Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Confluent, Inc. - CFLT CFD

20.70
0.19%
0.22
Χαμηλό: 20.4
Υψηλό: 21.05
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.22
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 20.74
Άνοιγμα* 20.4
Μεταβολή 1 έτους* -48.51%
Εύρος ημέρας* 20.4 - 21.05
Εύρος 52 εβδ. 16.48-44.97
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.04M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 76.76M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.96B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 291.13M
Έσοδα 585.94M
EPS -1.62
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 20.74 -0.70 -3.26% 21.44 21.63 20.20
Mar 23, 2023 21.90 0.12 0.55% 21.78 22.80 21.09
Mar 22, 2023 21.42 -1.49 -6.50% 22.91 22.91 21.03
Mar 21, 2023 23.01 1.12 5.12% 21.89 23.38 21.75
Mar 20, 2023 21.59 0.04 0.19% 21.55 21.76 20.69
Mar 17, 2023 21.75 -0.98 -4.31% 22.73 23.00 21.54
Mar 16, 2023 22.82 1.66 7.84% 21.16 22.96 21.16
Mar 15, 2023 22.06 -0.02 -0.09% 22.08 22.49 21.34
Mar 14, 2023 22.51 0.24 1.08% 22.27 22.76 21.64
Mar 13, 2023 22.01 0.74 3.48% 21.27 22.56 20.14
Mar 10, 2023 21.66 -0.81 -3.60% 22.47 22.94 20.85
Mar 9, 2023 22.98 -1.61 -6.55% 24.59 25.27 22.41
Mar 8, 2023 24.92 -0.20 -0.80% 25.12 25.56 24.30
Mar 7, 2023 25.20 -0.48 -1.87% 25.68 26.27 25.01
Mar 6, 2023 25.70 -0.10 -0.39% 25.80 26.69 25.37
Mar 3, 2023 25.67 1.83 7.68% 23.84 25.86 23.01
Mar 2, 2023 23.78 0.80 3.48% 22.98 23.95 22.52
Mar 1, 2023 23.47 -0.37 -1.55% 23.84 24.39 23.20
Feb 28, 2023 24.27 0.37 1.55% 23.90 24.68 23.86
Feb 27, 2023 23.92 -0.33 -1.36% 24.25 24.57 23.34

Confluent, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 585.944 387.864 236.577 149.805 65.167
Έσοδα 585.944 387.864 236.577 149.805 65.167
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 202.415 137.292 75.476 49.369 16.379
Ακαθάριστο Εισόδημα 383.529 250.572 161.101 100.436 48.788
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1048.62 727.484 469.752 247.913 106.702
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 582.162 428.267 288.877 140.454 67.737
Έρευνα & Ανάπτυξη 264.041 161.925 105.399 58.09 22.586
Λειτουργικά Έσοδα -462.674 -339.62 -233.175 -98.108 -41.535
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.8 -17.279 4.113 2.494 0.936
Άλλο, Καθαρό 20.216 17.272 -0.973 0.567 -0.405
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -446.258 -339.627 -230.035 -95.047 -41.004
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -452.551 -342.801 -229.828 -95.042 -41.398
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -452.551 -342.801 -229.828 -95.042 -41.398
Καθαρά Κέρδη -452.551 -342.801 -229.828 -95.042 -41.398
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -452.551 -342.801 -229.828 -95.042 -41.398
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -452.551 -342.801 -229.828 -95.042 -41.398
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -452.551 -342.801 -229.828 -95.042 -41.398
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 280.08 271.802 252.615 252.615 252.615
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.61579 -1.26122 -0.90979 -0.37623 -0.16388
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.61579 -1.26122 -0.90979 -0.37623 -0.16388
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 168.666 151.732 139.407 126.139 119.928
Έσοδα 168.666 151.732 139.407 126.139 119.928
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 53.949 53.18 49.509 45.777 46.146
Ακαθάριστο Εισόδημα 114.717 98.552 89.898 80.362 73.782
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 283.651 270.632 256.714 237.621 233.608
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 157.893 147.353 142.733 134.183 130.776
Έρευνα & Ανάπτυξη 71.809 70.099 64.472 57.661 56.686
Λειτουργικά Έσοδα -114.985 -118.9 -117.307 -111.482 -113.68
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.331 2.147 1.718 -0.334 -19.11
Άλλο, Καθαρό 18.658 2.572 -0.532 -0.482 18.781
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -103.658 -114.181 -116.121 -112.298 -114.009
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -105.884 -116.049 -117.631 -112.987 -114.439
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -105.884 -116.049 -117.631 -112.987 -114.439
Καθαρά Κέρδη -105.884 -116.049 -117.631 -112.987 -114.439
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -105.884 -116.049 -117.631 -112.987 -114.439
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -105.884 -116.049 -117.631 -112.987 -114.439
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -105.884 -116.049 -117.631 -112.987 -114.439
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 286.801 282.267 278.269 272.891 271.802
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36919 -0.41113 -0.42272 -0.41404 -0.42104
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.36919 -0.41113 -0.42272 -0.41404 -0.42104
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2226.07 427.694 183.065
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2016.02 288.545 99.773
Μετρητά & Ισοδύναμα 1375.93 36.789 18.954
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 640.085 251.756 80.819
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 137.491 110.956 67.779
Accounts Receivable - Trade, Net 137.491 105.971 65.07
Prepaid Expenses 44.919 13.282 7.606
Other Current Assets, Total 27.646 14.911 7.907
Total Assets 2342.73 526.119 206.32
Property/Plant/Equipment, Total - Net 51.709 54.991 2.871
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 56.793 57.634 4.013
Accumulated Depreciation, Total -5.084 -2.643 -1.142
Other Long Term Assets, Total 64.947 43.434 20.384
Total Current Liabilities 348.188 193.799 114.949
Accounts Payable 7.591 1.646 1.771
Accrued Expenses 96.053 38.902 20.068
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 244.544 153.251 93.11
Total Liabilities 1492.45 257.734 131.301
Total Long Term Debt 1080.7 0 0
Other Liabilities, Total 63.559 63.935 16.352
Total Equity 850.281 268.385 75.019
Redeemable Preferred Stock 0 574.634 205.784
Common Stock 0.003 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 1599.96 99.575 45.262
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -748.854 -406.053 -176.225
Other Equity, Total -0.83 0.228 0.197
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2342.73 526.119 206.32
Total Common Shares Outstanding 271.802 252.615 252.615
Long Term Debt 1080.7
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2195.25 2226.07 1207.55 1213.6 417.186
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1990.64 2016.02 1030.94 1043.87 280.098
Μετρητά & Ισοδύναμα 1047.59 1375.93 582.697 860.347 44.097
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 943.048 640.085 448.245 183.526 236.001
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 124.504 137.491 116.006 117.176 105.271
Accounts Receivable - Trade, Net 124.504 137.491 116.006 117.176 99.798
Prepaid Expenses 51.675 44.919 37.481 32.04 14.207
Other Current Assets, Total 28.433 27.646 23.12 20.516 17.61
Total Assets 2317.5 2342.73 1309.82 1317.98 518.956
Property/Plant/Equipment, Total - Net 53.3 51.709 51.597 52.542 52.738
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 59.583 56.793 55.984 56.694 56.134
Accumulated Depreciation, Total -6.283 -5.084 -4.387 -4.152 -3.396
Other Long Term Assets, Total 68.952 64.947 50.674 51.831 49.032
Total Current Liabilities 330.729 348.188 272.801 248.98 211.708
Accounts Payable 8.151 7.591 3.327 1.834 2.301
Accrued Expenses 71.25 96.053 64.569 50.197 41.63
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 251.328 244.544 204.905 196.949 167.777
Total Liabilities 1481.43 1492.45 338.679 314.433 274.408
Total Long Term Debt 1081.64 1080.7 0 0 0
Other Liabilities, Total 69.066 63.559 65.878 65.453 62.7
Total Equity 836.069 850.281 971.141 1003.54 244.548
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 575.085
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -0.451
Common Stock 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001
Additional Paid-In Capital 1703.45 1599.96 1605.34 1542.34 120.449
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -861.841 -748.854 -634.415 -538.749 -450.579
Other Equity, Total -5.542 -0.83 0.212 -0.046 0.043
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2317.5 2342.73 1309.82 1317.98 518.956
Total Common Shares Outstanding 278.037 271.802 264.4 259.836 252.615
Long Term Debt 1081.64 1080.7
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -342.801 -229.828 -95.042
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -105.06 -82.057 -68.834
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.632 1.567 1.202
Deferred Taxes 1.335 -1.335 -0.394
Μη Χρηματικά Στοιχεία 210.886 173.285 27.016
Cash Taxes Paid 2.168 0.96 0.436
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 21.888 -25.746 -1.616
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -400.583 -176.859 35.641
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.942 -4.65 -2.929
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -391.641 -172.209 38.57
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1844.51 276.758 13.432
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -94.095 -0.111 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 857.309 276.869 13.432
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.005 -0.007 -0.085
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1338.88 17.835 -19.846
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1081.3
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -112.987 -342.801 -228.362 -132.696 -44.526
Cash From Operating Activities -55.031 -105.06 -81.184 -63.155 -19.989
Cash From Operating Activities 1.25 3.632 2.44 1.543 0.787
Deferred Taxes -0.004 1.335 1.729 1.73 -0.567
Non-Cash Items 69.959 210.886 140.901 79.958 22.688
Cash Taxes Paid 0.712 2.168 1.741 0.954 0.524
Changes in Working Capital -13.249 21.888 2.108 -13.69 1.629
Cash From Investing Activities -311.734 -400.583 -204.332 63.528 13.845
Capital Expenditures -3.396 -8.942 -6.099 -3.484 -1.239
Other Investing Cash Flow Items, Total -308.338 -391.641 -198.233 67.012 15.084
Cash From Financing Activities 38.468 1844.51 831.168 822.928 13.46
Financing Cash Flow Items -0.786 -94.095 -3.125 -0.92 -0.153
Issuance (Retirement) of Stock, Net 39.254 857.309 834.293 823.848 13.613
Foreign Exchange Effects -0.046 0.005 -0.011 -0.01 -0.008
Net Change in Cash -328.343 1338.88 545.641 823.291 7.308
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1081.3
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Altimeter Capital Management, LP Hedge Fund 8.4533 12995374 -720936 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.9656 12245569 1368439 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 6.9101 10623011 17687 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 5.8657 9017426 -304204 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.6957 7218820 -970600 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.5991 5532937 429216 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 2.8197 4334734 1919753 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 2.4302 3735962 2681503 2022-12-31 HIGH
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2051 3389859 -330644 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.1331 3279242 -2137335 2022-12-31 LOW
Tiger Global Management, L.L.C. Hedge Fund 2.0299 3120535 3120535 2022-12-31 HIGH
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3372 2055693 -1399 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3182 2026434 224403 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.3114 2016043 1663120 2022-12-31 MED
JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 1.275 1960078 -169729 2022-12-31 LOW
Schonfeld Strategic Advisors LLC Hedge Fund 1.2326 1894848 1859648 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.141 1754037 -2175 2022-12-31 LOW
Cohler (Matthew R) Individual Investor 1.0996 1690388 1690388 2022-12-31 MED
12 West Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.0473 1610000 -200000 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0407 1599941 903141 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Confluent, Inc. Company profile

Σχετικά με την Confluent, Inc.

Η Confluent, Inc. ασχολείται με το σχεδιασμό υποδομών δεδομένων για τη σύνδεση των εφαρμογών, των συστημάτων και των επιπέδων δεδομένων γύρω από ένα κεντρικό νευρικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στα δεδομένα σε κίνηση για προγραμματιστές και επιχειρήσεις. Δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν εμπειρίες πελατών για τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, τα τμήματα, τις ομάδες, τις εφαρμογές και τις αποθήκες δεδομένων να έχουν συνδεσιμότητα. Έχει σχεδιαστεί για να έχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές που διοχετεύονται σε μια επιχείρηση για ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αναπτύσσουν έτοιμες για παραγωγή εφαρμογές που εκτελούνται σε υποδομές cloud και κέντρα δεδομένων και κλιμακώνονται, με χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση. Η πλατφόρμα της παρέχει τις δυνατότητες για την κάλυψη των διαρθρωτικών, λειτουργικών και τεχνικών κενών που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις. Δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργήσουν τις εφαρμογές τους για να συνδέσουν τα δεδομένα σε κίνηση και να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να κάνουν τα δεδομένα σε κίνηση σε ό,τι κάνουν.

Industry: Application Software

899 W. Evelyn Avenue
Suite 111
MOUNTAIN VIEW
CALIFORNIA 94041
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,062.60 Price
-2.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.47 Price
+6.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00441

US100

12,692.00 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

72.92 Price
+5.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου