Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Chocoladef. Lindt & Spruengli AG - LISP CFD

  10780
  1.6%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:20

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 80
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.015687 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-2.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.015687%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.006535 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-1.24)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.006535%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
  Νόμισμα CHF
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Switzerland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10610
  Άνοιγμα* 10750
  Μεταβολή 1 έτους* 8.37%
  Εύρος ημέρας* 10660 - 10790
  Εύρος 52 εβδ. 93.10K-116.00K
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 80.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1,810.00
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.50B
  Αναλογία P/E 40.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 233.12K
  Έσοδα 5.06B
  EPS 2,679.25
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.20594
  Beta 0.81
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 10780 210 1.99% 10570 10800 10560
  Nov 30, 2023 10610 -50 -0.47% 10660 10820 10610
  Nov 29, 2023 10800 0 0.00% 10800 10870 10650
  Nov 28, 2023 10680 -170 -1.57% 10850 10880 10680
  Nov 27, 2023 10880 60 0.55% 10820 11040 10800
  Nov 24, 2023 10910 90 0.83% 10820 10930 10800
  Nov 23, 2023 10860 30 0.28% 10830 10900 10670
  Nov 22, 2023 10840 20 0.18% 10820 10970 10740
  Nov 21, 2023 10760 -30 -0.28% 10790 10980 10590
  Nov 20, 2023 10810 160 1.50% 10650 10880 10650
  Nov 17, 2023 10820 80 0.74% 10740 10880 10600
  Nov 16, 2023 10830 200 1.88% 10630 10890 10630
  Nov 15, 2023 10580 -180 -1.67% 10760 10930 10580
  Nov 14, 2023 10660 100 0.95% 10560 10860 10470
  Nov 13, 2023 10420 -80 -0.76% 10500 10590 10400
  Nov 10, 2023 10420 -90 -0.86% 10510 10550 10420
  Nov 9, 2023 10440 -30 -0.29% 10470 10720 10440
  Nov 8, 2023 10520 150 1.45% 10370 10580 10270
  Nov 7, 2023 10380 0 0.00% 10380 10480 10320
  Nov 6, 2023 10320 30 0.29% 10290 10410 10200

  Chocoladef. Lindt & Spruengli AG Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 4970.2 4585.5 4016.8 4509 4313.2
  Έσοδα 4970.2 4585.5 4016.8 4509 4313.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1677.7 1518.1 1421.6 1514.5 1434
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3292.5 3067.4 2595.2 2994.5 2879.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4225.6 3940.6 3596.5 3916 3676.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2302.7 2177.3 1921.3 2066.1 2082.3
  Depreciation / Amortization 265 269.3 252.5 265.3 178.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.1 9.6 23.3 86.7 1.3
  Other Operating Expenses, Total -27.9 -33.7 -22.2 -16.6 -19.3
  Λειτουργικά Έσοδα 744.6 644.9 420.3 593 636.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.2 -23.6 -26.5 -33.2 -17.3
  Άλλο, Καθαρό 4.1 0.4 0.3 1.3 1.2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 721.5 621.7 394.1 561.1 620.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 569.7 490.5 320.1 511.9 487.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 1.6 -2.3 -2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 569.7 490.5 321.7 509.6 485.1
  Καθαρά Κέρδη 569.7 490.5 321.7 509.6 485.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 569.7 490.5 321.7 509.6 485.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 569.7 490.5 321.7 509.6 485.1
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 569.7 490.5 321.7 509.6 485.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.23866 0.24289 0.24336 0.23996 0.24158
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2387.11 2019.4 1321.92 2123.66 2008.07
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1300 1200 1100 1750 1000
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2413.91 2050.58 1399.68 2577.9 2012.3
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2085.5 2978.5 1991.7 2786.3 1799.2
  Έσοδα 2085.5 2978.5 1991.7 2786.3 1799.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 626.9 1050.2 627.5 923.7 594.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1458.6 1928.3 1364.2 1862.6 1204.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1830.5 2419.1 1806.5 2280.2 1660.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1087.2 1245.6 1057.1 1224 953.3
  Depreciation / Amortization 128 140 133.1 148.6 128
  Other Operating Expenses, Total -11.6 -16.7 -11.2 -16.1 -15.3
  Λειτουργικά Έσοδα 255 559.4 185.2 506.1 138.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.6 -15.3 -7.8 -14.7 -8.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 250.4 544.1 177.4 491.4 130.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 204.5 431.3 138.4 388.9 101.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 204.5 431.3 138.4 388.9 101.6
  Καθαρά Κέρδη 204.5 431.3 138.4 388.9 101.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 204.5 431.3 138.4 388.9 101.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 204.5 431.3 138.4 388.9 101.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 204.5 431.3 138.4 388.9 101.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.23691 0.23749 0.23982 0.24342 0.24237
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 863.201 1816.05 577.099 1597.64 419.201
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1300 0 1200 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 863.201 1816.05 577.099 1597.64 419.201
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2889.8 3024.8 2953.9 2975.7 2933
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 864.9 1187.5 1250.1 1060 997.7
  Μετρητά 560.3 896.8 807.8 614.3 555.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 304.3 40.4 40.6 40.5 440.4
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.3 250.3 401.7 405.2 1.6
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1110.2 1051.9 978.8 1133.7 1144.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 993.3 942.4 854.9 977.7 1025.7
  Συνολικό Απόθεμα 875.6 761.6 701.5 750.1 752.2
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 39.1 23.8 23.5 31.9 38.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7945.1 8956.1 8051 8040.8 7249.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1768.4 1783.3 1736 1773.6 1344.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3655.3 3684.6 3556.2 3532.4 3008.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1886.9 -1901.3 -1820.2 -1758.8 -1663.6
  Υπεραξία, Καθαρό 740.1 731.8 706.5 763.1 776.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 581.1 577 594.4 603.7 602.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.3 0.3 0 1.1 1.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1965.4 2838.9 2060.2 1923.6 1592.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1577.3 1485.7 1280.3 1689.7 1028.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 290.5 237.9 187.4 233.9 214.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 942.5 908.6 745.4 693 666.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 7.8 15.4 3.9 5.6 12.3
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 68 70.1 68.1 567.4 14.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 268.5 253.7 275.5 189.8 120.8
  Σύνολο Οφειλών 3544.5 3732.5 3450.2 3381 2772.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1360.4 1396.7 1387.5 910.1 998.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 998.3 997.8 997.4 498.5 998.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 459.9 669.8 579.7 541.5 467
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 5.5 10.4 9.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 146.9 180.3 197.2 229.3 269.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4400.6 5223.6 4600.8 4659.8 4477.3
  Κοινή Μετοχή 23.9 24.2 24 24.3 24.3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 353 364.8 334.4 325.4 333.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5029.2 5708.8 4696 4982.2 4539.9
  Treasury Stock - Common -570.3 -460.6 -26.7 -399.2 -202.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -435.2 -413.6 -426.9 -272.9 -217.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7945.1 8956.1 8051 8040.8 7249.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.23386 0.23778 0.23959 0.23712 0.23993
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 362.1 398.9 390.1 411.6
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2228.6 2889.8 2361.4 3024.8 2646.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 483.8 864.9 794.3 1187.5 1196.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 483.5 864.6 794 937.2 946.3
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.3 0.3 0.3 250.3 250.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 562.2 1110.2 560.3 1051.9 565.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 431.4 993.3 436 942.4 432.2
  Συνολικό Απόθεμα 1140.2 875.6 987.6 761.6 858.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 42.4 39.1 19.2 23.8 25.8
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7611 7945.1 7704.6 8956.1 8080.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1763.1 1768.4 1770.6 1783.3 1841.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1296.5 1321.2 1352.8 1308.8 1333
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2152.6 1810.8 2041.7 2653.6 2090.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 170.2 154.9 178.1 185.6 168.9
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1213.5 1577.3 1262.9 1485.7 1154.6
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 211.8 290.5 198.6 237.9 170.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 748.6 942.5 779.6 908.6 686.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 8.3 7.8 8.6 15.4 28.6
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 69.9 68 70.1 70.1 72.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 174.9 268.5 206 253.7 195.9
  Σύνολο Οφειλών 3253.8 3544.5 3314 3732.5 3393.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1344.7 1360.4 1383 1396.7 1420.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 998.5 998.3 998.1 997.8 997.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 346.2 362.1 384.9 398.9 423.3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 545.4 459.9 522.1 669.8 628.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 150.2 146.9 146 180.3 189.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4357.2 4400.6 4390.6 5223.6 4687.4
  Κοινή Μετοχή 23.5 23.9 24.3 24.2 24.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 389.1 353 417.6 364.8 294.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4672.8 5029.2 5116 5708.8 4781.8
  Treasury Stock - Common -253.8 -570.3 -765.7 -460.6 -72.9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -474.4 -435.2 -401.6 -413.6 -340.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7611 7945.1 7704.6 8956.1 8080.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.23302 0.23386 0.23582 0.23778 0.24007
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 569.7 490.5 320.1 511.9 487.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 756 826.8 787.6 830.9 651.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 273.1 276.6 275.8 322.8 179.5
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 183.3 122.9 124.6 -39.8 -14
  Cash Taxes Paid 142.8 138.2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 28.3 24.7 27.2 34.7 18.4
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -270.1 -63.2 67.1 36 -1
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 21.8 -82.5 -240.5 -631.6 -248.7
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -229.9 -240.8 -249.1 -235.2 -257.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 251.7 158.3 8.6 -396.4 8.6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -835.5 -655 -340.1 -535.6 -252.5
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -30.4 -0.4 -0.5 -0.4
  Total Cash Dividends Paid -284.1 -264.1 -417.6 -236.8 -223.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -467.9 -299.6 145.8 -224.3 -32.3
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -83.5 -60.9 -67.9 -74 3.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -14.9 -0.5 -13.4 -5 -7.3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -72.6 88.8 193.6 -341.3 143.1
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 569.7 138.4 490.5 101.6 320.1
  Cash From Operating Activities 756 325.4 826.8 361.6 787.6
  Cash From Operating Activities 273.1 133.1 276.6 128 275.8
  Non-Cash Items 183.3 42.6 122.9 -1.9 124.6
  Cash Taxes Paid
  Cash Interest Paid 28.3 9.9 24.7 9.1 27.2
  Changes in Working Capital -270.1 11.3 -63.2 133.9 67.1
  Cash From Investing Activities 21.8 129.6 -82.5 23.5 -240.5
  Capital Expenditures -229.9 -121.4 -240.8 -133.7 -249.1
  Other Investing Cash Flow Items, Total 251.7 251 158.3 157.2 8.6
  Cash From Financing Activities -835.5 -592.4 -655 -297.1 -340.1
  Financing Cash Flow Items 0 0 -30.4 -30.4 -0.4
  Total Cash Dividends Paid -284.1 -284.1 -264.1 -264.1 -417.6
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -467.9 -263.8 -299.6 6.6 145.8
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -83.5 -44.5 -60.9 -9.2 -67.9
  Foreign Exchange Effects -14.9 -5.8 -0.5 9.9 -13.4
  Net Change in Cash -72.6 -143.2 88.8 97.9 193.6
  Deferred Taxes
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4084 34351 337 2023-06-30 LOW
  UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 3.2821 33078 -777 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9938 30172 -1744 2023-09-30 LOW
  Bank Vontobel AG (Private Banking) Bank and Trust 2.5187 25384 -45 2023-07-31 LOW
  Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 2.477 24964 -476 2023-09-30 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 1.906 19209 -839 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6523 16652 -133 2023-09-30 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.6382 16510 26 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2394 12491 -300 2023-09-30 LOW
  Comgest S.A. Investment Advisor 1.2162 12257 290 2023-09-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.1162 11249 -407 2023-06-30 LOW
  Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 0.9721 9797 0 2023-09-30 LOW
  UBS Asset Management Switzerland AG Investment Advisor 0.8557 8624 120 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7937 7999 0 2023-08-31 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7884 7946 -5 2023-09-30 LOW
  IST Investmentstiftung Foundation 0.6524 6575 1 2023-09-30 MED
  Vontobel Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.5799 5844 260 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.579 5835 1 2023-09-30 LOW
  Mirabaud Asset Management AG Investment Advisor 0.4921 4960 0 2023-07-31 MED
  GAM Investment Management (Switzerland) AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.4349 4383 -79 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lindt & Spruengli Company profile

  Σχετικά με την Chocoladef. Lindt & Spruengli AG

  Η Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG είναι μια παγκοσμίως ενεργή εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ελβετία, η οποία αναπτύσσει, παράγει και πωλεί προϊόντα σοκολάτας. Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται με τα εμπορικά σήματα Lindt, Ghirardelli, Caffarel, Hofbauer και Kufferle. Η Εταιρεία διαθέτει έξι μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη και δύο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της κυρίως σε χώρες της Ευρώπης και στις χώρες της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (NAFTA). Τον Σεπτέμβριο του 2014, ανακοίνωσε την τοποθέτηση ομολογιακών εκδόσεων αξίας 1 δισεκατομμυρίου ελβετικών φράγκων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Russell Stover Candies. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εταιρείες Chocoladefabriken Lindt & Sprngli (Schweiz) AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprngli GmbH, Lindt & Sprngli SAS, Lindt & Sprngli (UK) Ltd, Lindt & Sprngli (Poland) Sp. z o.o., L&S (Brazil) Holding Ltd και Lindt & Sprngli (Asia-Pacific) Ltd..

  Industry: Chocolate & Confectionery

  Seestrasse 204
  KILCHBERG
  ZUERICH 8802
  CH

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου