09 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9628 11060768 6676377 2022-02-28 LOW
IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited Investment Advisor 4.4706 9963606 9963606 2022-02-28 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.0028 8921091 88607 2022-11-17 LOW
Fidelity International Investment Advisor 3.3084 7373551 2923857 2022-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1874 7103715 1154768 2022-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0093 6706787 -43286 2022-02-28 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 2.9995 6685001 -1247858 2022-01-21 LOW
CI Global Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.4321 5420562 -347381 2022-09-30 MED
Sretaw Private Equity Unlimited Company Corporation 2.3686 5279044 5279044 2022-09-26 HIGH
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.1475 4786060 173296 2022-12-31 LOW
Mackenzie Investments Europe Limited Investment Advisor 1.9065 4249158 0 2022-11-30 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3659 3044109 3386 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2748 2841261 -37549 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.191 2654385 0 2022-12-31 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9158 2041110 95035 2022-12-31 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.8986 2002657 0 2022-10-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Dalata Hotel Group Company profile

Σχετικά με την Dalata Hotel Group PLC

Η Dalata Hotel Group PLC (Dalata) είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια καθετοποιημένων ξενοδοχείων με έδρα την Ιρλανδία. Η εταιρεία λειτουργεί με ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 29 ιδιόκτητων ξενοδοχείων, 13 μισθωμένων ξενοδοχείων και τριών συμβάσεων διαχείρισης με συνολικά πάνω από 9.561 δωμάτια. Η Dalata λειτουργεί υπό δύο ξενοδοχειακές μάρκες: Clayton Hotels και Maldron Hotels σε ολόκληρη την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Δουβλίνο, Περιφερειακή Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο (UK). Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης περίπου 11 νέα ξενοδοχεία και σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει τέσσερα από τα υπάρχοντα ξενοδοχεία της, προσθέτοντας συνολικά πάνω από 2.600 υπνοδωμάτια.

Industry: Hotels & Motels

4th Floor, Burton Court
Burton Hall Drive
DUBLIN
DUBLIN D18 Y2T8
IE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,442.45 Price
+0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
+0.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00275

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου