Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Central Garden&Pet A - CENTA CFD

  37.15
  1.04%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Central Garden & Pet Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 37.54
  Άνοιγμα* 37.43
  Μεταβολή 1 έτους* -2.58%
  Εύρος ημέρας* 37.07 - 37.77
  Εύρος 52 εβδ. 35.60-51.71
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 70.42K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.86M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.31B
  Αναλογία P/E 20.09
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 53.73M
  Έσοδα 3.31B
  EPS 2.35
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.67
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 37.54 -0.13 -0.35% 37.67 37.67 36.96
  Feb 29, 2024 37.61 0.24 0.64% 37.37 37.79 36.95
  Feb 28, 2024 37.45 0.66 1.79% 36.79 37.48 36.62
  Feb 27, 2024 37.31 0.30 0.81% 37.01 37.34 36.74
  Feb 26, 2024 36.94 0.03 0.08% 36.91 37.10 36.48
  Feb 23, 2024 37.06 0.82 2.26% 36.24 37.37 36.24
  Feb 22, 2024 36.71 0.47 1.30% 36.24 36.86 35.80
  Feb 21, 2024 36.61 -0.25 -0.68% 36.86 37.14 36.21
  Feb 20, 2024 37.02 0.81 2.24% 36.21 37.06 36.21
  Feb 16, 2024 36.68 -0.11 -0.30% 36.79 37.16 36.40
  Feb 15, 2024 37.17 0.39 1.06% 36.78 37.31 36.60
  Feb 14, 2024 37.14 0.90 2.48% 36.24 37.36 36.02
  Feb 13, 2024 36.56 -0.65 -1.75% 37.21 37.40 36.10
  Feb 12, 2024 38.06 2.17 6.05% 35.89 38.23 35.75
  Feb 9, 2024 35.86 -0.80 -2.18% 36.66 38.16 35.44
  Feb 8, 2024 43.27 2.49 6.11% 40.78 43.92 40.78
  Feb 7, 2024 41.11 0.13 0.32% 40.98 41.62 40.91
  Feb 6, 2024 41.47 1.23 3.06% 40.24 41.54 40.24
  Feb 5, 2024 40.59 -0.21 -0.51% 40.80 40.92 40.42
  Feb 2, 2024 41.14 -0.10 -0.24% 41.24 41.50 40.78

  Central Garden&Pet A Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3338.59 3303.68 2695.51 2383.01 2215.36
  Έσοδα 3338.59 3303.68 2695.51 2383.01 2215.36
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2346.28 2332.78 1898.95 1678.97 1539.99
  Ακαθάριστο Εισόδημα 992.305 970.901 796.558 704.041 675.376
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3078.55 3059.14 2501.13 2230.94 2048.03
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 697.169 697.294 584.581 549.473 508.04
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 12.563 3.6 2.5 0
  Λειτουργικά Έσοδα 260.036 244.544 194.377 152.068 167.336
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -57.534 -48.23 -39.989 -33.06 -36.051
  Άλλο, Καθαρό -3.596 -1.506 -0.65 0.243 -3.86
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 198.906 194.808 153.738 119.251 127.425
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 152.672 152.773 121.52 92.647 102.62
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.52 -1.027 -0.844 0.139 -0.526
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 152.152 151.746 120.676 92.786 102.094
  Καθαρά Κέρδη 152.152 151.746 120.676 92.786 123.594
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 152.152 151.746 120.676 92.786 102.094
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 152.152 151.746 120.676 92.786 123.594
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 152.152 151.746 120.676 92.786 123.594
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 54.425 55.248 54.738 57.611 53.341
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.79563 2.74663 2.20461 1.61056 1.91399
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.79563 2.92496 2.2566 1.64427 1.91399
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 21.5
  Depreciation / Amortization 35.1 16.5 14
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1023.27 909.004 627.663 707.442 1015.38
  Έσοδα 1023.27 909.004 627.663 707.442 1015.38
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 697.217 649.366 455.964 507.751 707.752
  Ακαθάριστο Εισόδημα 326.052 259.638 171.699 199.691 307.626
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 900.439 830.963 627.257 694.544 901.299
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 180.922 172.697 162.293 174.693 185.247
  Depreciation / Amortization 8.4 8.9 9 12.1 8.3
  Λειτουργικά Έσοδα 122.83 78.041 0.406 12.898 114.079
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.134 -14.69 -13.776 -14.089 -14.335
  Άλλο, Καθαρό 0.853 0.595 1.699 -2.259 -0.759
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 110.549 63.946 -11.671 -3.45 98.985
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 83.549 48.678 -8.849 -2.365 75.555
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.423 -0.563 0.416 0.375 -0.135
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 83.126 48.115 -8.433 -1.99 75.42
  Καθαρά Κέρδη 83.126 48.115 -8.433 -1.99 75.42
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 83.126 48.115 -8.433 -1.99 75.42
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 83.126 48.115 -8.433 -1.99 75.42
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 83.126 48.115 -8.433 -1.99 75.42
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 53.38 53.534 52.478 52.704 54.329
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.55725 0.89877 -0.1607 -0.03776 1.38821
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.75405 0.89877 -0.1607 -0.03776 1.38821
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.9 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1707.12 1553.85 1543.66 1525.28 1307.19
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 488.73 177.442 426.422 652.712 497.749
  Μετρητά & Ισοδύναμα 488.73 177.442 426.422 652.712 497.749
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 332.89 376.787 385.384 391.773 300.135
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 332.89 376.787 385.384 391.773 300.135
  Συνολικό Απόθεμα 838.188 938 685.237 439.615 466.197
  Προπληρωθέντα Εξοδα 33.172 46.883 33.514 27.498 30.16
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.143 14.742 13.1 13.685 12.952
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3378.65 3282 3116.68 2339.36 2025.02
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 565.308 583.323 494.173 360.549 245.405
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1042.55 919.6 764.905 624.331
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -459.227 -425.427 -404.356 -378.926
  Υπεραξία, Καθαρό 546.436 546.436 369.391 289.955 286.077
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 497.228 543.21 134.431 134.924 146.137
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 62.553 55.179 575.028 28.653 40.208
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 457.987 465.892 522.319 440.262 278.525
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 190.902 215.681 245.542 205.234 149.246
  Δεδουλευμένα Έξοδα 266.838 249.894 275.696 234.931 129.166
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.247 0.317 1.081 0.097 0.113
  Σύνολο Οφειλών 1927.3 1948.3 1894.43 1262.56 1029.01
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1187.96 1186.24 1184.68 693.956 693.037
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1187.96 1186.24 1184.68 693.856 693.037
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 144.271 147.429 56.012 40.956 57.281
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.46 1.006 1.292 0.871 0.17
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1451.35 1333.71 1222.25 1076.8 996.007
  Κοινή Μετοχή 0.537 0.542 0.552 0.548 0.561
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 594.416 582.056 576.446 566.883 575.38
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 859.37 755.253 646.082 510.781 421.742
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.97 -4.145 -0.831 -1.409 -1.676
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3378.65 3282 3116.68 2339.36 2025.02
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 53.6873 54.2449 55.2309 54.8427 56.1647
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 0.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 135.621 147.724 130.125 86.516
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1707.12 1741.68 1653.88 1512.62 1553.85
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 488.73 333.139 60.607 87.8 177.442
  Μετρητά & Ισοδύναμα 488.73 333.139 60.607 87.8 177.442
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 332.89 492.85 564.874 329.129 376.787
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 332.89 492.85 564.874 329.129 376.787
  Συνολικό Απόθεμα 838.188 865.496 966.9 1024.36 938
  Προπληρωθέντα Εξοδα 33.172 36.655 48.019 56.59 46.883
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.143 13.542 13.475 14.745 14.742
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3378.65 3419.95 3350.8 3229.07 3282
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 565.308 564.711 570.223 581.026 583.323
  Υπεραξία, Καθαρό 546.436 546.436 546.436 546.436 546.436
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 497.228 512.175 525.301 534.207 543.21
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 62.553 54.943 54.963 54.777 55.179
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 457.987 496.387 475.949 423.039 465.892
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 190.902 198.406 225.311 194.159 215.681
  Δεδουλευμένα Έξοδα 266.838 297.726 250.368 228.584 249.894
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.247 0.255 0.27 0.296 0.317
  Σύνολο Οφειλών 1927.3 1974.42 1979.7 1906.21 1948.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1187.96 1187.5 1212.05 1186.65 1186.24
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1187.96 1187.5 1212.05 1186.65 1186.24
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 144.271 156.537 154.854 150.676 147.429
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.46 1.576 1.153 0.59 1.006
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 135.621 132.419 135.695 145.261 147.724
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1451.35 1445.53 1371.09 1322.85 1333.71
  Κοινή Μετοχή 0.537 0.537 0.541 0.541 0.542
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 594.416 588.731 587.378 585.127 582.056
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 859.37 858.217 786.776 740.549 755.253
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.97 -1.955 -3.601 -3.363 -4.145
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3378.65 3419.95 3350.8 3229.07 3282
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 53.6873 53.6873 54.1289 54.0276 54.2449
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 152.672 152.773 121.52 92.647 124.12
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -34.03 250.844 264.273 204.974 114.112
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 80.948 74.727 55.359 50.828 47.199
  Deferred Taxes 28.128 -14.744 -6.615 6.659 -4.833
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 76.651 82.027 65.292 16.654 15.463
  Cash Taxes Paid 34.964 70.831 25.537 14.958 19.508
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 57.928 42.762 43.892 42.702 36.664
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -372.429 -43.939 28.717 38.186 -67.837
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -142.983 -899.359 -48.106 -76.263 -140.882
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -115.205 -80.333 -43.055 -31.577 -37.845
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -27.778 -819.026 -5.051 -44.686 -103.037
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -66.815 420.475 -60.56 -110.765 474.783
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.432 -21.232 -1.318 -1.598 -6.62
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -62.287 -27.892 -59.129 -62.974 181.834
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.096 469.599 -0.113 -46.193 299.569
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.51 1.165 0.089 -0.25 -0.05
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -247.338 -226.875 155.696 17.696 447.963
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 39.829 -8.849 152.672 155.037 79.482
  Cash From Operating Activities -97.072 -63.302 -34.03 -82.397 -272.081
  Cash From Operating Activities 43.801 21.692 80.948 58.333 38.449
  Deferred Taxes 7.486 3.26 28.128 8.199 77.416
  Non-Cash Items 40.181 19.955 76.651 57.026 36.372
  Cash Taxes Paid 1.889 34.964 31.406 24.603
  Cash Interest Paid 29.343 19.907 57.928 48.902 29.042
  Changes in Working Capital -228.369 -99.36 -372.429 -360.992 -503.8
  Cash From Investing Activities -30.828 -17.948 -142.983 -100.831 -77.237
  Capital Expenditures -30.228 -17.698 -115.205 -98.553 -75.419
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.6 -0.25 -27.778 -2.278 -1.818
  Cash From Financing Activities 8.641 -9.436 -66.815 -46.238 -23.014
  Financing Cash Flow Items -0.012 -0.007 -3.432 -3.412 -3.373
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -16.165 -9.341 -62.287 -41.834 -18.752
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 24.818 -0.088 -1.096 -0.992 -0.889
  Foreign Exchange Effects 1.157 1.047 -3.51 -1.589 -0.432
  Net Change in Cash -118.102 -89.639 -247.338 -231.055 -372.764
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.1406 6206974 -96784 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.5352 4318989 -108753 2023-06-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.7429 3174265 208945 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.5611 2689771 2173 2023-06-30 LOW
  Champlain Investment Partners, LLC Investment Advisor 4.2402 1738285 95010 2023-06-30 LOW
  Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.9181 1606254 -10276 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.6483 1495647 22174 2023-06-30 LOW
  Brown (William E) Individual Investor 2.8526 1169457 -107122 2023-02-16
  GW&K Investment Management, LLC Investment Advisor 2.7008 1107222 -11347 2023-06-30 LOW
  Silvercrest Asset Management Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.3118 947750 -6647 2023-06-30 LOW
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 2.0968 859578 -116178 2023-06-30 LOW
  William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0841 854374 15913 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.9846 813614 -27184 2023-06-30 LOW
  Westwood Management Corp. (Texas) Investment Advisor 1.9353 793371 10354 2023-06-30 MED
  Boston Trust Walden Company Investment Advisor 1.8434 755730 45352 2023-09-30 LOW
  Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.5034 616311 72251 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2728 521809 21446 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2561 514929 -2179 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.1858 486124 -51500 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9853 403920 -84259 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Central Garden&Pet A Company profile

  Σχετικά με την Central Garden&Pet A

  Η Central Garden & Pet Company είναι έμπορος και παραγωγός επώνυμων προϊόντων και διανομέας προϊόντων τρίτων στις αγορές κατοικίδιων ζώων και προμηθειών γκαζόν και κήπου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Τον τομέα των κατοικίδιων ζώων και τον τομέα του κήπου. Είναι έμπορος και παραγωγός προμηθειών κατοικίδιων ζώων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, ο τομέας Pet λειτουργεί δίκτυα πωλήσεων και logistics στον κλάδο υποστηρίζοντας στρατηγικά τις μάρκες της. Οι κύριες κατηγορίες προμηθειών κατοικίδιων ζώων είναι οι εξής: σκύλοι και γάτες, υδρόβια, πτηνά και μικρά ζώα, ζωοτροφές για άγρια πτηνά, ζωντανά ψάρια και μικρά ζώα και προϊόντα υγείας ζώων. Η εταιρεία εμπορεύεται και παράγει διάφορες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Pennington, The Rebels, AMDRO, Lilly Miller, Ironite, Sevin και Over-N-Out. Οι κύριες σειρές προϊόντων γκαζόν και κήπου της Εταιρείας περιλαμβάνουν σπόρους γκαζόν, ζωοτροφές για άγρια πτηνά, προϊόντα καταπολέμησης εντόμων, προϊόντα φροντίδας γκαζόν και κήπου, συμπεριλαμβανομένων λιπασμάτων, διακοσμητικά προϊόντα για υπαίθριες βεράντες, ζωντανά φυτά και μαξιλάρια και μαξιλάρια εξωτερικού χώρου.

  Industry: Pet Food Manufacturing

  Suite 600
  1340 Treat Boulevard
  WALNUT CREEK
  CALIFORNIA 94597
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου