Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Lumen Technologies, Inc - LUMN CFD

  1.46
  2.82%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.03
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Lumen Technologies Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.42
  Άνοιγμα* 1.48
  Μεταβολή 1 έτους* -72.64%
  Εύρος ημέρας* 1.45 - 1.51
  Εύρος 52 εβδ. 0.78-6.09
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.71M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 350.39M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.33B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.01B
  Έσοδα 14.84B
  EPS -11.52
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.98
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 1.46 0.04 2.82% 1.42 1.52 1.42
  Dec 7, 2023 1.42 -0.04 -2.74% 1.46 1.49 1.40
  Dec 6, 2023 1.46 -0.08 -5.19% 1.54 1.62 1.45
  Dec 5, 2023 1.53 0.00 0.00% 1.53 1.56 1.50
  Dec 4, 2023 1.54 0.10 6.94% 1.44 1.57 1.44
  Dec 1, 2023 1.46 0.20 15.87% 1.26 1.48 1.22
  Nov 30, 2023 1.29 -0.02 -1.53% 1.31 1.33 1.22
  Nov 29, 2023 1.34 0.17 14.53% 1.17 1.34 1.16
  Nov 28, 2023 1.16 -0.05 -4.13% 1.21 1.22 1.14
  Nov 27, 2023 1.22 -0.02 -1.61% 1.24 1.28 1.20
  Nov 24, 2023 1.24 -0.04 -3.13% 1.28 1.30 1.24
  Nov 22, 2023 1.26 -0.04 -3.08% 1.30 1.36 1.26
  Nov 21, 2023 1.31 -0.03 -2.24% 1.34 1.35 1.28
  Nov 20, 2023 1.36 0.04 3.03% 1.32 1.38 1.29
  Nov 17, 2023 1.34 -0.03 -2.19% 1.37 1.37 1.31
  Nov 16, 2023 1.36 0.03 2.26% 1.33 1.36 1.27
  Nov 15, 2023 1.37 0.09 7.03% 1.28 1.39 1.28
  Nov 14, 2023 1.28 0.08 6.67% 1.20 1.32 1.19
  Nov 13, 2023 1.14 -0.02 -1.72% 1.16 1.21 1.11
  Nov 10, 2023 1.17 0.00 0.00% 1.17 1.19 1.10

  Lumen Technologies, Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Lumen Technologies Inc Earnings Release
  Q4 2023 Lumen Technologies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 17478 19687 20712 21458 22580
  Έσοδα 17478 19687 20712 21458 22580
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7868 8488 8934 9134 9999
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9610 11199 11778 12324 12581
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17017 15394 19855 24112 22017
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3078 2895 3464 3715 4165
  Depreciation / Amortization 3239 4019 4710 4829 5120
  Λειτουργικά Έσοδα 461 4293 857 -2654 563
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1512 -1412 -1638 -2021 -2177
  Άλλο, Καθαρό 60 -180 -1 -91 51
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -991 2701 -782 -4766 -1563
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1548 2033 -1232 -5269 -1641
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1548 2033 -1232 -5269 -1641
  Καθαρά Κέρδη -1548 2033 -1232 -5269 -1733
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1548 2033 -1232 -5269 -1641
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1548 2033 -1232 -5269 -1733
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1548 2033 -1232 -5269 -1733
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1007.52 1066.78 1079.13 1071.44 1065.87
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.53645 1.90574 -1.14166 -4.91768 -1.53959
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 1 1 1 2.16
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.29062 1.90009 0.73884 -0.87247 0.36674
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -92
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2832 -8 2747 6434 2733
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3661 3738 3800 4390 4612
  Έσοδα 3661 3738 3800 4390 4612
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1740 1817 1826 1999 2058
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1921 1921 1974 2391 2554
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12036 2690 6797 2960 3700
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 790 721 671 792 815
  Depreciation / Amortization 746 733 796 808 827
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8760 -581 3504 -639
  Λειτουργικά Έσοδα -8375 1048 -2997 1430 912
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -285 -357 -214 -509 -490
  Άλλο, Καθαρό -30 -11 29 16 31
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8690 680 -3182 937 453
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8736 511 -3069 578 344
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8736 511 -3069 578 344
  Καθαρά Κέρδη -8736 511 -3069 578 344
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8736 511 -3069 578 344
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8736 511 -3069 578 344
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8736 511 -3069 578 344
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 983.453 982.283 995.574 1017.01 1016.62
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.88299 0.52022 -3.08264 0.56833 0.33838
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.25 0.25
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.08988 0.08186 -0.79492 0.18075 0.33838
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5420 11536 3176 4768 3820
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1251 354 406 1690 488
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1251 354 406 1690 488
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1497 1723 2035 2336 2614
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1223 1212 1592 1907 2086
  Συνολικό Απόθεμα 236 96 105 105 120
  Προπληρωθέντα Εξοδα 319 295 290 274 307
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2117 9068 340 363 291
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 45581 57993 59394 64742 70256
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20506 22346 28037 27765 26408
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 40392 41617 59633 57111 53267
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -19886 -19271 -31596 -29346 -26859
  Υπεραξία, Καθαρό 12657 15986 18870 21534 28031
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6166 6970 8219 9567 10779
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 832 1155 1092 1108 1218
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4803 7169 6634 7258 5531
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 950 758 1134 1724 1933
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1217 1523 1678 1808 1465
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 154 1554 2427 2300 652
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2482 3334 1395 1426 1481
  Σύνολο Οφειλών 35144 46153 48232 51272 50428
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 20418 27428 29410 32394 35409
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 20184 27177 29143 32209 35409
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3163 4049 3342 2918 2527
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6760 7507 8846 8702 6961
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10437 11840 11162 13470 19828
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1002 1024 1097 1090 1080
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 18080 18972 20909 21874 22852
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -7546 -5998 -8031 -6814 -1643
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1099 -2158 -2813 -2680 -2461
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 45581 57993 59394 64742 70256
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1001.69 1023.51 1096.92 1090.06 1080.17
  Total Preferred Shares Outstanding 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 234 251 267 185
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4646 4873 5405 5420 9382
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 311 411 1148 1251 252
  Μετρητά & Ισοδύναμα 311 411 1148 1251 252
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1553 1581 1450 1497 1552
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1431 1490 1450 1223 1492
  Συνολικό Απόθεμα 227 205 223 236 179
  Προπληρωθέντα Εξοδα 392 456 410 319 371
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2163 2220 2174 2117 7028
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 35921 36168 45530 45581 54817
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19606 19432 19321 19166 20713
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 40582 39961 39612 39052 41104
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -20976 -20529 -20291 -19886 -20391
  Υπεραξία, Καθαρό 3864 3864 12657 12657 15918
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5744 5899 6034 6166 6436
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2061 2100 2113 2172 2368
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3920 3963 4848 4803 8715
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1015 1171 1131 950 1009
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1168 1104 1004 1217 1368
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 155 154 153 154 3474
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1582 1534 2560 2482 2864
  Σύνολο Οφειλών 33702 33884 34535 35144 42240
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19740 19899 19743 20418 21764
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 19740 19899 19743 20418 21764
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3192 3204 3200 3163 4595
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6850 6818 6744 6760 7166
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2219 2284 10995 10437 12577
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1008 1008 1005 1002 1035
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 18117 18100 18094 18080 18221
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -15849 -15771 -7035 -7546 -4477
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1057 -1053 -1069 -1099 -2202
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 35921 36168 45530 45581 54817
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1008.93 1008.08 1004.87 1001.69 1034.76
  Total Preferred Shares Outstanding 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1548 2033 -1232 -5269 -1733
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4735 6501 6524 6680 7032
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3239 4019 4710 4829 5120
  Deferred Taxes -1230 598 366 440 522
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 3406 217 3111 6741 3105
  Cash Taxes Paid 76 112 -28 -34 -674
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1365 1487 1627 2028 2138
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 868 -366 -431 -61 18
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 5476 -2712 -3564 -3570 -3078
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3016 -2900 -3729 -3628 -3175
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8492 188 165 58 97
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -9313 -3807 -4250 -1911 -4023
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -40 -53 -87 -61 -50
  Total Cash Dividends Paid -780 -1087 -1109 -1100 -2312
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -200 -1000
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8293 -1667 -3054 -750 -1661
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 898 -18 -1290 1199 -69
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 511 -1548 1521 943 599
  Cash From Operating Activities 595 4735 3894 2771 1375
  Cash From Operating Activities 733 3239 2443 1635 808
  Deferred Taxes 46 -1230 618 249 179
  Non-Cash Items -411 3406 -235 104 48
  Cash Taxes Paid 96 76 58 58 10
  Cash Interest Paid 363 1365 1092 699 386
  Changes in Working Capital -284 868 -453 -160 -259
  Cash From Investing Activities -616 5476 594 -1270 -569
  Capital Expenditures -640 -3016 -2183 -1338 -577
  Other Investing Cash Flow Items, Total 24 8492 2777 68 8
  Cash From Financing Activities -86 -9313 -4632 -1489 -776
  Financing Cash Flow Items -17 -40 -33 -32 -31
  Total Cash Dividends Paid -8 -780 -780 -525 -271
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -61 -8293 -3819 -932 -474
  Net Change in Cash -107 898 -144 12 30
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -200 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 12.8159 129182895 26483220 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.352 114426665 1790460 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.0363 50765336 5730305 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 3.3331 33597512 13727317 2023-06-30 HIGH
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 2.5385 25587491 -1036287 2023-06-30 MED
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 2.1971 22146474 -807731 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.885 19000916 5001053 2023-06-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.7842 17984950 -3114487 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.7618 17758822 3186498 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.5161 15281785 5103612 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.1659 11752036 10042617 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0283 10365489 -6147747 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9384 9458685 4293896 2023-06-30 LOW
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.7074 7130319 4206269 2023-06-30 MED
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.7063 7118986 659043 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.6648 6701581 503955 2023-06-30 MED
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6394 6445237 -201515 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6333 6383966 583256 2022-12-31 LOW
  Qube Research & Technologies Ltd Hedge Fund 0.5824 5870059 -818877 2023-06-30 HIGH
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.5614 5658757 -7735470 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Lumen Technologies Company profile

  Σχετικά με την Lumen Technologies, Inc

  Η Lumen Technologies, Inc. είναι μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και επικοινωνιών που βασίζεται σε εγκαταστάσεις και δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες της στις επιχειρήσεις και στις μαζικές αγορές. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις μαζικές αγορές, τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική (NA), την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA), την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού (APAC) και την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (LATAM).

  Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

  P O Box 4065
  100 Centurylink Dr
  MONROE
  LOUISIANA 71203
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου