Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Railway Group Limited - 0390 CFD

  3.81
  2.14%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023404 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.45)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023404%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001486 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.28)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001486%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  China Railway Group Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.73
  Άνοιγμα* 3.75
  Μεταβολή 1 έτους* -12.99%
  Εύρος ημέρας* 3.74 - 3.83
  Εύρος 52 εβδ. 3.14-6.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 18.46M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 275.42M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 139.09B
  Αναλογία P/E 2.34
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 24.75B
  Έσοδα 1,287.41B
  EPS 1.36
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.84403
  Beta 0.78
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 3.81 0.09 2.42% 3.72 3.81 3.70
  Feb 20, 2024 3.73 0.03 0.81% 3.70 3.74 3.66
  Feb 19, 2024 3.67 0.01 0.27% 3.66 3.69 3.61
  Feb 16, 2024 3.64 0.15 4.30% 3.49 3.65 3.48
  Feb 15, 2024 3.53 0.03 0.86% 3.50 3.54 3.43
  Feb 14, 2024 3.50 0.04 1.16% 3.46 3.51 3.37
  Feb 9, 2024 3.49 0.02 0.58% 3.47 3.50 3.44
  Feb 8, 2024 3.58 -0.02 -0.56% 3.60 3.64 3.56
  Feb 7, 2024 3.60 0.03 0.84% 3.57 3.67 3.57
  Feb 6, 2024 3.56 0.09 2.59% 3.47 3.58 3.45
  Feb 5, 2024 3.46 -0.09 -2.54% 3.55 3.58 3.44
  Feb 2, 2024 3.58 0.05 1.42% 3.53 3.65 3.49
  Feb 1, 2024 3.50 -0.05 -1.41% 3.55 3.59 3.46
  Jan 31, 2024 3.53 -0.11 -3.02% 3.64 3.69 3.52
  Jan 30, 2024 3.69 0.04 1.10% 3.65 3.73 3.63
  Jan 29, 2024 3.68 0.04 1.10% 3.64 3.79 3.59
  Jan 26, 2024 3.59 -0.02 -0.55% 3.61 3.68 3.55
  Jan 25, 2024 3.61 0.27 8.08% 3.34 3.64 3.32
  Jan 24, 2024 3.32 0.17 5.40% 3.15 3.33 3.14
  Jan 23, 2024 3.12 0.07 2.30% 3.05 3.13 3.03

  China Railway Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1154350 1073270 974732 850843 740383
  Έσοδα 1154350 1073270 974732 850843 740383
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1045460 969886 884380 770979 668725
  Ακαθάριστο Εισόδημα 108890 103386 90352 79864 71658
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1111650 1035430 938883 816742 711670
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 33907 36729 30889 30051 25505
  Έρευνα & Ανάπτυξη 27550 24467 21659 16323 13436
  Depreciation / Amortization 1561 1633 1314 1373
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3805 4455 2615 2548 -1182
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 551 191 9 -2773 6844
  Other Operating Expenses, Total -1184 -1934 -1983 -1759 -1658
  Λειτουργικά Έσοδα 42700 37845 35849 34101 28713
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5011 -3691 -3965 -2560 -2037
  Άλλο, Καθαρό 7003 5482 3728 1646 -1731
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44692 39636 35612 33187 24945
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 34972 30470 27250 25379 17436
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3696 -2852 -2062 -1701 -238
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 31276 27618 25188 23678 17198
  Καθαρά Κέρδη 31276 27618 25188 23678 17198
  Total Adjustments to Net Income -1832 -2149 -1520 -789
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 29444 25469 23668 23678 16409
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 29444 25469 23668 23678 16409
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29444 25469 23668 23678 16409
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24571 24571 24571 23276 22844
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.19832 1.03655 0.96325 1.01727 0.71831
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.19222 0.18705 0.1824 0.16522 0.12794
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.21587 1.04252 0.96353 0.92616 0.92772
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 590766 593762 560587 575045 498227
  Έσοδα 590766 593762 560587 575045 498227
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 539860 531422 514037 513426 456460
  Ακαθάριστο Εισόδημα 50906 62340 46550 61619 41767
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 568111 572317 539012 555405 480022
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17712 19106 16049 22342 15946
  Έρευνα & Ανάπτυξη 10291 18762 8980 17412 7344
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 833 2610 875 3206 1249
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 189 378 301 95 96
  Other Operating Expenses, Total -774 39 -1230 -1076 -1073
  Λειτουργικά Έσοδα 22655 21445 21575 19640 18205
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3865 -2530 -2481 -1833 -1858
  Άλλο, Καθαρό 4182 3880 2803 3417 2065
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22972 22795 21897 21224 18412
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 18264 18147 16808 16120 14350
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2025 -1997 -1693 -1597 -1255
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16239 16150 15115 14523 13095
  Καθαρά Κέρδη 16239 16150 15115 14523 13095
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14873 15895 13538 14304 11165
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14873 15895 13538 14304 11165
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14873 15895 13538 14304 11165
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24570.9 24571.1 24570.9 24571.1 24570.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.60531 0.6469 0.55098 0.58215 0.4544
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.19222 0 0.18705 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.61142 0.65915 0.56038 0.58508 0.45744
  Total Adjustments to Net Income -1366 -255 -1577 -219 -1930
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 898566 801058 742107 709770 652040
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 230842 164499 160898 153650 131796
  Μετρητά & Ισοδύναμα 204987 148116 145464 138186 117768
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25855 16383 15434 15464 14028
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 426256 402047 358923 336052 337957
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 422407 398311 355472 333411 335694
  Συνολικό Απόθεμα 207871 203446 192662 199739 165241
  Προπληρωθέντα Εξοδα 269 319 356 337
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33597 30797 29305 19973 16709
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1613140 1361580 1199980 1056040 942513
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 138147 82506 79858 74367 70224
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1918 153477 147021 136669 126822
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -70971 -67163 -62302 -56598
  Υπεραξία, Καθαρό 1771 1568 1412 1040 899
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 155137 110496 62599 25559 46200
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 172584 155495 129400 104084 69444
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 233640 184751 159560 118568 81529
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13290 25706 25041 22653 22177
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 873375 787860 705145 676034 622475
  Payable/Accrued 617305 522411 488304 446037 421814
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 110077 113784 83584 113348 102123
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 145993 151665 133257 116649 98538
  Σύνολο Οφειλών 1312080 1086460 944780 834731 750894
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 283647 199475 168234 120384 88968
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 282508 198503 166997 118934 88808
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1139 972 1237 1450 160
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3176 1647 1454 1784 1163
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 121812 83072 57849 24018 30362
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 30068 14404 12098 12511 7926
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 301057 275122 255197 221310 191619
  Κοινή Μετοχή 24752 24571 24571 24571 22844
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 52615 51930 51936 51978 43982
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 178852 154020 132880 113338 92866
  Unrealized Gain (Loss) 678 -88 -42 314 343
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 44772 44689 45852 31109 31584
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1613140 1361580 1199980 1056040 942513
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 24752.2 24570.9 24570.9 24570.9 22844.3
  ESOP Debt Guarantee -612
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 938560 898566 904951 801058 802506
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 190445 230842 174248 164499 139651
  Μετρητά & Ισοδύναμα 173817 204987 155483 148116 124784
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16628 25855 18765 16383 14867
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 485864 426256 473948 402047 420895
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 480840 422407 470029 398311 416690
  Συνολικό Απόθεμα 227986 207871 229424 203446 215896
  Προπληρωθέντα Εξοδα 241 269 276
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 34265 33597 27090 30797 25788
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1702730 1613140 1532570 1361580 1297090
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 143976 138147 113327 82506 80248
  Υπεραξία, Καθαρό 1803 1771 1771 1568 1565
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 168642 155137 128623 110496 74235
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 186678 172584 158348 155495 138948
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 249466 233640 198769 184751 174073
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13608 13290 26777 25706 25513
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 928994 873375 854334 787860 778337
  Payable/Accrued 646319 617305 578592 522411 502178
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 128436 110077 134284 113784 133844
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 154239 145993 141458 151665 142315
  Σύνολο Οφειλών 1397060 1312080 1248520 1086460 1029540
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 312063 283647 253973 199475 171964
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 310946 282508 252915 198503 170943
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1117 1139 1058 972 1021
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3270 3176 2428 1647 1472
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 125103 121812 112986 83072 65647
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 27628 30068 24802 14404 12116
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 305675 301057 284043 275122 267552
  Κοινή Μετοχή 24752 24752 24742 24571 24571
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 52532 52615 52365 51930 51936
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 189006 178852 162819 154020 139504
  Unrealized Gain (Loss) 1003 678 267 -88 -65
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 38958 44772 44423 44689 51606
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1702730 1613140 1532570 1361580 1297090
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 24752.2 24752.2 24741.7 24570.9 24570.9
  ESOP Debt Guarantee -576 -612 -573
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 34972 30470 27250 25379 17436
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43552 13069 30994 22198 11962
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11498 10926 10776 11565 9875
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 17952 24246 21689 13531 17493
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 17121 14235 13056 12110 9114
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -20870 -52573 -28721 -28277 -32842
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -84388 -77457 -63141 -40179 -39333
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -61200 -55395 -42178 -18552 -18253
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -23188 -22062 -20963 -21627 -21080
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 96365 67365 40201 38215 27907
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 4938 10950 31159 -10093 24760
  Total Cash Dividends Paid -4849 -4423 -4152 -2924 -2581
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 650
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 95626 60838 13194 51232 5728
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1342 -325 -776 184 544
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 56871 2652 7278 20418 1080
  Cash Taxes Paid 8883 10901 7835 8426 8306
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 43552 -37716 13069 -58879 30994
  Cash Interest Paid 17121 6594 14235 6241 13056
  Changes in Working Capital 43552 -37716 13069 -58879 30994
  Cash From Investing Activities -84388 -31601 -77457 -26095 -63141
  Capital Expenditures -61200 -21337 -55395 -19590 -42178
  Other Investing Cash Flow Items, Total -23188 -10264 -22062 -6505 -20963
  Cash From Financing Activities 96365 76022 67365 64419 40201
  Financing Cash Flow Items 4938 4638 10950 8218 31159
  Total Cash Dividends Paid -4849 -4423 -4152
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 95626 70778 60838 56201 13194
  Foreign Exchange Effects 1342 662 -325 -125 -776
  Net Change in Cash 56871 7367 2652 -20680 7278
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 650 606
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.9753 167257591 13754000 2023-09-28 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3598 141358110 -793000 2023-09-30 LOW
  Value Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6932 71239000 0 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3547 56996000 -7000 2023-09-30 LOW
  Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.3175 55432000 12368000 2023-06-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.2251 51544600 0 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.075 45228000 126000 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7744 32582501 -218000 2023-09-28 LOW
  GF Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.7473 31442000 31378000 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7195 30273501 -319000 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6616 27835445 563316 2023-09-28 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6213 26141000 234000 2023-09-30 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.5241 22052504 13398000 2022-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5232 22013169 120448 2023-09-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.4571 19233000 0 2023-05-31 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.4338 18252128 6338743 2022-09-30 LOW
  Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.4265 17945000 6945000 2023-06-30 HIGH
  Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4031 16961000 4322000 2023-06-30 LOW
  Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.3523 14822100 -3830000 2023-06-30 MED
  Causeway Capital Management LLC Investment Advisor 0.3458 14551000 -604000 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Railway Company profile

  Σχετικά με την China Railway Group Limited

  Η CHINA RAILWAY GROUP LIMITED είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή υποδομών. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την έρευνα, το σχεδιασμό και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων και την ανάπτυξη ακινήτων. Η δραστηριότητά της στην κατασκευή υποδομών περιλαμβάνει την κατασκευή σιδηροδρόμων, αυτοκινητοδρόμων και αστικών τεχνικών έργων. Η δραστηριότητά της στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού και των συμβουλευτικών υπηρεσιών περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών έρευνας, σχεδιασμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα σιδηροδρόμων, γεφυρών, οδών και σηράγγων. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της στην Κίνα και στις υπερπόντιες αγορές.

  Industry: Construction & Engineering (NEC)

  海淀区复兴路69号中国中铁广场a座
  BEIJING
  BEIJING 100039
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0067%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0286%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου