Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Crinetics Pharma - CRNX CFD

17.95
0.51%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Crinetics Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 17.71
Άνοιγμα* 17.27
Μεταβολή 1 έτους* -3.73%
Εύρος ημέρας* 17.27 - 18
Εύρος 52 εβδ. 15.23-24.58
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 559.99K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.75M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.19B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 54.03M
Έσοδα 4.29M
EPS -3.28
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.93
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 17.95 0.68 3.94% 17.27 18.03 17.02
Jun 28, 2022 17.71 -0.84 -4.53% 18.55 18.73 17.38
Jun 27, 2022 18.56 -0.71 -3.68% 19.27 19.51 18.42
Jun 24, 2022 19.56 0.67 3.55% 18.89 19.89 18.87
Jun 23, 2022 19.35 1.12 6.14% 18.23 19.57 18.23
Jun 22, 2022 18.75 0.89 4.98% 17.86 19.54 17.86
Jun 21, 2022 18.57 0.47 2.60% 18.10 19.33 18.05
Jun 17, 2022 18.24 1.12 6.54% 17.12 18.74 17.12
Jun 16, 2022 16.99 0.06 0.35% 16.93 17.16 15.87
Jun 15, 2022 17.63 0.86 5.13% 16.77 17.80 16.77
Jun 14, 2022 16.75 -0.24 -1.41% 16.99 17.16 16.42
Jun 13, 2022 17.13 -0.90 -4.99% 18.03 18.09 16.97
Jun 10, 2022 18.59 -0.42 -2.21% 19.01 19.01 18.27
Jun 9, 2022 19.27 0.24 1.26% 19.03 19.69 19.03
Jun 8, 2022 19.83 0.81 4.26% 19.02 21.49 19.02
Jun 7, 2022 19.53 1.69 9.47% 17.84 19.55 17.84
Jun 6, 2022 17.92 -0.55 -2.98% 18.47 19.01 17.67
Jun 3, 2022 18.30 0.96 5.54% 17.34 18.77 17.33
Jun 2, 2022 17.93 0.88 5.16% 17.05 18.05 17.05
Jun 1, 2022 17.16 0.96 5.93% 16.20 17.35 16.19

Crinetics Pharma Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

Crinetics Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Crinetics Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

Crinetics Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Crinetics Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, August 10, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Crinetics Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q2 2023 Crinetics Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Crinetics Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 Crinetics Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 4.737 1.078 0.071 1.193 2.428
Έσοδα 4.737 1.078 0.071 1.193 2.428
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 172.619 108.78 75.024 55.025 31.138
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 42.394 24.525 18.026 13.519 6.659
Έρευνα & Ανάπτυξη 130.225 84.255 56.998 41.506 24.479
Λειτουργικά Έσοδα -167.882 -107.702 -74.953 -53.832 -28.71
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 32.917 0.05 0.831 3.46 1.748
Άλλο, Καθαρό -27.943 0.011 0.31 -0.05 -0.153
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -162.908 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -162.908 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -163.918 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Καθαρά Κέρδη -163.918 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -163.918 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -163.918 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -163.918 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 51.982 38.436 30.448 24.175 24.1876
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.15336 -2.80053 -2.4242 -2.08571 -1.12103
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.15336 -2.80053 -2.4242 -2.08571 -1.12103
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Equity In Affiliates -1.01
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 2.679 0.709 0.458 0.439 3.131
Έσοδα 2.679 0.709 0.458 0.439 3.131
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 50.657 48.265 43.912 43.484 36.958
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.189 11.274 11.925 10.489 8.706
Έρευνα & Ανάπτυξη 38.468 36.991 31.987 32.995 28.252
Λειτουργικά Έσοδα -47.978 -47.556 -43.454 -43.045 -33.827
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.983 30.573 1.463 0.671 0.21
Άλλο, Καθαρό -28.008 0.066 -0.001
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -45.995 -44.991 -41.925 -42.375 -33.617
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -45.995 -44.991 -41.925 -42.375 -33.617
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -45.995 -44.991 -41.925 -42.375 -34.627
Καθαρά Κέρδη -45.995 -44.991 -41.925 -42.375 -34.627
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -45.995 -44.991 -41.925 -42.375 -34.627
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -45.995 -44.991 -41.925 -42.375 -34.627
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -45.995 -44.991 -41.925 -42.375 -34.627
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 53.908 53.86 53.768 52.522 47.712
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.85321 -0.83533 -0.77974 -0.8068 -0.72575
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.85321 -0.83533 -0.77974 -0.8068 -0.72575
Equity In Affiliates 0 0 0 0 -1.01
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 345.184 344.72 177.492 123.339 166.683
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 334.425 333.707 170.88 118.392 163.875
Μετρητά & Ισοδύναμα 32.672 200.695 93.087 40.326 44.973
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.29 1.476 1.833 1.378 1.584
Prepaid Expenses 8.469 9.537 4.779 3.569 1.224
Total Assets 352.176 351.015 183.445 130.377 171.415
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.986 4.717 5.413 6.456 4.232
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9.07 8.197 7.971 8.08 4.973
Accumulated Depreciation, Total -4.084 -3.48 -2.558 -1.624 -0.741
Other Long Term Assets, Total 2.006 0.568 0.54 0.582 0.5
Total Current Liabilities 27.723 15.995 10.489 8.34 7.925
Accounts Payable 6.883 1.456
Accrued Expenses 18.6 7.527 4.901 3.566 6.469
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Total Liabilities 35.848 19.071 14.526 13.238 11.19
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Other Liabilities, Total 8.125 3.076 4.037 4.898 3.265
Total Equity 316.328 331.944 168.919 117.139 160.225
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 759.432 607.581 336.508 210.793 0.024
Additional Paid-In Capital 203.52
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -439.173 -275.255 -167.614 -93.802 -43.38
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 352.176 351.015 183.445 130.377 171.415
Total Common Shares Outstanding 53.877 47.597 33.001 24.263 24.0605
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 301.753 133.012 77.793 78.066 118.902
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Other Equity, Total -3.931 -0.382 0.025 0.148 0.061
Payable/Accrued 8.468 5.588 4.774
Long Term Investments 0 1.01
Other Current Liabilities, Total 2.24
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 305.403 345.184 378.323 416.285 328.249
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 296.122 334.425 368.362 408.506 319.725
Μετρητά & Ισοδύναμα 41.193 32.672 30.912 62.293 145.548
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 254.929 301.753 337.45 346.213 174.177
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.25 2.29 2.345 2.111 1.545
Prepaid Expenses 7.031 8.469 7.616 5.668 6.979
Total Assets 314.009 352.176 384.88 421.733 333.286
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.637 4.986 5.158 4.849 4.469
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9.004 9.07 8.964 8.784 8.19
Accumulated Depreciation, Total -4.367 -4.084 -3.806 -3.935 -3.721
Other Long Term Assets, Total 3.969 2.006 1.399 0.599 0.568
Total Current Liabilities 26.321 27.723 24.556 26.115 20.257
Payable/Accrued 12.134
Accrued Expenses 18.305 18.6 16.359 14.533 5.417
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 33.679 35.848 33.508 35.568 30.242
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 7.358 8.125 8.952 9.453 9.985
Total Equity 280.33 316.328 351.372 386.165 303.044
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 768.012 759.432 750.564 742.041 615.118
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -485.168 -439.173 -394.182 -352.257 -309.882
Other Equity, Total -2.514 -3.931 -5.01 -3.619 -2.192
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 314.009 352.176 384.88 421.733 333.286
Total Common Shares Outstanding 53.99 53.877 53.796 53.72 47.801
Long Term Investments 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2.121 2.24 2.32 2.543 2.706
Accounts Payable 5.895 6.883 5.877 9.039
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -163.918 -107.641 -73.812 -50.422 -27.115
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -115.205 -88.588 -62.027 -46.381 -19.459
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.983 0.922 0.948 0.887 0.471
Μη Χρηματικά Στοιχεία 29.118 17.035 10.461 5.287 1.626
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 18.612 1.096 0.376 -2.133 5.559
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -173.98 -56.483 0.217 41.667 -119.458
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.656 -0.436 -0.186 -0.492 -1.059
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 121.963 252.679 114.571 0.067 170.198
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 121.963 252.679 114.571 0.067 170.198
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -167.222 107.608 52.761 -4.647 31.281
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -172.324 -56.047 0.403 42.159 -118.399
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -45.995 -163.918 -118.927 -77.002 -34.627
Cash From Operating Activities -40.718 -115.205 -79.998 -41.519 -13.543
Cash From Operating Activities 0.283 0.983 0.703 0.455 0.24
Non-Cash Items 5.681 29.118 21.982 14.577 7.182
Changes in Working Capital -0.687 18.612 16.244 20.451 13.662
Cash From Investing Activities 48.755 -173.98 -210.833 -217.655 -43.384
Capital Expenditures -0.016 -1.656 -1.382 -0.7 -0.087
Other Investing Cash Flow Items, Total 48.771 -172.324 -209.451 -216.955 -43.297
Cash From Financing Activities 0.484 121.963 121.848 120.772 1.78
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.484 121.963 121.848 120.772 1.78
Net Change in Cash 8.521 -167.222 -168.983 -138.402 -55.147
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Driehaus Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 9.7907 5289519 -335225 2023-03-31 MED
OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 7.3128 3950796 753920 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 6.7292 3635526 831041 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.6143 3573470 11906 2023-03-31 LOW
Perceptive Advisors LLC Private Equity 6.5799 3554887 -484389 2023-03-31 MED
BVF Partners L.P. Hedge Fund 5.0654 2736613 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9731 2686781 306675 2023-03-31 LOW
Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 4.2675 2305558 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.1069 2218794 214010 2023-03-31 LOW
Braidwell LP Hedge Fund 3.7384 2019714 -1449960 2023-03-31
First Light Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9969 1619125 289812 2023-03-31 LOW
Frazier Healthcare Partners Venture Capital 2.6188 1414823 0 2023-03-31 LOW
EcoR1 Capital, LLC Hedge Fund 2.4623 1330263 0 2023-03-31 LOW
Paradigm BioCapital Advisors LP Investment Advisor 2.0986 1133782 243677 2023-03-31 HIGH
Novo Holdings A/S Venture Capital 2.0361 1100000 362943 2023-03-31 LOW
Struthers (Richard Scott) Individual Investor 1.8984 1025627 -48300 2023-04-17 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7674 954860 33630 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.7202 929369 929369 2023-03-31 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.7047 920958 -719660 2023-03-31 LOW
Finepoint Capital LP Hedge Fund 1.6074 868427 45682 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Crinetics Pharma Company profile

Σχετικά με την Crinetics Pharma

Η Crinetics Pharmaceuticals, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία θεραπευτικών προϊόντων για σπάνιες ενδοκρινικές παθήσεις και όγκους που σχετίζονται με το ενδοκρινικό σύστημα. Έχει ανακαλύψει έναν αγωγό από του στόματος μη πεπτιδικών χημικών οντοτήτων που στοχεύουν πεπτιδικούς υποδοχείς συνδεδεμένους με πρωτεΐνες G (GPCRs) για τη θεραπεία μιας σπάνιας ενδοκρινικής νόσου. Τα υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν την παλτουσοτίνη, το CRN04777 και το CRN04894. Η παλτουσοτίνη της βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη για τη θεραπεία της μεγαλακρίας και των νευροενδοκρινών όγκων. Το CRN04777 βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη για τον συγγενή υπερινσουλινισμό. Το CRN04894 της βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη για ασθένειες περίσσειας αδρενοκορτικοτροφικής ορμόνης. Η Εταιρεία προωθεί πρόσθετα υποψήφια προϊόντα μέσω προκλινικών μελετών ανακάλυψης και ανάπτυξης.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

10222 Barnes Canyon Rd Bldg 2
SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121-2711
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,860.20 Price
+0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,939.57 Price
-0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

72.46 Price
-0.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,351.60 Price
-0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου