Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Shenhua Energy Company Limited - 1088 CFD

  30.60
  1.13%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.45
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.41)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001289 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.24)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001289%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  China Shenhua Energy Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 30.95
  Άνοιγμα* 31.05
  Μεταβολή 1 έτους* 28.04%
  Εύρος ημέρας* 30.35 - 31.2
  Εύρος 52 εβδ. 21.45-28.95
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 17.32M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 261.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 704.54B
  Αναλογία P/E 8.11
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 19.87B
  Έσοδα 376.61B
  EPS 3.43
  Μέρισμα (Απόδοση %) 10.464
  Beta 0.27
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 23, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 30.65 -0.15 -0.49% 30.80 31.25 30.35
  Mar 4, 2024 30.95 0.80 2.65% 30.15 31.15 30.15
  Mar 1, 2024 30.30 0.35 1.17% 29.95 30.50 29.85
  Feb 29, 2024 30.00 -0.80 -2.60% 30.80 31.15 29.95
  Feb 28, 2024 31.05 0.15 0.49% 30.90 31.30 30.20
  Feb 27, 2024 30.95 0.10 0.32% 30.85 31.15 30.40
  Feb 26, 2024 30.85 -0.30 -0.96% 31.15 31.60 30.65
  Feb 23, 2024 31.50 -0.35 -1.10% 31.85 32.30 31.35
  Feb 22, 2024 31.95 1.60 5.27% 30.35 32.20 30.35
  Feb 21, 2024 30.55 -0.15 -0.49% 30.70 31.15 30.50
  Feb 20, 2024 30.70 -0.30 -0.97% 31.00 31.15 30.40
  Feb 19, 2024 31.00 1.40 4.73% 29.60 31.15 29.55
  Feb 16, 2024 29.75 0.00 0.00% 29.75 29.90 29.50
  Feb 15, 2024 29.65 0.30 1.02% 29.35 29.75 29.20
  Feb 14, 2024 29.50 0.20 0.68% 29.30 29.80 29.10
  Feb 9, 2024 29.60 0.30 1.02% 29.30 29.65 29.15
  Feb 8, 2024 29.75 -0.50 -1.65% 30.25 30.40 29.55
  Feb 7, 2024 30.30 0.75 2.54% 29.55 30.50 29.55
  Feb 6, 2024 29.80 0.35 1.19% 29.45 29.95 29.35
  Feb 5, 2024 29.50 0.35 1.20% 29.15 29.85 29.10

  China Shenhua Energy Company Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 344533 335640 233263 241871 264101
  Έσοδα 344533 335640 233263 241871 264101
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 227113 240079 162468 165341 173959
  Ακαθάριστο Εισόδημα 117420 95561 70795 76530 90142
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 246243 255730 174269 175258 190466
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11671 12261 10475 10247 10709
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -315 -728 -24
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2701 681 1148 -1 2608
  Other Operating Expenses, Total 1036 210 -869 -541 2760
  Λειτουργικά Έσοδα 98290 79910 58994 66613 73635
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2489 -472 752 -1523 -3325
  Άλλο, Καθαρό -1125 -493 -384 -168 -169
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 99654 78945 59362 64922 70141
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 85357 60784 43984 49777 54164
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -12454 -9362 -8135 -8070 -10027
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 72903 51422 35849 41707 44137
  Καθαρά Κέρδη 72903 51422 35849 41707 44137
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 72903 51422 35849 41707 44137
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 72903 51422 35849 41707 44137
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 72903 51422 35849 41707 44137
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19869 19869 19888 19890 19890
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.66918 2.58805 1.80254 2.09688 2.21905
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.56917 2.54628 1.81575 1.23213 0.90441
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.78562 2.61444 1.84531 2.09684 2.32031
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3722 2499 1362 940 454
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 82400 87042 94044 84910 81677
  Έσοδα 82400 87042 94044 84910 81677
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 56388 57756 65729 54218 52476
  Ακαθάριστο Εισόδημα 26012 29286 28315 30692 29201
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 58961 60157 77473 57348 55267
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2542 2238 4535 2316 2774
  Έρευνα & Ανάπτυξη 477 242 2105 914 368
  Other Operating Expenses, Total -446 -79 5104 -100 -351
  Λειτουργικά Έσοδα 23439 26885 16571 27562 26410
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1466 510 -717 509 728
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 24905 27395 15854 28071 27138
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19138 23586 12074 23792 25980
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2954 -2909 -1944 -3494 -3308
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16184 20677 10130 20298 22672
  Καθαρά Κέρδη 16184 20677 10130 20298 22672
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 16184 20677 10130 20298 22672
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 16184 20677 10130 20298 22672
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 16184 20677 10130 20298 22672
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19875.4 19862.6 19862.5 19875.5 19877.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.81427 1.041 0.51001 1.02126 1.1406
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 2.56917 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.81427 1.041 0.51001 1.02126 1.1406
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 211050 208310 172229 160494 233296
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 164648 158783 124066 77151 96045
  Μετρητά & Ισοδύναμα 131458 156706 112880 41827 61863
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33190 2077 11186 35324 34182
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12100 22467 18323 25258 28195
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12100 10258 7798 7847 8488
  Συνολικό Απόθεμα 12096 12633 12750 12053 9967
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15849 5154 9499 9546 7110
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6357 9273 7591 36486 91979
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 625320 610372 562904 563083 591626
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 324187 320740 306447 307744 301633
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 503332 464644 453677 430136
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -212793 -198042 -180912 -166039
  Υπεραξία, Καθαρό 199 235 253 278
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4059 4651 3888 3648 3623
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 52100 49882 51401 42328 10858
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 13253 11444 27478 9352
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33924 13337 17260 21138 32586
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 98404 91748 69493 95483 123381
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 38972 35216 28980 25043 26884
  Payable/Accrued 11155 8751 9929 11072
  Δεδουλευμένα Έξοδα 34724 6150 4622 4720 4366
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 4248 5043 835 2000
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 12927 5856 4046 7023 3772
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11781 29123 18051 47933 75287
  Σύνολο Οφειλών 228337 230519 198701 207006 259933
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 43336 60390 54098 41026 53588
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 41891 52365 53492 40403 53588
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1166 1510 896 783 537
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 65813 69143 65384 64141 77144
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 19618 7728 8830 5573 5283
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 396983 379853 364203 356077 331693
  Κοινή Μετοχή 19869 19869 19890 19890 19890
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 84766 85001 85001 85001
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 377114 275552 259769 251130 226791
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -334 -201 56 11
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 625320 610372 562904 563083 591626
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 19868.5 19868.5 19889.6 19889.6 19889.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1445 8025 606 623
  Treasury Stock - Common -256
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 200601 240962 232769 211050 227505
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139623 183918 178077 164648 176946
  Μετρητά & Ισοδύναμα 104613 150311 147054 131458 169108
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 35010 33607 31023 33190 7838
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20094 16617 15911 12100 13122
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 20094 16617 15911 12100 13122
  Συνολικό Απόθεμα 14697 15553 13408 12096 12413
  Προπληρωθέντα Εξοδα 18078 16751 17523 15849 18833
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8109 8123 7850 6357 6191
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 627702 666128 647462 625320 632284
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 332647 331392 322508 324187 315061
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4268 4058 3998 4059 4066
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 57109 56307 54733 52100 51567
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33077 33409 33454 33924 34085
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 94430 141207 95851 98404 94815
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 32004 31755 34559 38972 33561
  Δεδουλευμένα Έξοδα 45028 93288 38340 34724 34351
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5391 6826 11061 12927 11487
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 12007 9338 11891 11781 15416
  Σύνολο Οφειλών 228243 282298 229095 228337 239278
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 34945 43302 43264 43336 49744
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 33617 41947 41922 41891 48322
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1328 1355 1342 1445 1422
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1244 1243 1164 1166 1065
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 73805 71625 68666 65813 78765
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23819 24921 20150 19618 14889
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 399459 383830 418367 396983 393006
  Κοινή Μετοχή 19869 19869 19869 19869 19869
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 379590 363961 398498 377114 373137
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 627702 666128 647462 625320 632284
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 19868.5 19868.5 19868.5 19868.5 19868.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 99654 78945 59362 64922 70141
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 109734 94350 81215 63106 87713
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 21475 19970 18643 18973 21619
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4240 5643 350 1832 7258
  Cash Taxes Paid 19000 16080 11804 16248 16829
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2968 3243 2567 3216 5541
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -16121 -10621 1518 -24027 -12646
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -56585 -6619 32048 -46307 -53056
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -28684 -23638 -20674 -18133 -19385
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -27901 17019 52722 -28174 -33671
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -78734 -43731 -42079 -37172 -44715
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -19182 -7945 -9124 -7894 -14225
  Total Cash Dividends Paid -50466 -35962 -25061 -17503 -18100
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9086 176 -7638 -11775 -12390
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 337 -174 -131 337 49
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -25248 43826 71053 -20036 -10009
  Amortization 486 413 1342 1406 1341
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -256
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Cash From Operating Activities 29203 109734 91090 58363 28436
  Cash Taxes Paid 4755 19000 14427 10654 6858
  Cash Interest Paid 557 2968 2189 1366 741
  Changes in Working Capital 29203 109734 91090 58363 28436
  Cash From Investing Activities -11140 -56585 -21998 -16309 -12386
  Capital Expenditures -10816 -28684 -18767 -12089 -5877
  Other Investing Cash Flow Items, Total -324 -27901 -3231 -4220 -6509
  Cash From Financing Activities -2443 -78734 -57245 -3163 -2469
  Financing Cash Flow Items -454 -19182 -2378 -953 -883
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1989 -9086 -4040 -2210 -1586
  Foreign Exchange Effects -25 337 555 273 -60
  Net Change in Cash 15595 -25248 12402 39164 13521
  Total Cash Dividends Paid -50466 -50827
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.7063 125180219 0 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3947 114656072 -2072500 2023-09-30 LOW
  GQG Partners, LLC Investment Advisor 1.8515 62532481 -1416567 2023-09-30 MED
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1219 37892726 1205268 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0807 36499116 144500 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9365 31630702 -2000 2023-09-30 LOW
  Hang Seng Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.772 26075791 2547581 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7501 25332993 -330500 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7018 23704428 0 2022-12-31 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.5439 18369773 -6649500 2022-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5103 17235791 0 2022-12-31 LOW
  Essence Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.4968 16778458 -31350409 2023-06-30 MED
  E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.4315 14574000 3437500 2023-06-30 LOW
  CTBC Investments Co. Ltd. Investment Advisor 0.3947 13331500 996000 2023-09-30 LOW
  Fullgoal Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3916 13225000 1626412 2023-06-30 MED
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.3855 13019000 156500 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3617 12217551 -292604 2023-09-30 LOW
  INVESCO Great Wall Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.3597 12147500 7740000 2023-06-30 MED
  China Southern Asset Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.2848 9618000 801000 2023-06-30 MED
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2755 9304080 -271000 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Shenhua Energy Company profile

  Σχετικά με την China Shenhua Energy Company Limited

  Η China Shenhua Energy Co Ltd είναι μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία με έδρα την Κίνα. Η εταιρεία λειτουργεί τις δραστηριότητές της μέσω έξι τομέων. Ο τομέας Coal Business ασχολείται με την εξόρυξη άνθρακα και τις πωλήσεις επιφανειακών και υπόγειων ανθρακωρυχείων. Ο τομέας παραγωγής ενέργειας ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα, την παραγωγή αιολικής ενέργειας, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και την πώληση ενέργειας. Ο τομέας σιδηροδρόμων παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών. Ο επιχειρηματικός τομέας Port Business παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, διακίνησης και αποθήκευσης λιμενικών φορτίων. Ο επιχειρηματικός τομέας Ναυτιλίας παρέχει υπηρεσίες ναυτιλίας και μεταφοράς. Ο επιχειρηματικός τομέας Coal Chemical Business δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση προϊόντων ολεφίνης. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

  Industry: Coal (NEC)

  东城区安定门西滨河路22号
  BEIJING
  BEIJING 100011
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.29
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου