Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Crescent Capital BDC, Inc. - CCAP CFD

13.42
0.45%
0.13
Χαμηλό: 13.38
Υψηλό: 13.76
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 13.36
Άνοιγμα* 13.47
Μεταβολή 1 έτους* -24.41%
Εύρος ημέρας* 13.38 - 13.76
Εύρος 52 εβδ. 12.55-18.52
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 155.52K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.96M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 498.11M
Αναλογία P/E 26.71
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 37.06M
Έσοδα 116.72M
EPS 0.50
Μέρισμα (Απόδοση %) 12.2024
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 13.41 -0.41 -2.97% 13.82 13.82 13.31
Mar 16, 2023 13.97 0.50 3.71% 13.47 14.12 13.27
Mar 15, 2023 13.62 -0.10 -0.73% 13.72 13.84 13.44
Mar 14, 2023 13.99 0.07 0.50% 13.92 14.65 13.88
Mar 13, 2023 13.83 -0.20 -1.43% 14.03 14.07 13.54
Mar 10, 2023 14.13 -0.50 -3.42% 14.63 14.69 14.09
Mar 9, 2023 14.70 -0.67 -4.36% 15.37 15.37 14.62
Mar 8, 2023 15.28 -0.09 -0.59% 15.37 15.48 15.16
Mar 7, 2023 15.42 -0.30 -1.91% 15.72 15.75 15.28
Mar 6, 2023 15.76 0.18 1.16% 15.58 15.78 15.58
Mar 3, 2023 15.65 0.18 1.16% 15.47 15.69 15.42
Mar 2, 2023 15.40 0.03 0.20% 15.37 15.51 15.23
Mar 1, 2023 15.42 -0.29 -1.85% 15.71 15.72 15.27
Feb 28, 2023 15.69 0.12 0.77% 15.57 15.90 15.57
Feb 27, 2023 15.52 -0.19 -1.21% 15.71 15.85 15.28
Feb 24, 2023 15.64 0.66 4.41% 14.98 15.69 14.97
Feb 23, 2023 15.22 0.55 3.75% 14.67 15.39 14.67
Feb 22, 2023 14.72 0.30 2.08% 14.42 14.76 14.37
Feb 21, 2023 14.43 -0.24 -1.64% 14.67 14.71 14.39
Feb 17, 2023 14.67 0.32 2.23% 14.35 14.78 14.21

Crescent Capital BDC, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 13.8878 22.2917 33.2951 53.4768 77.113 93.986
Έσοδα 13.8878 22.2917 33.2951 53.4768 77.113 93.986
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.62215 10.3566 13.1504 19.0147 23.711 41.007
Ακαθάριστο Εισόδημα 8.26563 11.9351 20.1447 34.4621 53.402 52.979
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.47802 12.3586 15.4458 21.6549 30.517 44.11
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.85587 2.00202 2.2954 2.64021 2.981 3.103
Λειτουργικά Έσοδα 6.40976 9.93304 17.8493 31.8219 46.596 49.876
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.36053 -0.85238 -9.61327 -2.40428 8.617 37.184
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11.7703 9.08066 8.23602 29.4176 55.213 85.883
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.7687 9.05519 8.11457 29.2785 54.672 83.633
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.7687 9.05519 8.11457 29.2785 54.672 83.633
Καθαρά Κέρδη 11.7687 9.05519 8.11457 29.2785 54.672 83.633
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.7687 9.05519 8.11457 29.2785 54.672 83.633
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11.7687 9.05519 8.11457 29.2785 54.672 83.633
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11.7687 9.05519 8.11457 29.2785 54.672 83.633
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20.8623 20.8623 20.8623 20.8623 27.6818 28.4778
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.56411 0.43405 0.38896 1.40342 1.97502 2.93678
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 1.64 1.64
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.56411 0.43405 0.38896 1.40342 2.11184 2.93678
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.825 0
Άλλο, Καθαρό -1.177
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 20.571 23.799 25.478 24.14 26.381
Έσοδα 20.571 23.799 25.478 24.14 26.381
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.192 10.914 11.761 10.141 13.277
Ακαθάριστο Εισόδημα 12.379 12.885 13.717 13.999 13.104
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.003 11.72 12.58 10.807 14.09
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.811 0.806 0.819 0.666 0.813
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 11.568 12.079 12.898 13.333 12.291
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 10.098 21.98 3.949 1.156 4.072
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.666 33.687 16.849 13.682 16.363
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 21.536 32.584 16.679 12.835 16.209
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21.536 32.584 16.679 12.835 16.209
Καθαρά Κέρδη 21.536 32.584 16.679 12.835 16.209
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21.536 32.584 16.679 12.835 16.209
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21.536 32.584 16.679 12.835 16.209
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21.536 32.584 16.679 12.835 16.209
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.1674 28.1674 28.1674 29.409 30.8874
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.76457 1.1568 0.59214 0.43643 0.52478
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.76457 1.1568 0.59214 0.43643 0.52478
Άλλο, Καθαρό -0.372 0.002 -0.807
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.11933 9.27091 4.22562 4.57623 1.896 10.069
Cash 0.12917 0.47913 0.55901 0.70938
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.99016 8.79178 3.66661 3.86685 1.896 10.069
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.99373 0.01196 0.03743 0.16019 0.006 14.871
Accounts Receivable - Trade, Net 0.99373 0.01196 0.03743 0.16019 0.006 14.871
Prepaid Expenses 0.05275 0.07436 0.02004 3.04583
Total Assets 225.565 329.817 505.419 747.175 1054.15 1317.81
Long Term Investments 217.921 319.127 493.342 726.531 1034 1270.37
Note Receivable - Long Term 1.47822 1.33328 1.33454 2.83226 3.859 6.763
Accounts Payable 0.52187 0.7345 1.26258 1.34269 1.867 3.83
Accrued Expenses 0.72903 1.38741 2.29061 6.77833 6.486 9.365
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2.58742 3.83019 5.975 9.18206 11.647 19.702
Total Liabilities 97.5089 157.017 245.841 340.258 494.152 665.524
Total Long Term Debt 93.6706 150.848 235.708 322.01 471.932 631.04
Long Term Debt 93.6706 150.848 235.708 322.01 471.932 631.04
Total Equity 128.056 172.8 259.579 406.917 560 652.285
Common Stock 0.00638 0.0086 0.01336 0.02086 0.028 0.031
Additional Paid-In Capital 125.751 170.756 266.024 414.293 594.658 666.162
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.16167 0.08148 -6.45837 -7.39745 -34.686 -13.908
Unrealized Gain (Loss) 2.46068 1.95402
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 225.565 329.817 505.419 747.175 1054.15 1317.81
Total Common Shares Outstanding 20.8623 20.8623 20.8623 20.8623 28.1674 30.8874
Deferred Income Tax 0.21715 0.6044 0.87936 1.324 0.956
Other Long Term Assets, Total 6.44268 9.27129 13.583 13.499
Other Assets, Total 0.01741 0.75769 0.807 2.241
Other Liabilities, Total 0 0.06536 0.896 0.631
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.262 12.991 6.467 10.069 7.315
Μετρητά & Ισοδύναμα 2.262 12.991 6.467 10.069 7.315
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.063 0.056 15.302 14.871 0.636
Accounts Receivable - Trade, Net 0.063 0.056 15.302 14.871 0.636
Total Assets 1076.81 1128.48 1183.19 1317.81 1317.48
Long Term Investments 1057.63 1094.98 1138.63 1270.37 1288.6
Note Receivable - Long Term 4.526 6.158 7.581 6.763 6.715
Other Long Term Assets, Total 10.903 12.951 13.081 13.499 10.918
Other Assets, Total 1.434 1.347 2.125 2.241 3.292
Accounts Payable 1.924 2.007 3.055 3.83 3.959
Accrued Expenses 6.322 7.596 5.684 9.365 5.662
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 13.245 17.057 19.558 19.702 22.5
Total Liabilities 506.828 537.461 587.034 665.524 663.191
Total Long Term Debt 482.95 508.844 557.071 631.04 629.13
Long Term Debt 482.95 508.844 557.071 631.04 629.13
Deferred Income Tax 1.454 0.794 1.079 0.956 0.762
Other Liabilities, Total 0.933 1.163 0.587 0.631 1.178
Total Equity 569.987 591.022 596.152 652.285 654.286
Common Stock 0.028 0.028 0.028 0.031 0.031
Additional Paid-In Capital 594.658 594.658 594.658 666.162 666.162
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -24.699 -3.664 1.466 -13.908 -11.907
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1076.81 1128.48 1183.19 1317.81 1317.48
Total Common Shares Outstanding 28.1674 28.1674 28.1674 30.8874 30.8874
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 11.7687 9.05519 8.11457 29.2785 54.672 83.633
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -78.4237 -88.3852 -164.554 -202.986 -61.799 -157.654
Μη Χρηματικά Στοιχεία -5.14233 0.16831 7.734 0.17746 -24.77 -49.829
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.60552 3.75235 6.85775 10.6265 14.489 15.474
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -85.05 -97.6087 -180.403 -232.32 -91.492 -192.046
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 78.7835 92.5023 165.7 205.996 63.221 166.321
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.84448 -8.99771 -15.2999 -2.96718 -2.498 0.012
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 45 45 95 146 42.089 52.632
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 40.628 56.5 86 87.5033 66.262 161.405
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.00811 0.03454 -0.04807 0.04731 0 0.01
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.35177 4.15159 1.09791 3.0582 1.422 8.677
Deferred Taxes -0.12102 -0.209 0.588
Total Cash Dividends Paid -24.5397 -42.632 -47.728
Cash Taxes Paid 2.176
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 21.536 54.119 70.798 83.633 16.209
Cash From Operating Activities -1.398 -2.112 -43.871 -157.654 11.166
Deferred Taxes 0.019 0.469 0.576 0.588 -0.002
Non-Cash Items -12.88 -38.241 -46.541 -49.829 -7.504
Cash Interest Paid 4.341 6.961 12.325 15.474 7.209
Changes in Working Capital -10.073 -18.459 -68.704 -192.046 2.463
Cash From Financing Activities -0.892 13.049 48.537 166.321 -16.547
Financing Cash Flow Items -0.725 -2.186 -2.186 0.012 -0.221
Total Cash Dividends Paid -11.549 -23.097 -34.646 -47.728 -14.208
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 52.632
Issuance (Retirement) of Debt, Net 11.382 38.332 85.369 161.405 -2.118
Foreign Exchange Effects -0.005 -0.005 -0.021 0.01 0.044
Net Change in Cash -2.295 10.932 4.645 8.677 -5.337
Cash Taxes Paid 2.176 1.595
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Texas County & District Retirement System Pension Fund 13.4957 5001752 0 2022-12-31 LOW
UFCW-Northern California Employers Joint Pension Plan Corporation 11.4106 4228985 4228985 2023-01-19
Fidelity National Financial Inc. Insurance Company 11.3468 4205307 0 2022-12-31 MED
Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd. Investment Advisor 5.6465 2092698 0 2022-12-31 LOW
Sun Life Assurance Company of Canada (Toronto) Insurance Company 2.905 1076654 0 2022-12-31 LOW
Mariner Wealth Advisors Investment Advisor 1.8499 685618 29735 2022-12-31 LOW
Ares Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4104 522703 25000 2022-12-31 LOW
Relative Value Partners Group, LLC Investment Advisor 1.1809 437672 437672 2022-12-31 MED
Cliffwater LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7519 278649 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7214 267351 3817 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6884 255142 6780 2022-12-31 LOW
Callodine Capital Management LLC Hedge Fund 0.6746 250000 10000 2022-12-31 MED
Strandberg (Steven F.) Individual Investor 0.6283 232876 6820 2023-01-19 LOW
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.5 185322 -1894 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.3818 141501 -23841 2022-12-31 HIGH
Bel Air Investment Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3606 133633 0 2021-06-30 LOW
Condor Capital Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.3425 126937 27865 2022-12-31 LOW
Almitas Capital LLC Investment Advisor 0.3112 115336 115336 2022-12-31 MED
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.2731 101220 5827 2022-12-31 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.2712 100522 17599 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Crescent Capital BDC, Inc. Company profile

Σχετικά με την Crescent Capital BDC, Inc.

Η Crescent Capital BDC Inc. είναι μια εξωτερικά διαχειριζόμενη, κλειστού τύπου, μη διαφοροποιημένη επενδυτική εταιρεία διαχείρισης. Ο πρωταρχικός επενδυτικός στόχος της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης στους μετόχους της με τη μορφή τρεχόντων εσόδων και κεφαλαιακής ανατίμησης μέσω επενδύσεων σε χρέος και συναφείς μετοχές. Η Εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει τους επενδυτικούς της στόχους επενδύοντας κυρίως σε εξασφαλισμένο χρέος και μη εξασφαλισμένο χρέος, καθώς και σε συναφείς μετοχικούς τίτλους ιδιωτικών εταιρειών της μεσαίας αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει συμμετοχές σε δάνεια ή να πραγματοποιεί επενδύσεις σε χρέος, είτε απευθείας από τις εταιρείες-στόχους της ως επενδύσεις στην πρωτογενή αγορά ή σε ιδιωτικές πιστώσεις, είτε σε συναλλαγές τραπεζικών δανείων ή υψηλής απόδοσης στην πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά στην εξωχρηματιστηριακή αγορά. Η Εταιρεία, επιπλέον, επικεντρώνεται επίσης στην επένδυση σε ιδιωτικές πιστωτικές συναλλαγές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα επενδύσει επίσης σε κοινοπρακτικά δάνεια και ομόλογα. Η Εταιρεία τελεί υπό τη διαχείριση της Crescent Cap Advisors, LLC.

Industry: Closed End Funds

11100 Santa Monica Blvd Ste 2000
90025-3335

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

67.94 Price
+2.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0220%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0001%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.38 Price
-2.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00330

US100

12,578.70 Price
+0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,978.37 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0172%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0089%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου