Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Centurion - OU8sg CFD

  0.4186
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0078
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.4186
  Άνοιγμα* 0.4186
  Μεταβολή 1 έτους* 18.32%
  Εύρος ημέρας* 0.4186 - 0.4186
  Εύρος 52 εβδ. 0.33-0.46
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 89.48K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.62M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 326.40M
  Αναλογία P/E 4.16
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 840.78M
  Έσοδα 187.85M
  EPS 0.09
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.94737
  Beta 0.68
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 0.4186 0.0000 0.00% 0.4186 0.4186 0.4136
  Feb 21, 2024 0.4186 0.0000 0.00% 0.4186 0.4186 0.4186
  Feb 20, 2024 0.4186 0.0050 1.21% 0.4136 0.4186 0.4136
  Feb 19, 2024 0.4136 0.0050 1.22% 0.4086 0.4136 0.4086
  Feb 16, 2024 0.4086 -0.0050 -1.21% 0.4136 0.4136 0.4086
  Feb 15, 2024 0.4086 0.0050 1.24% 0.4036 0.4086 0.4036
  Feb 14, 2024 0.4086 0.0000 0.00% 0.4086 0.4136 0.4036
  Feb 13, 2024 0.3986 0.0099 2.55% 0.3887 0.3986 0.3887
  Feb 9, 2024 0.3887 0.0000 0.00% 0.3887 0.3937 0.3837
  Feb 8, 2024 0.3887 0.0050 1.30% 0.3837 0.3887 0.3837
  Feb 7, 2024 0.3937 0.0150 3.96% 0.3787 0.3937 0.3787
  Feb 6, 2024 0.3887 0.0100 2.64% 0.3787 0.3887 0.3787
  Feb 5, 2024 0.3837 0.0050 1.32% 0.3787 0.3837 0.3787
  Feb 1, 2024 0.3787 0.0000 0.00% 0.3787 0.3787 0.3787
  Jan 30, 2024 0.3837 0.0050 1.32% 0.3787 0.3837 0.3737
  Jan 29, 2024 0.3787 0.0000 0.00% 0.3787 0.3837 0.3787
  Jan 26, 2024 0.3837 0.0050 1.32% 0.3787 0.3837 0.3737
  Jan 25, 2024 0.3787 0.0000 0.00% 0.3787 0.3787 0.3737
  Jan 24, 2024 0.3837 0.0050 1.32% 0.3787 0.3837 0.3737
  Jan 23, 2024 0.3837 0.0050 1.32% 0.3787 0.3837 0.3787

  Centurion Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Full Year 2023 Centurion Corporation Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 Centurion Corporation Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  02:15

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Centurion Corporation Ltd Annual Shareholders Meeting
  Centurion Corporation Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 180.45 143.017 128.355 133.353 120.07
  Έσοδα 180.45 143.017 128.355 133.353 120.07
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 56.895 48.701 38.756 36.417 33.749
  Ακαθάριστο Εισόδημα 123.555 94.316 89.599 96.936 86.321
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 85.185 75.123 102.611 22.352 23.484
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.169 21.675 23.77 25.258 22.153
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.266 10.954 48.942 -39.203 -32.478
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.011 -6.007 -9.725 0.068 -0.005
  Other Operating Expenses, Total -1.134 -0.2 0.868 -0.188 0.065
  Λειτουργικά Έσοδα 95.265 67.894 25.744 111.001 96.586
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 95.265 67.894 25.744 111.001 96.586
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 76.28 55.797 18.711 103.788 84.151
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.855 -3.118 -1.54 -3.837 -4.825
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 71.425 52.679 17.171 99.951 79.326
  Καθαρά Κέρδη 71.425 52.679 17.171 99.951 79.326
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 71.425 52.679 17.171 99.951 79.326
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 71.425 52.679 17.171 99.951 79.326
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 71.425 52.679 17.171 99.951 79.326
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 840.779 840.779 840.779 840.779 840.779
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08495 0.06265 0.02042 0.11888 0.09435
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.005 0 0.02 0.02
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08399 0.05678 0.01202 0.11895 0.09434
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 97.923 89.922 90.528 78.29 64.727
  Έσοδα 97.923 89.922 90.528 78.29 64.727
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27.534 27.282 29.613 27.435 21.266
  Ακαθάριστο Εισόδημα 70.389 62.64 60.915 50.855 43.461
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 48.862 43.569 41.616 22.7 52.423
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.466 15.689 13.48 11.388 10.287
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 8.162 1.991 -0.725 -12.001 22.955
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.2 -0.112 -0.899 -4.129 -1.878
  Other Operating Expenses, Total -0.1 -1.281 0.147 0.007 -0.207
  Λειτουργικά Έσοδα 49.061 46.353 48.912 55.59 12.304
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 49.061 46.353 48.912 55.59 12.304
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 42.393 41.207 35.073 46.699 9.098
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.092 -2.68 -2.175 -2.755 -0.363
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 38.301 38.527 32.898 43.944 8.735
  Καθαρά Κέρδη 38.301 38.527 32.898 43.944 8.735
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 38.301 38.527 32.898 43.944 8.735
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 38.301 38.527 32.898 43.944 8.735
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 38.301 38.527 32.898 43.944 8.735
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 840.779 840.779 840.779 840.779 840.779
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04555 0.04582 0.03913 0.05227 0.01039
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.005 0.005 0.005 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04535 0.0457 0.03836 0.04814 0.00874
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 91.757 96.63 108.998 78.052 93.99
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 74.74 73.946 90.647 57.753 72.224
  Μετρητά 31.794 27.333 39.46 23.977 18.615
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.946 46.613 51.187 33.776 53.609
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.654 18.595 12.503 8.739 11.972
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.115 10.792 5.119 3.309 3.085
  Συνολικό Απόθεμα 0.334 0.164 0.065 0.044 0.088
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.222 1.188 1.875 0.742 1.557
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.807 2.737 3.908 10.774 8.149
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1547.76 1582.71 1541.71 1478.97 1321.74
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.476 8.735 7.678 10.149 8.275
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 23.331 23.699 22.505 21.518 18.274
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -15.855 -14.964 -14.827 -11.369 -9.999
  Υπεραξία, Καθαρό
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1440.47 1476.45 1424.01 1389.77 1218.88
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.054 0.896 1.022 0.994 0.598
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 165.599 136.844 129.098 110.106 92.913
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.923 4.327 2.696 2.151 4.237
  Δεδουλευμένα Έξοδα 15.416 11.186 10.601 12.451 14.972
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.955 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 97.355 80.512 81.22 60.183 42.055
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 48.905 40.819 34.581 34.366 31.649
  Σύνολο Οφειλών 860.825 923 936.116 886.776 814.425
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 652.3 751.654 767.681 743.431 695.403
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 583.087 664.432 682.878 683.259 695.403
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 69.213 87.222 84.803 60.172
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 20.684 13.295 9.168 9.796 8.117
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 21.558 17.605 23.189 21.674 17.636
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.684 3.602 6.98 1.769 0.356
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 686.93 659.714 605.596 592.191 507.315
  Κοινή Μετοχή 142.242 142.242 142.242 142.242 142.242
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 544.688 517.472 463.354 449.949 365.073
  Treasury Stock - Common
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1547.76 1582.71 1541.71 1478.97 1321.74
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 840.779 840.779 840.779 840.779 840.779
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 93.162 91.757 87.989 96.63 104.497
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 77.374 74.74 67.454 73.946 82.805
  Μετρητά & Ισοδύναμα 71.562 68.274 60.602 67.493 79.085
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.812 6.466 6.852 6.453 3.72
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.485 12.886 15.358 17.996 14.462
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11.485 12.886 15.358 17.996 14.462
  Συνολικό Απόθεμα 0.217 0.334 0.242 0.164 0.065
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.086 3.797 4.935 4.524 7.165
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1609.37 1547.76 1552.19 1582.71 1557.75
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.848 7.476 7.322 8.735 8.437
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1504.54 1440.47 1453.51 1476.45 1443.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.825 8.054 3.37 0.896 1.022
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 131.356 165.599 138.623 136.844 132.961
  Payable/Accrued 52.835 55.105 44.537 46.182 37.939
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 64.918 97.755 82.405 81.204 86.564
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 13.603 12.739 11.681 9.458 8.458
  Σύνολο Οφειλών 881.364 860.825 882.949 923 936.03
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 700.891 652.3 703.575 751.654 770.25
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 639.827 583.087 626.153 664.432 676.501
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 61.064 69.213 77.422 87.222 93.749
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 21.363 20.684 19.132 13.295 8.607
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 27.152 21.558 19.351 17.605 19.209
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.602 0.684 2.268 3.602 5.003
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 728.007 686.93 669.243 659.714 621.721
  Κοινή Μετοχή 142.242 142.242 142.242 142.242 142.242
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 585.765 544.688 527.001 517.472 479.479
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1609.37 1547.76 1552.19 1582.71 1557.75
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 840.779 840.779 840.779 840.779 840.779
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 76.28 55.797 18.711 103.788 84.151
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 104.182 74.349 60.48 70.247 57.475
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.663 3.581 3.313 3.113 3.086
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 18.252 20.131 53.168 -31.549 -19.786
  Cash Taxes Paid 7.186 7.833 5.032 7.039 9.895
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 28.024 22.948 23.469 27.811 25.249
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 5.987 -5.16 -14.712 -5.105 -9.976
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.713 -19.993 6.092 -33.784 -117.137
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.319 -4.093 -1.334 -3.693 -2.489
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.394 -15.9 7.426 -30.091 -114.648
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -100.196 -71.838 -29.114 -52.02 48.364
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -33.569 -34.948 -23.366 -28.044 -28.548
  Total Cash Dividends Paid -8.422 0 -8.41 -16.816 -21.019
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -58.205 -36.89 2.662 -7.16 97.931
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.026 -0.077 0.032 0.577 -0.535
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.247 -17.559 37.49 -14.98 -11.833
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 76.28 35.073 55.797 9.098 18.711
  Cash From Operating Activities 104.182 44.863 74.349 28.777 60.48
  Cash From Operating Activities 3.663 1.737 3.581 1.691 3.313
  Non-Cash Items 18.252 11.831 20.131 26.257 53.168
  Cash Taxes Paid 7.186 4.964 7.833 4.586 5.032
  Cash Interest Paid 28.024 11.721 22.948 11.346 23.469
  Changes in Working Capital 5.987 -3.778 -5.16 -8.269 -14.712
  Cash From Investing Activities -1.713 -0.715 -19.993 -1.803 6.092
  Capital Expenditures -1.319 -0.282 -4.093 -2.402 -1.334
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.394 -0.433 -15.9 0.599 7.426
  Cash From Financing Activities -100.196 -51.542 -71.838 -31.537 -29.114
  Financing Cash Flow Items -33.569 -14.58 -34.948 -15.95 -23.366
  Total Cash Dividends Paid -8.422 -4.213 0 0 -8.41
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -58.205 -32.749 -36.89 -15.587 2.662
  Foreign Exchange Effects -2.026 -0.066 -0.077 -0.22 0.032
  Net Change in Cash 0.247 -7.46 -17.559 -4.783 37.49
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Centurion Properties Pte Ltd Corporation 50.6383 425756126 0 2023-03-03 LOW
  Teo (Peng Kwang) Individual Investor 7.5791 63723330 0 2023-03-03 LOW
  Loh (Kim Kang David) Individual Investor 5.3023 44580350 0 2023-03-03 LOW
  Han (Seng Juan) Individual Investor 4.9746 41825100 0 2023-03-03 LOW
  Wong (Kok Hoe) Individual Investor 1.1894 10000000 0 2023-03-03 LOW
  Goh (Kai Kui) Individual Investor 0.5709 4800000 0 2023-03-03 LOW
  Asdew Acquisitions Pte. Ltd. Corporation 0.5132 4315100 4315100 2023-03-03 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3802 3196300 0 2023-09-30 LOW
  Pui (Cheng Wui) Individual Investor 0.3524 2963100 2963100 2023-03-03 LOW
  Jack Investment Pte Ltd Corporation 0.3437 2890100 35000 2023-03-03 LOW
  Lee (Joh Ern) Individual Investor 0.2707 2275625 -20000 2023-03-03 LOW
  Ho (Han Khoon) Individual Investor 0.2391 2010000 0 2023-03-03
  Gn (Hiang Meng) Individual Investor 0.0294 247500 0 2023-01-21 LOW
  Kong (Chee Min) Individual Investor 0.0206 172905 0 2023-01-21 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0078 65900 0 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0076 64000 54400 2023-09-30 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0072 60700 60700 2022-12-31 MED
  Avantis Investors Investment Advisor 0.0012 10500 0 2023-09-30 MED
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0002 1800 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Centurion Company profile

  Σχετικά με την Centurion

  Η Centurion Corporation Limited είναι επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία κατέχει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ποιοτικά, ειδικά κατασκευασμένα περιουσιακά στοιχεία εργατικών κατοικιών (PBWA) και ειδικά κατασκευασμένα περιουσιακά στοιχεία φοιτητικών κατοικιών (PBSA). Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου οκτώ περιουσιακά στοιχεία PBWA στη Σιγκαπούρη και περίπου εννέα περιουσιακά στοιχεία PBWA στη Μαλαισία. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο περίπου 6.064 κλινών σε 19 λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία PBSA στην Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία κατασκευάζει μια σειρά οπτικών δίσκων, συμπεριλαμβανομένων των συμπαγών δίσκων (CD), των ψηφιακών ευέλικτων δίσκων (DVD), των δίσκων Blu-Ray και των Ecodiscs. Προσφέρει επίσης μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, προμαγνητοφώνηση ήχου, συγγραφή βίντεο, σχεδιασμό, υποτιτλισμό και συσκευασία μεταξύ άλλων. Τα περιουσιακά στοιχεία των εργατικών καταλυμάτων της διαχειρίζεται υπό την επωνυμία Westlite Accommodation και τα περιουσιακά στοιχεία των φοιτητικών καταλυμάτων της διαχειρίζεται υπό την επωνυμία dwell.

  Industry: Residential Real Estate Rental & Development

  45 Ubi Road 1
  #05-01
  408696
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου