Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Life Insurance Company Limited - 2628 CFD

  9.10
  1.09%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.35
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.41)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001289 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.24)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001289%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  China Life Insurance Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.2
  Άνοιγμα* 9.15
  Μεταβολή 1 έτους* -33.7%
  Εύρος ημέρας* 9.05 - 9.25
  Εύρος 52 εβδ. 8.43-15.84
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 31.25M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 578.66M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 654.01B
  Αναλογία P/E 5.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 28.26B
  Έσοδα 448.97B
  EPS 1.65
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.17856
  Beta 1.25
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 9.10 -0.05 -0.55% 9.15 9.30 9.05
  Mar 4, 2024 9.20 -0.25 -2.65% 9.45 9.45 9.15
  Mar 1, 2024 9.45 0.00 0.00% 9.45 9.60 9.30
  Feb 29, 2024 9.50 0.05 0.53% 9.45 9.65 9.45
  Feb 28, 2024 9.55 -0.20 -2.05% 9.75 9.80 9.50
  Feb 27, 2024 9.80 0.00 0.00% 9.80 9.80 9.55
  Feb 26, 2024 9.80 -0.15 -1.51% 9.95 10.10 9.80
  Feb 23, 2024 10.05 0.10 1.01% 9.95 10.25 9.95
  Feb 22, 2024 10.00 0.20 2.04% 9.80 10.00 9.70
  Feb 21, 2024 9.85 0.50 5.35% 9.35 10.05 9.30
  Feb 20, 2024 9.35 0.00 0.00% 9.35 9.40 9.20
  Feb 19, 2024 9.30 -0.15 -1.59% 9.45 9.55 9.15
  Feb 16, 2024 9.55 0.40 4.37% 9.15 9.60 9.15
  Feb 15, 2024 9.25 0.20 2.21% 9.05 9.30 9.05
  Feb 14, 2024 9.15 0.30 3.39% 8.85 9.15 8.75
  Feb 9, 2024 9.00 0.10 1.12% 8.90 9.05 8.80
  Feb 8, 2024 9.20 -0.10 -1.08% 9.30 9.40 9.05
  Feb 7, 2024 9.25 -0.05 -0.54% 9.30 9.40 9.15
  Feb 6, 2024 9.25 0.60 6.94% 8.65 9.30 8.65
  Feb 5, 2024 8.70 0.15 1.75% 8.55 8.80 8.55

  China Life Insurance Company Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 822598 847654 816678 735861 635624
  Other Revenue, Total -12156 4943 22021 18419 -18278
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 799035 807642 769868 684077 629448
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 60559 67378 65985 62650 57132
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4863 5598 3747 4255 4116
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 18210 22721 11629 6387 8205
  Other Operating Expenses, Total 15308 16819 13499 10765 8739
  Λειτουργικά Έσοδα 23563 40012 46810 51784 6176
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 484 10328 7666 8011 7745
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 24047 50340 54476 59795 13921
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 33514 52257 51373 59014 11936
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1432 -1491 -1116 -727 -541
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32082 50766 50257 58287 11395
  Καθαρά Κέρδη 32082 50766 50257 58287 11395
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32082 50766 50257 58287 11395
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32082 50766 50257 58287 11395
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32082 50766 50257 58287 11395
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.13506 1.79609 1.77808 2.06218 0.40315
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.55383 2.3186 2.16608 2.2852 0.65205
  Total Premiums Earned 617208 621259 614069 568473 540121
  Net Investment Income 186629 178387 154497 139919 125167
  Realized Gains (Losses) 30917 43065 26091 9050 -11386
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 700095 695126 675008 600020 551256
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 112843 300250 122252 302897 544757
  Other Revenue, Total -73481 -7027 -77299 -360 5303
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 72964 293668 76105 297892 504152
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο -103 30670 0 33753 33625
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -92 12532 5678 15117 7604
  Other Operating Expenses, Total 7265 8005 7581 9901 6918
  Λειτουργικά Έσοδα 39879 6582 46147 5005 40605
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2341 -7526 -2610 -760 5490
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 37538 -944 43537 4245 46095
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 36874 7340 40063 10534 41723
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -723 -674 -758 -736 -755
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 36151 6666 39305 9798 40968
  Καθαρά Κέρδη 36151 6666 39305 9798 40968
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 36151 6666 39305 9798 40968
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 36151 6666 39305 9798 40968
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 36151 6666 39305 9798 40968
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.27902 0.23584 1.3906 0.34665 1.44944
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.27582 0.52404 1.57546 0.6943 1.69295
  Total Premiums Earned 95808 193267 96020 194026 427233
  Net Investment Income 90516 95433 91191 96341 82046
  Realized Gains (Losses) 0 18577 12340 12890 30175
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 65894 242461 62846 239121 456005
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά 52800 50792
  Προπληρωθέντα Εξοδα 101 187 847 504
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5010070 4892480 4252470 3726730 3254400
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 56369 58150 55823 55278 47281
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 84126 79434 75020 65353
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -25976 -23611 -19742 -18072
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4677970 4653300 4036020 3516970 3050160
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 10210 2287 3422 9610
  Other Assets, Total 102013 89777 80672 80008 79153
  Δεδουλευμένα Έξοδα 32998 29666 27589 23856
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 238 70607 45439 24952 15516
  Σύνολο Οφειλών 4644050 4413420 3802410 3322970 2936030
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 47771 56398 57212 58126 20150
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 47771 54216 54548 55035 20150
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 272 7481 15286 10330 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 8952 8073 6881 5578 4919
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 121095 29105 26621 25839 21531
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 366021 479061 450056 403764 318371
  Κοινή Μετοχή 28265 28265 28265 28265 28265
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 53905 53905 53860 53860
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 337756 346591 313023 284684 234068
  Unrealized Gain (Loss) 48919 54268 28594 -5412
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1381 595 8361 7590
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5010070 4892480 4252470 3726730 3254400
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 46126 121 87 128 1257
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2182 2664 3091
  Μετρητά & Ισοδύναμα 127594 60459 56655
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5507190 5010070 5173520 4892480 4652790
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 55317 56369 55732 58150 56118
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5184890 4677970 4876620 4649630 4369160
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16450 46126 136 121 120
  Other Assets, Total 55302 102013 96679 103761 95053
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 151 238 276 248 215
  Σύνολο Οφειλών 5029260 4644050 4693670 4413420 4181340
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 48348 47771 55892 56398 56729
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 48348 47771 53961 54216 54227
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1931 2182 2502
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 272 3815 7481 14261
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 9629 8952 8307 8073 7214
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 143355 121095 154476 137814 138645
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 477935 366021 479850 479061 471449
  Κοινή Μετοχή 28265 28265 28265 28265 28265
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 449670 337756 451585 450796 443184
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5507190 5010070 5173520 4892480 4652790
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7 28264.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 195232 127594 94127 60459 81779
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 24047 50340 54476 59795 13921
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 351968 286446 304019 286032 147552
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5291 5328 5162 4379 2638
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 272944 256112 257584 188108 57492
  Cash Taxes Paid -982 5862 3263 8636 9991
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7545 8219 3779 3072 3990
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 49686 -25334 -13203 33750 73501
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -164955 -393839 -292799 -247515 -238373
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3076 -5583 -7469 -11415 -19546
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -161879 -388256 -285330 -236100 -218827
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -120095 111219 -7760 -36075 92963
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2118 13509 18383 8995 -906
  Total Cash Dividends Paid -18372 -18089 -20834 -4916 -11690
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -99605 115799 -5309 -40154 105559
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 217 -71 -144 55 81
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 67135 3755 3316 2497 2223
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 351968 242684 286446 198320 304019
  Cash Interest Paid 7545 4934 8219 4280 3779
  Changes in Working Capital 351968 242684 286446 198320 304019
  Cash From Investing Activities -164955 -136691 -393839 -226724 -292799
  Other Investing Cash Flow Items, Total -161879 -136691 -388256 -226724 -285330
  Cash From Financing Activities -120095 -72511 111219 53584 -7760
  Financing Cash Flow Items -2118 -7636 13509 6598 18383
  Total Cash Dividends Paid -18372 -18089 -20834
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -99605 -64875 115799 46986 -5309
  Foreign Exchange Effects 217 205 -71 -38 -144
  Net Change in Cash 67135 33687 3755 25142 3316
  Capital Expenditures -3076 -5583 -7469
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.9496 293895801 15454124 2023-07-25 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.7931 282247736 -5818000 2023-08-25 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2727 243524223 -407000 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5407 114647051 4107140 2022-12-31 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.4558 108325727 1434681 2023-07-25 LOW
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1219 83485145 2656266 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7811 58125917 764000 2023-08-25 LOW
  Hang Seng Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.7684 57179843 5481530 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7313 54415917 -475000 2023-09-30 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.6984 51966606 35516000 2022-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6362 47341747 -1000 2023-09-30 LOW
  GQG Partners, LLC Investment Advisor 0.525 39068915 -2018898 2023-09-30 MED
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.335 24927578 14811578 2023-08-24 LOW
  BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.2925 21762862 -4245306 2022-04-11 LOW
  HuaAn Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.2468 18367000 3041000 2023-06-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2419 18002218 -28690 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2375 17674272 -528292 2023-09-30 LOW
  Value Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2363 17584000 -1032000 2023-06-30 MED
  China Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.2138 15907313 -222424 2023-09-30 LOW
  E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.2093 15574000 787000 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Life Company profile

  Σχετικά με την China Life Insurance Company Limited

  Η China Life Insurance Company Limited είναι ασφαλιστική εταιρεία ζωής. Η εταιρεία παρέχει μια σειρά ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων ζωής, ασφαλίσεων υγείας και ασφαλίσεων ατυχημάτων. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Ασφάλειες Ζωής, Ασφάλειες Υγείας και Ασφάλειες Ατυχημάτων. Ο τομέας Ασφαλίσεων Ζωής παρέχει συμμετοχικές και μη συμμετοχικές ασφαλίσεις ζωής και προσόδους σε άτομα και ομάδες. Ο τομέας Ασφαλίσεων Υγείας παρέχει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ασφαλίσεις υγείας σε άτομα και ομάδες. Ο τομέας ασφάλισης ατυχημάτων παρέχει βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασφάλιση ατυχημάτων σε άτομα και ομάδες.

  Industry: Life Insurance

  西城区金融大街16号
  BEIJING
  BEIJING 100033
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου