Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cornish Metals Inc. - CUSN CFD

  0.09420
  0.53%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.00610
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025261 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025261%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003343 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003343%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.0947
  Άνοιγμα* 0.0942
  Μεταβολή 1 έτους* -37.07%
  Εύρος ημέρας* 0.0942 - 0.0947
  Εύρος 52 εβδ. 0.20-0.58
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 99.87K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.01M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 127.33M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 533.40M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.53
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 18, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 0.09420 -0.00050 -0.53% 0.09470 0.09470 0.09420
  Feb 23, 2024 0.09420 -0.00050 -0.53% 0.09470 0.09470 0.09420
  Feb 22, 2024 0.09420 -0.00260 -2.69% 0.09680 0.09680 0.09420
  Feb 20, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 19, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 16, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 15, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 14, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 13, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 12, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 9, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 8, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 7, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 6, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 5, 2024 0.10465 0.00545 5.49% 0.09920 0.10965 0.09920
  Feb 2, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Feb 1, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Jan 31, 2024 0.09920 0.00000 0.00% 0.09920 0.09920 0.09920
  Jan 30, 2024 0.09420 -0.00050 -0.53% 0.09470 0.09470 0.09420
  Jan 29, 2024 0.09470 0.00000 0.00% 0.09470 0.09470 0.09420

  Cornish Metals Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  CA

  Γεγονός

  Q4 2023 Cornish Metals Inc Earnings Release
  Q4 2023 Cornish Metals Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  CA

  Γεγονός

  Q1 2024 Cornish Metals Inc Earnings Release
  Q1 2024 Cornish Metals Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  CA

  Γεγονός

  Cornish Metals Inc Annual Shareholders Meeting
  Cornish Metals Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.44812 3.00775 1.98673 4.15565 2.49607
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.32488 2.92554 1.59393 1.45558 1.99923
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.1228 0.03705 0.00397 0.00624 0.00588
  Depreciation / Amortization 0.00044 0.02551 0.08703 0.0914 0.00754
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0.01966 0.30179 0.22248 0.48342
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.37994
  Λειτουργικά Έσοδα -3.44812 -3.00775 -1.98673 -4.15565 -2.49607
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.92772 0.09968 0.38833 0.17909 2.85092
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.20226 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.21826 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.21826 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Καθαρά Κέρδη -1.21826 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.21826 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.21826 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.21826 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 456.262 267.601 135.32 86.7686 84.8568
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00267 -0.01088 -0.01181 -0.05254 0.00384
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00312 -0.01087 -0.01181 -0.02512 0.00418
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.31815 -0.00307 0 -0.02887
  Άλλο, Καθαρό 0 -0.58262
  Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.83183 0.72736 1.2576 0.63134 0.6109
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.80514 0.68733 1.20185 0.63057 0.60171
  Depreciation / Amortization 0 0 0 0.00044 0.00099
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -0.83183 -0.72736 -1.2576 -0.63134 -0.6109
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.18712 0.42036 -1.32745 -0.35231 -0.24674
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.3553 -0.307 -2.2669 -0.98366 -0.85874
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.3393 -0.307 -2.2669 -0.98366 -0.85874
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.3393 -0.307 -2.2669 -0.98366 -0.85874
  Καθαρά Κέρδη 2.3393 -0.307 -2.2669 -0.98366 -0.85874
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.3393 -0.307 -2.2669 -0.98366 -0.85874
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.3393 -0.307 -2.2669 -0.98366 -0.85874
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.3393 -0.307 -2.2669 -0.98366 -0.85874
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 534.715 531.426 468.353 423.484 281.569
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00437 -0.00058 -0.00484 -0.00232 -0.00305
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00437 -0.00058 -0.00552 -0.00232 -0.00305
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.02669 0.04003 0.05575 0.00033 0.0082
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 0.31815 0 -0.0011
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 59.2425 8.83637 2.26312 1.93109 4.0313
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.2142 8.49721 1.35791 1.85297 3.3307
  Μετρητά 55.4952 6.9227 0.3536 1.30525 2.16177
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.71894 1.57451 1.00431 0.54772 1.16893
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.65641 0.10723 0.02364 0.02341 0.01468
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.65641 0.10723 0.02364 0.02341 0.01468
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.37198 0.23193 0.04169 0.0547 0.13317
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.83988 0 0.55276
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 102.106 36.088 18.1798 15.8633 17.9775
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 42.8095 27.2092 15.8797 13.8954 12.3786
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.05417 0.04245 0.03698 0.03683 1.56759
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.49528 6.65891 0.96751 0.68888 0.27002
  Payable/Accrued 0.94712 0.61029 0.27002
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 11.6451 15.3769 9.84783 8.80648 9.15793
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.00067 5.9938 5.23108 6.0014
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.9938 5.21077 6.0014
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.1498 8.71733 2.88651 2.88651 2.88651
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 90.4611 20.7111 8.33198 7.05686 8.8196
  Κοινή Μετοχή 128.377 56.8464 40.7371 37.2717 37.2716
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2.00767 2.00767 2.00767 2.00767 0.50767
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -39.6595 -38.599 -35.498 -33.1054 -29.7759
  ESOP Debt Guarantee 0.38476 0.63027 0.84621 0.73293 0.81627
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 102.106 36.088 18.1798 15.8633 17.9775
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 535.021 285.85 149.919 86.7686 86.7686
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.00064 0.0042 0.02039 0.0786
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.00067 0 0.02031
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.64896 -0.17412 0.23903 0.15
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10.1013 6.73444
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.37994 -0.29726
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.80481 0.42652
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.67384 0.18666
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.016 6.04153
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 43.904 53.59 59.2425 61.1276 64.457
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.6622 51.853 58.2142 60.1818 64.0009
  Μετρητά 39.8976 49.0789 55.4952 57.8401 61.6292
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.76457 2.77412 2.71894 2.34171 2.37171
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.95527 1.18478 0.65641 0.67264 0.14233
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.95527 1.18478 0.65641 0.67264 0.14233
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.2866 0.55225 0.37198 0.27313 0.31376
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 104.309 105.547 102.106 96.7905 96.0564
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 60.3196 51.8712 42.8095 35.6112 31.5481
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 19.334 13.9119 10.1013 8.08347 6.62849
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.52867 -0.45904 -0.37994 -0.33244 -0.30426
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.08505 0.08555 0.05417 0.05166 0.0513
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.04864 3.02265 2.49528 1.40591 0.88184
  Payable/Accrued 3.04864 3.02265 2.49464 1.40433 0.87932
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0.00064 0.00158 0.00252
  Σύνολο Οφειλών 12.0799 12.3287 11.6451 10.7606 9.67113
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.03123 9.30607 9.1498 9.35473 8.7893
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 92.2288 93.218 90.4611 86.0298 86.3853
  Κοινή Μετοχή 128.395 128.395 128.377 128.088 127.869
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2.00767 2.00767 2.00767 2.00767 2.00767
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -40.5644 -39.8838 -39.6595 -42.1566 -41.8496
  ESOP Debt Guarantee 0.41031 0.38476 0.38476 0.63027 0.63027
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1.98061 2.31476 -0.64896 -2.53924 -2.27253
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 104.309 105.547 102.106 96.7905 96.0564
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 535.271 535.271 535.021 532.623 531.248
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.21826 -2.91114 -1.5984 -4.55918 0.32598
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.60701 -3.08586 -1.26457 -1.36009 -1.94393
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.00044 0.02551 0.08703 0.0914 0.00754
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -1.81273 0.0047 0.2142 3.01412 -2.20696
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.57646 -0.20493 0.0326 0.09357 -0.0705
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -10.3184 -3.98898 -1.64669 -0.50451 -2.74099
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -10.3067 -3.98657 -1.64669 -1.38453 -5.00319
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.01172 -0.00241 0 0.88002 2.2622
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 61.6571 13.963 1.97075 1.01725 -0.10224
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 65.5645 15.3797 2.5019 1.175 0.09097
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.00446 -0.02776 -0.08834 -0.08555 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 48.5725 6.5691 -0.95165 -0.85652 -4.78716
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.90293 -1.3889 -0.44281 -0.07221 -0.1932
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.84083 -0.3191 -0.01115 -0.00917
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -0.2068 -1.21826 -3.55756 -3.25056 -0.97943
  Cash From Operating Activities -1.0309 -3.60701 -3.04782 -1.83646 -0.62538
  Cash From Operating Activities 0 0.00044 0.00044 0.00044 0.00044
  Non-Cash Items -0.32893 -1.81273 1.07747 1.37684 0.35306
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
  Changes in Working Capital -0.49517 -0.57646 -0.56818 0.03681 0.00055
  Cash From Investing Activities -7.027 -10.3184 -5.76078 -2.55263 -1.18467
  Capital Expenditures -6.99825 -10.3067 -5.75157 -2.54378 -1.17416
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.02875 -0.01172 -0.00921 -0.00885 -0.01051
  Cash From Financing Activities -0.00072 61.6571 61.4566 61.2567 -0.55545
  Financing Cash Flow Items 0 -3.90293 -3.90293 -3.88394 -0.58436
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 65.5645 65.3627 65.1428 0.03
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.00072 -0.00446 -0.00319 -0.00211 -0.00109
  Foreign Exchange Effects 1.64227 0.84083 -1.73061 -2.16114 -0.27066
  Net Change in Cash -6.41636 48.5725 50.9174 54.7065 -2.63617
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Vision Blue Resources Limited Corporation 25.9474 138888889 0 2023-05-18 LOW
  Osisko Gold Royalties, Ltd. Corporation 10.0834 53973731 8099398 2023-05-18 LOW
  Lansdowne Partners (UK) LLP Investment Advisor/Hedge Fund 6.2274 33333333 33333333 2022-05-24 MED
  Killik & Co Investment Advisor 5.4967 29422222 12222222 2022-05-25 LOW
  Thomas (David Grenville) Individual Investor 1.8513 9909691 332021 2022-11-15 LOW
  Williams (Richard David) Individual Investor 0.3456 1850000 0 2023-05-18 LOW
  Trahar (Anthony John) Individual Investor 0.2283 1222222 0 2023-05-18 LOW
  Burzynski (John Feliks) Individual Investor 0.2211 1183300 0 2022-01-13 LOW
  Valu-Trac Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2102 1125000 0 2023-09-30 MED
  Njegovan (Donald Robert) Individual Investor 0.2101 1124803 0 2023-05-18 LOW
  Hanano (Fawzi) Individual Investor 0.1868 1000000 1000000 2023-09-07
  Anderson (Patrick Fergus Neill) Individual Investor 0.1131 605333 0 2023-05-18 LOW
  Armstrong (Kenneth A) Individual Investor 0.0595 318625 0 2023-05-18 LOW
  Mihalop (Owen) Individual Investor 0.042 225000 -175000 2022-11-09
  Gatley (Stephen T) Individual Investor 0.0187 100000 0 2023-05-18 LOW
  McGloin (John Francis Gerald) Individual Investor 0.0104 55556 0 2023-05-18 LOW
  McGloin (John) Individual Investor 0.0104 55556 55556 2022-03-27

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cornish Metals Inc. Company profile

  Σχετικά με την Cornish Metals Inc.

  Η Cornish Metals Inc. είναι συνδεδεμένη εταιρεία της Osisko με έδρα τον Καναδά και δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων μετάλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική. Τα έργα της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν τα United Downs, South Crofty, cornish lithium και cornish mining. Τα έργα της στη Βόρεια Αμερική περιλαμβάνουν το Nickel King. Το έργο United Downs καλύπτει ή βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τέσσερα πρώην ορυχεία παραγωγής χαλκού και κασσίτερου, τα Consolidated Mines και United Mines στα δυτικά και τα Mount Wellington και Wheal Jane Mines στα ανατολικά. Το έργο South Crofty που της ανήκει κατά 100% βρίσκεται στην κεντρική μεταλλευτική περιφέρεια της Κορνουάλης, στη νοτιοδυτική Αγγλία. Η εταιρεία διατηρεί το 100% της ιδιοκτησίας Nickel King, έκτασης περίπου7.642 εκταρίων, που βρίσκεται στα Βορειοδυτικά Εδάφη, περίπου 145 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Stony Rapids, Saskatchewan. Η ιδιοκτησία βρίσκεται μέσα σε πετρώματα προκάμβριας ηλικίας κατά μήκος της τεκτονικής ζώνης Snowbird.

  Industry: Diversified Mining

  Suite 960 - 789 West Pender Street
  VANCOUVER
  BRITISH COLUMBIA V6C 1H2
  CA

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου