Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cellectar Biosciences, Inc. - CLRB CFD

  3.33
  4.02%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.48
  Άνοιγμα* 3.5
  Μεταβολή 1 έτους* 155.47%
  Εύρος ημέρας* 3.33 - 3.5
  Εύρος 52 εβδ. 1.30-3.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.11M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 22.12M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 43.50M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 12.29M
  Έσοδα N/A
  EPS -3.44
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 3.48 -0.18 -4.92% 3.66 3.69 3.45
  Apr 11, 2024 3.68 0.20 5.75% 3.48 3.71 3.48
  Apr 10, 2024 3.47 -0.17 -4.67% 3.64 3.65 3.43
  Apr 9, 2024 3.71 -0.04 -1.07% 3.75 3.81 3.66
  Apr 8, 2024 3.78 -0.01 -0.26% 3.79 3.80 3.64
  Apr 5, 2024 3.73 0.04 1.08% 3.69 3.76 3.63
  Apr 4, 2024 3.70 -0.29 -7.27% 3.99 4.12 3.69
  Apr 3, 2024 3.97 0.02 0.51% 3.95 3.99 3.90
  Apr 2, 2024 3.97 0.18 4.75% 3.79 4.02 3.72
  Apr 1, 2024 3.91 -0.13 -3.22% 4.04 4.05 3.80
  Mar 28, 2024 3.95 0.11 2.86% 3.84 4.05 3.77
  Mar 27, 2024 3.61 -0.20 -5.25% 3.81 3.86 3.51
  Mar 26, 2024 3.83 -0.03 -0.78% 3.86 3.96 3.76
  Mar 25, 2024 3.86 -0.14 -3.50% 4.00 4.14 3.82
  Mar 22, 2024 4.02 0.23 6.07% 3.79 4.10 3.75
  Mar 21, 2024 3.84 0.10 2.67% 3.74 3.92 3.74
  Mar 20, 2024 3.70 -0.02 -0.54% 3.72 3.82 3.58
  Mar 19, 2024 3.77 0.26 7.41% 3.51 3.94 3.50
  Mar 18, 2024 3.33 -0.17 -4.86% 3.50 3.50 3.33
  Mar 15, 2024 3.45 0.06 1.77% 3.39 3.50 3.36

  Cellectar Biosciences, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Cellectar Biosciences Inc Earnings Release
  Q1 2024 Cellectar Biosciences Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Cellectar Biosciences Inc Annual Shareholders Meeting
  Cellectar Biosciences Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Cellectar Biosciences Inc Earnings Release
  Q2 2024 Cellectar Biosciences Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28.8138 24.1313 15.1051 14.1786 13.3308
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.59417 6.54481 5.14967 5.18257 4.82007
  Έρευνα & Ανάπτυξη 19.2196 17.5865 10.1407 8.99606 6.83523
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.18528 0 1.67546
  Λειτουργικά Έσοδα -28.8138 -24.1313 -15.1051 -14.1786 -13.3308
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.15252 0.00228 0.0109 0.08571 0.09174
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -28.6612 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -13.239
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -28.6012 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -13.239
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -28.6012 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -13.239
  Καθαρά Κέρδη -28.6012 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -13.239
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -28.6012 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -15.4808
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -28.6012 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -15.4808
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -28.6012 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -15.4808
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.05567 5.55157 1.98127 0.76751 0.2962
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.05366 -4.34514 -7.61845 -18.3619 -52.2653
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.05366 -4.34514 -7.71196 -18.3619 -46.6087
  Total Adjustments to Net Income 0 -2.2418
  Έσοδα 0
  Άλλο, Καθαρό 0 0.00663
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.294 8.7053 7.42254 7.81549 7.43552
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.98557 2.05121 1.96878 2.4353 2.93687
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.30843 6.65409 5.45376 5.38019 4.49866
  Λειτουργικά Έσοδα -8.294 -8.7053 -7.42254 -7.81549 -7.43552
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.07278 0.12403 0.14744 0.00416 0.00048
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.22122 -8.58127 -7.27509 -7.81132 -7.43504
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.22122 -8.58127 -7.21509 -7.81132 -7.43504
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.22122 -8.58127 -7.21509 -7.81132 -7.43504
  Καθαρά Κέρδη -8.22122 -8.58127 -7.21509 -7.81132 -7.43504
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.22122 -8.58127 -7.21509 -7.81132 -7.43504
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.22122 -8.58127 -7.21509 -7.81132 -7.43504
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.22122 -8.58127 -7.21509 -7.81132 -7.43504
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.2612 11.2612 9.89229 6.11012 6.11012
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.73005 -0.76202 -0.72937 -1.27842 -1.21684
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.73005 -0.76202 -0.72937 -1.27842 -1.21684
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Άλλο, Καθαρό
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.5296 36.5715 57.9398 11.3857 13.9518
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.8664 35.704 57.1654 10.6147 13.2556
  Μετρητά & Ισοδύναμα 19.8664 35.704 57.1654 10.6147 13.2556
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.66324 0.86749 0.77443 0.77095 0.64122
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.055
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21.5898 37.2018 58.6594 12.2508 15.0541
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.97898 0.54914 0.63835 0.78392 0.54334
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.67151 1.09391 1.04202 1.09333
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.69253 -0.54478 -0.40367 -0.30941
  Υπεραξία, Καθαρό 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.08121 0.08121 0.08121 0.08121 0.55891
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.52929 3.99036 3.5631 2.76976 1.62212
  Payable/Accrued 1.63744 1.88091 0.7872 0.71987 1.54382
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.00221
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.07609
  Σύνολο Οφειλών 6.08227 4.15666 3.86484 3.1914 1.79312
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.55298 0.16629 0.30174 0.42164 0.171
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.5075 33.0452 54.7945 9.05941 13.261
  Redeemable Preferred Stock 1.38202 1.38202 20.0359 1.1482 2.52605
  Κοινή Μετοχή 0.00009 0.00061 0.00045 0.00009 0.00005
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 193.624 182.56 161.534 119.592 108.323
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -179.499 -150.898 -126.775 -111.681 -97.5883
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21.5898 37.2018 58.6594 12.2508 15.0541
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.38527 6.11013 4.54427 0.93867 0.47324
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00011 0.00011 0.00173 0.00022 0
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.558 1.415 1.429 1.278
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.33385 0.69445 1.3469 0.77189
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.1099 5.60965 13.8464 20.5296 18.7613
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.9864 5.15297 12.6827 19.8664 17.7853
  Μετρητά & Ισοδύναμα 18.9864 5.15297 12.6827 19.8664 17.7853
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.12347 0.45668 1.16375 0.66324 0.97594
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21.5508 6.50917 14.8385 21.5898 19.3195
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.41108 0.86973 0.92259 0.97898 0.47704
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.02978 0.02978 0.06943 0.08121 0.08121
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.4708 6.44531 6.95565 5.52929 6.51524
  Payable/Accrued 7.81459 6.39167 6.90455 5.47844 6.36704
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.05626 0.05364 0.05111 0.05085 0.1482
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 16.9836 6.97617 7.504 6.08227 6.569
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.51275 0.53086 0.54834 0.55298 0.05377
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.56716 -0.467 7.33446 15.5075 12.7505
  Redeemable Preferred Stock 19.302 1.38202 1.38202 1.38202 1.38202
  Κοινή Μετοχή 0.0001 0.0001 0.0001 0.00009 0.00006
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 195.299 194.452 194.033 193.624 183.652
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -210.034 -196.302 -188.08 -179.499 -172.284
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21.5508 6.50917 14.8385 21.5898 19.3195
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.91838 9.74051 9.74051 9.38527 6.11012
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -28.6012 -24.1224 -15.0942 -14.0929 -13.239
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -25.2223 -22.5688 -13.9327 -11.6937 -11.4421
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.14844 0.14992 0.14145 0.1328 0.08227
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.54678 1.20485 0.34874 0.88035 2.28372
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.00158 0.00088 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.68374 0.19876 0.67124 1.38605 -0.56905
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.22597 -0.14136 -0.06235 -0.02454 -0.32999
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.22597 -0.14136 -0.06235 -0.02454 -0.38499
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 9.61066 1.2488 60.5457 9.02236 15.0213
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.00076
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9.61066 1.2488 60.3618 9.02457 15.0251
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0.184 -0.00221 -0.00304
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -15.8376 -21.4614 46.5507 -2.69589 3.2492
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.055
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -8.58127 -28.6012 -21.3862 -13.5748 -6.1398
  Cash From Operating Activities -7.18367 -25.2223 -17.8105 -10.7974 -5.03978
  Cash From Operating Activities 0.04256 0.14844 0.11028 0.07732 0.04342
  Non-Cash Items 0.42204 1.54678 1.16145 0.77068 0.32516
  Cash Interest Paid
  Changes in Working Capital 0.93301 1.68374 2.3039 1.92949 0.73143
  Cash From Financing Activities 0 9.61066 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 9.61066 0 0 0
  Net Change in Cash -7.18367 -15.8376 -17.9186 -10.8984 -5.06985
  Cash From Investing Activities 0 -0.22597 -0.10812 -0.10105 -0.03007
  Capital Expenditures 0 -0.22597 -0.10812 -0.10105 -0.03007
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Financing Cash Flow Items

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cellectar Biosciences, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Cellectar Biosciences, Inc.

  Η Cellectar Biosciences, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου. Μέσω της πλατφόρμας παράδοσης φωσφολιπιδικών συζεύξεων φαρμάκων (PDC), η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη PDC που έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύουν τα καρκινικά κύτταρα. Ο αγωγός της Εταιρείας αποτελείται από κλινικά και προκλινικά υποψήφια προϊόντα. Το κύριο θεραπευτικό της PDC, το CLR 131, είναι ένα μικρομοριακό PDC σχεδιασμένο να παρέχει στοχευμένη χορήγηση ιωδίου-131 απευθείας στα καρκινικά κύτταρα. Τα υποψήφια προϊόντα PDC περιλαμβάνουν επίσης τη σειρά συζευγμένων ενώσεων CLR 1900, 2000 και 12120, η οποία ερευνάται ανεξάρτητα και μέσω συνεργασιών. Η σειρά CLR 1900 στοχεύει σε συμπαγείς όγκους με ωφέλιμο φορτίο που αναστέλλει τη μίτωση, ένα μονοπάτι για τη θεραπεία των καρκίνων. Η σειρά CLR 2000 είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα PDC με την Avicenna Oncology. Η σειρά CLR 12120 είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα PDC με την Orano Med για την ανάπτυξη PDCs.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  100 Campus Drive
  FLORHAM PARK
  NEW JERSEY 07932
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου