Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές $ CNMC Goldmine - 5TPsg CFD

0.189
1.07%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.006
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021263 %
Charges from borrowed part ($-0.85)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021263%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.000655 %
Charges from borrowed part ($-0.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.000655%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.187
Άνοιγμα* 0.188
Μεταβολή 1 έτους* -15.7%
Εύρος ημέρας* 0.188 - 0.191
Εύρος 52 εβδ. 0.17-0.26
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 206.58K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.96M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 77.46M
Αναλογία P/E 492.24
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 405.29M
Έσοδα 34.07M
EPS 0.00
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.05263
Beta 0.64
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 0.190 0.002 1.06% 0.188 0.190 0.188
Mar 28, 2023 0.187 0.001 0.54% 0.186 0.187 0.186
Mar 27, 2023 0.189 0.003 1.61% 0.186 0.189 0.186
Mar 24, 2023 0.192 0.001 0.52% 0.191 0.193 0.191
Mar 23, 2023 0.190 0.008 4.40% 0.182 0.190 0.181
Mar 22, 2023 0.185 0.003 1.65% 0.182 0.187 0.181
Mar 21, 2023 0.184 -0.006 -3.16% 0.190 0.190 0.184
Mar 20, 2023 0.191 0.009 4.95% 0.182 0.193 0.182
Mar 17, 2023 0.181 0.001 0.56% 0.180 0.181 0.180
Mar 16, 2023 0.180 0.000 0.00% 0.180 0.181 0.180
Mar 15, 2023 0.180 0.001 0.56% 0.179 0.181 0.179
Mar 14, 2023 0.179 -0.002 -1.10% 0.181 0.181 0.179
Mar 13, 2023 0.178 -0.003 -1.66% 0.181 0.182 0.178
Mar 10, 2023 0.176 0.000 0.00% 0.176 0.177 0.176
Mar 9, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.180 0.178
Mar 8, 2023 0.178 0.002 1.14% 0.176 0.178 0.176
Mar 7, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.179 0.178
Mar 6, 2023 0.179 0.000 0.00% 0.179 0.179 0.178
Mar 3, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.179 0.178
Mar 2, 2023 0.177 -0.001 -0.56% 0.178 0.179 0.177

$ CNMC Goldmine Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 25.5999 32.8794 23.8769 39.0988 39.5476
Έσοδα 25.5999 32.8794 23.8769 39.0988 39.5476
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.2689 11.8711 8.47765 12.634 12.8082
Ακαθάριστο Εισόδημα 24.331 21.0083 15.3993 26.4649 26.7394
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.0498 29.8977 28.9349 32.8488 35.4148
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.8008 13.0873 12.6524 15.6138 15.9766
Depreciation / Amortization 5.06383 4.82703 4.14369 4.69319 5.03725
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.03633 3.84203 0 1.9691
Other Operating Expenses, Total 1.91628 0.07595 -0.18088 -0.09225 -0.55579
Λειτουργικά Έσοδα 1.55011 2.98172 -5.058 6.25007 4.1328
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.02751 0.06313 0.08242 0.61762 0.46029
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.57762 3.10866 -4.97438 6.87434 4.59309
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.55213 2.05686 -4.78446 5.47245 3.01112
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.43455 -0.3416 1.24942 -1.03212 -1.32991
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.11758 1.71526 -3.53504 4.44033 1.68121
Καθαρά Κέρδη 0.11758 1.71526 -3.53504 4.44033 1.68121
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.11758 1.71526 -3.53504 4.44033 1.68121
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.11758 1.71526 -3.53504 4.44033 1.68121
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.11758 1.71526 -3.53504 4.44033 1.68121
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 405.289 407.096 407.693 407.693 406.843
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00029 0.00421 -0.00867 0.01089 0.00413
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00149 0.00148 0 0.00298 0.00147
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00029 0.00417 -0.00257 0.01088 0.00731
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.17943
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.0638 0.0012 0.00665
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 11.6593 13.9406 20.0108 12.8686 13.406
Έσοδα 11.6593 13.9406 20.0108 12.8686 13.406
Κόστος Εσόδων, Σύνολο -1.22393 2.49282 7.76004 4.11106 5.21695
Ακαθάριστο Εισόδημα 12.8832 11.4478 12.2508 8.75753 8.18909
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.7954 13.2544 17.2511 12.5828 17.3668
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.39932 7.40147 7.21825 5.90538 7.08638
Depreciation / Amortization 2.65471 2.40912 2.40829 2.41874 2.03934
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Other Operating Expenses, Total 0.96534 0.95094 -0.13548 0.14762 3.02415
Λειτουργικά Έσοδα 0.86386 0.68625 2.75974 0.28579 -3.96078
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.01535 0.01217 0.04096 0.02218 0.02724
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.8792 0.69842 2.8007 0.30797 -3.93354
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.40435 0.14779 1.96077 0.09609 -3.70144
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.36288 -0.07167 -0.28053 -0.06106 1.06957
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.04147 0.07612 1.68024 0.03502 -2.63187
Καθαρά Κέρδη 0.04147 0.07612 1.68024 0.03502 -2.63187
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.04147 0.07612 1.68024 0.03502 -2.63187
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.04147 0.07612 1.68024 0.03502 -2.63187
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.04147 0.07612 1.68024 0.03502 -2.63187
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 405.289 405.289 406.499 407.693 407.693
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0001 0.00019 0.00413 0.00009 -0.00646
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00149 0 0.00148 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0001 0.00084 0.00413 -0.00002 -0.00646
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.4162 16.9291 19.3946 22.8908 21.9729
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.4331 11.2568 16.0165 17.9102 19.492
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.4331
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.41328 3.51905 1.37499 2.84042 0.97961
Accounts Receivable - Trade, Net 1.41328 2.31993 0.23663 1.32926 0.35734
Total Inventory 2.56988 1.971 1.87013 2.00825 1.01313
Total Assets 57.9571 54.4679 63.4643 60.5087 55.4568
Property/Plant/Equipment, Total - Net 35.6724 36.151 43.1475 36.9456 33.4839
Total Current Liabilities 9.50776 6.01027 8.46095 9.14235 6.9708
Payable/Accrued 6.97139
Accrued Expenses 3.61917 4.61078 5.07058 4.59604
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.74584 0.0675 0.18622 0.06114 0.0447
Other Current Liabilities, Total 1.79053 0.05261 1.52534 1.93394 0.50454
Total Liabilities 17.2161 15.0263 18.6925 18.883 15.0143
Total Long Term Debt 0.07232 0.7224 0.77619 0.72294 0.62851
Long Term Debt 0.07232 0.61268 0.60205 0.59562 0.60946
Deferred Income Tax 0 0.20209 0.50556
Minority Interest 5.45244 6.08772 7.38012 7.10689 6.75479
Total Equity 40.741 39.4417 44.7719 41.6257 40.4425
Common Stock 18.0322 18.0322 18.0322 18.0322 18.0322
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 23.0631 21.4363 26.7072 23.5543 22.6298
Treasury Stock - Common -0.35717 -0.20085
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 57.9571 54.4679 63.4643 60.5087 55.4568
Total Common Shares Outstanding 405.289 407.693 407.693 407.693 406.655
Cash 2.49929 3.66981 2.02562 2.86995
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.75753 12.3467 15.8846 16.622
Prepaid Expenses 0.07159 0.01874 0.02212 0.02719
Other Current Assets, Total 0.11067 0.11425 0.10985 0.46103
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 63.3571 62.5207 50.8675 43.6351
Accumulated Depreciation, Total -32.7348 -28.5738 -23.7656 -19.0809
Accounts Payable 2.27099 2.13861 2.0767 1.82553
Capital Lease Obligations 0.10972 0.17414 0.12732 0.01904
Other Liabilities, Total 2.1836 2.20588 2.07521 1.7087 0.15469
Additional Paid-In Capital 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
Other Equity, Total -0.0297 0.02961 0.0364 -0.02151
Other Long Term Assets, Total 1.8685 1.38777 0.92227 0.6723
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.4162 17.4197 16.9291 16.9914 19.3946
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.4331 13.2739 11.2568 11.173 16.0165
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.4331 13.2739 11.2568 11.173 16.0165
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.41328 1.5227 3.70131 3.37584 1.50798
Accounts Receivable - Trade, Net 1.41328 1.5227 3.58566 3.37584 1.50798
Total Inventory 2.56988 2.62313 1.971 2.44255 1.87013
Total Assets 57.9571 54.7432 54.4679 59.203 63.4643
Property/Plant/Equipment, Total - Net 35.6724 35.6967 36.151 41.1842 43.1475
Other Long Term Assets, Total 1.8685 1.62681 1.38777 1.0275 0.92227
Total Current Liabilities 9.50776 6.08734 6.01027 7.09232 8.46095
Payable/Accrued 6.97139 5.71043 5.89634 4.47459 6.75053
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.74584 0.14997 0.0675 0.12876 0.18622
Other Current Liabilities, Total 1.79053 0.22694 0.04642 2.48897 1.52421
Total Liabilities 17.2161 15.1821 15.0263 17.0339 18.6925
Total Long Term Debt 0.07232 0.73666 0.7224 0.70658 0.77619
Long Term Debt 0.07232 0.73666 0.7224 0.69932 0.60205
Capital Lease Obligations 0.00726 0.17414
Deferred Income Tax 0
Minority Interest 5.45244 6.17304 6.08772 7.19244 7.38012
Other Liabilities, Total 2.1836 2.18502 2.20588 2.04257 2.07521
Total Equity 40.741 39.5612 39.4417 42.1691 44.7719
Common Stock 18.0322 18.0322 18.0322 18.0322 18.0322
Additional Paid-In Capital 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 23.0631 21.4713 21.4363 24.0712 26.7072
Other Equity, Total 0.0548 -0.0297 0.06292 0.02961
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 57.9571 54.7432 54.4679 59.203 63.4643
Total Common Shares Outstanding 405.289 407.693 407.693 407.693 407.693
Treasury Stock - Common -0.35717
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2.05686 -4.78446 5.47245 3.01112 3.29805
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.73269 -1.24722 9.50907 6.4195 3.45672
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.82703 4.14369 4.69319 5.03725 3.56499
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.51937 3.58055 0.84958 1.3985 -3.69508
Cash Taxes Paid 0.99147 1.26217 1.8753 0.85141 0.39992
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.10026 0.09209 0.08961 0.09024 0.03467
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.32944 -4.187 -1.50615 -3.02736 0.28875
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.91009 -0.85574 -8.76505 -6.46978 -8.6238
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.97389 -0.85694 -8.7717 -6.60481 -7.24659
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.0638 0.0012 0.00665 0.13503 -1.37721
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.52312 -2.50045 -2.78629 -1.41074 -4.3344
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.58558 -1.40176 -0.37468 -0.46879
Total Cash Dividends Paid 0 -1.73286 -1.19748 -0.61797 -2.71425
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.35717 0 -0.36054 -0.12575
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.16595 -0.18201 -0.18705 -0.05755 -1.02561
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.12322 -0.15624 0.14855 -0.12075 2.03876
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5.17626 -4.75964 -1.89372 -1.58177 -7.46273
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Net income/Starting Line 2.05686 0.09609 -4.78446 -1.08302 5.47245
Cash From Operating Activities 8.73269 3.45375 -1.24722 -3.23579 9.50907
Cash From Operating Activities 4.82703 2.41874 4.14369 2.10436 4.69319
Non-Cash Items 1.51937 0.66845 3.58055 0.58385 0.84958
Cash Taxes Paid 0.99147 0.25877 1.26217 0.45127 1.8753
Cash Interest Paid 0.10026 0.05043 0.09209 0.04569 0.08961
Changes in Working Capital 0.32944 0.27047 -4.187 -4.84098 -1.50615
Cash From Investing Activities -2.91009 -1.14638 -0.85574 -0.64816 -8.76505
Capital Expenditures -2.97389 -1.21018 -0.85694 -0.64816 -8.7717
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.0638 0.0638 0.0012 0.00665
Cash From Financing Activities -0.52312 -0.08811 -2.50045 -0.67498 -2.78629
Financing Cash Flow Items 0 0 -0.58558 -0.58558 -1.40176
Total Cash Dividends Paid 0 -1.73286 0 -1.19748
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.35717 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.16595 -0.08811 -0.18201 -0.0894 -0.18705
Foreign Exchange Effects -0.12322 -0.20217 -0.15624 -0.28457 0.14855
Net Change in Cash 5.17626 2.01708 -4.75964 -4.84349 -1.89372
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Innovation (China) Limited Corporation 26.2422 106987500 0 2022-09-30 LOW
Messiah Limited Corporation 11.0776 45162500 0 2022-03-17 LOW
Chua (Teo Leng) Individual Investor 2.602 10608100 -100000 2022-03-17 LOW
Lim (Peng Liang David Llewellyn) Individual Investor 2.2604 9215300 59200 2022-03-17 LOW
Xu (Dehan) Individual Investor 1.13 4606925 0 2022-03-17 LOW
IFast Financial Pte Ltd. Corporation 0.8886 3622800 926300 2022-03-17 LOW
Lin (Xiang Xiong) Individual Investor 0.7172 2923800 1293900 2022-09-30 LOW
Chng (Beng Hua) Individual Investor 0.5641 2300000 0 2022-03-17
Lion Global Investors Limited Investment Advisor 0.5626 2293600 1427000 2022-06-30 LOW
Ng (Siak Keong Victor) Individual Investor 0.559 2279000 236000 2022-03-17 LOW
Yeo (Hung Hee Benjamin) Individual Investor 0.5519 2250000 -50000 2022-03-17 LOW
Ng (Boon Guat) Individual Investor 0.4977 2029200 0 2022-03-17 LOW
Ang (Sok Kiang) Individual Investor 0.4906 2000000 0 2022-03-17 LOW
Lim (Yean Leng) Individual Investor 0.4768 1944000 -175000 2022-03-17 LOW
Choo (Chee Kong Peter) Individual Investor 0.0503 205000 0 2022-03-17 LOW
Lim (Kuoh Yang) Individual Investor 0.0049 20000 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CNMC Goldmine Company profile

Σχετικά με την $ CNMC Goldmine

Η CNMC Goldmine Holdings Limited είναι παραγωγός χρυσού με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι αυτές μιας εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης. Η Εταιρεία λειτουργεί μέσω δύο τομέων: εξόρυξη χρυσού και άλλες δραστηριότητες. Ο τομέας εξόρυξης χρυσού ασχολείται με την εξερεύνηση, ανάπτυξη, εξόρυξη και εμπορία χρυσού. Ο τομέας των λοιπών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και την παροχή εταιρικών υπηρεσιών. Το εμβληματικό έργο της Εταιρείας περιλαμβάνει το έργο Sokor Gold Field, το οποίο καλύπτει έκταση περίπου 2.370 στρεμμάτων. Το έργο Sokor Gold Field βρίσκεται στην περιοχή Tanah Merah, Kelantan, Μαλαισία και είναι προσβάσιμο ταξιδεύοντας νοτιοδυτικά από την πόλη Tanah Merah. Η περιοχή καλύπτεται από ήπια μεταμορφωμένα ηφαίστεια ηλικίας Περμίου και Τριαδικού.

Industry: Gold Mining

745 Lorong 5 Toa Payoh
The Actuary
319455

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,594.45 Price
+4.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.57 Price
+8.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00542

US100

12,732.50 Price
+0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.71 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου