Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cemtrex - CETX CFD

  3.0863
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0774
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.0863
  Άνοιγμα* 3.1063
  Μεταβολή 1 έτους* -67.55%
  Εύρος ημέρας* 3.0863 - 3.1263
  Εύρος 52 εβδ. 3.66-14.46
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 16.60K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 311.03K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.95M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.06M
  Έσοδα 59.37M
  EPS -7.89
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.12
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 3.0863 0.0900 3.00% 2.9963 3.0863 2.9963
  Apr 18, 2024 3.0363 0.0000 0.00% 3.0363 3.0663 3.0263
  Apr 17, 2024 3.0163 0.0000 0.00% 3.0163 3.0863 2.9963
  Apr 16, 2024 3.1563 -0.0400 -1.25% 3.1963 3.1963 3.1463
  Apr 15, 2024 3.2463 0.0500 1.56% 3.1963 3.2663 3.1963
  Apr 12, 2024 3.2763 -0.1200 -3.53% 3.3963 3.4863 3.1863
  Apr 11, 2024 3.2863 0.0000 0.00% 3.2863 3.3363 3.1863
  Apr 10, 2024 3.2063 0.0100 0.31% 3.1963 3.4963 3.1963
  Apr 9, 2024 3.3963 0.2100 6.59% 3.1863 3.4863 3.1863
  Apr 8, 2024 3.3663 0.1800 5.65% 3.1863 3.4363 3.1863
  Apr 5, 2024 3.3563 -0.4300 -11.36% 3.7863 3.9863 3.1863
  Apr 4, 2024 3.8763 0.2300 6.31% 3.6463 3.9463 3.6463
  Apr 3, 2024 3.9163 0.1300 3.43% 3.7863 3.9363 3.6763
  Apr 2, 2024 3.9163 0.0500 1.29% 3.8663 3.9663 3.7163
  Apr 1, 2024 4.0063 0.1800 4.70% 3.8263 4.0963 3.8263
  Mar 28, 2024 4.1763 0.2400 6.10% 3.9363 4.2863 3.9363
  Mar 27, 2024 4.2063 0.2100 5.25% 3.9963 4.2363 3.9363
  Mar 26, 2024 3.9863 -0.1000 -2.45% 4.0863 4.1563 3.9863
  Mar 25, 2024 4.1063 0.1700 4.32% 3.9363 4.3863 3.9363
  Mar 22, 2024 4.1463 -0.0900 -2.12% 4.2363 4.3063 4.1363

  Cemtrex Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Cemtrex Inc Earnings Release
  Q2 2024 Cemtrex Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 16, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Cemtrex Inc Annual Shareholders Meeting
  Cemtrex Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Cemtrex Inc Annual Shareholders Meeting
  Cemtrex Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, August 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Cemtrex Inc Earnings Release
  Q3 2024 Cemtrex Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 50.2749 43.1309 43.5184 39.265 22.6414
  Έσοδα 50.2749 43.1309 43.5184 39.265 22.6414
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31.2194 26.1626 25.8972 23.7024 14.4255
  Ακαθάριστο Εισόδημα 19.0555 16.9683 17.6212 15.5627 8.21596
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 67.1433 51.8727 48.0882 46.7124 35.1917
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27.7562 22.5385 20.3637 21.5282 15.2076
  Λειτουργικά Έσοδα -16.8684 -8.74182 -4.56982 -7.44735 -12.5503
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.89772 -2.92135 -4.60745 -5.12829 -2.01506
  Άλλο, Καθαρό 7.26529 12.4324 1.82103 -0.06271 0.67655
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.5008 0.76921 -7.35624 -12.6383 -13.8888
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.2922 0.39378 -9.43007 -11.3027 -11.0272
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.021 0.47205 -9.65719 -11.805 -11.0272
  Καθαρά Κέρδη -13.021 -7.808 -10.4701 -22.3649 -9.24041
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.021 0.47205 -9.65719 -13.7705 -11.9422
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.021 -7.808 -10.4701 -24.3304 -10.1555
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.021 -7.808 -10.4701 -24.3304 -10.1555
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.70945 0.54031 0.2746 0.06478 0.04013
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -18.3535 0.87367 -35.1681 -212.565 -297.607
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -15.3154 0.87367 -35.1681 -212.565 -297.607
  Total Adjustments to Net Income -1.9655 -0.91508
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.85172 3.17168 1.82729 1.48188 5.55868
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.27128 0.07827 -0.22712 -0.50223 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -8.28005 -0.8129 -10.56 1.78674
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.316
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 14.7301 16.0734 11.9702 13.2434 12.1089
  Έσοδα 14.7301 16.0734 11.9702 13.2434 12.1089
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.2495 8.73492 6.92763 7.98602 7.0688
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6.48064 7.33848 5.04261 5.25735 5.0401
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14.6764 15.6685 13.9217 20.117 13.6402
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.37696 5.31827 5.45583 7.43796 5.38153
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.04991 1.61534 1.53822 1.37705 1.18988
  Λειτουργικά Έσοδα 0.05377 0.40488 -1.95144 -6.87366 -1.5313
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.25419 -1.33514 -1.12823 -0.24367 -0.92555
  Άλλο, Καθαρό 0.03465 0.3765 -0.01708 3.92793 2.3155
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.16576 -0.55376 -3.09675 -3.1894 -0.14134
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.1854 -0.55376 -3.09675 -3.22879 0.1066
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.0256 -0.05527 0.05916 0.08783 0.05091
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.15981 -0.60903 -3.03759 -3.14097 0.15751
  Καθαρά Κέρδη -1.14652 -0.59479 -6.27721 -3.14097 -0.68079
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.15981 -0.60903 -3.03759 -3.14097 0.15751
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.14652 -0.59479 -6.27721 -3.14097 -0.68079
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.14652 -0.59479 -6.27721 -3.14097 -0.68079
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.8979 0.8155 0.76157 0.75368 0.73651
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.29169 -0.74681 -3.98858 -4.16753 0.21386
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.29169 -0.74681 -3.98858 -1.30768 0.21386
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.01328 0.01423 -3.23962 0 -0.8383
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.316
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31.7678 34.7423 36.1988 18.8776 31.9143
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.90948 15.442 20.3748 2.18272 0.97377
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9.89576 15.427 19.487 1.76999 0.97377
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.39922 9.29805 8.11901 8.39937 16.1022
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.39922 9.29805 8.11901 6.686 14.1109
  Συνολικό Απόθεμα 8.48782 5.65729 4.94646 5.20716 11.3545
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.42164 0.29871 0.10131 0.53045 1.02644
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.54961 4.04629 2.65727 2.55791 2.45736
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 45.7576 52.9399 60.8292 44.3927 65.2788
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.92164 9.67907 8.70223 16.7766 27.3006
  Υπεραξία, Καθαρό 3.90689 7.82128 7.22289 4.37089 3.32282
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.39975 0.69724 8.70522 2.78072 1.04176
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25.5148 19.6534 16.2906 15.6373 21.9024
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.07007 4.235 4.81122 4.23695 7.06801
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.02568 2.92509 2.808 2.67365 2.33394
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 16.8947 9.97797 7.05457 6.84025 10.9137
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.5243 2.51533 1.6168 1.88642 1.58672
  Σύνολο Οφειλών 31.8128 30.3492 33.0224 23.3125 29.9981
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.36762 6.40726 12.4262 5.07825 8.09573
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.36762 6.40726 12.4262 5.05819 8.05165
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.23768 3.32455 3.26333 1.71108 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.9448 22.5907 27.8067 21.0802 35.2807
  Redeemable Preferred Stock 0.00213 0.00194 0.00326 0.00311 0.00291
  Κοινή Μετοχή 0.00076 0.02078 0.01762 0.00396 0.00162
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 66.6417 61.7278 60.2218 40.3448 31.4967
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -54.929 -41.9081 -34.1001 -20.0677 4.26276
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2.37753 2.89645 1.81246 0.796 -0.4833
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 45.7576 52.9399 60.8292 44.3927 65.2788
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.75471 0.59375 0.50348 0.11322 0.04633
  Total Preferred Shares Outstanding 2.27156 2.52629 3.89031 4.27443 3.96951
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 18.4937 21.2159 21.051 30.5685 37.9354
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10.572 -11.5368 -12.3487 -13.792 -10.6347
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.69927
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.76159 1.58692 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 0.02006 0.04408
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.69274 0.96403 1.0423 0.88587 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.01372 0.01498 0.88775 0.41273
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net -0.14829 -0.14829 -0.14829
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26.3431 26.1224 26.4012 31.7678 33.1443
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.6425 6.6477 5.78233 9.90948 11.7231
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.62884 6.63404 5.76861 9.89576 11.4425
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.01366 0.01366 0.01372 0.01372 0.28057
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.08614 7.67995 7.31979 5.39922 9.0369
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.08614 7.67995 7.31979 5.39922 9.0369
  Συνολικό Απόθεμα 8.71974 8.56103 8.60476 8.48782 8.45853
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.08942 2.5884 3.09262 2.42164 0.43914
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.80527 0.6453 1.60172 5.54961 3.48669
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 41.7437 40.4042 40.9096 45.7576 51.2036
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8.39411 7.35009 7.62877 7.92164 8.8812
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 18.5527 17.5194 18.4253 18.4937 20.6054
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10.1586 -10.1693 -10.7966 -10.572 -11.7241
  Υπεραξία, Καθαρό 3.90689 3.90689 3.90689 3.90689 7.82128
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.6464 1.58491 1.5461 1.39975 1.35677
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.3106 25.7384 26.8705 25.5148 27.3931
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.72848 3.31089 2.74203 3.07007 5.40154
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.25299 3.79549 4.03369 3.02568 1.99628
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 17.1852 16.4415 17.0995 16.8947 17.1462
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.14393 2.19057 2.99529 2.5243 2.84909
  Σύνολο Οφειλών 34.2272 33.0238 32.7465 31.8128 34.034
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.60504 3.87483 2.33179 2.36762 2.65166
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.60504 3.87483 2.33179 2.36762 2.65166
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.66325 0.68884 0.63358 0.69274 0.78057
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.6484 2.72171 2.91062 3.23768 3.20863
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.51642 7.38036 8.16314 13.9448 17.1696
  Redeemable Preferred Stock 0.00234 0.00223 0.00223 0.00213 0.00213
  Κοινή Μετοχή 0.00096 0.00083 0.00079 0.00076 0.02626
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 68.3026 67.0427 66.9135 66.6417 66.5221
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -62.9476 -61.801 -61.2062 -54.929 -51.7881
  Treasury Stock - Common
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2.30635 2.28388 2.60109 2.37753 2.55544
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 41.7437 40.4042 40.9096 45.7576 51.2036
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.95776 0.82857 0.79373 0.75471 0.75034
  Total Preferred Shares Outstanding 2.39036 2.27533 2.3866 2.27156 2.38264
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net -0.14829 -0.14829 -0.14829 -0.14829 -0.14829
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.4532 1.43992 1.42663 0.76159
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -13.2922 -7.88627 -10.243 -21.8627 -9.26941
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -16.0935 -10.0512 -3.7862 3.93547 -2.48153
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.86269 1.33519 1.86573 3.01399 2.31951
  Deferred Taxes
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.8575 -0.04813 5.38614 21.0935 8.9679
  Cash Taxes Paid 0.35335 -0.35888 0.07572 0.16287 0.85207
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.38311 0.55643 0.42922 0.67264 0.25932
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.80645 -3.45196 -0.7951 1.69075 -4.49953
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 6.61013 0.8409 -2.4325 6.83977 -12.2073
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.84462 -1.06928 -1.56601 -1.65948 -12.2073
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8.45475 1.91018 -0.86649 8.49925 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.02254 4.44593 24.4112 -11.8574 5.35084
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5.02254 4.44593 9.86351 -3.51009 2.12159
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.99823 -3.8835 18.2148 0.54215 -9.65882
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 14.5477 -8.84725 3.22925
  Total Cash Dividends Paid
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.5 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.53739 0.88083 0.02229 1.62425 -0.32081
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -6.8759 -6.33637 -13.2922 -10.0634 -9.33175
  Cash From Operating Activities -2.89492 -3.37088 -16.0935 -10.2468 -7.4626
  Cash From Operating Activities 0.44839 0.53083 1.86269 1.34638 0.61033
  Non-Cash Items 5.34728 3.74141 -0.8575 0.84539 1.83134
  Cash Taxes Paid 0.0377 0.09485 0.35335 0.30673 0.31281
  Cash Interest Paid 0.25715 0.12626 0.38311 0.48367 0.2884
  Changes in Working Capital -1.81468 -1.30675 -3.80645 -2.37512 -0.57252
  Cash From Investing Activities -0.25271 -0.36078 6.61013 0.51703 -5.42776
  Capital Expenditures -0.26373 -0.57166 -1.84462 -1.00312 -0.70639
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.01103 0.21088 8.45475 1.52015 -4.72137
  Cash From Financing Activities -0.92013 -0.60092 5.02254 5.9023 6.48434
  Financing Cash Flow Items
  Issuance (Retirement) of Stock, Net
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.92013 -0.60092 5.02254 5.9023 6.48434
  Foreign Exchange Effects -0.12659 0.22924 -0.53739 -0.39764 -0.15008
  Net Change in Cash -4.19434 -4.10334 -4.99823 -4.22512 -6.55609

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cemtrex Company profile

  Σχετικά με την Cemtrex

  Η Cemtrex, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας πολλαπλών κλάδων. Δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Advanced Technologies (AT) και Industrial Services (IS). Η AT λειτουργεί διάφορες μάρκες που παρέχουν τεχνολογίες λογισμικού και υλικού, όπως η Vicon Industries, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βιντεοασφάλειας για την εταιρική, βιομηχανική και κυβερνητική ασφάλεια- η SmartDesk επικεντρώνεται στην επανεφεύρεση του χώρου εργασίας μέσω της ανάπτυξης πλήρως ολοκληρωμένων λύσεων για τον χώρο εργασίας- η Cemtrex XR (CXR) παρέχει λύσεις εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η Virtual Driver Interactive (VDI) παρέχει λύση προσομοίωσης εκπαίδευσης οδηγών για όλες τις ηλικίες και δεξιότητες- η Bravo Strong είναι ένα στούντιο παιχνιδιών και περιεχομένου που εργάζεται για τη δημιουργία παιχνιδιών για το metaverse, και η good tech παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για κινητά, διαδίκτυο και επιχειρήσεις για νεοσύστατες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ο τομέας IS προσφέρει υπηρεσίες για την τοποθέτηση εξαρτημάτων, τη συρματοποιία, τη συντήρηση εγκαταστάσεων, την ανέγερση εξοπλισμού, τη μετεγκατάσταση και την αποσυναρμολόγηση.

  Industry: Maintenance & Repair Services

  276 Greenpoint Ave. Bld 8 Suite 208
  BROOKLYN
  NEW YORK 11222
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου