Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cytori Therapeutics - PSTV CFD

  1.72
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.72
  Άνοιγμα* 1.72
  Μεταβολή 1 έτους* 352.63%
  Εύρος ημέρας* 1.72 - 1.73
  Εύρος 52 εβδ. 0.97-7.02
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 36.23K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.22M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.36M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.52M
  Έσοδα 3.75M
  EPS -6.18
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.55
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 15, 2024 1.72 -0.05 -2.82% 1.77 1.78 1.68
  Apr 12, 2024 1.84 0.06 3.37% 1.78 1.87 1.76
  Apr 11, 2024 1.81 0.05 2.84% 1.76 1.84 1.76
  Apr 10, 2024 1.78 0.00 0.00% 1.78 1.84 1.76
  Apr 9, 2024 1.80 -0.02 -1.10% 1.82 1.84 1.80
  Apr 8, 2024 1.84 0.02 1.10% 1.82 1.84 1.76
  Apr 5, 2024 1.86 -0.03 -1.59% 1.89 1.94 1.81
  Apr 4, 2024 1.86 -0.04 -2.11% 1.90 1.91 1.85
  Apr 3, 2024 1.86 0.01 0.54% 1.85 1.91 1.81
  Apr 2, 2024 1.82 0.01 0.55% 1.81 1.84 1.77
  Apr 1, 2024 1.78 0.01 0.56% 1.77 1.79 1.73
  Mar 28, 2024 1.76 -0.02 -1.12% 1.78 1.82 1.74
  Mar 27, 2024 1.81 0.04 2.26% 1.77 1.81 1.74
  Mar 26, 2024 1.81 -0.09 -4.74% 1.90 1.90 1.74
  Mar 25, 2024 1.87 -0.05 -2.60% 1.92 1.92 1.76
  Mar 22, 2024 1.82 0.06 3.41% 1.76 1.84 1.76
  Mar 21, 2024 1.79 0.00 0.00% 1.79 1.90 1.74
  Mar 20, 2024 1.82 0.02 1.11% 1.80 1.83 1.78
  Mar 19, 2024 1.82 0.13 7.69% 1.69 1.82 1.68
  Mar 18, 2024 1.69 -0.04 -2.31% 1.73 1.73 1.63

  Cytori Therapeutics Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 18, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Plus Therapeutics Inc Earnings Release
  Q1 2024 Plus Therapeutics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Plus Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting
  Plus Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Plus Therapeutics Inc Earnings Release
  Q2 2024 Plus Therapeutics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0.224 0 0.303 6.998 6.654
  Έσοδα 0.224 0 0.303 6.998 6.654
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.373
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.281
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.936 12.492 9.887 10.655 19.352
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.238 6.853 6.406 5.29 8.357
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9.698 5.323 2.7 5.365 8.622
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.316 0.781 0
  Λειτουργικά Έσοδα -19.712 -12.492 -9.584 -3.657 -12.698
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.563 -0.907 1.343 1.607 0.354
  Άλλο, Καθαρό 0 -1.233 -0.29
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20.275 -13.399 -8.241 -3.283 -12.634
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -20.275 -13.399 -8.241 -3.283 -12.634
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -20.275 -13.399 -8.241 -3.283 -12.634
  Καθαρά Κέρδη -20.275 -13.399 -8.241 -10.887 -12.634
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.554 -2.487
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -20.275 -13.399 -8.241 -3.837 -15.121
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -20.275 -13.399 -8.241 -11.441 -15.121
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -20.275 -13.399 -8.241 -11.441 -15.121
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.75035 0.80599 0.2952 0.09227 0.01159
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -11.5834 -16.6244 -27.9163 -41.5835 -1304.59
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -11.5834 -16.2323 -25.2707 -41.5835 -1304.59
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -7.604
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1.854 0.506 0.151 0.073 0
  Έσοδα 1.854 0.506 0.151 0.073
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.344 5.226 5.723 5.167 5.12
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.924 2.243 3.585 2.222 2.289
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.42 2.983 2.138 2.945 2.831
  Λειτουργικά Έσοδα -1.49 -4.72 -5.572 -5.094 -5.12
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.008 -0.083 -0.086 -0.125 -0.162
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.482 -4.805 -5.658 -5.219 -5.282
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.482 -4.805 -5.658 -5.219 -5.282
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.482 -4.805 -5.658 -5.219 -5.282
  Καθαρά Κέρδη -1.482 -4.805 -5.658 -5.219 -5.282
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.482 -4.805 -5.658 -5.219 -5.282
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.482 -4.805 -5.658 -5.219 -5.282
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.482 -4.805 -5.658 -5.219 -5.282
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.50938 2.32013 2.24356 1.82954 1.48373
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.59058 -2.071 -2.52188 -2.85264 -3.55995
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.59058 -2.07014 -2.52188 -2.85264 -3.55995
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.002
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21.817 19.724 9.175 19.825 9.648
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.12 18.4 8.346 17.552 5.261
  Μετρητά & Ισοδύναμα 18.12 18.4 8.346 17.552 5.261
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 1.313 0.178
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 1.169 0.178
  Συνολικό Απόθεμα 0 0.107 0.107
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.007 0.059 0.04 4.102
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23.867 21.981 12.105 23.229 23.991
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.572 1.818 2.456 2.96 2.299
  Υπεραξία, Καθαρό 0.372 0.372 0.372 0.372 0.372
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.094 0.051 0.086
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.012 0.016 0.016 0.072 11.672
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11.852 5.87 8.539 14.486 17.559
  Payable/Accrued 0.245 2.777
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.608 1.608 6.335 0 14.202
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0.01 11.18
  Σύνολο Οφειλών 17.422 11.145 9.074 22.069 18.766
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.786 5.005 0 0.008 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.786 5.005
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.784 0.27 0.535 7.575 1.207
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.445 10.836 3.031 1.16 5.225
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.034 0.016 0.007 0.004 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 473.596 457.73 436.535 426.426 418.39
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -467.185 -446.91 -433.511 -425.27 -414.383
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 1.218
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23.867 21.981 12.105 23.229 23.991
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2.2402 1.03405 0.44996 0.25872 0.01977
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.532 3.233 3.843 3.981 0
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.88 1.529 1.137 2.973 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.122 0.023 0.006 0.58
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.697 1.317 0.77 0.813
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.96 -1.415 -1.387 -1.021
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8.364 2.611 0.789 0.327
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.008
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.584 12.364 13.629 21.817 20.879
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.006 10.895 12.723 18.12 20.266
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.006 10.895 12.723 18.12 20.266
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.487 0.751 0.906 3.697 0.54
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13.278 14.197 15.638 23.867 23.104
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.241 1.385 1.546 1.572 1.728
  Υπεραξία, Καθαρό 0.372 0.372 0.372 0.372 0.372
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.049 0.064 0.079 0.094 0.113
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.032 0.012 0.012 0.012 0.012
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.538 11.399 12.796 11.852 7.42
  Payable/Accrued 6.073 6.58 6.495 10.134 5.705
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.117 0.11 0.107 0.11 0.107
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4.348 4.709 5.057 1.608 1.608
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  Σύνολο Οφειλών 10.656 11.535 12.962 17.422 11.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 3.786 4.108
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.118 0.136 0.166 1.784 0.172
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.622 2.662 2.676 6.445 11.404
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Κοινή Μετοχή 0.005 0.003 0.036 0.034 0.032
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 479.308 476.131 474.63 473.596 472.899
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -476.691 -473.472 -471.99 -467.185 -461.527
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13.278 14.197 15.638 23.867 23.104
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4.52266 2.87962 2.40838 2.2402 2.17144
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 3.786 4.108
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.091 0.718 0.073
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.137
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -20.275 -13.399 -8.241 -10.887 -12.634
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -12.972 -10.28 -8.434 -5.906 -11.975
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.619 0.395 0.366 0.896 2.004
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.958 1.486 -0.678 5.023 -0.313
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.327 0.388 0.567 1.188 1.331
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 5.726 1.238 0.119 -0.938 -1.032
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.759 -0.082 -0.493 5.57 -0.133
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.509 -0.144 -0.493 -0.067 -0.133
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.25 0.062 0 5.637 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 13.451 20.416 -0.319 12.631 7.168
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -1.598
  Total Cash Dividends Paid
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 15.059 20.692 5.105 16.454 8.766
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.608 -0.276 -5.424 -3.823 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 -0.004 0.016
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.28 10.054 -9.246 12.291 -4.924
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -4.805 -20.275 -14.617 -9.398 -4.116
  Cash From Operating Activities -5.793 -12.972 -10.738 -6.516 -3.876
  Cash From Operating Activities 0.158 0.619 0.46 0.302 0.147
  Non-Cash Items 0.208 0.958 0.749 0.528 0.284
  Cash Interest Paid 0.073 0.327 0.248 0.168 0.087
  Changes in Working Capital -1.354 5.726 2.67 2.052 -0.191
  Cash From Investing Activities -0.097 -0.759 -0.748 -0.715 -0.577
  Capital Expenditures -0.097 -0.509 -0.498 -0.465 -0.327
  Cash From Financing Activities 0.493 13.451 13.352 6.921 7.292
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.895 15.059 14.558 7.725 7.694
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.402 -1.608 -1.206 -0.804 -0.402
  Net Change in Cash -5.397 -0.28 1.866 -0.31 2.839
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cytori Therapeutics Company profile

  Σχετικά με την Cytori Therapeutics

  Η Plus Therapeutics, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για ασθενείς που παλεύουν με τον καρκίνο. Η Εταιρεία παρέχει πλατφόρμα νανοτεχνολογίας για την αναδιαμόρφωση και τη βελτίωση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων για την παροχή πλεονεκτημάτων στους ασθενείς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γενόσημων ογκολογικών φαρμάκων που καλύπτουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και ανάγκες της αγοράς. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το DocePLUS, είναι ένα σταθεροποιημένο με λευκωματίνη λιποσωμικό σκεύασμα της docetaxel με PEGylated. Το DocePLUS αναπτύσσεται για τη θεραπεία ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC). Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης το DoxoPLUS, το οποίο είναι ένα γενόσημο λιποσωμικό σκεύασμα δοξορουβικίνης με πεγκυλιωμένο λιποσωμικό σκεύασμα. Το DoxoPLUS αναπτύσσεται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου των ωοθηκών, του πολλαπλού μυελώματος και του σαρκώματος Kaposi. Η Εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη του νανολιποσώματος Rhenium-186 (186RNL) για τη θεραπεία του υποτροπιάζοντος γλοιοβλαστώματος - μιας σπάνιας, ανίατης και θανατηφόρας νόσου.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  4200 Marathon Blvd Ste 200
  AUSTIN
  TEXAS 78756-3433
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου