Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Cimpress N.V - Ordinary Shares - CMPR CFD

42.41
2.12%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.68
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 41.53
Άνοιγμα* 42.19
Μεταβολή 1 έτους* -33.8%
Εύρος ημέρας* 41.31 - 42.86
Εύρος 52 εβδ. 18.00-67.31
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 144.37K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.60M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 818.76M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.24M
Έσοδα 2.93B
EPS -10.23
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.64
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 42.41 1.41 3.44% 41.00 43.25 40.80
Mar 27, 2023 41.53 9.99 31.67% 31.54 43.99 31.54
Mar 24, 2023 31.06 1.08 3.60% 29.98 31.46 29.67
Mar 23, 2023 30.89 -1.53 -4.72% 32.42 32.91 29.87
Mar 22, 2023 32.15 -0.82 -2.49% 32.97 33.52 31.95
Mar 21, 2023 33.50 -0.32 -0.95% 33.82 35.14 33.31
Mar 20, 2023 32.73 0.65 2.03% 32.08 33.72 31.96
Mar 17, 2023 32.90 -0.66 -1.97% 33.56 33.59 31.31
Mar 16, 2023 34.91 1.57 4.71% 33.34 35.37 33.09
Mar 15, 2023 33.99 1.49 4.58% 32.50 34.47 31.69
Mar 14, 2023 33.45 -0.85 -2.48% 34.30 35.66 32.67
Mar 13, 2023 33.41 0.94 2.89% 32.47 34.96 31.92
Mar 10, 2023 33.61 -0.16 -0.47% 33.77 34.73 32.88
Mar 9, 2023 35.02 -1.44 -3.95% 36.46 36.83 35.00
Mar 8, 2023 36.71 0.05 0.14% 36.66 37.60 36.28
Mar 7, 2023 37.29 1.49 4.16% 35.80 37.70 35.67
Mar 6, 2023 36.65 0.01 0.03% 36.64 37.16 35.64
Mar 3, 2023 36.97 2.90 8.51% 34.07 37.71 34.07
Mar 2, 2023 34.81 1.84 5.58% 32.97 34.88 32.97
Mar 1, 2023 34.36 0.28 0.82% 34.08 35.13 33.83

Cimpress N.V - Ordinary Shares Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2887.55 2575.96 2481.36 2751.08 2592.54
Έσοδα 2887.55 2575.96 2481.36 2751.08 2592.54
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1492.73 1299.89 1248.87 1401.34 1279.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 1394.83 1276.07 1232.49 1349.73 1312.74
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2840.26 2500.79 2425.39 2587.47 2452.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 989.023 824.143 758.716 876.515 891.612
Έρευνα & Ανάπτυξη 292.845 253.06 253.252 236.797 245.758
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11.166 69.884 112.764 19.557 -14.95
Λειτουργικά Έσοδα 47.298 75.167 55.969 163.607 140.441
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -41.038 -131.573 -52.967 -37.171 -75.23
Άλλο, Καθαρό 3.071 -7.148 0.001 0.476 1.155
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.331 -63.554 3.003 126.912 66.366
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -50.57 -82.457 -29.487 93.48 52.54
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.761 -2.772 -0.63 1.572 -3.055
Equity In Affiliates
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -54.331 -85.229 -30.117 95.052 49.485
Καθαρά Κέρδη -54.331 -85.229 83.365 95.052 43.733
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -54.331 -85.229 -30.117 95.052 49.485
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -54.331 -85.229 83.365 95.052 43.733
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -54.331 -85.229 83.365 95.052 43.733
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.0948 25.9966 27.7733 31.6627 32.2204
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.08206 -3.27847 -1.08439 3.00202 1.53583
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.96297 -1.0028 1.6425 4.89082 2.40068
Depreciation / Amortization 54.497 53.818 51.786 53.256 49.881
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 113.482 -5.752
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 722.828 657.412 849.716 657.599 641.017
Έσοδα 722.828 657.412 849.716 657.599 641.017
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 382.348 347.452 423.937 338.989 329.596
Ακαθάριστο Εισόδημα 340.48 309.96 425.779 318.61 311.421
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 750.013 685.849 763.735 640.66 680.333
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 264.493 245.506 258.279 220.745 221.382
Έρευνα & Ανάπτυξη 80.01 75.291 70.267 67.277 66.963
Depreciation / Amortization 12.977 14.18 13.882 13.458 13.554
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10.185 3.42 -2.63 0.191 48.838
Λειτουργικά Έσοδα -27.185 -28.437 85.981 16.939 -39.316
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.953 -13.709 -13.337 -12.038 -25.166
Άλλο, Καθαρό 0.96 1.783 0.807 -0.48 -0.211
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -28.178 -40.363 73.451 4.421 -64.693
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -31.871 -69.892 56.153 -4.96 -59.921
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.266 -1.925 -1.364 -1.738 -0.272
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30.605 -71.817 54.789 -6.698 -60.193
Καθαρά Κέρδη -30.605 -71.817 54.789 -6.698 -60.193
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30.605 -71.817 54.789 -6.698 -60.193
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30.605 -71.817 54.789 -6.698 -60.193
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30.605 -71.817 54.789 -6.698 -60.193
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.108 26.1026 26.4027 26.0907 26.0334
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.17225 -2.75133 2.07513 -0.25672 -2.31215
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.08033 -2.65927 2.01667 -0.27139 -1.09276
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 528.498 248.404 240.3 239.296 246.001
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 335.271 45.021 35.279 44.227 25.697
Μετρητά & Ισοδύναμα 183.023 45.021 35.279 44.227 25.697
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 152.248 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 50.679 34.596 60.646 55.621 48.63
Accounts Receivable - Trade, Net 50.679 34.596 60.646 55.621 48.63
Total Inventory 70.044 80.179 66.31 60.602 46.563
Prepaid Expenses 72.504 88.608 58.032 67.862 78.835
Other Current Assets, Total 20.033 10.984 46.276
Total Assets 2182.5 1815.01 1868.38 1652.22 1679.87
Property/Plant/Equipment, Total - Net 416.305 494.917 490.755 483.664 511.947
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1000.06 1098.98 1058.16 989.467 955.22
Accumulated Depreciation, Total -583.752 -604.061 -567.407 -505.803 -443.273
Goodwill, Net 726.979 621.904 718.88 520.843 514.963
Intangibles, Net 274.434 280.693 332.541 286.4 324.394
Other Long Term Assets, Total 185.569 169.088 85.9 122.014 82.564
Total Current Liabilities 638.173 486.758 520.749 481.024 449.483
Accounts Payable 199.831 163.891 185.096 152.436 127.386
Accrued Expenses 227.99 199.375 154.613 153.104 141.098
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 42.209 25.988 104.514 82.575 53.068
Other Current Liabilities, Total 168.143 97.504 76.526 92.909 127.931
Total Liabilities 2631.87 2222.48 1736.56 1558.56 1604.87
Total Long Term Debt 1751.04 1434.27 1070.42 887.211 982.642
Long Term Debt 1732.51 1415.66 942.29 767.585 847.73
Capital Lease Obligations 18.528 18.617 128.132 119.626 134.912
Deferred Income Tax 27.433 33.811 44.531 51.243 60.743
Minority Interest 71.12 69.106 63.182 86.436 45.625
Other Liabilities, Total 144.104 198.533 37.68 52.641 66.377
Total Equity -449.371 -407.476 131.812 93.662 74.999
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.643 0.643 0.615 0.615 0.615
Additional Paid-In Capital 459.904 438.616 411.079 395.682 361.376
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 537.677 618.437 537.422 452.756 414.771
Treasury Stock - Common -1368.59 -1376.5 -737.447 -685.577 -588.365
Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
Other Equity, Total -79 -88.676 -79.857 -69.814 -113.398
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2182.5 1815.01 1868.38 1652.22 1679.87
Total Common Shares Outstanding 26.0359 25.8857 30.4457 30.8762 31.4155
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0 0
Long Term Investments 50.713
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 530.51 630.551 574.051 528.498 233.55
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 257.149 378.358 345.259 335.271 36.364
Μετρητά & Ισοδύναμα 161.512 231.159 193.231 183.023 36.364
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 66.702 61.537 56.624 50.679 45.365
Accounts Receivable - Trade, Net 66.702 61.537 56.624 50.679 45.365
Total Inventory 97.919 96.656 90.737 70.044 76.104
Prepaid Expenses 108.74 94 81.431 72.504 75.717
Total Assets 2123.51 2275.38 2184.69 2182.5 1783.26
Property/Plant/Equipment, Total - Net 377.878 384.322 404.044 416.305 397.141
Goodwill, Net 787.572 783.159 717.97 726.979 706.626
Intangibles, Net 264.079 271.391 260.376 274.434 276.179
Other Long Term Assets, Total 151.355 178.261 187.847 185.569 169.767
Total Current Liabilities 618.371 705.219 663.155 638.173 599.027
Accounts Payable 229.774 271.43 219.769 199.831 174.947
Accrued Expenses 240.12 231.266 240.412 227.99 243.047
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 17.789 18.773 42.827 42.209 18.348
Other Current Liabilities, Total 130.688 183.75 160.147 168.143 162.685
Total Liabilities 2586.96 2658.18 2635.5 2631.87 2188.05
Total Long Term Debt 1714.42 1723.7 1735.53 1751.04 1349.93
Long Term Debt 1699.43 1707.05 1718.31 1732.51 1332.23
Capital Lease Obligations 14.982 16.649 17.214 18.528 17.695
Deferred Income Tax 30.682 23.161 24.707 27.433 27.612
Minority Interest 119.834 84.783 79.593 71.12 64.25
Other Liabilities, Total 103.659 121.317 132.524 144.104 147.233
Total Equity -463.452 -382.804 -450.816 -449.371 -404.788
Redeemable Preferred Stock 0 0
Common Stock 0.615 0.643 0.643 0.643 0.643
Additional Paid-In Capital 488.149 476.002 464.938 459.904 448.432
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 461.363 562.214 532.414 537.677 599.833
Treasury Stock - Common -1363.96 -1364.34 -1365.08 -1368.59 -1368.72
Other Equity, Total -49.623 -57.327 -83.732 -79 -84.975
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2123.51 2275.38 2184.69 2182.5 1783.26
Total Common Shares Outstanding 26.105 26.1003 26.09 26.0359 26.0037
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 95.637 147.199 152.028 152.248
Long Term Investments 12.116 27.693 40.4 50.713
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -74.939 83.995 93.48 46.788 -72.199
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 265.221 338.444 331.095 204.374 144.694
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 173.212 167.943 173.771 169.005 158.4
Deferred Taxes -10.284 -106.864 6.838 -14.039 -41.358
Μη Χρηματικά Στοιχεία 122.345 153.874 28.706 38.045 98.667
Cash Taxes Paid 27.87 13.52 26.369 32.278 49.342
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 116.977 72.906 63.94 56.614 45.275
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 54.887 39.496 28.3 -35.425 1.184
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -354.316 -66.864 -420.166 -10.594 -301.789
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -99.461 -94.459 -119.279 -102.085 -111.661
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -254.855 27.595 -300.887 91.491 -190.128
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 224.128 -258.255 81.989 -177.757 104.578
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -29.419 -47.918 -41.695 1.814 -32.652
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2.28 -627.05 -52.164 -82.729 -43.816
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 255.827 416.713 175.848 -96.842 181.046
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.969 -3.583 -1.866 2.507 0.788
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 138.002 9.742 -8.948 18.53 -51.729
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -18.699 51.193 4.067 -74.939 -15.018
Cash From Operating Activities 131.716 179.911 36.567 265.221 218.948
Cash From Operating Activities 133.397 89.746 44.432 173.212 128.696
Deferred Taxes 26.636 3.977 -1.138 -10.284 2.513
Non-Cash Items -3.475 -7.51 -14.852 122.345 65.919
Cash Taxes Paid 23.587 15.825 7.767 27.87 13.056
Cash Interest Paid 63.498 49.687 14.358 116.977 66.314
Changes in Working Capital -6.143 42.505 4.058 54.887 36.838
Cash From Investing Activities -48.627 -77.281 -13.181 -354.316 -101.147
Capital Expenditures -92.017 -58.673 -24.263 -99.461 -68.057
Other Investing Cash Flow Items, Total 43.39 -18.608 11.082 -254.855 -33.09
Cash From Financing Activities -98.746 -49.357 -10.351 224.128 -130.185
Financing Cash Flow Items -52.498 -8.579 -3.714 -29.419 -19.231
Issuance (Retirement) of Debt, Net -46.248 -40.778 -6.637 255.827 -110.954
Foreign Exchange Effects -5.854 -5.137 -2.827 2.969 3.727
Net Change in Cash -21.511 48.136 10.208 138.002 -8.657
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.28
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Prescott General Partners LLC Hedge Fund 15.3804 4036142 -78566 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 10.092 2648346 7561 2022-12-31 LOW
Spruce House Investment Management LLC Hedge Fund 8.989 2358904 0 2022-12-31 LOW
Keane (Robert S) Individual Investor 8.5193 2235644 0 2022-09-14 LOW
Smith (Thomas W) Individual Investor 6.4527 1693329 0 2022-09-14
ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.4117 1682569 570681 2022-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.8952 1547016 15146 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.4984 1180487 209 2022-12-31 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 4.4966 1179992 91712 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1736 1095245 40606 2022-12-31 LOW
Diamond Hill Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2069 579126 -25478 2022-12-31 LOW
Bares Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.6751 439574 -8370 2022-12-31 LOW
Check Capital Management Inc. Investment Advisor 1.6127 423211 -13621 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4129 370780 -22406 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3736 360466 -4217 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.3477 353655 -1973 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3143 344897 8658 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2222 320721 53639 2022-12-31 LOW
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 0.9887 259456 259456 2022-12-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.571 149840 -5595 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Cimpress N.V - Ordinary Shares Company profile

Σχετικά με την Cimpress N.V - Ordinary Shares

Η Cimpress plc επενδύει και αναπτύσσει επιχειρηματική επιχείρηση μαζικής προσαρμογής. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω τομέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις Vistaprint, PrintBrothers, το Print Group, National Pen και All Other Businesses. Ο τομέας Vistaprint αντιπροσωπεύει τις ιστοσελίδες της με την επωνυμία Vistaprint και την επιχείρησή της με την επωνυμία Webs, την οποία διαχειρίζεται μαζί με την ψηφιακή επιχείρηση με την επωνυμία Vistaprint. Οι τομείς PrintBrothers και The Print Group περιλαμβάνουν τις επώνυμες επιχειρήσεις druck.at, Exagroup, Easyflyer, Printdeal, Pixartprinting, Tradeprint και WIRmachenDRUCK. Ο τομέας National Pen περιλαμβάνει τις παγκόσμιες δραστηριότητες της επιχείρησης National Pen, η οποία κατασκευάζει προσαρμοσμένα όργανα γραφής και διαφημιστικά προϊόντα, ενδύματα και δώρα. Ο τομέας Όλες οι άλλες επιχειρήσεις περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των εταιρειών BuildASign, Printi, VIDA και YSD.

Industry: Commercial Printing Services (NEC)

Building D, Xerox Technology Park
County Louth
DUNDALK
LOUTH A91 H9N9
IE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,647.20 Price
-0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.60 Price
+0.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,406.65 Price
+1.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,967.18 Price
+0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου