Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές CVS Health - CVS CFD

85.44
0.48%
0.19
Χαμηλό: 84.84
Υψηλό: 86.41
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

CVS Health Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 85.18
Άνοιγμα* 84.84
Μεταβολή 1 έτους* -22.27%
Εύρος ημέρας* 84.84 - 86.41
Εύρος 52 εβδ. 84.82-111.25
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.72M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 147.03M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 112.70B
Αναλογία P/E 36.45
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.31B
Έσοδα 315.23B
EPS 2.35
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.01082
Beta 0.62
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 85.18 -0.18 -0.21% 85.36 86.51 85.10
Feb 3, 2023 85.70 -0.79 -0.91% 86.49 87.52 85.52
Feb 2, 2023 86.07 -0.02 -0.02% 86.09 86.91 85.35
Feb 1, 2023 87.36 -0.55 -0.63% 87.91 88.10 86.53
Jan 31, 2023 88.09 1.24 1.43% 86.85 88.41 86.85
Jan 30, 2023 86.98 -0.82 -0.93% 87.80 88.29 86.91
Jan 27, 2023 87.68 0.03 0.03% 87.65 88.04 86.92
Jan 26, 2023 87.55 1.18 1.37% 86.37 87.69 85.95
Jan 25, 2023 85.68 0.63 0.74% 85.05 85.94 84.75
Jan 24, 2023 85.95 -0.47 -0.54% 86.42 86.91 85.84
Jan 23, 2023 87.13 0.28 0.32% 86.85 87.38 86.51
Jan 20, 2023 86.93 -0.41 -0.47% 87.34 87.41 86.69
Jan 19, 2023 87.40 0.27 0.31% 87.13 88.22 86.94
Jan 18, 2023 88.09 -1.36 -1.52% 89.45 89.64 87.96
Jan 17, 2023 89.26 -0.74 -0.82% 90.00 90.43 89.03
Jan 13, 2023 89.83 1.20 1.35% 88.63 90.33 88.45
Jan 12, 2023 89.11 -0.55 -0.61% 89.66 89.90 88.94
Jan 11, 2023 89.71 -1.87 -2.04% 91.58 91.58 89.29
Jan 10, 2023 90.56 0.31 0.34% 90.25 91.29 88.40
Jan 9, 2023 91.44 -0.65 -0.71% 92.09 93.18 91.33

CVS Health Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 177546 184786 194579 256776 268706 292111
Έσοδα 177546 184786 194579 256776 268706 292111
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 146533 153448 156447 158719 163981 175803
Ακαθάριστο Εισόδημα 31013 31338 38132 98057 104725 116308
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 167803 175248 190558 244868 256235 279370
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18448 18809 21368 396 461 523
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 643 181 6149 559 1503 2373
Other Operating Expenses, Total 2179 2810 6594 85194 90290 100671
Λειτουργικά Έσοδα 9743 9538 4021 11908 12471 12741
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1078 -1062 -2619 -3035 -2907 -2503
Άλλο, Καθαρό -28 -208 4 124 206 182
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8637 8268 1406 8997 9770 10420
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5320 5131 -696 6631 7201 7898
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -1 2 3 -13 12
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5318 5130 -694 6634 7188 7910
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1 1492 100 0 -9 0
Καθαρά Κέρδη 5317 6622 -594 6634 7179 7910
Total Adjustments to Net Income -26 -16 -3 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5292 5114 -697 6634 7188 7910
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5291 6606 -597 6634 7179 7910
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5291 6606 -597 6634 7179 7910
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1079 1024 1044 1305 1314 1329
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.90454 4.99414 -0.66762 5.08352 5.47032 5.95184
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.7 2 2 2 2 2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.2716 5.10383 3.16078 5.51501 6.31339 7.27044
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 69097 72616 73794 76604 76826
Έσοδα 69097 72616 73794 76604 76826
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 40894 43520 45011 46378 45509
Ακαθάριστο Εισόδημα 28203 29096 28783 30226 31317
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65520 68290 71096 74464 73336
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8881 8829 9190
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 41 40 814 1478 525
Other Operating Expenses, Total 15704 15901 16081 26608 27302
Λειτουργικά Έσοδα 3577 4326 2698 2140 3490
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -657 -636 -602 -608 -586
Άλλο, Καθαρό 50 45 49 38 42
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2970 3735 2145 1570 2946
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2224 2791 1587 1296 2313
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -8 11 10 -1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2223 2783 1598 1306 2312
Καθαρά Κέρδη 2223 2783 1598 1306 2312
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2223 2783 1598 1306 2312
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2223 2783 1598 1306 2312
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2223 2783 1598 1306 2312
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1322 1327 1329 1338 1328
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.68154 2.09721 1.20241 0.97608 1.74096
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.70477 2.08539 1.65557 1.88793 2.05135
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31042 31229 45243 50302 56369 60008
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3458 1807 6581 8056 10854 12525
Μετρητά & Ισοδύναμα 3371 1696 4059 5683 7854 9408
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 87 111 2522 2373 3000 3117
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12164 13181 17631 19617 21742 24431
Accounts Receivable - Trade, Net 12164 13181 17631 17236 7101 7932
Total Inventory 14760 15296 16450 17516 18496 17760
Other Current Assets, Total 660 945 4581 5113 5277 5292
Total Assets 94462 95131 196456 222449 230715 232999
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10175 10292 11349 32904 33335 32018
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22802 24290 26869 49794 52035 52672
Accumulated Depreciation, Total -12627 -13998 -15520 -16890 -18700 -20654
Goodwill, Net 38249 38451 78678 79749 79552 79121
Intangibles, Net 13511 13630 36524 33121 31142 29026
Other Long Term Assets, Total 1485 1529 8930 9059 9505 9801
Total Current Liabilities 26250 30648 44009 53303 62017 67807
Accounts Payable 17397 19218 26437 30972 34869 38682
Accrued Expenses 6937 6609 10711 13656 15810 19229
Notes Payable/Short Term Debt 1874 1276 720 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 42 3545 1265 3781 5440 4205
Total Liabilities 57632 57440 138231 158585 161326 157924
Total Long Term Debt 25615 22181 71444 64699 59207 51971
Long Term Debt 25615 22181 71444 63918 58157 50721
Deferred Income Tax 4214 2996 7677 7294 6794 6270
Minority Interest 4 4 318 306 312 306
Other Liabilities, Total 1549 1611 14783 32983 32996 31570
Total Equity 36830 37691 58225 63864 69389 75075
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 17 17 45440 45972 46513 47377
Additional Paid-In Capital 31618 32079
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 38983 43556 40911 45108 49640 54906
Treasury Stock - Common -33483 -37796 -28228 -28235 -28178 -28173
Other Equity, Total -305 -165 5 245 200 187
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 94462 95131 196456 222449 230715 232999
Total Common Shares Outstanding 1061 1014 1295 1302 1310 1322
Long Term Investments 15732 17314 20812 23025
Other Current Liabilities, Total 4876 4894 5898 5691
Unrealized Gain (Loss) 97 774 1214 778
Capital Lease Obligations 781 1050 1250
Total Preferred Shares Outstanding 0 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 55719 56559 60842 60008 61483
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8788 10125 12841 12525 11342
Μετρητά & Ισοδύναμα 5598 7119 9826 9408 8442
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3190 3006 3015 3117 2900
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23855 24164 25283 24431 26451
Accounts Receivable - Trade, Net 18304 18976 8398 7932 8728
Total Inventory 17618 16979 17399 17760 18160
Other Current Assets, Total 5458 5291 5319 5292 5530
Total Assets 229606 231164 234891 232999 232873
Property/Plant/Equipment, Total - Net 33153 33140 33233 32018 31645
Goodwill, Net 79552 79552 79121 79121 79060
Intangibles, Net 30639 30080 29545 29026 28543
Long Term Investments 21025 22136 22370 23025 22595
Other Long Term Assets, Total 9518 9697 9780 9801 9547
Total Current Liabilities 60104 59311 64709 67807 69780
Accounts Payable 35358 36691 39468 38682 41570
Accrued Expenses 16018 16539 17871 19229 18388
Notes Payable/Short Term Debt 252 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2422 60 1561 4205 4217
Other Current Liabilities, Total 6054 6021 5809 5691 5605
Total Liabilities 158756 157920 160583 157924 159043
Total Long Term Debt 59270 59294 56832 51971 52063
Long Term Debt 59270 59294 56832 51971 52063
Deferred Income Tax 6610 6557 6329 6270 5829
Minority Interest 314 321 310 306 310
Other Liabilities, Total 32458 32437 32403 31570 31061
Total Equity 70850 73244 74308 75075 73830
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 46727 46995 47133 47377 47677
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 51203 53331 54264 54906 56488
Treasury Stock - Common -28102 -28252 -28166 -28173 -30145
Unrealized Gain (Loss) 828 977 904 778 -377
Other Equity, Total 194 193 173 187 187
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 229606 231164 234891 232999 232873
Total Common Shares Outstanding 1313 1318 1321 1322 1306
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10141 8007 8865 12848 15865 18265
Cash Receipts 172310 176594 186519 248393 264327 284219
Cash Payments -142511 -146469 -148821 -149655 -158636 -165783
Cash Taxes Paid -3060 -2909 -2383 -2717 -2929 -3195
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -1140 -1072 -2803 -2954 -2904 -2469
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -15458 -18137 -23647 -80219 -83993 -94507
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2470 -2877 -43285 -3339 -5534 -5261
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2224 -1918 -2037 -2457 -2437 -2520
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -246 -959 -41248 -882 -3097 -2741
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6761 -6751 36819 -7654 -7696 -11356
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -142 -72 350 59 337 -13
Total Cash Dividends Paid -1840 -2049 -2038 -2603 -2624 -2625
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4165 -4032 242 210 264 549
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -614 -598 38265 -5320 -5673 -9267
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2 1 -4
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 912 -1620 2395 1855 2635 1648
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Cash From Operating Activities 2892 8739 14260 18265 3563
Cash Receipts 66487 136621 209104 284219 74192
Cash Payments -39171 -79316 -122129 -165783 -44365
Cash Taxes Paid -44 -1552 -2397 -3195 -96
Cash Interest Paid -876 -1263 -2095 -2469 -782
Changes in Working Capital -23504 -45751 -68223 -94507 -25386
Cash From Investing Activities -1867 -2974 -3821 -5261 -1993
Capital Expenditures -829 -1315 -1923 -2520 -1082
Other Investing Cash Flow Items, Total -1038 -1659 -1898 -2741 -911
Cash From Financing Activities -3185 -6558 -8525 -11356 -2650
Financing Cash Flow Items 56 -159 -164 -13 -211
Total Cash Dividends Paid -656 -1306 -1965 -2625 -722
Issuance (Retirement) of Stock, Net 212 330 440 549 -1703
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2797 -5423 -6836 -9267 -14
Net Change in Cash -2160 -793 1914 1648 -1080
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7762 115316851 1721829 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 4.6346 60896763 2060715 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.586 60258711 234645 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4403 58344728 -339582 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.9717 25907490 -351533 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7789 23374421 186288 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.6592 21801147 696280 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.5392 20224681 368634 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.1617 15264714 80812 2022-09-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.0254 13472772 -236945 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.9993 13129851 -500609 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9936 13055500 -67996 2021-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9056 11899729 224538 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7675 10085134 -130262 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7495 9847659 -473501 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.726 9539067 -771778 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.7187 9443400 -8279 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6884 9045542 -197163 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.673 8843195 -63183 2022-09-30 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.6619 8697324 -983166 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CVS Company profile

Σχετικά με την CVS Health

Η CVS Health Corporation, μαζί με τις θυγατρικές της, είναι μια εταιρεία λύσεων υγείας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες φαρμακείων, τη λιανική πώληση/LTC, τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης και τις εταιρικές/άλλες δραστηριότητες. Ο τομέας Pharmacy Services παρέχει μια σειρά λύσεων διαχείρισης φαρμακευτικών παροχών (PBM), συμπεριλαμβανομένων προσφορών σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων, υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου φαρμακείων λιανικής, ταχυδρομικών φαρμακείων, ειδικών φαρμακείων, κλινικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης ασθενειών και διαχείρισης ιατρικών δαπανών. Ο τομέας Retail/LTC πωλεί συνταγογραφούμενα φάρμακα και μια σειρά από προϊόντα υγείας και ευεξίας και γενικά εμπορεύματα. Ο τομέας Παροχές Υγείας προσφέρει μια σειρά από παραδοσιακά, προαιρετικά και κατευθυνόμενα από τον καταναλωτή προϊόντα ασφάλισης υγείας και συναφείς υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, προγράμματα υγείας, υπηρεσίες φαρμακείου και κάλυψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η Εταιρεία διαθέτει περίπου 9.900 σημεία λιανικής πώλησης, πάνω από 1.200 περιπατητικές ιατρικές κλινικές, έναν διαχειριστή φαρμακευτικών παροχών.

Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

1 Cvs Dr
WOONSOCKET
RHODE ISLAND 02895-6146
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,962.35 Price
+0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

76.35 Price
+2.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0085%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,514.80 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00334

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου