Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Commerce Bancshares - CBSH CFD

65.69
0.83%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 66.08
Άνοιγμα* 65.78
Μεταβολή 1 έτους* 0.06%
Εύρος ημέρας* 65.37 - 65.85
Εύρος 52 εβδ. 59.81-72.60
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 462.84K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.35M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.32B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 125.00M
Έσοδα -100.00B
EPS -100.00K
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.59255
Beta 0.76
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 17, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 65.69 -0.27 -0.41% 65.96 65.96 65.24
Jun 28, 2022 66.08 -0.40 -0.60% 66.48 67.37 65.96
Jun 27, 2022 66.40 0.32 0.48% 66.08 66.48 65.80
Jun 24, 2022 66.05 2.73 4.31% 63.32 66.38 63.32
Jun 23, 2022 64.48 0.27 0.42% 64.21 65.12 63.59
Jun 22, 2022 65.04 1.09 1.70% 63.95 65.43 63.84
Jun 21, 2022 64.68 -0.07 -0.11% 64.75 64.92 64.01
Jun 17, 2022 63.79 0.53 0.84% 63.26 64.40 63.25
Jun 16, 2022 63.17 -0.24 -0.38% 63.41 64.50 62.67
Jun 15, 2022 64.51 -0.39 -0.60% 64.90 65.60 64.00
Jun 14, 2022 64.39 0.38 0.59% 64.01 65.93 63.87
Jun 13, 2022 64.93 0.47 0.73% 64.46 65.82 64.23
Jun 10, 2022 65.59 0.09 0.14% 65.50 66.23 64.94
Jun 9, 2022 67.00 -1.45 -2.12% 68.45 68.61 66.78
Jun 8, 2022 68.78 0.36 0.53% 68.42 69.27 68.42
Jun 7, 2022 69.45 1.22 1.79% 68.23 69.46 67.77
Jun 6, 2022 68.66 0.45 0.66% 68.21 69.35 67.95
Jun 3, 2022 68.49 1.43 2.13% 67.06 69.14 67.06
Jun 2, 2022 69.26 1.34 1.97% 67.92 69.29 67.20
Jun 1, 2022 67.96 -1.02 -1.48% 68.98 68.98 67.04

Commerce Bancshares Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 401.005 430.406 544.163 531.786 441.178 686.301
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 276.854 313.147 438.214 422.712 353.885 540.59
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.463 -0.517 -4.672 -1.481 0.172 -9.825
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 275.391 312.63 433.542 421.231 354.057 530.765
Καθαρά Κέρδη 275.391 319.383 433.542 421.231 354.057 530.765
Total Adjustments to Net Income -12.698 -12.848 -13.558 -13.019 -15.181 -4.846
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 262.693 299.782 419.984 408.212 338.876 525.919
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 262.693 306.535 419.984 408.212 338.876 525.919
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 262.693 306.535 419.995 408.219 338.88 525.927
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 128.265 128.756 128.676 125.758 122.413 121.941
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.04805 2.32829 3.26397 3.24607 2.76833 4.31296
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.67999 0.71399 0.783 0.90962 0.99184 1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.0495 2.33047 3.26439 3.24691 3.66729 4.33418
Interest Income, Bank 713.052 777.407 889.201 924.685 872.648 848.314
Total Interest Expense 33.003 43.728 65.376 103.392 42.801 12.89
Net Interest Income 680.049 733.679 823.825 821.293 829.847 835.424
Loan Loss Provision 36.318 45.244 42.694 50.438 -66.326
Net Interest Income after Loan Loss Provision 643.731 688.435 781.131 770.855 829.847 901.75
Non-Interest Income, Bank 446.503 486.314 500.853 528.329 516.899 590.452
Non-Interest Expense, Bank -689.229 -744.343 -737.821 -767.398 -905.568 -805.901
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 6.753 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0.011 0.007 0.004 0.008
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 165.305 211.458 160.416 149.122 151.928
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 133.229 166.249 125.754 115.358 120.026
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.257 -3.923 -3.193 -0.452 -1.872
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 130.972 162.326 122.561 114.906 118.154
Καθαρά Κέρδη 130.972 162.326 122.561 114.906 118.154
Total Adjustments to Net Income -1.2 -1.478 -1.114 -1.054 -1.07
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 129.772 160.848 121.447 113.852 117.084
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 129.772 160.848 121.447 113.852 117.084
Ρύθμιση Αραίωσης 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 129.774 160.851 121.449 113.853 117.086
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 122.402 122.273 121.881 121.214 120.616
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.06023 1.31551 0.99646 0.93927 0.97073
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.265
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.06023 1.31551 0.99646 0.96023 0.97073
Interest Income, Bank 209.698 211.134 216.99 210.492 211.801
Total Interest Expense 3.95 3.152 2.953 2.835 3.015
Net Interest Income 205.748 207.982 214.037 207.657 208.786
Loan Loss Provision -6.232 -45.655 -7.385 -7.054 -9.858
Net Interest Income after Loan Loss Provision 211.98 253.637 221.422 214.711 218.644
Non-Interest Income, Bank 145.898 155.947 150.614 137.993 138.932
Non-Interest Expense, Bank -192.573 -198.126 -211.62 -203.582 -205.648
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 25641.4 24833.4 25463.8 26065.8 32923 36689.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 337.705 335.11 333.119 370.637 371.083 388.738
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 886.74 852.072 863.779 923.097 944.353 981.777
Accumulated Depreciation, Total -549.035 -516.962 -530.66 -552.46 -573.27 -593.039
Goodwill, Net 138.921 138.921 138.921 138.921 138.921 138.921
Intangibles, Net 6.709 7.618 8.794 9.534 11.207 15.57
Other Assets, Total 595.212 393.317 370.566 437.918 567.248 506.862
Total Liabilities 23145.6 22116.9 22532.5 22931.1 29525.9 33251.8
Total Long Term Debt 102.049 1.758 0.733 2.418 0.802 12.56
Long Term Debt 102.049 1.758 0.733 2.418 0.802 12.56
Deferred Income Tax 0.136
Minority Interest 5.349 1.624 5.851 3.788 2.925 11.026
Other Liabilities, Total 213.107 180.889 237.943 526.712 447.872 363.864
Total Equity 2495.78 2716.56 2931.3 3134.68 3397.05 3437.3
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 144.784 144.784 144.784 144.784 0
Common Stock 510.015 535.407 559.432 563.978 589.352 610.804
Additional Paid-In Capital 1552.45 1815.36 2084.82 2151.46 2436.29 2689.89
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 292.849 221.374 241.163 201.562 73 92.493
Treasury Stock - Common -15.294 -14.473 -34.236 -37.548 -32.97 -32.973
Unrealized Gain (Loss) 30.303 33.737 -48.417 102.073 263.801 23.174
Other Equity, Total -19.328 -19.629 -16.252 8.371 67.576 53.906
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25641.4 24833.4 25463.8 26065.8 32923 36689.1
Total Common Shares Outstanding 129.72 129.822 128.88 123.865 123.242 121.684
Total Preferred Shares Outstanding 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.218
Accrued Expenses 27 29.2 28.3
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Total Assets 33269.8 33856.2 34497.5 36689.1 34986.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 371.737 371.989 377.476 388.738 394.028
Goodwill, Net 138.921 138.921 138.921 138.921 138.921
Intangibles, Net 13.098 14.148 14.458 15.57 15.885
Other Assets, Total 594.738 508.202 582.631 506.862 671.651
Total Liabilities 29957.2 30370.5 31016.9 33251.8 32026.2
Total Long Term Debt 3.791 2.194 4.006 12.56 9.057
Long Term Debt 3.791 2.194 4.006 12.56 9.057
Minority Interest 4.795 8.21 10.551 11.026 12.762
Other Liabilities, Total 589.875 555.673 602.279 392.164 367.532
Total Equity 3312.59 3485.62 3480.67 3437.3 2960.64
Common Stock 589.352 589.352 589.352 610.804 610.804
Additional Paid-In Capital 2420.39 2424.16 2427.54 2689.89 2678.02
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 173.173 304.739 396.655 92.493 178.504
Treasury Stock - Common -39.08 -53.018 -92.047 -32.973 -72.293
Unrealized Gain (Loss) 105.125 160.85 103.782 23.174 -484.091
Other Equity, Total 63.627 59.54 55.384 53.906 49.691
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 33269.8 33856.2 34497.5 36689.1 34986.8
Total Common Shares Outstanding 123.176 122.984 122.395 121.684 121.126
Total Preferred Shares Outstanding 0.006
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 276.854 319.9 438.214 422.712 353.885 540.59
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 454.963 426.527 552.66 512.794 623.992 597.722
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 40.929 39.732 38.679 41.145 43.769 44.866
Deferred Taxes -2.059 13.617 5.336 14.195 -19.54 25.613
Μη Χρηματικά Στοιχεία 43.018 79.564 39.065 30.013 231.518 82.349
Cash Taxes Paid 119.596 120.744 84.172 76.168 90.066 119.665
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 31.896 43.69 63.239 97.806 52.245 16.045
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 96.221 -26.286 31.366 4.729 14.36 -95.696
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -805.213 220.72 -91.024 -730.165 -5390.5 -2082.76
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -24.478 -30.824 -33.294 -42.575 -33.134 -56.716
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -780.735 251.544 -57.73 -687.59 -5357.37 -2026.04
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 649.172 -924.536 223.252 -84.061 6067.03 3573.66
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 786.398 -705.847 400.787 329.711 6400.39 3813.97
Total Cash Dividends Paid -96.07 -100.619 -109.238 -122.466 -127.568 -122.693
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -39.387 -17.779 -75.241 -284.912 -204.174 -129.376
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.769 -100.291 6.944 -6.394 -1.616 11.758
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 298.922 -277.289 684.888 -301.432 1300.52 2088.63
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 133.229 299.478 425.232 540.59 120.026
Cash From Operating Activities 201.669 327.249 486.125 597.722 124.514
Cash From Operating Activities 11.379 22.525 33.554 44.866 11.811
Non-Cash Items 26.012 48.993 63.41 82.349 9.15
Cash Taxes Paid 2.51 55.44 87.989 119.665 1.64
Cash Interest Paid 5.753 9.909 13.213 16.045 2.723
Changes in Working Capital 31.049 -43.747 -36.071 -95.696 -16.473
Cash From Investing Activities -327.731 -696.163 -1628.83 -2082.76 -1507.68
Capital Expenditures -10.73 -21.944 -37.385 -56.716 -15.597
Other Investing Cash Flow Items, Total -317.001 -674.219 -1591.44 -2026.04 -1492.09
Cash From Financing Activities 298.558 706.922 1185.95 3573.66 -1308.19
Financing Cash Flow Items 352.306 806.991 1355.02 3813.97 -1217.14
Total Cash Dividends Paid -30.799 -61.559 -92.204 -122.693 -32.143
Issuance (Retirement) of Stock, Net -25.938 -39.902 -80.068 -129.376 -55.407
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2.989 1.392 3.204 11.758 -3.503
Net Change in Cash 172.496 338.008 43.242 2088.63 -2691.36
Deferred Taxes 25.613
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.4979 11872278 123531 2022-09-30 LOW
Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 7.8839 9854771 -224971 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.3357 9169532 -75976 2022-09-30 LOW
The Commerce Trust Company Investment Advisor 5.635 7043643 -65553 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.2388 6548507 -24894 2022-09-30 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2563 5320329 -217946 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.756 2194981 7552 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3585 1698081 -12485 2022-09-30 LOW
Eaton Vance Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.1797 1474569 8892 2022-09-30 LOW
Kemper (David W.) Individual Investor 0.9806 1225736 -31944 2023-01-25 LOW
Kemper (Jonathan Mcbride) Individual Investor 0.9568 1195981 691 2022-12-16 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8953 1119158 -4280 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.7873 984172 -239499 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7704 963055 -7831 2021-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7526 940798 -275647 2022-09-30 LOW
Cooke & Bieler, L.P. Investment Advisor 0.7371 921370 -35309 2022-09-30 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.6864 857976 8312 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6492 811502 11369 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6333 791616 -10557 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5968 745995 -4880 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Commerce Bancshares Company profile

Σχετικά με την Commerce Bancshares

Η Commerce Bancshares, Inc. είναι η τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου της Commerce Bank (η Τράπεζα). Η Τράπεζα δραστηριοποιείται σε γενικές τραπεζικές εργασίες, παρέχοντας μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής, ενυπόθηκης τραπεζικής, εταιρικής, επενδυτικής, εμπιστευτικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Καταναλωτές, Εμπορικές επιχειρήσεις και Πλούτος. Ο τομέας των Καταναλωτών αποτελείται από διάφορα καταναλωτικά προϊόντα δανείων και καταθέσεων που προσφέρονται μέσω του δικτύου καταστημάτων λιανικής που αποτελείται από περίπου 160 σημεία. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης έμμεσες και άλλες επιχειρήσεις χρηματοδότησης καταναλωτικών δανείων, καθώς και επιχειρήσεις δανείων και προμηθειών χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Ο εμπορικός τομέας παρέχει εταιρικά δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση και διεθνείς υπηρεσίες, μαζί με προϊόντα καταθέσεων επιχειρήσεων και κυβερνήσεων και υπηρεσίες διαχείρισης εμπορικών μετρητών. Ο τομέας Wealth παρέχει παραδοσιακές υπηρεσίες εμπιστοσύνης και σχεδιασμού περιουσίας, συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης επενδύσεων, καθώς και χρηματιστηριακές υπηρεσίες.

Industry: Banks (NEC)

1000 Walnut
P.O. Box 419248
KANSAS CITY
MISSOURI 64141-6248
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.59 Price
+2.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

XRP/USD

0.42 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00377

Oil - Crude

76.70 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,875.20 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου