Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Compass Group PLC - CPGl CFD

18.86
0.16%
0.07
Χαμηλό: 18.78
Υψηλό: 18.93
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Compass Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 18.89
Άνοιγμα* 18.91
Μεταβολή 1 έτους* 8.87%
Εύρος ημέρας* 18.78 - 18.93
Εύρος 52 εβδ. 14.94-19.71
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.23M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 68.80M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 32.95B
Αναλογία P/E 30.09
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.75B
Έσοδα 25.51B
EPS 0.63
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.67286
Beta 1.24
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 18.89 -0.17 -0.89% 19.06 19.28 18.87
Feb 6, 2023 19.18 -0.01 -0.05% 19.19 19.32 19.11
Feb 3, 2023 19.19 0.33 1.75% 18.86 19.21 18.82
Feb 2, 2023 18.86 -0.12 -0.63% 18.98 18.98 18.60
Feb 1, 2023 19.03 -0.19 -0.99% 19.22 19.27 18.98
Jan 31, 2023 19.29 -0.22 -1.13% 19.51 19.63 19.23
Jan 30, 2023 19.04 0.29 1.55% 18.75 19.07 18.49
Jan 27, 2023 19.04 -0.03 -0.16% 19.07 19.23 18.99
Jan 26, 2023 19.07 -0.09 -0.47% 19.16 19.21 18.96
Jan 25, 2023 19.11 -0.01 -0.05% 19.12 19.13 18.90
Jan 24, 2023 19.20 0.08 0.42% 19.12 19.29 19.03
Jan 23, 2023 19.05 -0.03 -0.16% 19.08 19.15 18.94
Jan 20, 2023 19.08 0.18 0.95% 18.90 19.13 18.87
Jan 19, 2023 18.99 0.11 0.58% 18.88 19.06 18.85
Jan 18, 2023 19.18 0.05 0.26% 19.13 19.41 19.13
Jan 17, 2023 19.25 0.22 1.16% 19.03 19.37 18.97
Jan 16, 2023 19.10 0.01 0.05% 19.09 19.20 18.95
Jan 13, 2023 19.18 0.17 0.89% 19.01 19.29 19.01
Jan 12, 2023 18.99 0.08 0.42% 18.91 19.10 18.91
Jan 11, 2023 19.03 -0.05 -0.26% 19.08 19.25 18.96

Compass Group PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 19605 22568 22872 24878 19940 17908
Έσοδα 19605 22568 22872 24878 19940 17908
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5742 6514 6542 7091 5388 4490
Ακαθάριστο Εισόδημα 13863 16054 16330 17787 14552 13418
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18195 20903 21237 23259 19587 17353
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9137 10519 10845 11648 9981 9335
Depreciation / Amortization 426 522 544 616 818 856
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -39 -42 -50 -56 -4 -31
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 26 -1 63 189 129 168
Other Operating Expenses, Total 2903 3391 3293 3771 3275 2535
Λειτουργικά Έσοδα 1410 1665 1635 1619 353 555
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -83 -97 -106 -122 -145 -91
Άλλο, Καθαρό -6 -8 -6 -3 2 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1321 1560 1523 1494 210 464
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1002 1171 1138 1143 135 357
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 -10 -8 -8 -2 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 992 1161 1130 1135 133 357
Καθαρά Κέρδη 992 1161 1130 1135 133 357
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 992 1161 1130 1135 133 357
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 992 1161 1130 1135 133 357
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 992 1161 1130 1134.7 133 357
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1582.69 1629 1585 1587 1659 1785
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.62678 0.71271 0.71293 0.715 0.08017 0.2
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32968 0.33948 0.377 0.4 0 0.14
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.63924 0.71225 0.74263 0.83793 0.23362 0.38664
Ρύθμιση Αραίωσης -0.295
Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 12476 7464 8435 9473 11499
Έσοδα 12476 7464 8435 9473 11499
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11621 7950 8253 9100 10867
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -20 0 -14 -17 -22
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -80 21 -14 4 6
Other Operating Expenses, Total 11721 7929 8284 9113 10879
Λειτουργικά Έσοδα 855 -486 182 373 632
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -68 -72 -49 -42 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 787 -561 133 331 632
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 586 -435 100 257 480
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3 1 0 0 -3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 583 -434 100 257 477
Καθαρά Κέρδη 583 -434 100 257 477
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 583 -434 100 257 477
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 583 -434 100 257 477
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 583 -434 100 257 477
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1589 1728 1784 1786 1784
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.3669 -0.25116 0.05605 0.1439 0.26738
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.14 0.094
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36643 -0.17254 0.10031 0.20911 0.26993
Άλλο, Καθαρό -3
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο -3 4
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3368 3526 4513 4076 4242 4952
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 346 387 969 398 1484 1840
Cash 291 325 345 263 434
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55 644 53 1221 1406
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2520 2782 2793 3001 2329 2652
Accounts Receivable - Trade, Net 2102 2696 2327 2482 1848 2198
Total Inventory 347 353 353 404 310 327
Prepaid Expenses 153 128 138 101 114
Other Current Assets, Total 2 4 270 135 18 19
Total Assets 10786 11011 12647 13335 14734 14868
Property/Plant/Equipment, Total - Net 953 1000 1006 1052 1830 1594
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2506 2574 2632 2867 3772 3475
Accumulated Depreciation, Total -1553 -1574 -1626 -1815 -1942 -1881
Goodwill, Net 4050 3994 4270 4576 4669 4550
Intangibles, Net 1469 836 1105 1426 1678 1617
Long Term Investments 272 283 336 402 420 422
Note Receivable - Long Term 89 842 936 1068 1068 1051
Other Long Term Assets, Total 585 530 481 735 827 682
Total Current Liabilities 4519 4277 5608 5410 4499 5227
Accounts Payable 1713 1883 2090 1138 1437
Accrued Expenses 1557 1763 1896 1792 2072
Notes Payable/Short Term Debt 27 0 76 17 97 184
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 294 20 737 169 206 477
Other Current Liabilities, Total 928 365 1149 1238 1266 1057
Total Liabilities 8281 8891 10005 9975 9944 9977
Total Long Term Debt 3075 3939 3611 3679 4418 3819
Long Term Debt 3065 3939 3608 3678 3673 3154
Capital Lease Obligations 10 3 1 745 665
Deferred Income Tax 40 58 57 114 120 84
Minority Interest 15 22 25 27 23 28
Other Liabilities, Total 632 595 704 745 884 819
Total Equity 2505 2120 2642 3360 4790 4891
Common Stock 176 176 176 176 198 198
Additional Paid-In Capital 182 182 182 182 189 189
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2145 1762 2407 2994 4613 4891
Unrealized Gain (Loss) 7 7 7 7 7
Other Equity, Total -5 -130 5 -215 -392
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10786 11011 12647 13335 14734 14868
Total Common Shares Outstanding 1579.89 1581.53 1584.07 1586.41 1783.87 1784.03
Μετρητά & Ισοδύναμα 387
Payable/Accrued 3892
Treasury Stock - Common 0 0 -4 -2 -2
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4185 4242 4233 4952 4989
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 732 1484 1674 1840 1480
Μετρητά & Ισοδύναμα 732 1484 1674 1840 1480
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2925 2430 2267 2766 3056
Accounts Receivable - Trade, Net 2845 2319 2167 2684 2978
Total Inventory 409 310 260 327 389
Other Current Assets, Total 119 18 32 19 64
Total Assets 15070 14734 13966 14868 15237
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1931 1830 1609 1594 1583
Goodwill, Net 4751 4669 4487 4550 4620
Intangibles, Net 1705 1678 1585 1617 1688
Long Term Investments 478 420 402 422 451
Note Receivable - Long Term 1126 1071 1015 1052 1087
Other Long Term Assets, Total 894 824 635 681 819
Total Current Liabilities 6024 4499 4589 5227 5633
Payable/Accrued 4340 3615 3498 4090 4356
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1217 303 608 661 771
Other Current Liabilities, Total 467 581 483 476 506
Total Liabilities 11495 9944 9382 9977 9875
Total Long Term Debt 4608 4418 3824 3819 3259
Long Term Debt 3870 3673 3158 3154 2611
Capital Lease Obligations 738 745 666 665 648
Deferred Income Tax 208 120 84 84 140
Minority Interest 27 23 23 28 25
Other Liabilities, Total 628 884 862 819 818
Total Equity 3575 4790 4584 4891 5362
Common Stock 176 198 198 198 198
Additional Paid-In Capital 182 189 189 189 189
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3304 4613 4662 4891 4978
Treasury Stock - Common -1 -2 -3 -2 -3
Unrealized Gain (Loss) 7 7 7 7
Other Equity, Total -93 -215 -469 -392
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15070 14734 13966 14868 15237
Total Common Shares Outstanding 1588.15 1783.87 1783.93 1784.03 1784.28
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1370 1623 1643 1570 290 514
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1424 1633 1846 1952 844 1173
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 216 262 267 282 451 406
Amortization 210 260 277 295 314 307
Μη Χρηματικά Στοιχεία -40 -15 -40 195 319 122
Cash Taxes Paid 246 332 323 328 228 200
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 98 103 101 116 145 121
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -332 -497 -301 -390 -530 -176
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -694 -728 -1109 -1106 -1032 -727
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -578 -715 -784 -823 -709 -614
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -116 -13 -325 -283 -323 -113
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -720 -853 -135 -1425 1278 -152
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9 -13 -14 -5 -6 0
Total Cash Dividends Paid -496 -1534 -548 -611 -427 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -97 -19 1 -4 1971 -3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -118 713 426 -805 -260 -149
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 53 -11 2 9 -4 -25
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 63 41 604 -570 1086 269
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 755 290 154 514 616
Cash From Operating Activities 545 844 563 1173 663
Cash From Operating Activities 221 451 210 406 205
Amortization 152 314 157 307 161
Non-Cash Items 10 319 45 122 11
Cash Taxes Paid 213 228 60 200 133
Cash Interest Paid 63 145 54 121 43
Changes in Working Capital -593 -530 -3 -176 -330
Cash From Investing Activities -727 -1032 -286 -727 -371
Capital Expenditures -397 -709 -272 -614 -286
Other Investing Cash Flow Items, Total -330 -323 -14 -113 -85
Cash From Financing Activities 518 1278 -82 -152 -645
Financing Cash Flow Items -3 -6 5 0 -21
Total Cash Dividends Paid -427 -427 0 0 -250
Issuance (Retirement) of Debt, Net 948 -260 -84 -149 -369
Foreign Exchange Effects -3 -4 -44 -25 14
Net Change in Cash 333 1086 151 269 -339
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1971 -3 -3 -5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.0289 175499712 -344416 2022-11-21 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 5.0295 88013376 -172728 2022-11-21 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9693 86959320 -170648 2022-11-21 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.6179 80810680 -158584 2022-11-21 LOW
Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7255 65194700 -2297082 2022-11-19 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.208 56137792 561879 2022-11-19 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.5404 44456294 -78000 2022-12-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.3534 41184011 2289047 2022-12-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8666 32663848 -55000 2022-12-01 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 1.1864 20761431 -3170675 2022-11-19 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1606 20310702 -855089 2022-11-19 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.1374 19904207 258788 2022-11-15 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1084 19397237 -1512 2022-12-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0517 18404253 -8301 2022-12-01 LOW
Causeway Capital Management LLC Investment Advisor 0.79 13825343 -4719495 2022-11-19 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7727 13521138 -4698771 2022-11-19 MED
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7687 13451703 -484442 2022-11-19 LOW
Longview Partners LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7502 13128457 -1937584 2022-11-19 LOW
Royal London Asset Management (CIS) Limited Investment Advisor 0.7385 12923283 -368996 2022-12-31 MED
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7281 12741834 0 2022-11-15 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Compass Company profile

Σχετικά με την Compass Group PLC

Η Compass Group PLC παρέχει υπηρεσίες τροφίμων και υποστήριξης. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις αγορές της στον υπόλοιπο κόσμο. Ο τομέας της Βόρειας Αμερικής περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και τον Καναδά. Ο τομέας της Ευρώπης περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο τομέας "Υπόλοιπος κόσμος" περιλαμβάνει την Ιαπωνία. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, της υγειονομικής περίθαλψης και των ηλικιωμένων, της εκπαίδευσης, της άμυνας, των υπεράκτιων και απομακρυσμένων περιοχών και του αθλητισμού και της αναψυχής. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διάφορες τοποθεσίες πελατών σε όλο τον κόσμο, από νοσοκομεία, σχολεία και πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου μέχρι τα κεντρικά γραφεία εταιρειών και τους χώρους ψυχαγωγίας. Από το νηπιαγωγείο έως τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, παρέχει λύσεις εστίασης που συμβάλλουν στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών σπουδών. Οι λύσεις εστίασης της Εταιρείας περιλαμβάνουν σχολικές, κολεγιακές και πανεπιστημιακές τραπεζαρίες, καταστήματα λιανικής πώλησης, καφετέριες/καφετέριες, υπηρεσίες φιλοξενίας και εκδηλώσεων και αυτόματους πωλητές.

Industry: Restaurants & Bars (NEC)

Compass House
Guildford Street
CHERTSEY
SURREY KT16 9BQ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,960.85 Price
-1.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,514.80 Price
-1.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.40 Price
-0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00386

Natural Gas

2.46 Price
-6.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1231%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0870%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου