Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Cytori Therapeutics - PSTV CFD

0.37
2.63%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.38
Άνοιγμα* 0.38
Μεταβολή 1 έτους* -60%
Εύρος ημέρας* 0.37 - 0.38
Εύρος 52 εβδ. 0.27-1.20
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 205.82K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.41M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.71M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 35.42M
Έσοδα 224.00K
EPS -0.79
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.42
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 23, 2023 0.37 -0.01 -2.63% 0.38 0.38 0.37
Feb 22, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
Feb 8, 2023 0.37 -0.01 -2.63% 0.38 0.38 0.37
Feb 6, 2023 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
Feb 3, 2023 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.39 0.39
Feb 2, 2023 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.38
Feb 1, 2023 0.38 -0.04 -9.52% 0.42 0.42 0.38
Jan 31, 2023 0.40 -0.02 -4.76% 0.42 0.42 0.39
Jan 30, 2023 0.43 0.01 2.38% 0.42 0.44 0.42
Jan 27, 2023 0.42 0.01 2.44% 0.41 0.42 0.40
Jan 26, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.42 0.41
Jan 25, 2023 0.41 0.01 2.50% 0.40 0.42 0.40
Jan 24, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.41 0.41
Jan 23, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.43 0.41
Jan 20, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.43 0.40
Jan 19, 2023 0.42 0.01 2.44% 0.41 0.42 0.40
Jan 18, 2023 0.42 -0.03 -6.67% 0.45 0.45 0.40
Jan 17, 2023 0.45 0.00 0.00% 0.45 0.45 0.43
Jan 13, 2023 0.45 0.07 18.42% 0.38 0.45 0.38
Jan 9, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38

Cytori Therapeutics Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 0 0.303 6.998 6.654 6.411
Έσοδα 0 0.303 6.998 6.654 6.411
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.373 2.543
Ακαθάριστο Εισόδημα 4.281 3.868
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.492 9.887 10.655 19.352 27.094
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.853 6.406 5.29 8.357 11.187
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.323 2.7 5.365 8.622 11.678
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.316 0.781 0 1.686
Λειτουργικά Έσοδα -12.492 -9.584 -3.657 -12.698 -20.683
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.907 1.343 1.607 0.354 -2.016
Άλλο, Καθαρό 0 -1.233 -0.29 0.013
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.399 -8.241 -3.283 -12.634 -22.686
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.399 -8.241 -3.283 -12.634 -22.686
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.399 -8.241 -3.283 -12.634 -22.686
Καθαρά Κέρδη -13.399 -8.241 -10.887 -12.634 -22.686
Total Adjustments to Net Income 0 -0.554 -2.487 -3.977
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.399 -8.241 -3.837 -15.121 -26.663
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.399 -8.241 -11.441 -15.121 -26.663
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.399 -8.241 -11.441 -15.121 -26.663
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.0892 4.42784 1.38401 0.17385 0.06478
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.10835 -1.86118 -2.77237 -86.9768 -411.595
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.08221 -1.6848 -2.77237 -86.9768 -385.569
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -7.604 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.926 3.939 3.499 2.575 2.479
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.141 2.042 1.99 1.469 1.352
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.785 1.599 1.491 1.106 1.127
Λειτουργικά Έσοδα -3.926 -3.939 -3.499 -2.575 -2.479
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.19 -0.216 -0.225 -0.225 -0.241
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.116 -4.155 -3.724 -2.8 -2.72
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.116 -4.155 -3.724 -2.8 -2.72
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.116 -4.155 -3.724 -2.8 -2.72
Καθαρά Κέρδη -4.116 -4.155 -3.724 -2.8 -2.72
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.116 -4.155 -3.724 -2.8 -2.72
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.116 -4.155 -3.724 -2.8 -2.72
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.116 -4.155 -3.724 -2.8 -2.72
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21.5071 15.4729 13.2642 11.2968 8.2679
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.19138 -0.26853 -0.28076 -0.24786 -0.32898
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.19138 -0.24927 -0.2794 -0.24786 -0.32898
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.298 0.018 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.724 9.175 19.825 9.648 14.864
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.4 8.346 17.552 5.261 9.55
Μετρητά & Ισοδύναμα 18.4 8.346 17.552 5.261 9.55
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 1.313 0.178 0.145
Accounts Receivable - Trade, Net 0 1.169 0.178 0.145
Total Inventory 0 0.107 0.107 3.183
Other Current Assets, Total 0.007 0.059 0.04 4.102 1.986
Total Assets 21.981 12.105 23.229 23.991 31.615
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.818 2.456 2.96 2.299 3.052
Goodwill, Net 0.372 0.372 0.372 0.372 3.922
Intangibles, Net 0.051 0.086 7.207
Other Long Term Assets, Total 0.016 0.016 0.072 11.672 2.57
Total Current Liabilities 5.87 8.539 14.486 17.559 18.414
Payable/Accrued 0.245 2.777 4.79
Notes Payable/Short Term Debt 1.608 6.335 0 14.202 13.624
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.01 11.18
Total Liabilities 11.145 9.074 22.069 18.766 18.615
Total Long Term Debt 5.005 0 0.008 0 0
Long Term Debt 5.005 0
Other Liabilities, Total 0.27 0.535 7.575 1.207 0.201
Total Equity 10.836 3.031 1.16 5.225 13
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.016 0.007 0.004 0 0.058
Additional Paid-In Capital 457.73 436.535 426.426 418.39 413.304
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -446.91 -433.511 -425.27 -414.383 -401.749
Other Equity, Total 0 1.218 1.387
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21.981 12.105 23.229 23.991 31.615
Total Common Shares Outstanding 15.51 6.74903 3.88059 0.29661 0.11565
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.233 3.843 3.981 0
Accrued Expenses 1.529 1.137 2.973 0
Other Current Liabilities, Total 0.122 0.023 0.006 0.58
Prepaid Expenses 1.317 0.77 0.813
Accumulated Depreciation, Total -1.415 -1.387 -1.021
Accounts Payable 2.611 0.789 0.327
Capital Lease Obligations 0 0.008
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22.104 19.724 22.097 18.001 15.446
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.239 18.4 21.28 17.161 14.447
Μετρητά & Ισοδύναμα 21.239 18.4 21.28 17.161 14.447
Other Current Assets, Total 0.865 1.324 0.817 0.84 0.999
Total Assets 24.516 21.981 24.75 20.834 18.336
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.874 1.818 2.205 2.376 2.425
Goodwill, Net 0.372 0.372 0.372 0.372 0.372
Intangibles, Net 0.15 0.051 0.06 0.069 0.077
Other Long Term Assets, Total 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Total Current Liabilities 4.921 5.87 9.488 8.354 8.315
Payable/Accrued 3.203 4.151 2.63 1.609 1.713
Accrued Expenses 0.11 0.111 0.106 0.127 0.113
Notes Payable/Short Term Debt 1.608 1.608 6.752 6.618 6.486
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.003
Total Liabilities 9.874 11.145 9.995 8.889 8.823
Total Long Term Debt 4.718 5.005 0 0 0
Capital Lease Obligations 0
Other Liabilities, Total 0.235 0.27 0.507 0.535 0.508
Total Equity 14.642 10.836 14.755 11.945 9.513
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.022 0.016 0.015 0.012 0.01
Additional Paid-In Capital 465.646 457.73 457.495 450.964 445.734
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -451.026 -446.91 -442.755 -439.031 -436.231
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 24.516 21.981 24.75 20.834 18.336
Total Common Shares Outstanding 22.1976 15.51 15.36 12.0875 10.1805
Long Term Debt 4.718 5.005
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -13.399 -8.241 -10.887 -12.634 -22.686
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -10.28 -8.434 -5.906 -11.975 -18.128
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.395 0.366 0.896 2.004 2.151
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.486 -0.678 5.023 -0.313 3.444
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.388 0.567 1.188 1.331 1.364
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.238 0.119 -0.938 -1.032 -1.037
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.082 -0.493 5.57 -0.133 -1.383
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.144 -0.493 -0.067 -0.133 -1.496
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.062 0 5.637 0 0.113
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 20.416 -0.319 12.631 7.168 16.815
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -1.598 -2.078
Total Cash Dividends Paid
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 20.692 5.105 16.454 8.766 23.613
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.276 -5.424 -3.823 0 -4.72
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 -0.004 0.016 0.011
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.054 -9.246 12.291 -4.924 -2.685
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -4.116 -13.399 -9.244 -5.52 -2.72
Cash From Operating Activities -3.876 -10.28 -7.656 -5.405 -3.006
Cash From Operating Activities 0.147 0.395 0.266 0.179 0.088
Non-Cash Items 0.284 1.486 0.892 0.53 0.257
Cash Interest Paid 0.087 0.388 0.292 0.29 0.096
Changes in Working Capital -0.191 1.238 0.43 -0.594 -0.631
Cash From Investing Activities -0.577 -0.082 -0.084 -0.08 -0.084
Capital Expenditures -0.327 -0.144 -0.134 -0.08 -0.084
Cash From Financing Activities 7.292 20.416 20.674 14.3 9.191
Issuance (Retirement) of Stock, Net 7.694 20.692 20.682 14.308 9.197
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.402 -0.276 -0.008 -0.008 -0.006
Net Change in Cash 2.839 10.054 12.934 8.815 6.101
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.25 0.062 0.05
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0859 1092953 385 2022-12-31 LOW
Parkman Healthcare Partners LLC Hedge Fund 1.6474 583467 -741558 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7286 258052 -385 2022-12-31 LOW
Schonfeld Strategic Advisors LLC Hedge Fund 0.5376 190400 190400 2022-12-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.3865 136903 124500 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2948 104427 0 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.2376 84147 -22260 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2213 78370 7470 2022-12-31 HIGH
Petersen (Gregory B) Individual Investor 0.1765 62500 0 2023-02-23 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0972 34414 0 2022-12-31 LOW
Great Valley Advisor Group, Inc. Investment Advisor 0.0949 33600 0 2022-12-31 MED
Hedrick (Marc H) Individual Investor 0.0948 33580 0 2023-02-23 LOW
Creative Planning, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0947 33539 0 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0906 32089 0 2022-12-31 LOW
B. Riley Wealth Advisors, Inc. Investment Advisor 0.0706 25001 25001 2022-12-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0537 19003 2795 2022-12-31 LOW
Clowes (Howard) Individual Investor 0.0508 18000 0 2023-02-23 MED
Virtu Americas LLC Research Firm 0.0385 13647 13647 2022-12-31 HIGH
Sims Andrew (John Hugh MacIntyre) Individual Investor 0.0345 12230 0 2023-02-23 LOW
Warberg Asset Management LLC Hedge Fund 0.0282 10000 0 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Cytori Therapeutics Company profile

Σχετικά με την Cytori Therapeutics

Η Plus Therapeutics, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για ασθενείς που παλεύουν με τον καρκίνο. Η Εταιρεία παρέχει πλατφόρμα νανοτεχνολογίας για την αναδιαμόρφωση και τη βελτίωση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων για την παροχή πλεονεκτημάτων στους ασθενείς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γενόσημων ογκολογικών φαρμάκων που καλύπτουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και ανάγκες της αγοράς. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το DocePLUS, είναι ένα σταθεροποιημένο με λευκωματίνη λιποσωμικό σκεύασμα της docetaxel με PEGylated. Το DocePLUS αναπτύσσεται για τη θεραπεία ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC). Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης το DoxoPLUS, το οποίο είναι ένα γενόσημο λιποσωμικό σκεύασμα δοξορουβικίνης με πεγκυλιωμένο λιποσωμικό σκεύασμα. Το DoxoPLUS αναπτύσσεται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου των ωοθηκών, του πολλαπλού μυελώματος και του σαρκώματος Kaposi. Η Εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη του νανολιποσώματος Rhenium-186 (186RNL) για τη θεραπεία του υποτροπιάζοντος γλοιοβλαστώματος - μιας σπάνιας, ανίατης και θανατηφόρας νόσου.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

4200 Marathon Blvd Ste 200
AUSTIN
TEXAS 78756-3433
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,652.75 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.43 Price
+1.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00386

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου