Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Coles Group Limited - COLau CFD

  15.62
  0.45%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:02 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:02 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022726 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022726%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000808 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000808%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 15.69
  Άνοιγμα* 15.57
  Μεταβολή 1 έτους* -6.82%
  Εύρος ημέρας* 15.49 - 15.63
  Εύρος 52 εβδ. 15.67-19.65
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.96M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 75.29M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.06B
  Αναλογία P/E 21.89
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.34B
  Έσοδα 39.75B
  EPS 0.79
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.65641
  Beta 0.31
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 15.62 0.04 0.26% 15.58 15.64 15.56
  Dec 7, 2023 15.57 0.05 0.32% 15.52 15.59 15.48
  Dec 6, 2023 15.53 -0.02 -0.13% 15.55 15.70 15.50
  Dec 5, 2023 15.55 0.18 1.17% 15.37 15.59 15.22
  Dec 4, 2023 15.37 0.12 0.79% 15.25 15.39 15.23
  Dec 3, 2023 15.26 -0.07 -0.46% 15.33 15.42 15.25
  Dec 1, 2023 15.14 -0.01 -0.07% 15.15 15.16 15.07
  Nov 30, 2023 15.16 0.01 0.07% 15.15 15.32 15.12
  Nov 29, 2023 15.15 0.03 0.20% 15.12 15.21 15.04
  Nov 28, 2023 15.12 -0.13 -0.85% 15.25 15.25 15.12
  Nov 27, 2023 15.25 0.06 0.39% 15.19 15.26 15.12
  Nov 26, 2023 15.18 -0.09 -0.59% 15.27 15.27 15.17
  Nov 24, 2023 15.26 0.04 0.26% 15.22 15.29 15.21
  Nov 23, 2023 15.22 0.09 0.59% 15.13 15.25 15.11
  Nov 22, 2023 15.13 -0.19 -1.24% 15.32 15.32 15.13
  Nov 21, 2023 15.32 -0.07 -0.45% 15.39 15.39 15.25
  Nov 20, 2023 15.38 -0.01 -0.06% 15.39 15.43 15.25
  Nov 19, 2023 15.38 -0.06 -0.39% 15.44 15.46 15.37
  Nov 17, 2023 15.37 -0.06 -0.39% 15.43 15.46 15.34
  Nov 16, 2023 15.42 -0.10 -0.64% 15.52 15.54 15.42

  Coles Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 40591 38341 38955 37784 38464.2
  Έσοδα 40591 38341 38955 37784 38464.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30034 28396 28773 28043 29253.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10557 9945 10182 9741 9210.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38732 36514 37082 36022 36997.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7398 6823 6882 6627 7349.4
  Depreciation / Amortization 1461 1385 1513 1495 639.6
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 13 7 5 6 -5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -11 -11 -3 -41 -82.2
  Other Operating Expenses, Total -163 -86 -88 -108 -157.7
  Λειτουργικά Έσοδα 1859 1827 1873 1762 1466.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -371 -341 -413 -431 -29.8
  Άλλο, Καθαρό -23 -19 -14 -12 -11.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1465 1467 1446 1319 1425.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1042 1045 1005 978 1078.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1042 1045 1005 978 1078.2
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 56 3 0 356.5
  Καθαρά Κέρδη 1098 1048 1005 978 1434.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1042 1045 1005 978 1078.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1098 1048 1005 978 1434.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1098 1048 1005 978 1434.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1338 1331 1335 1334 1333.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.77877 0.78512 0.75281 0.73313 0.80831
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.77399 0.78673 0.75749 0.76387 0.82442
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.66 0.63 0.61 0.575 0.24
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Jan 2023 Jun 2022 Jan 2022 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 19722 20869 18271 20070 18374
  Έσοδα 19722 20869 18271 20070 18374
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14611 15423 13466 14930 13547
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5111 5446 4805 5140 4827
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18921 19811 17407 19107 17521
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4393 4455 3987 4210 4005
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 8 5 3 4 4
  Other Operating Expenses, Total -91 -72 -49 -37 -35
  Λειτουργικά Έσοδα 801 1058 864 963 853
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -207 -187 -180 -180 -208
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 594 871 684 783 645
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 426 616 492 553 445
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 426 616 492 553 445
  Καθαρά Κέρδη 455 643 499 549 445
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 426 616 492 553 445
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 455 643 499 549 445
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 455 643 499 549 445
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1340 1336 1327 1335 1336
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.31791 0.46108 0.37076 0.41423 0.33308
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.3 0.36 0.3 0.33 0.28
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.31791 0.46108 0.37076 0.41423 0.33308
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 29 27 7 -4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3752 3751 3434 3779 3405.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 597 589 787 992 940.4
  Μετρητά 597 589 787 992 940.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 609 512 368 476 359.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 451 375 305 304 217.5
  Συνολικό Απόθεμα 2323 2448 2107 2166 1964.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 82 83 85 69 45.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 141 119 87 76 95.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 18292 18836 18123 18349 9777
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11492 12006 11751 11787 4119.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16826 17066 16386 16020 7945.1
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5334 -5060 -4635 -4233 -3825.9
  Υπεραξία, Καθαρό 1115 1160 1156 1153 1152.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 920 704 542 444 388.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 220 219 220 217 212.3
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 793 996 1020 969 499
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6408 6415 5819 5681 4290.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3281 3211 2794 2898 2662
  Δεδουλευμένα Έξοδα 736 716 778 746 600.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1571 1574 1350 1152 1027.9
  Σύνολο Οφειλών 14936 15712 15310 15734 6419.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8147 8862 9001 9552 1460
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1118 1095 1142 1354 1460
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 381 435 490 501 669.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3356 3124 2813 2615 3357.1
  Κοινή Μετοχή 1644 1636 1585 1611 1627.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1699 1485 1247 1017 1730.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 13 3 -19 -13 -1.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 18292 18836 18123 18349 9777
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1338.4 1336.1 1333.93 1333.93 1333.9
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 820 914 897 885
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7029 7767 7859 8198
  Jun 2023 Jan 2023 Jun 2022 Jan 2022 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3752 5382 3751 3975 3434
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 597 698 589 1098 787
  Μετρητά 597 698 589 1098 787
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 609 528 512 336 368
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 605 473 470 336 368
  Συνολικό Απόθεμα 2323 2825 2448 2387 2107
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 223 1331 202 154 172
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 18292 19468 18836 18592 18123
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11492 11189 12006 11594 11751
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2035 1887 1864 1806 1698
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 220 226 219 221 220
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 793 784 996 996 1020
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6408 7695 6415 6345 5819
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4434 4978 4335 4282 3660
  Δεδουλευμένα Έξοδα 736 778
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 820 795 914 905 897
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 418 1922 1166 1158 484
  Σύνολο Οφειλών 14936 16089 15712 15583 15310
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8147 8024 8862 8774 9001
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1118 1060 1095 1044 1142
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7029 6964 7767 7730 7859
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 381 370 435 464 490
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3356 3379 3124 3009 2813
  Κοινή Μετοχή 1644 1651 1636 1602 1585
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1699 1720 1485 1421 1228
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 18292 19468 18836 18592 18123
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1338.4 1338.39 1336.1 1333.93 1333.93
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 13 8 3 -14
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2690 2837 2552 2275.4 1909.9
  Cash Receipts 41887 42124 39971 41262.5 41756.1
  Cash Payments -38309 -38496 -36486 -38664.6 -39351.4
  Cash Taxes Paid -485 -358 -504 -293.9 -497.5
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -40 -43 -30 -28.6 2.7
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1142 -1106 -658 -279.8 -502.5
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1272 -1279 -833 -1104 -714.7
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 130 173 175 824.2 212.2
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1746 -1936 -1842 -1611.2 -1237
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -538 0
  Total Cash Dividends Paid -798 -807 -873 -320.4 -1106
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -26 -17 1295.2 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -948 -1103 -952 -2048 -131
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -198 -205 52 384.4 170.4
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -363 -390 -399
  Jan 2023 Jun 2022 Jan 2022 Jun 2021 Jan 2021
  Cash From Operating Activities 1593 2690 1603 2837 1736
  Cash Receipts 22858 41887 21956 42124 22202
  Cash Payments -20814 -38309 -19892 -38496 -20045
  Cash Taxes Paid -241 -485 -259 -358 -207
  Cash Interest Paid -184 -363 -181 -390 -199
  Changes in Working Capital -26 -40 -21 -43 -15
  Cash From Investing Activities -578 -1142 -377 -1106 -507
  Capital Expenditures -667 -1272 -451 -1279 -615
  Other Investing Cash Flow Items, Total 89 130 74 173 108
  Cash From Financing Activities -901 -1746 -915 -1936 -1043
  Total Cash Dividends Paid -382 -798 -373 -807 -367
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -27 0 0 -26 -21
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -492 -948 -542 -1103 -655
  Net Change in Cash 114 -198 311 -205 186
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9921 66814399 0 2023-08-23 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.994 40070861 0 2023-08-23 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8216 37763414 0 2023-08-23 LOW
  Wesfarmers Ltd Corporation 2.779 37193541 -28169015 2022-08-26 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8805 25168399 256058 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.7224 23052944 3803368 2022-12-31 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 1.2779 17103383 701100 2023-09-30 HIGH
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.1175 14956168 0 2023-08-23 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0892 14577512 0 2023-08-23 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8469 11334488 0 2023-08-23 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6804 9106693 0 2023-08-23 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6744 9026426 0 2023-09-30 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.6484 8677500 0 2023-08-23 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.6273 8396349 8396349 2022-08-26 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6005 8036712 197 2023-09-30 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.3953 5290027 0 2023-08-23 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.3844 5144383 -101962 2023-06-30 LOW
  BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.3627 4853824 0 2023-08-23 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.3549 4749711 731067 2023-08-23 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.3417 4573058 -1096138 2022-08-26 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Supermarkets & Convenience Stores

  Tooronga
  800 Toorak Road
  HAWTHORN
  VICTORIA 3123
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου