Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές CVS Health - CVS CFD

  77.12
  1.06%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.15
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  CVS Health Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 76.31
  Άνοιγμα* 76.2
  Μεταβολή 1 έτους* -13.77%
  Εύρος ημέρας* 76.2 - 77.22
  Εύρος 52 εβδ. 64.41-90.62
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 16.43M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 186.78M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 95.08B
  Αναλογία P/E 11.15
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.29B
  Έσοδα 347.81B
  EPS 6.63
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.60043
  Beta 0.50
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 20, 2024 76.31 -0.65 -0.84% 76.96 77.51 76.08
  Feb 16, 2024 77.03 0.46 0.60% 76.57 77.40 76.27
  Feb 15, 2024 76.53 -0.08 -0.10% 76.61 77.87 76.50
  Feb 14, 2024 76.34 -0.20 -0.26% 76.54 77.49 75.98
  Feb 13, 2024 76.54 -0.31 -0.40% 76.85 78.24 76.12
  Feb 12, 2024 77.24 1.47 1.94% 75.77 77.96 75.53
  Feb 9, 2024 76.26 1.44 1.92% 74.82 76.30 74.40
  Feb 8, 2024 75.02 -0.54 -0.71% 75.56 75.80 74.50
  Feb 7, 2024 76.01 0.90 1.20% 75.11 77.32 74.96
  Feb 6, 2024 73.69 1.32 1.82% 72.37 74.11 72.35
  Feb 5, 2024 72.38 -0.66 -0.90% 73.04 73.15 71.52
  Feb 2, 2024 73.02 -0.71 -0.96% 73.73 74.22 72.96
  Feb 1, 2024 73.86 -0.53 -0.71% 74.39 74.44 73.40
  Jan 31, 2024 74.31 0.27 0.36% 74.04 74.93 73.74
  Jan 30, 2024 73.81 -0.05 -0.07% 73.86 74.16 73.41
  Jan 29, 2024 73.43 0.60 0.82% 72.83 73.58 72.78
  Jan 26, 2024 72.95 0.78 1.08% 72.17 72.95 71.90
  Jan 25, 2024 71.95 0.12 0.17% 71.83 72.32 70.11
  Jan 24, 2024 74.13 -1.79 -2.36% 75.92 76.54 73.93
  Jan 23, 2024 75.05 1.11 1.50% 73.94 75.05 73.86

  CVS Health Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 CVS Health Corp Earnings Release
  Q1 2024 CVS Health Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  CVS Health Corp Annual Shareholders Meeting
  CVS Health Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 322467 292111 268706 256776 194579
  Έσοδα 322467 292111 268706 256776 194579
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 196892 175803 163981 158719 156447
  Ακαθάριστο Εισόδημα 125575 116308 104725 98057 38132
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 314721 279370 256235 244868 190558
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 745 523 461 396 21368
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8336 2373 1503 559 6149
  Other Operating Expenses, Total 108748 100671 90290 85194 6594
  Λειτουργικά Έσοδα 7746 12741 12471 11908 4021
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2287 -2503 -2907 -3035 -2619
  Άλλο, Καθαρό 169 182 206 124 4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5628 10420 9770 8997 1406
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4165 7898 7201 6631 -696
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -16 12 -13 3 2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4149 7910 7188 6634 -694
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -9 0 100
  Καθαρά Κέρδη 4149 7910 7179 6634 -594
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4149 7910 7188 6634 -697
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4149 7910 7179 6634 -597
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4149 7910 7179 6634 -597
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1323 1329 1314 1305 1044
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.13605 5.95184 5.47032 5.08352 -0.66762
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.2 2 2 2 2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.79898 7.27044 6.31339 5.51501 3.16078
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 88921 85278 83846 81159 80636
  Έσοδα 88921 85278 83846 81159 80636
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 53536 51455 51728 50365 49290
  Ακαθάριστο Εισόδημα 35385 33823 32118 30794 31346
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 85687 81832 80228 85090 75967
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 496 349 111 7700 0
  Other Operating Expenses, Total 31655 30028 28389 27025 26677
  Λειτουργικά Έσοδα 3234 3446 3618 -3931 4669
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -686 -589 -552 -566 -583
  Άλλο, Καθαρό 22 22 43 41 43
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2570 2879 3109 -4456 4129
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1914 2142 2300 -3409 3039
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -13 -6 2 -7 -10
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1901 2136 2302 -3416 3029
  Καθαρά Κέρδη 1901 2136 2302 -3416 3029
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1901 2136 2302 -3416 3029
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1901 2136 2302 -3416 3029
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1901 2136 2302 -3416 3029
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1287 1291 1320 1315 1321
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.47708 1.65453 1.74394 -2.59772 2.29296
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.82175 0.605 0.55 0.55 0.55
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.86131 1.89485 1.80615 1.20837 2.29296
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 65682 60008 56369 50302 45243
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15723 12525 10854 8056 6581
  Μετρητά & Ισοδύναμα 12945 9408 7854 5683 4059
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2778 3117 3000 2373 2522
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 27276 24431 21742 19617 17631
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8983 7932 7101 17236 17631
  Συνολικό Απόθεμα 19090 17760 18496 17516 16450
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3593 5292 5277 5113 4581
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 228275 232999 230715 222449 196456
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30989 32018 33335 32904 11349
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 52472 52672 52035 49794 26869
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -21483 -20654 -18700 -16890 -15520
  Υπεραξία, Καθαρό 78150 79121 79552 79749 78678
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24754 29026 31142 33121 36524
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7604 9801 9505 9059 8930
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 69736 67807 62017 53303 44009
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 44667 38682 34869 30972 26437
  Δεδουλευμένα Έξοδα 20352 19229 15810 13656 10711
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 720
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1778 4205 5440 3781 1265
  Σύνολο Οφειλών 157260 157924 161326 158585 138231
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 50476 51971 59207 64699 71444
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 49070 50721 58157 63918 71444
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3880 6270 6794 7294 7677
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 300 306 312 306 318
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 32868 31570 32996 32983 14783
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 71015 75075 69389 63864 58225
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 48193 47377 46513 45972 45440
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 56145 54906 49640 45108 40911
  Treasury Stock - Common -31858 -28173 -28178 -28235 -28228
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 36 187 200 245 5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 228275 232999 230715 222449 196456
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1300 1322 1310 1302 1295
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 21096 23025 20812 17314 15732
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2939 5691 5898 4894 4876
  Unrealized Gain (Loss) -1501 778 1214 774 97
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1406 1250 1050 781
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 70143 67756 68706 65682 68341
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16188 16887 17720 15723 19989
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13043 13807 14618 12945 17197
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3145 3080 3102 2778 2792
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 32927 29546 28331 27276 26317
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10424 9949 9229 8983 8016
  Συνολικό Απόθεμα 17954 17291 18263 19090 18058
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3074 4032 4392 3593 3977
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 251306 250071 239330 228275 231212
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30586 30704 30532 30989 30896
  Υπεραξία, Καθαρό 91261 91260 84057 78150 78086
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 29624 30118 26368 24754 25157
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 21667 22114 21612 21096 20565
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8025 8119 8055 7604 8167
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 81553 79206 75054 69736 72409
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 48921 45782 43469 44667 43437
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24145 24376 23058 20352 21036
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 1000 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2132 1402 1778 1778 1363
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6355 6646 6749 2939 6573
  Σύνολο Οφειλών 176969 177345 167948 157260 160529
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 59782 61419 56450 50476 50848
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 59782 61419 56450 50476 50848
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4250 4588 4095 3880 3508
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 173 276 198 300 328
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 31211 31856 32151 32868 33436
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74337 72726 71382 71015 70683
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 48829 48649 48306 48193 48047
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 60343 58868 57753 56145 54571
  Treasury Stock - Common -33831 -33933 -33802 -31858 -30326
  Unrealized Gain (Loss) -1434 -1113 -1049 -1501 -1813
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 430 255 174 36 204
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 251306 250071 239330 228275 231212
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1287 1282 1279 1300 1315
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16177 18265 15865 12848 8865
  Cash Receipts 313662 284219 264327 248393 186519
  Cash Payments -189766 -165783 -158636 -149655 -148821
  Cash Taxes Paid -4116 -3195 -2929 -2717 -2383
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -2239 -2469 -2904 -2954 -2803
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -101364 -94507 -83993 -80219 -23647
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5047 -5261 -5534 -3339 -43285
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2727 -2520 -2437 -2457 -2037
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2320 -2741 -3097 -882 -41248
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -10516 -11356 -7696 -7654 36819
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -449 -13 337 59 350
  Total Cash Dividends Paid -2907 -2625 -2624 -2603 -2038
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2949 549 264 210 242
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4211 -9267 -5673 -5320 38265
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 614 1648 2635 1855 2395
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Cash From Operating Activities 7438 16177 18129 9006 3563
  Cash Receipts 87798 313662 235395 151769 74192
  Cash Payments -50223 -189766 -138785 -90887 -44365
  Cash Taxes Paid -75 -4116 -3070 -1887 -96
  Cash Interest Paid -773 -2239 -1936 -1150 -782
  Changes in Working Capital -29289 -101364 -73475 -48839 -25386
  Cash From Investing Activities -8514 -5047 -4928 -4123 -1993
  Capital Expenditures -984 -2727 -2039 -1459 -1082
  Other Investing Cash Flow Items, Total -7530 -2320 -2889 -2664 -911
  Cash From Financing Activities 2726 -10516 -8329 -5111 -2650
  Financing Cash Flow Items -162 -449 -456 -468 -211
  Total Cash Dividends Paid -779 -2907 -2188 -1462 -722
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1922 -2949 -1490 -1652 -1703
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 5589 -4211 -4195 -1529 -14
  Net Change in Cash 1650 614 4872 -228 -1080
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.0377 116080051 404951 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6675 59949540 -577905 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3505 55877387 855269 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 2.3739 30490802 -2143168 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.816 23325287 363384 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.6524 21223161 292758 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.4302 18368906 6132147 2023-06-30 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.2476 16024422 3417573 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1909 15295808 1456938 2022-12-31 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 1.1233 14427290 -1221553 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9649 12393434 397285 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.9238 11865467 713725 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.8796 11297334 -5303256 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7704 9895356 402716 2023-06-30 LOW
  Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.7663 9841828 -610528 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7558 9707504 -407312 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7265 9331654 745498 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.7218 9270389 563767 2023-06-30 HIGH
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.6851 8799049 -640765 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6413 8237038 -426578 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  CVS Company profile

  Σχετικά με την CVS Health

  Η CVS Health Corporation, μαζί με τις θυγατρικές της, είναι μια εταιρεία λύσεων υγείας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες φαρμακείων, τη λιανική πώληση/LTC, τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης και τις εταιρικές/άλλες δραστηριότητες. Ο τομέας Pharmacy Services παρέχει μια σειρά λύσεων διαχείρισης φαρμακευτικών παροχών (PBM), συμπεριλαμβανομένων προσφορών σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων, υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου φαρμακείων λιανικής, ταχυδρομικών φαρμακείων, ειδικών φαρμακείων, κλινικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης ασθενειών και διαχείρισης ιατρικών δαπανών. Ο τομέας Retail/LTC πωλεί συνταγογραφούμενα φάρμακα και μια σειρά από προϊόντα υγείας και ευεξίας και γενικά εμπορεύματα. Ο τομέας Παροχές Υγείας προσφέρει μια σειρά από παραδοσιακά, προαιρετικά και κατευθυνόμενα από τον καταναλωτή προϊόντα ασφάλισης υγείας και συναφείς υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, προγράμματα υγείας, υπηρεσίες φαρμακείου και κάλυψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η Εταιρεία διαθέτει περίπου 9.900 σημεία λιανικής πώλησης, πάνω από 1.200 περιπατητικές ιατρικές κλινικές, έναν διαχειριστή φαρμακευτικών παροχών.

  Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

  1 Cvs Dr
  WOONSOCKET
  RHODE ISLAND 02895-6146
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου