Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Chargepoint Holdings Inc. - CHPT CFD

10.44
3.26%
0.07
Χαμηλό: 10.2
Υψηλό: 10.65
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 10.11
Άνοιγμα* 10.29
Μεταβολή 1 έτους* -46.68%
Εύρος ημέρας* 10.2 - 10.65
Εύρος 52 εβδ. 8.07-20.99
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.77M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 192.48M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.47B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 334.76M
Έσοδα 468.09M
EPS -1.02
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.71
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 30, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 10.44 0.20 1.95% 10.24 10.68 10.16
Mar 30, 2023 10.11 -0.19 -1.84% 10.30 10.49 10.03
Mar 29, 2023 10.00 0.42 4.38% 9.58 10.06 9.43
Mar 28, 2023 9.43 -0.17 -1.77% 9.60 9.72 9.37
Mar 27, 2023 9.69 -0.19 -1.92% 9.88 9.96 9.41
Mar 24, 2023 9.81 -0.13 -1.31% 9.94 10.05 9.65
Mar 23, 2023 10.02 0.09 0.91% 9.93 10.62 9.86
Mar 22, 2023 9.80 0.05 0.51% 9.75 10.16 9.64
Mar 21, 2023 9.83 0.63 6.85% 9.20 9.93 9.20
Mar 20, 2023 9.22 0.01 0.11% 9.21 9.46 9.08
Mar 17, 2023 9.33 0.16 1.74% 9.17 9.38 8.93
Mar 16, 2023 9.31 0.11 1.20% 9.20 9.47 9.06
Mar 15, 2023 9.21 0.07 0.77% 9.14 9.46 8.94
Mar 14, 2023 9.40 -0.55 -5.53% 9.95 10.17 9.27
Mar 13, 2023 9.76 0.40 4.27% 9.36 10.14 9.14
Mar 10, 2023 9.64 -0.47 -4.65% 10.11 10.15 9.41
Mar 9, 2023 10.16 -0.23 -2.21% 10.39 10.68 10.01
Mar 8, 2023 10.42 0.27 2.66% 10.15 10.50 9.91
Mar 7, 2023 10.24 -0.34 -3.21% 10.58 10.72 10.23
Mar 6, 2023 10.72 -0.50 -4.46% 11.22 11.35 10.55

Chargepoint Holdings Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 468.094 241.006 146.49 144.515 92.03
Έσοδα 468.094 241.006 146.49 144.515 92.03
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 382.161 187.473 113.541 126.473 72.526
Ακαθάριστο Εισόδημα 85.933 53.533 32.949 18.042 19.504
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 809.876 506.446 267.482 276.879 197.317
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 232.758 168.93 78.924 80.942 74.281
Έρευνα & Ανάπτυξη 194.957 145.043 75.017 69.464 50.51
Λειτουργικά Έσοδα -341.782 -265.44 -120.992 -132.364 -105.287
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.9 7.833 -76.063 -1.174 -2.676
Άλλο, Καθαρό -1.593 122.436 0.229 -0.565 -0.005
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -347.275 -135.171 -196.826 -134.103 -107.968
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -344.459 -132.241 -197.024 -134.327 -108.087
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -344.459 -132.241 -197.024 -134.327 -108.087
Καθαρά Κέρδη -344.459 -132.241 -197.024 -134.327 -108.087
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -344.459 -299.023 -274.2 -134.327 -108.087
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -344.459 -299.023 -274.2 -134.327 -108.087
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -344.459 -299.023 -274.2 -134.327 -108.087
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 338.489 297.422 322.17 322.17 322.17
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.01764 -1.00538 -0.8511 -0.41694 -0.3355
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.01764 -0.99446 -0.8511 -0.41694 -0.3355
Total Adjustments to Net Income 0 -166.782 -77.176
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Συνολικά έσοδα 152.827 125.341 108.292 81.633 79.341
Έσοδα 152.827 125.341 108.292 81.633 79.341
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 119.835 102.66 90.139 69.526 61.858
Ακαθάριστο Εισόδημα 32.992 22.681 18.153 12.107 17.483
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 231.133 208.619 198.662 171.463 158.571
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 64.577 57.827 56.719 53.635 54.005
Έρευνα & Ανάπτυξη 46.721 48.132 51.804 48.302 42.508
Λειτουργικά Έσοδα -78.306 -83.278 -90.37 -89.83 -79.23
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.903 -0.701 -1.468 -0.827 0.026
Άλλο, Καθαρό 1.078 -0.943 -1.254 -0.471 16.336
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -78.131 -84.922 -93.092 -91.128 -62.868
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -78.012 -84.48 -92.7 -89.266 -60.149
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -78.012 -84.48 -92.7 -89.266 -60.149
Καθαρά Κέρδη -78.012 -84.48 -92.7 -89.266 -60.149
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -78.012 -84.48 -92.7 -89.266 -60.149
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -78.012 -84.48 -92.7 -89.266 -60.149
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -78.012 -84.48 -92.7 -89.266 -60.149
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 342.796 339.595 336.814 334.624 331.611
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.22758 -0.24877 -0.27523 -0.26677 -0.18138
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.22758 -0.24877 -0.27523 -0.26677 -0.18099
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 464.056 226.632 191.318 266.754
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 315.235 145.491 119.79 205.238
Μετρητά & Ισοδύναμα 315.235 145.491 72.753 205.238
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47.037 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 75.939 35.075 38.488 30.086
Accounts Receivable - Trade, Net 75.939 35.075 38.488 30.086
Total Inventory 35.879 33.592 25.419 25.373
Prepaid Expenses 16.951 12.074 7.221 5.597
Other Current Assets, Total 20.052 0.4 0.4 0.46
Total Assets 855.897 290.12 234.191 288.101
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60.128 51.805 38.21 18.969
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 95.165 76.668 52.966 26.647
Accumulated Depreciation, Total -35.037 -24.863 -14.756 -7.678
Goodwill, Net 218.484 1.215 1.215 1.215
Intangibles, Net 107.209 0.57
Other Long Term Assets, Total 6.02 10.468 3.448 0.593
Total Current Liabilities 189.046 118.088 96.698 60.882
Accounts Payable 27.576 19.784 19.631 2.64
Accrued Expenses 61.281 37.826 29.282 27.183
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 100.189 50.27 47.785 31.059
Total Liabilities 308.883 290.944 175.971 117.991
Total Long Term Debt 0 24.686 34.261 34.042
Long Term Debt 0 24.686 34.261 34.042
Other Liabilities, Total 102.14 148.17 45.012 23.067
Total Equity 547.014 -0.824 58.22 170.11
Redeemable Preferred Stock 615.697 520.241 505.485
Common Stock 0.033 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 1366.85 62.736 20.331 14.993
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -811.655 0.155 0.037 -0.117
Other Equity, Total -8.219 -679.414 -482.39 -350.252
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 855.897 290.12 234.191 288.101
Total Common Shares Outstanding 334.761 322.17 322.17 322.17
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 10.208 0
Deferred Income Tax 17.697
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 712.229 464.056 494.583 711.251 693.915
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 540.583 315.235 365.491 618.089 609.809
Μετρητά & Ισοδύναμα 540.583 315.235 365.491 618.089 609.809
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 79.855 75.939 66.104 42.708 34.932
Accounts Receivable - Trade, Net 79.855 75.939 66.104 42.708 34.932
Total Inventory 45.305 35.879 29.893 27.916 28.868
Prepaid Expenses 24.042 36.603 32.695 22.138 19.906
Other Current Assets, Total 22.444 0.4 0.4 0.4 0.4
Total Assets 1087.32 855.897 901.477 770.588 753.071
Property/Plant/Equipment, Total - Net 59.166 60.128 58.347 53.099 52.961
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 97.392 95.165 90.922 82.404 79.563
Accumulated Depreciation, Total -38.226 -35.037 -32.575 -29.305 -26.602
Goodwill, Net 209.927 218.484 200.681 1.215 1.215
Other Long Term Assets, Total 6.275 6.02 5.327 5.023 4.98
Total Current Liabilities 212.827 189.046 167.434 128.165 104.897
Accounts Payable 35.35 27.576 32.084 28.416 18.103
Accrued Expenses 62.617 61.281 57.307 40.203 36.953
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 114.86 100.189 78.043 59.546 49.841
Total Liabilities 622.224 308.883 316.078 235.576 268.731
Total Long Term Debt 294.07 0 0 0 0
Long Term Debt 294.07 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 100.73 102.14 120.293 107.411 163.834
Total Equity 465.092 547.014 585.399 535.012 484.34
Common Stock 0.034 0.033 0.033 0.032 0.031
Additional Paid-In Capital 1387.14 1366.85 1337.25 1216.89 1081.27
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -900.921 -811.655 -751.505 -682.063 -597.125
Other Equity, Total -21.16 -8.219 -0.376 0.15 0.162
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1087.32 855.897 901.477 770.588 753.071
Total Common Shares Outstanding 336.673 334.761 330.964 322.17 305.073
Intangibles, Net 99.719 107.209 142.539
Deferred Income Tax 14.597 17.697 28.351
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -344.459 -132.241 -197.024 -134.327 -108.087
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -267.049 -157.178 -91.846 -87.936 -100.546
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 25.05 16.457 10.083 7.698 4.086
Μη Χρηματικά Στοιχεία 116.798 -55.141 84.898 9.622 5.005
Cash Taxes Paid 0.268 0.172 0.153 0.117
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.346 2.801 3.414 2.583
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -64.438 17.053 10.197 29.071 -1.55
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -126.154 -221.74 35.53 -61.899 -16.297
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18.563 -16.41 -11.484 -14.885 -14.822
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -107.591 -205.33 47.014 -47.014 -1.475
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 372.859 549.687 128.913 17.158 233.798
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 67.78 123.78 132.916 17.158 217.992
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 293.972 -36.051 0 0 15.806
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.729 -1.025 0.141 0.132 -0.101
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -21.073 169.744 72.738 -132.545 116.854
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 11.107 461.958 -4.003 0
Deferred Taxes -3.306
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Net income/Starting Line -344.459 -266.446 -181.966 -89.266 -132.241
Cash From Operating Activities -267.049 -216.651 -133.672 -70.821 -157.178
Cash From Operating Activities 25.05 18.562 12.476 6.22 16.457
Non-Cash Items 116.798 84.426 50.53 17.613 -55.141
Cash Taxes Paid 0.295 0.197 0.113 0.268
Cash Interest Paid 4.929 0 0 0.346
Changes in Working Capital -64.438 -53.193 -14.712 -5.388 17.053
Cash From Investing Activities -126.154 -226.733 -296.463 -5.946 -221.74
Capital Expenditures -18.563 -14.142 -8.872 -3.19 -16.41
Other Investing Cash Flow Items, Total -107.591 -212.591 -287.591 -2.756 -205.33
Cash From Financing Activities 372.859 317.997 303.629 303.118 549.687
Financing Cash Flow Items 11.107 6.911 4.238 2.391 461.958
Issuance (Retirement) of Stock, Net 67.78 17.114 5.419 4.69 123.78
Issuance (Retirement) of Debt, Net 293.972 293.972 293.972 296.037 -36.051
Foreign Exchange Effects -0.729 -1.575 -1.067 -1.003 -1.025
Net Change in Cash -21.073 -126.962 -127.573 225.348 169.744
Deferred Taxes -3.306
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Linse Capital, LLC Private Equity 8.4574 28897453 -10492422 2022-12-31 LOW
Quantum Energy Partners, LLC Private Equity 7.2613 24810883 1436377 2022-12-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.1191 24324879 1895461 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.5202 12027850 2636923 2022-12-31 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 2.2884 7819268 0 2022-12-31 LOW
SPT Invest Management SARL Investment Advisor 2.0609 7041742 0 2022-09-30 MED
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.6846 5755860 409 2022-12-31 LOW
Romano (Pasquale) Individual Investor 1.214 4148054 1452 2023-03-09 LOW
Rho Capital Partners, Inc. Private Equity 1.1863 4053257 0 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1482 3923309 237336 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0206 3487347 257565 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.9683 3308582 1078739 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7588 2592762 870264 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7137 2438578 2418346 2022-12-31 HIGH
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.684 2337054 59782 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6397 2185860 75181 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.5783 1975946 46646 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.4754 1624450 234829 2022-12-31 HIGH
Alps Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4528 1547084 -133316 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.4176 1426796 270967 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Chargepoint Holdings Inc. Company profile

Σχετικά με την Chargepoint Holdings Inc.

Η ChargePoint Holdings, Inc. είναι πάροχος τεχνολογικών λύσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και δημιουργεί ένα δίκτυο ανεφοδιασμού καυσίμων. Η εταιρεία παρέχει δικτυακές λύσεις φόρτισης στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη για όλους τους τομείς, όπως εμπορικούς (λιανικό εμπόριο, χώροι εργασίας, χώροι στάθμευσης, αναψυχή, εκπαίδευση και ταχεία φόρτιση σε αυτοκινητόδρομους), στόλους (διανομή, εφοδιαστική, μηχανοστάσιο, διαμετακόμιση και κοινή κινητικότητα) και κατοικίες (σπίτια, διαμερίσματα και διαμερίσματα). Η ChargePoint έχει ενεργοποιήσει περίπου 174.000 θύρες στο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένων περίπου 11.500 θυρών συνεχούς ρεύματος, εξαιρουμένων των θυρών μονοκατοικίας. Πρόκειται για έναν πάροχο που πωλεί δικτυακό υλικό φόρτισης, υπηρεσίες λογισμικού που βασίζονται στο cloud και λύσεις εκτεταμένης εγγύησης ανταλλακτικών και εργασίας σε πελάτες για την ενεργοποίηση της ηλεκτροκίνησης. Οι τύποι λύσεων δικτυακής φόρτισης EVs της ChargePoint περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, φορτηγά, οχήματα διανομής, λεωφορεία, τρακτέρ αυλής και 18-τροχοφόρα. Το πρόγραμμα ChargePoint ChargePoint-as-a-Service (CPaaS) της ChargePoint συνδυάζει το πρόγραμμα του πελάτη.

Industry: Power Charging Stations

240 East Hacienda Avenue
CAMPBELL
CALIFORNIA 95008
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,543.75 Price
+0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου