Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Eastern Airlines Ltd - 0670 CFD

  2.66
  0.38%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.024571 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.67)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.024571%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.002653 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.50)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.002653%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  China Eastern Airlines Corp Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.65
  Άνοιγμα* 2.67
  Μεταβολή 1 έτους* 2.69%
  Εύρος ημέρας* 2.65 - 2.68
  Εύρος 52 εβδ. 2.52-3.60
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.01M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 112.10M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 82.05B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 20.01B
  Έσοδα 81.66B
  EPS -1.36
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.90
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 26, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 27, 2023 2.66 0.01 0.38% 2.65 2.68 2.65
  Sep 26, 2023 2.65 -0.02 -0.75% 2.67 2.68 2.64
  Sep 25, 2023 2.67 -0.09 -3.26% 2.76 2.76 2.67
  Sep 22, 2023 2.75 0.02 0.73% 2.73 2.75 2.72
  Sep 21, 2023 2.73 -0.04 -1.44% 2.77 2.77 2.73
  Sep 20, 2023 2.77 0.01 0.36% 2.76 2.77 2.75
  Sep 19, 2023 2.76 0.01 0.36% 2.75 2.77 2.74
  Sep 18, 2023 2.73 -0.01 -0.36% 2.74 2.76 2.71
  Sep 15, 2023 2.75 0.01 0.36% 2.74 2.76 2.73
  Sep 14, 2023 2.74 0.01 0.37% 2.73 2.78 2.73
  Sep 13, 2023 2.75 0.04 1.48% 2.71 2.76 2.71
  Sep 12, 2023 2.70 0.05 1.89% 2.65 2.73 2.65
  Sep 11, 2023 2.68 0.02 0.75% 2.66 2.69 2.63
  Sep 7, 2023 2.65 -0.03 -1.12% 2.68 2.69 2.65
  Sep 6, 2023 2.69 -0.06 -2.18% 2.75 2.75 2.68
  Sep 5, 2023 2.74 -0.04 -1.44% 2.78 2.79 2.74
  Sep 4, 2023 2.79 0.04 1.45% 2.75 2.79 2.71
  Aug 31, 2023 2.74 -0.02 -0.72% 2.76 2.76 2.72
  Aug 30, 2023 2.74 -0.05 -1.79% 2.79 2.79 2.73
  Aug 29, 2023 2.77 0.06 2.21% 2.71 2.77 2.71

  China Eastern Airlines Ltd Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 46111 67127 58727 120986 115278
  Έσοδα 46111 67127 58727 120986 115278
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 53855 57875 49910 84323 80694
  Ακαθάριστο Εισόδημα -7744 9252 8817 36663 34584
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 77746 80645 72567 110905 105969
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1943 2391 1960 6596 11276
  Depreciation / Amortization 21799 22718 22255 22080 15313
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 12 11 8 -47 -313
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -180 -883 -24 -84 -461
  Other Operating Expenses, Total 317 -1467 -1542 -1963 -540
  Λειτουργικά Έσοδα -31635 -13518 -13840 10081 9309
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8519 -3995 -2648 -5782 -5453
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -40154 -17513 -16488 4299 3856
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39900 -13284 -12561 3480 2930
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2514 1070 725 -288 -232
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -37386 -12214 -11836 3192 2698
  Καθαρά Κέρδη -37386 -12214 -11836 3192 2698
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -37386 -12214 -11836 3192 2698
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -37386 -12214 -11836 3192 2698
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -37386 -12214 -11836 3192 2698
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18876 16795.3 16379.5 15104.9 14467.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.98061 -0.72723 -0.72261 0.21132 0.18649
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.98681 -0.7614 -0.72356 0.20682 0.16227
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 26757 19354 32417 34710 33568
  Έσοδα 26757 19354 32417 34710 33568
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30272 23583 28907 28968 27549
  Ακαθάριστο Εισόδημα -3515 -4229 3510 5742 6019
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42676 35070 40462 40183 38827
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1092 822 1073 1290 855
  Depreciation / Amortization 11143 10656 11504 11214 11625
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 6 6 15 -4 -10
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -147 -4 -746 -109 166
  Other Operating Expenses, Total 310 7 -291 -1176 -1358
  Λειτουργικά Έσοδα -15919 -15716 -8045 -5473 -5259
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4240 -4279 -2188 -1807 804
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -20159 -19995 -10233 -7280 -4455
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19926 -19974 -7886 -5398 -3489
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1276 1238 880 190 195
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
  Καθαρά Κέρδη -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18650 -18736 -7006 -5208 -3294
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18878 18874 17211.7 16379 16380
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.98792 -0.99269 -0.40705 -0.31797 -0.2011
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.99298 -0.99283 -0.43522 -0.32229 -0.19451
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 27413 27910 22498 19743 15932
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17613 13034 7746 1471 742
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7651 1350 646
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7607 12583 11686 14338 11999
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 754 974 1124 1717 1436
  Συνολικό Απόθεμα 1626 1799 2054 2407 1950
  Προπληρωθέντα Εξοδα 403 243 468 737 1006
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 164 251 544 790 235
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 287984 288790 284650 285185 239017
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 231693 232708 237691 245614 203077
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 308945 306549 310990 355090 277335
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -77252 -73841 -73299 -109476 -74258
  Υπεραξία, Καθαρό 11270 11270 11270 11270 11270
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 382 443 448 428 339
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3411 2836 3548 4531 4244
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1241 1134 1264 42 55
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12574 12489 7931 3557 4100
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 106446 85891 99808 78363 73064
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2310 2454 3220 3877 4040
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3268 3399 5980 5670 6797
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 49229 37614 48466 20700 22620
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 33393 23735 22757 20123 16003
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18246 18689 19385 27993 23604
  Σύνολο Οφειλών 256662 235175 228401 216177 181009
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 136326 132918 112923 121289 93930
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 57939 50792 30745 26604 25867
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 78387 82126 82178 94685 68063
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 13 22 84
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1021 3537 2905 3638 3593
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12869 12829 12752 12865 10338
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31322 53615 56249 69008 58008
  Κοινή Μετοχή 22291 18874 16379 16379 14467
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -47289 -9919 39870 52629 43541
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 287984 288790 284650 285185 239017
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 22291.3 18874.4 16379.5 16379.5 14467
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72 84 95 121 96
  Μετρητά 17541 12950
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 56260 44706
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 60 -46
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 27413 38342 27910 31422 22498
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17613 27903 13034 15645 7746
  Μετρητά & Ισοδύναμα 17541 27825 12950 15547 7651
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72 78 84 98 95
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 754 1241 974 1937 1124
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 754 1241 974 1937 1124
  Συνολικό Απόθεμα 1626 1831 1799 2061 2054
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7407 7287 12089 11764 11198
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13 80 14 15 376
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 287984 292239 288790 293166 284650
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 231357 225379 232282 235316 236493
  Υπεραξία, Καθαρό 11270 11270
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 382 11678 11713 11733 448
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3411 2723 2836 3403 3548
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14151 14117 14049 11292 10393
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 106446 104119 85891 93107 99808
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2310 2604 2454 4580 3220
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 49229 53523 37614 38260 48466
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 33393 26899 23735 25183 22757
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 21514 21093 22088 25084 25365
  Σύνολο Οφειλών 256662 257286 235175 243063 228401
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 136326 138086 132918 132830 112923
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 57939 60949 50792 51444 30745
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 78387 77137 82126 81386 82178
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 13 13
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1021 2294 3537 4429 2905
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12869 12787 12829 12684 12752
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31322 34953 53615 50103 56249
  Κοινή Μετοχή 22291 18874 18874 16379 16379
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9031 16079 34741 33724 39870
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 287984 292239 288790 293166 284650
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 22291.3 18874.4 18874.4 16379.5 16379.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -40154 -17513 -16488 4299 3856
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6474 5692 1211 28972 22338
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20906 21879 21434 21376 15084
  Amortization 192 210 239 143 160
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 9941 4268 3349 6225 5015
  Cash Taxes Paid 95 136 269 1165 1709
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6297 6307 5482 5494 4359
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2641 -3152 -7323 -3071 -1777
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7292 2155 -6283 -4899 -12780
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -10019 -10807 -7247 -7589 -26160
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2727 12962 964 2690 13380
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 18348 -2526 11426 -23375 -13558
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6267 -6084 -5489 -5495 5885
  Total Cash Dividends Paid 0 -819 0 -738
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 14998 10820 0 9442
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9617 -7262 17734 -27322 -18705
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 9 -22 -53 6 30
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4591 5299 6301 704 -3970
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line -40154 -19995 -17513 -7280 -16488
  Cash From Operating Activities -6474 -1575 5692 8269 1211
  Cash From Operating Activities 20906 10199 21879 10849 21434
  Amortization 192 97 210 100 239
  Non-Cash Items 9941 4853 4268 2085 3349
  Cash Taxes Paid 95 57 136 84 269
  Cash Interest Paid 6297 2872 6307 2617 5482
  Changes in Working Capital 2641 3271 -3152 2515 -7323
  Cash From Investing Activities -7292 -1871 2155 -1971 -6283
  Capital Expenditures -10019 -2490 -10807 -6193 -7247
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2727 619 12962 4222 964
  Cash From Financing Activities 18348 18314 -2526 1609 11426
  Financing Cash Flow Items -6267 -2896 -6084 -2333 -5489
  Total Cash Dividends Paid 0 -819
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 14998 10820 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 9617 21210 -7262 3942 17734
  Foreign Exchange Effects 9 7 -22 -11 -53
  Net Change in Cash 4591 14875 5299 7896 6301
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  China Eastern Air Holding Company Limited Corporation 50.7312 2626240000 0 2022-12-31 LOW
  Juneyao Airlines Co., Ltd. Corporation 10.7938 558769777 0 2022-12-31
  Delta Air Lines, Inc. Investment Advisor 9 465910000 0 2022-12-31 LOW
  GF Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.8082 197144000 6500000 2022-12-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.652 85520490 1948270 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.317 68178593 -140000 2023-07-31 LOW
  E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.6919 35820000 33114000 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2888 14950000 148000 2023-07-31 LOW
  Fullgoal Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2636 13648000 13648000 2022-12-31 LOW
  Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.1418 7342000 7342000 2022-12-31 LOW
  Zheshang Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.1352 7000000 0 2022-06-30 LOW
  Harvest Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.1236 6400000 -1678000 2022-12-31 LOW
  DWS Investments Hong Kong Limited Investment Advisor 0.0547 2834000 -2978000 2023-06-30 MED
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.0546 2826540 -590000 2022-06-30 LOW
  Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0528 2732054 -223080 2023-05-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0363 1879602 0 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.036 1866014 190000 2023-05-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0342 1770000 0 2023-05-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0293 1518000 0 2023-06-30 LOW
  Scottish Equity Partners LLP Venture Capital 0.0165 854000 0 2023-02-28 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Eastern Airlines Company profile

  Σχετικά με την China Eastern Airlines Ltd

  Η China Eastern Airlines Corporation Limited είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή αεροπορικών μεταφορών και εκτεταμένων υπηρεσιών. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την εκμετάλλευση αεροπορικών μεταφορών επιβατών, εμπορευμάτων, ταχυδρομείου, εκδρομών και άλλων εκτεταμένων μεταφορικών υπηρεσιών. Η εταιρεία ασχολείται επίσης με τις γενικές αεροπορικές μεταφορές, τη συντήρηση αεροσκαφών, την κατασκευή και συντήρηση αεροπορικού εξοπλισμού, το πρακτορείο αερομεταφορών για εγχώριες και ξένες αεροπορικές εταιρείες, άλλες συναφείς δραστηριότητες, υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων μερικής απασχόλησης, ηλεκτρονικό εμπόριο, υπεραγορές αεροπορικών εταιρειών, καθώς και χονδρική και λιανική πώληση προϊόντων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά και σε αγορές του εξωτερικού.

  Industry: Airlines (NEC)

  闵行区虹翔三路36号
  SHANGHAI
  SHANGHAI 201100
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0587%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0806%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου