Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Christian Dior Se - CDIp CFD

  794.05
  1.37%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022085 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022085%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000137 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Christian Dior SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 805.05
  Άνοιγμα* 794.55
  Μεταβολή 1 έτους* -1.12%
  Εύρος ημέρας* 787.55 - 796.05
  Εύρος 52 εβδ. 618.50-872.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5,120.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 89.22K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 115.53B
  Αναλογία P/E 17.41
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 180.41M
  Έσοδα 84.70B
  EPS 36.76
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.95313
  Beta 1.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 24, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 805.05 5.00 0.62% 800.05 806.55 794.05
  Feb 29, 2024 799.05 3.00 0.38% 796.05 805.05 794.55
  Feb 28, 2024 799.05 5.50 0.69% 793.55 803.55 793.55
  Feb 27, 2024 794.55 15.50 1.99% 779.05 796.05 776.55
  Feb 26, 2024 785.05 2.50 0.32% 782.55 793.55 782.55
  Feb 23, 2024 793.05 3.00 0.38% 790.05 798.55 787.05
  Feb 22, 2024 790.55 10.50 1.35% 780.05 791.05 776.55
  Feb 21, 2024 776.55 3.00 0.39% 773.55 781.05 772.55
  Feb 20, 2024 780.05 -1.00 -0.13% 781.05 784.05 774.05
  Feb 19, 2024 782.55 13.95 1.81% 768.60 783.55 767.60
  Feb 16, 2024 777.55 -0.50 -0.06% 778.05 792.55 775.55
  Feb 15, 2024 777.55 2.00 0.26% 775.55 779.55 768.55
  Feb 14, 2024 769.10 5.50 0.72% 763.60 770.60 755.60
  Feb 13, 2024 768.10 -25.95 -3.27% 794.05 797.05 763.60
  Feb 12, 2024 786.05 8.00 1.03% 778.05 788.05 773.05
  Feb 9, 2024 775.05 1.00 0.13% 774.05 777.05 767.60
  Feb 8, 2024 769.10 13.00 1.72% 756.10 774.05 755.10
  Feb 7, 2024 756.10 8.50 1.14% 747.60 758.60 745.60
  Feb 6, 2024 751.10 -2.00 -0.27% 753.10 757.60 742.60
  Feb 5, 2024 750.10 4.50 0.60% 745.60 751.10 741.10

  Christian Dior Se Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Full Year 2023 Christian Dior SE Earnings Release
  Full Year 2023 Christian Dior SE Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, April 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Q1 2024 Christian Dior SE Corporate Sales Release
  Q1 2024 Christian Dior SE Corporate Sales Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Christian Dior SE Annual Shareholders Meeting
  Christian Dior SE Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 79184 64215 44651 53670 46826
  Έσοδα 79184 64215 44651 53670 46826
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24988 20355 15871 18123 15625
  Ακαθάριστο Εισόδημα 54196 43860 28780 35547 31201
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 58188 47072 36684 42409 36951
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 33183 26733 20438 24083 21223
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -37 -13 42 -28 -23
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 50 -21 298 128 131
  Other Operating Expenses, Total 4 18 35 103 -5
  Λειτουργικά Έσοδα 20996 17143 7967 11261 9875
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -857 104 -577 -554 -390
  Άλλο, Καθαρό -44 -52 -34 -23 -25
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 20095 17195 7356 10684 9460
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14702 12664 4971 7810 6942
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -8905 -7718 -3037 -4872 -4368
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5797 4946 1934 2938 2574
  Καθαρά Κέρδη 5797 4946 1934 2938 2574
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5797 4946 1933 2938 2574
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5797 4946 1933 2938 2574
  Ρύθμιση Αραίωσης -6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5797 4946 1933 2938 2568
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 180.411 180.411 180.654 180.578 180.172
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 32.1323 27.4152 10.7 16.27 14.253
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 12 10 6 4.8 6
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 32.335 27.3295 11.8147 16.7882 14.7866
  Total Adjustments to Net Income -1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 42240 42455 36729 35550 28665
  Έσοδα 42240 42455 36729 35550 28665
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12923 13570 11418 11247 9108
  Ακαθάριστο Εισόδημα 29317 28885 25311 24303 19557
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30680 31583 26605 25996 21076
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17741 18101 15082 14820 11913
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 5 -34 -3 -34 21
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13 -58 108 64 34
  Other Operating Expenses, Total -2 4 0 -101 0
  Λειτουργικά Έσοδα 11560 10872 10124 9554 7589
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 490 -78 -779 99 5
  Άλλο, Καθαρό -24 -17 -27 -34 -18
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12026 10777 9318 9619 7576
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8879 7787 6915 7111 5553
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5367 -4668 -4237 -4329 -3389
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3512 3119 2678 2782 2164
  Καθαρά Κέρδη 3512 3119 2678 2782 2164
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3512 3119 2678 2782 2164
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3512 3119 2678 2782 2164
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3512 3119 2678 2782 2164
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 180.411 180.411 180.411 180.411 180.411
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 19.4667 17.2883 14.8439 15.4204 11.9949
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.5 7 5 7 3
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 19.5199 17.056 15.2882 15.6826 12.133
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 40090 34402 40377 26898 29585
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11202 10666 21110 6795 11216
  Μετρητά 6213 5818 4869 5012 5364
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1375 2304 15489 1050 3189
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3614 2544 752 733 2663
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7110 6112 4687 5500 5115
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4258 3787 2756 3450 3222
  Συνολικό Απόθεμα 20319 16549 13016 13717 12485
  Προπληρωθέντα Εξοδα 999 818 596 708 646
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 460 257 968 178 123
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 131951 122356 106017 93830 77271
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 37023 33242 30090 30287 14463
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 63311 56034 47722 45374 25675
  Υπεραξία, Καθαρό 23250 24371 14508 14500 12192
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24565 23684 16143 16335 16376
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2272 2502 1839 2771 1995
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 444 413 280 291 303
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4307 3742 2780 2748 2357
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 31573 28013 25685 22651 17363
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8788 7086 5098 5814 5314
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4034 3632 2520 2686 2485
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 7447 4375 8731 5044 3372
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4500 6042 4386 4732 2154
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6804 6878 4950 4375 4038
  Σύνολο Οφειλών 112913 106984 94747 82950 63031
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 23156 24052 24730 15823 6353
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10380 12165 14065 5450 6038
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 12776 11887 10665 10373 315
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6553 6302 5079 5094 4633
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 47765 44672 35965 35572 22132
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3866 3945 3288 3810 12550
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19038 15372 11270 10880 14240
  Κοινή Μετοχή 361 361 361 361 361
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 194 194 194 194 194
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 17408 14352 11125 10022 13529
  Treasury Stock - Common -17 -17 -17 -17 -34
  Unrealized Gain (Loss) 1 1 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1092 482 -394 319 190
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 131951 122356 106017 93830 77271
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 180.411 180.411 180.411 180.411 180.227
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -26289 -22791 -17633 -15087 -11212
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 42181 40090 37539 34402 30757
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10548 11202 10644 10666 8844
  Μετρητά 5144 6213 6368 5818 5260
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1122 1375 1711 2304 2115
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4282 3614 2565 2544 1469
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7090 7110 6639 6112 4782
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4173 4258 4078 3787 2950
  Συνολικό Απόθεμα 22638 20319 18920 16549 16054
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1071 999 945 818 650
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 834 460 391 257 427
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 136517 131951 128510 122356 113673
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 38974 37023 35046 33242 32542
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 66192 63311 60426 56034 53631
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -27219 -26289 -25552 -22791 -21088
  Υπεραξία, Καθαρό 23570 23250 24020 24371 28393
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24453 24565 24563 23684 16346
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2602 2272 2546 2502 2049
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 323 444 463 413 361
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4414 4307 4333 3742 3225
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 34308 31573 31960 28013 27950
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8224 8788 7569 7086 5662
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3270 4034 3042 3632 2460
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 11073 7447 8947 4375 8350
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5419 4500 4713 6042 6182
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6322 6804 7689 6878 5296
  Σύνολο Οφειλών 116420 112913 111377 106984 100752
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 21822 23156 23132 24052 23982
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8923 10380 10520 12165 11937
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 12899 12776 12612 11887 12045
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6801 6553 6582 6302 5089
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 49618 47765 45969 44672 40193
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3871 3866 3734 3945 3538
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20097 19038 17133 15372 12921
  Κοινή Μετοχή 361 361 361 361 361
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 194 194 194 194 194
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 18713 17408 15323 14352 12420
  Treasury Stock - Common -17 -17 -17 -17 -17
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 847 1092 1272 482 -37
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 136517 131951 128510 122356 113673
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 180.411 180.411 180.411 180.411 180.411
  Unrealized Gain (Loss) -1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 20996 17143 7967 11261 9875
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17830 18636 10873 11719 8420
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6226 5827 6050 5108 2278
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -457 -359 -27 -276 -209
  Cash Taxes Paid 5603 4239 2397 2845 2308
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 240 231 352 376 130
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -8935 -3975 -3117 -4374 -3524
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5920 -15979 -2939 -5869 -3582
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5083 -3255 -2464 -3388 -3141
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -837 -12724 -475 -2481 -441
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -12495 -15438 7433 -8358 -4016
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7474 -5214 -1949 -400 -2421
  Total Cash Dividends Paid -2165 -1263 -830 -6386 -973
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 12 4 39 88 24
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2868 -8965 10173 -1660 -646
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 55 498 -1052 39 67
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -530 -12283 14315 -2469 889
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 20996 10124 17143 7589
  Cash From Operating Activities 17830 7265 18636 7713
  Cash From Operating Activities 6226 3006 5827 2742
  Non-Cash Items -457 -202 -359 -168
  Cash Taxes Paid 5603 2638 4239 1590
  Cash Interest Paid 240 113 231 132
  Changes in Working Capital -8935 -5663 -3975 -2450
  Cash From Investing Activities -5920 -2044 -15979 -13969
  Capital Expenditures -5083 -1769 -3255 -1138
  Other Investing Cash Flow Items, Total -837 -275 -12724 -12831
  Cash From Financing Activities -12495 -5753 -15438 -7001
  Financing Cash Flow Items -7474 -4211 -5214 -2651
  Total Cash Dividends Paid -2165 -1263 -1263 -722
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 12 3 4 2
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2868 -282 -8965 -3630
  Foreign Exchange Effects 55 294 498 115
  Net Change in Cash -530 -238 -12283 -13142
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Arnault Family Other Insider Investor 97.5017 175997947 3119 2022-12-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.174 314119 -980 2022-12-31 LOW
  Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.0396 71422 20781 2022-12-31 LOW
  Sycomore Asset Management Investment Advisor 0.0352 63622 0 2023-08-31 LOW
  Syquant Capital S.A.S Investment Advisor 0.0216 38916 -82 2023-09-30 MED
  La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 0.0201 36227 1784 2023-09-30 MED
  Varenne Capital Partners Investment Advisor 0.0176 31700 -316 2023-09-30 MED
  Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0151 27310 0 2023-06-30 LOW
  BLS Capital Fondmæglerselskab A/S Investment Advisor 0.0119 21449 0 2023-09-30 MED
  DNCA Investments Investment Advisor 0.0116 20992 -19630 2023-09-30 LOW
  Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.0111 20100 -1000 2023-04-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (France) S.A. Investment Advisor 0.0093 16807 0 2022-12-31 LOW
  Tocqueville Finance S.A. Investment Advisor 0.0087 15759 3876 2023-06-30 MED
  Ersel Asset Management SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0068 12256 0 2023-09-30 HIGH
  Generali Investments Partners S.p.A. SGR Investment Advisor 0.0067 12057 0 2023-08-31 MED
  Société de Gestion Prévoir Investment Advisor 0.0061 11000 0 2023-06-30 MED
  Moneta Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0056 10150 0 2023-08-31 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.0045 8108 -1 2023-09-30 LOW
  Erasmus Gestion Investment Advisor 0.0044 7980 240 2023-09-30 HIGH
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0043 7798 -114 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Christian Dior Company profile

  Σχετικά με την Christian Dior Se

  Η Christian Dior SE είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή καταναλωτικών αγαθών. Η εταιρεία διαθέτει έξι κύριες σειρές προϊόντων: Wines and Spirits, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy και Dom Perignon, μεταξύ άλλων- Fashion and Leather Goods, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs και Kenzo, μεταξύ άλλων, Αρώματα και καλλυντικά, που περιλαμβάνουν τις μάρκες Guerlain, Givenchy και Christian Dior, μεταξύ άλλων- ρολόγια και κοσμήματα, που περιλαμβάνουν τις μάρκες TAG Heuer, Chaumet και Zenith και άλλες, και επιλεκτική λιανική πώληση, όπως οι μάρκες Sephora, DFS και Le Bon Marche, μεταξύ άλλων. Η Εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της μέσω των ιδιόκτητων καταστημάτων της και των αδειοδοτημένων διανομέων στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ασία-Ειρηνικό. Η Christian Dior SA δραστηριοποιείται μέσω περισσότερων από 400 θυγατρικών σε όλο τον κόσμο.

  Industry: Apparel & Accessories (NEC)

  30 avenue Montaigne
  PARIS
  ILE-DE-FRANCE 75008
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου