Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Centrica PLC - CNAl CFD

0.967
1.26%
0.004
Χαμηλό: 0.936
Υψηλό: 0.967
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.004
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Centrica PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.955
Άνοιγμα* 0.943
Μεταβολή 1 έτους* 23.59%
Εύρος ημέρας* 0.936 - 0.967
Εύρος 52 εβδ. 0.66-1.02
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 29.36M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 586.74M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.54B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.81B
Έσοδα 24.45B
EPS -0.17
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.04976
Beta 1.55
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 16, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 0.955 -0.027 -2.75% 0.982 0.982 0.936
Feb 2, 2023 0.982 -0.025 -2.48% 1.007 1.009 0.959
Feb 1, 2023 1.010 0.008 0.80% 1.002 1.019 1.002
Jan 31, 2023 1.002 0.001 0.10% 1.001 1.011 0.999
Jan 30, 2023 1.001 0.011 1.11% 0.990 1.008 0.981
Jan 27, 2023 0.990 0.001 0.10% 0.989 0.998 0.982
Jan 26, 2023 0.987 0.006 0.61% 0.981 0.992 0.972
Jan 25, 2023 0.982 -0.005 -0.51% 0.987 0.987 0.968
Jan 24, 2023 0.982 0.001 0.10% 0.981 0.992 0.980
Jan 23, 2023 0.984 0.004 0.41% 0.980 0.992 0.974
Jan 20, 2023 0.984 0.013 1.34% 0.971 0.985 0.966
Jan 19, 2023 0.971 0.001 0.10% 0.970 0.978 0.962
Jan 18, 2023 0.976 0.006 0.62% 0.970 0.994 0.967
Jan 17, 2023 0.970 0.005 0.52% 0.965 0.978 0.961
Jan 16, 2023 0.965 -0.002 -0.21% 0.967 0.974 0.956
Jan 13, 2023 0.966 0.009 0.94% 0.957 0.983 0.949
Jan 12, 2023 0.957 -0.001 -0.10% 0.958 0.976 0.949
Jan 11, 2023 0.917 0.012 1.33% 0.905 0.933 0.905
Jan 10, 2023 0.903 -0.007 -0.77% 0.910 0.917 0.894
Jan 9, 2023 0.901 -0.021 -2.28% 0.922 0.929 0.897

Centrica PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 27102 28035 27381 15958 14949 18300
Έσοδα 27102 28035 27381 15958 14949 18300
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22711 23998 23128 13124 12616 15430
Ακαθάριστο Εισόδημα 4391 4037 4253 2834 2333 2870
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24616 27554 26533 16741 15311 17346
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2606 2510 2467 1727 1573 1517
Depreciation / Amortization 448 343 397 445 358 302
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -102 -51 -3 13 -21 88
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1047 754 544 1432 785 9
Λειτουργικά Έσοδα 2486 481 848 -783 -362 954
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -300 -344 -273 -251 -215 -187
Άλλο, Καθαρό 0 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2186 137 575 -1034 -577 767
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1662 298 242 -1044 -432 549
Δικαίωμα Μειοψηφίας 10 30 -59 80 158 37
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1672 328 183 -964 -274 586
Καθαρά Κέρδη 1672 328 183 -1023 41 1210
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1672 328 183 -964 -274 586
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1672 328 183 -1023 41 1210
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1672 328 183 -1023 41 1210
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5361 5579 5623 5758 5825 5836
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.31188 0.05879 0.03254 -0.16742 -0.04704 0.10041
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.12 0.12 0.015
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16434 0.25704 0.15205 0.1042 0.11983 0.14239
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -59 315 624
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 2150 7726 2428 8154 10146
Έσοδα 2150 7726 2428 8154 10146
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1243 6541 1676 7000 8430
Ακαθάριστο Εισόδημα 907 1185 752 1154 1716
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2487 8064 2655 7151 10195
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8 98 33 66 50
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -11 0 -21 36 52
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 587 604 327 -741 750
Other Operating Expenses, Total 660 821 640 790 913
Λειτουργικά Έσοδα -337 -338 -227 1003 -49
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -127 -124 -86 -96 -91
Άλλο, Καθαρό -1 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -465 -462 -313 907 -140
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -523 -430 -154 753 -204
Δικαίωμα Μειοψηφίας 109 85 73 -10 47
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -414 -345 -81 743 -157
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -59 152 315 608 16
Καθαρά Κέρδη -473 -193 234 1351 -141
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -414 -345 -81 743 -157
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -473 -193 234 1351 -141
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -473 -193 234 1351 -141
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5814 5824 5826 5825 5847
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07121 -0.05924 -0.0139 0.12755 -0.02685
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02133 0.05786 0.06591 -0.01631 0.15837
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9293 9163 8666 8295 10412 19885
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1894 2669 1147 1291 1673 4625
Μετρητά & Ισοδύναμα 1881 2664 1079 1167 1673 4625
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13 5 68 124 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4597 4422 4942 4441 2576 4884
Accounts Receivable - Trade, Net 4125 2293 2946 2683 1693 1196
Total Inventory 372 409 459 431 324 644
Prepaid Expenses 439 283 342 358 301 192
Other Current Assets, Total 1991 1380 1776 1774 5538 9540
Total Assets 21894 20679 20557 18154 17119 27086
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5298 4132 4124 3133 2643 1985
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 19134 17008 17178 16768 17018 12378
Accumulated Depreciation, Total -13836 -12876 -13054 -13635 -14375 -10393
Goodwill, Net 2614 2650 2736 2578 929 401
Intangibles, Net 1769 1676 1720 1455 1011 760
Long Term Investments 1916 1930 1900 1437 977 1763
Note Receivable - Long Term 41 64 56 40 31 135
Other Long Term Assets, Total 963 1064 1355 1216 1116 2157
Total Current Liabilities 7877 7458 8382 8885 7665 17976
Accounts Payable 699 607 578 571 440 542
Payable/Accrued 673 694 774 850 589 661
Accrued Expenses 2973 3132 3769 3133 1943 4563
Notes Payable/Short Term Debt 76 127 140 548 534 750
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 201 460 149 226 171 386
Other Current Liabilities, Total 3255 2438 2972 3557 3988 11074
Total Liabilities 19228 17976 17412 16942 16162 24721
Total Long Term Debt 6130 5591 4380 4486 4589 3439
Long Term Debt 5936 5399 4221 4149 4255 3177
Capital Lease Obligations 194 192 159 337 334 262
Deferred Income Tax 245 174 384 151 149 36
Minority Interest 178 729 803 583 425 385
Other Liabilities, Total 4798 4024 3463 2837 3334 2885
Total Equity 2666 2703 3145 1212 957 2365
Common Stock 342 348 354 360 361 363
Additional Paid-In Capital 1929 2121 2240 2330 2347 2377
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2104 1801 1342 -269 -230 946
Treasury Stock - Common -180 -142 -107 -37 -31 -18
Unrealized Gain (Loss) 26 31 2 4 0 3
Other Equity, Total -1555 -1456 -686 -1176 -1490 -1306
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21894 20679 20557 18154 17119 27086
Total Common Shares Outstanding 5488.53 5600.28 5696.64 5819.36 5842.52 5881.44
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8295 7332 10412 9826 19885
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1466 1603 1820 3733 5060
Μετρητά & Ισοδύναμα 1342 1603 1820 3733 5060
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 124 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4954 4088 2933 2611 4884
Accounts Receivable - Trade, Net 4839 3923 2801 1813 1196
Total Inventory 431 399 324 320 644
Other Current Assets, Total 1444 1242 5335 2812 9105
Total Assets 18154 16624 17119 16982 27086
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3133 2635 2643 2858 1985
Goodwill, Net 2578 2689 929 915 401
Intangibles, Net 1455 1603 1011 1036 760
Long Term Investments 1437 1023 977 975 1763
Note Receivable - Long Term 154 166 145 29 135
Other Long Term Assets, Total 1102 1176 1002 1343 2157
Total Current Liabilities 8885 7074 7665 6877 17976
Payable/Accrued 5533 4829 3722 3817 7513
Accrued Expenses 83 93 82 87 68
Notes Payable/Short Term Debt 548 100 534 96 750
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 226 249 171 422 386
Other Current Liabilities, Total 2495 1803 3156 2455 9259
Total Liabilities 16942 15696 16162 14536 24721
Total Long Term Debt 4486 4718 4589 3497 3439
Long Term Debt 4149 4355 4255 3204 3177
Capital Lease Obligations 337 363 334 293 262
Deferred Income Tax 151 207 149 453 36
Minority Interest 583 491 425 432 385
Other Liabilities, Total 2837 3206 3334 3277 2885
Total Equity 1212 928 957 2446 2365
Common Stock 360 360 361 363 363
Additional Paid-In Capital 2330 2345 2347 2377 2377
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -869 -1074 -836 516 377
Other Equity, Total -609 -703 -915 -810 -752
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18154 16624 17119 16982 27086
Total Common Shares Outstanding 5819.36 5838.31 5842.52 5880.41 5881.44
Prepaid Expenses 350 192
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2486 481 987 -849 -362 954
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2396 1840 1934 1250 1400 1611
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1068 1794 1019 2299 2217
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1403 -569 -21 -227 -249 551
Cash Taxes Paid 206 102 61 92 2 140
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 204 318 305 243 202 233
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 245 134 -51 27 -206 106
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -803 32 -1007 -503 -285 2263
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -829 -882 -926 -781 -489 -420
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 26 914 -81 278 204 2683
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -546 -1070 -2540 -1077 -482 -938
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -214 -325 -305 -367 -218 -233
Total Cash Dividends Paid -532 -463 -551 -471 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 677 -11 -11 2 -30 1
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -477 -271 -1673 -241 -234 -706
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 53 -25 4 -4 -34 -1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1100 777 -1609 -334 599 2935
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -849 -135 -362 1003 954
Cash From Operating Activities 1250 903 1400 558 1611
Cash From Operating Activities 2299 1312 2217
Non-Cash Items -227 -475 -249 -519 551
Cash Taxes Paid 92 49 2 -41 140
Cash Interest Paid 243 85 202 111 233
Changes in Working Capital 27 201 -206 74 106
Cash From Investing Activities -503 -39 -285 2436 2263
Capital Expenditures -781 -298 -489 -174 -420
Other Investing Cash Flow Items, Total 278 259 204 2610 2683
Cash From Financing Activities -1077 -169 -482 -740 -938
Financing Cash Flow Items -367 -85 -218 -111 -233
Total Cash Dividends Paid -471 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2 -1 -30 1 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -241 -83 -234 -630 -706
Foreign Exchange Effects -4 14 -34 -10 -1
Net Change in Cash -334 709 599 2244 2935
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0877 295682311 295682311 2022-04-07 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.0594 294033430 -277160956 2022-12-06 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 4.7666 277207963 -37606050 2022-06-08 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3757 196319015 3322460 2022-11-25 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1375 182340120 7954697 2022-11-26 LOW
Key Group Holdings (Cayman), Ltd. Investment Advisor 2.7564 160301336 94889774 2022-10-31 MED
BofA Global Research (US) Research Firm 2.2939 133312127 -6194034 2022-11-17 LOW
Permian Investment Partners, LP Hedge Fund 1.7732 103052269 14865000 2022-11-25 MED
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7347 100816660 -2042802 2022-11-26 MED
Redwheel Investment Advisor/Hedge Fund 1.3414 77958045 15964 2022-12-31 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.307 76012277 76012277 2022-11-25 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.254 72878700 -60362 2023-01-01 LOW
Liontrust Portfolio Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2158 70708544 12483708 2022-11-26 LOW
Azimut Capital Management Sgr SpA Investment Advisor/Hedge Fund 1.2055 70062500 -250000 2022-12-31 MED
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0538 61285350 43542827 2022-11-26 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9688 56301311 -10921194 2022-11-21 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9641 56029585 -565113 2023-01-01 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8463 49220865 -484680 2023-01-01 LOW
Lind Invest ApS Investment Advisor 0.8319 48345388 -36024918 2022-05-04 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.827 48096705 -437752 2023-01-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Centrica Company profile

Σχετικά με την Centrica PLC

Η Centrica Plc είναι εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και λύσεων. Ο τομέας British Gas Energy της Εταιρείας ασχολείται με την προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς και μικρούς επιχειρηματικούς πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας υπηρεσιών και λύσεων της British Gas παρέχει εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση οικιακής κεντρικής θέρμανσης και συναφών συσκευών, καθώς και παροχή υπηρεσιών συντήρησης με σταθερή χρέωση. Ο τομέας της Bord Gais Energy παρέχει φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ο τομέας της Energy Marketing & Trading ασχολείται με την προμήθεια, την εμπορία και τη βελτιστοποίηση της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Ο τομέας Centrica Business Solutions προμηθεύει φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την ενέργεια σε μεσαίους και μεγάλους επιχειρηματικούς πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας Upstream της δραστηριοποιείται στην παραγωγή και επεξεργασία φυσικού αερίου και πετρελαίου και στην ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, κυρίως στο πλαίσιο της Spirit Energy.

Industry: Multiline Utilities

Millstream
Maidenhead Road
WINDSOR
BERKSHIRE SL4 5GD
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,092.05 Price
+0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00367

US100

12,512.50 Price
-0.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

74.10 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου