Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cedar Woods Properties - CWPau CFD

  4.680
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:02 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:02 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.68
  Άνοιγμα* 4.64
  Μεταβολή 1 έτους* 7.91%
  Εύρος ημέρας* 4.6 - 4.68
  Εύρος 52 εβδ. 3.42-5.64
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 48.53K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 353.50M
  Αναλογία P/E 9.52
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 82.13M
  Έσοδα 333.04M
  EPS 0.45
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.39535
  Beta 1.34
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 4.660 0.001 0.02% 4.659 4.670 4.610
  Feb 29, 2024 4.670 0.030 0.65% 4.640 4.670 4.600
  Feb 28, 2024 4.640 -0.070 -1.49% 4.710 4.710 4.640
  Feb 27, 2024 4.710 0.060 1.29% 4.650 4.749 4.650
  Feb 26, 2024 4.650 -0.099 -2.08% 4.749 4.819 4.650
  Feb 25, 2024 4.739 0.000 0.00% 4.739 4.759 4.739
  Feb 23, 2024 4.739 -0.030 -0.63% 4.769 4.779 4.739
  Feb 22, 2024 4.769 0.060 1.27% 4.709 4.839 4.709
  Feb 21, 2024 4.690 -0.099 -2.07% 4.789 4.789 4.490
  Feb 20, 2024 4.789 0.269 5.95% 4.520 4.809 4.520
  Feb 19, 2024 4.520 -0.040 -0.88% 4.560 4.580 4.500
  Feb 18, 2024 4.560 0.020 0.44% 4.540 4.560 4.540
  Feb 16, 2024 4.560 -0.069 -1.49% 4.629 4.629 4.540
  Feb 15, 2024 4.630 0.010 0.22% 4.620 4.690 4.600
  Feb 14, 2024 4.630 0.050 1.09% 4.580 4.654 4.580
  Feb 13, 2024 4.570 -0.050 -1.08% 4.620 4.620 4.540
  Feb 12, 2024 4.620 -0.090 -1.91% 4.710 4.710 4.590
  Feb 11, 2024 4.710 0.000 0.00% 4.710 4.720 4.700
  Feb 9, 2024 4.700 -0.009 -0.19% 4.709 4.720 4.690
  Feb 8, 2024 4.690 -0.019 -0.40% 4.709 4.719 4.690

  Cedar Woods Properties Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 391.303 333.036 299.751 260.66 375.149
  Έσοδα 391.303 333.036 299.751 260.66 375.149
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 294.059 236.636 207.673 185.711 260.575
  Ακαθάριστο Εισόδημα 97.244 96.4 92.078 74.949 114.574
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 341.516 278.976 249.175 228.757 303.157
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 46.875 42.953 43.001 43.288 44.588
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Other Operating Expenses, Total -0.204 -1.481 -2.347 -1.065 -2.006
  Λειτουργικά Έσοδα 49.787 54.06 50.576 31.903 71.992
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.354 2.605 -0.303 0.159 -2.471
  Άλλο, Καθαρό -3.047 -3.049 -2.77 -2.578 -0.579
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45.386 53.616 47.503 29.484 68.942
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 31.635 37.388 32.834 20.387 48.644
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 31.635 37.388 32.834 20.387 48.644
  Καθαρά Κέρδη 31.635 37.388 32.834 20.387 48.644
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 31.635 37.388 32.834 20.387 48.644
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 31.635 37.388 32.834 20.387 48.644
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 31.635 37.388 32.834 20.387 48.644
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 83.189 82.6633 81.4579 80.8732 80.3326
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38028 0.45229 0.40308 0.25209 0.60553
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.275 0.265 0.19 0.315
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.39327 0.45008 0.3978 0.24806 0.60307
  Depreciation / Amortization 0.786 0.868 0.848 0.823
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 239.021 152.282 158.628 174.408 130.566
  Έσοδα 239.021 152.282 158.628 174.408 130.566
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 179.672 114.387 104.961 131.675 93.708
  Ακαθάριστο Εισόδημα 59.349 37.895 53.667 42.733 36.858
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 203.79 137.726 126.261 152.715 113.936
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.929 23.732 21.332 22.489 19.971
  Other Operating Expenses, Total 0.189 -0.393 -0.032 -1.449 0.257
  Λειτουργικά Έσοδα 35.231 14.556 32.367 21.693 16.63
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.25 0.896 2.7 -0.095 -0.098
  Άλλο, Καθαρό -0.63 -2.417 -1.574 -1.475 -1.403
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 32.351 13.035 33.493 20.123 15.129
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 22.572 9.063 23.322 14.066 10.394
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 22.572 9.063 23.322 14.066 10.394
  Καθαρά Κέρδη 22.572 9.063 23.322 14.066 10.394
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 22.572 9.063 23.322 14.066 10.394
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.572 9.063 23.322 14.066 10.394
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.572 9.063 23.322 14.066 10.394
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 83.2313 83.1468 83.0692 82.2573 81.6115
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2712 0.109 0.28075 0.171 0.12736
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07 0.13 0.145 0.13 0.135
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2712 0.109 0.28075 0.171 0.12736
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 248.846 239.132 216.085 176.644 171.044
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.819 3.698 5.386 2.691 13.442
  Μετρητά 6.802 2.957 5.386 2.691 13.442
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.129 13.065 9.891 11.181 8.11
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.785 13.065 9.17 9.598 6.8
  Συνολικό Απόθεμα 195.018 218.397 194.083 157.836 144.778
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.035 1.265 1.413 1.793
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 36.845 3.972 5.46 3.523 2.921
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 783.398 786.321 651.8 644.055 571.711
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.198 8.49 9.338 9.606 7.264
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14.916 15.002 14.22 9.41
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.718 -5.664 -4.614 -2.146
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 40.309 39.645 42.282 44.367
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4.037 8.147 7.046 2.123 0.002
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 521.317 490.243 379.686 413.4 346.606
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 135.392 165.153 79.12 64.116 54.178
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.7 7.372 9.526 8.751
  Δεδουλευμένα Έξοδα 26.729 13.984 16.075 19.057
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 29.159 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 101.346 108.477 56.866 37.7 26.37
  Σύνολο Οφειλών 352.296 365.098 251.439 267.254 195.181
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 204.182 173.035 119.364 146.798 118.756
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 202.608 172.486 118.714 145.362 118.756
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.483 2.258 1.821 6.389 5.242
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.239 24.652 51.134 49.951 17.005
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.102 421.223 400.361 376.801 376.53
  Κοινή Μετοχή 137.795 137.333 133.119 127.781 125.979
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 293.307 283.89 267.239 248.982 250.502
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 783.398 786.321 651.8 644.055 571.711
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 82.2099 82.1279 81.3448 80.4478 80.1178
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.428
  Unrealized Gain (Loss) 0.003 0.038 0.049
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.617 0.619 0.898 0.815
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.574 0.549 0.65 1.436
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.017 0.741
  Payable/Accrued 26.898
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 248.846 264.456 239.132 195.135 216.085
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.819 5.38 3.698 5.603 5.386
  Μετρητά 6.802 4.912 2.957 5.603 5.386
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.164 16.336 13.065 13.746 11.156
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.164 11.799 13.065 13.713 11.156
  Συνολικό Απόθεμα 195.018 241.372 218.397 170.116 194.083
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 36.845 1.368 3.972 5.67 5.46
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 783.398 827.582 786.321 723.161 651.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.198 9.207 8.49 8.637 9.338
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.836 39.933 40.309 39.19 39.645
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4.037 5.096 8.147 12.147 7.046
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 519.481 508.89 490.243 468.052 379.686
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 135.392 163.998 165.153 111.235 79.12
  Payable/Accrued 33.69 23.141 26.898 20.597 21.633
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 29.159 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.617 0.854 0.619 0.619 0.898
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 101.085 138.574 107.131 90.019 56.589
  Σύνολο Οφειλών 352.296 408.576 365.098 314.951 251.439
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 204.182 240.037 173.035 202.083 119.364
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 202.608 238.298 172.486 201.591 118.714
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.574 1.739 0.549 0.492 0.65
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.483 4.222 2.258 1.385 1.821
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.239 0.319 24.652 0.248 51.134
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.102 419.006 421.223 408.21 400.361
  Κοινή Μετοχή 137.795 137.795 137.333 137.333 133.119
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 293.307 281.211 283.89 270.877 267.242
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 783.398 827.582 786.321 723.161 651.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 82.2099 82.2099 82.1279 82.1279 81.3448
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.017 0.468 0.741
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.429 1.346
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -65.836 41.587 -16.759 33.089 -6.545
  Cash Receipts 356.321 330.618 280.459 403.651 265.092
  Cash Payments -69.416 -75.591 -71.707 -84.556 -62.703
  Cash Taxes Paid -17.376 -11.531 -11.913 -32.329 -10.026
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -6.309 -4.418 -5.865 -8.601 -7.682
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -329.056 -197.491 -207.733 -245.076 -191.226
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.703 -0.321 -0.606 -3.76 -3.89
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.992 -1.584 -1.23 -3.776 -3.736
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.289 1.263 0.624 0.016 -0.154
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 64.11 -38.571 6.614 -39.581 25.727
  Total Cash Dividends Paid -17.436 -10.233 -19.071 -25.335 -19.873
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 81.546 -28.338 25.685 -14.246 45.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.429 2.695 -10.751 -10.252 15.292
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -21.249 -65.836 -75.049 41.587 4.582
  Cash Receipts 173.733 356.321 191.185 330.618 186.943
  Cash Payments -43.558 -69.416 -47.066 -75.591 -45.12
  Cash Taxes Paid -11.866 -17.376 -13.428 -11.531 -7.299
  Cash Interest Paid -5.418 -6.309 -2.404 -4.418 -2.261
  Changes in Working Capital -134.14 -329.056 -203.336 -197.491 -127.681
  Cash From Investing Activities -1.051 -0.703 0.028 -0.321 -0.118
  Capital Expenditures -0.877 -0.992 -0.386 -1.584 -0.354
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.174 0.289 0.414 1.263 0.236
  Cash From Financing Activities 24.255 64.11 75.238 -38.571 -2.263
  Total Cash Dividends Paid -11.92 -17.436 -6.76 -10.233 -3.761
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 36.175 81.546 81.998 -28.338 1.498
  Net Change in Cash 1.955 -2.429 0.217 2.695 2.201
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Hames (William George) Individual Investor 12.4951 10298239 -711273 2023-06-30 LOW
  AustralianSuper Pension Fund 11.2732 9291217 0 2023-08-17 LOW
  Brown (Robert Stanley) Individual Investor 9.4865 7818633 0 2023-08-17 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.8346 2336233 0 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6269 2165022 5826 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9944 1643774 -218353 2023-09-30 LOW
  abrdn Australia Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.5722 1295800 0 2022-09-30 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 1.4414 1187947 9767 2023-08-17 LOW
  Sadleir (Paul Stephen) Individual Investor 1.3144 1083283 0 2023-08-17 LOW
  Pendal Group Limited Investment Advisor 1.2448 1025908 0 2022-02-28 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8508 701248 -4265 2022-12-31 LOW
  Gerraty (Alan) Individual Investor 0.728 600000 0 2023-08-17 LOW
  Tucker (John Henry) Individual Investor 0.5885 485000 0 2023-08-17 LOW
  Gold Plaza Pty. Ltd. Corporation 0.5065 417482 0 2023-08-17 LOW
  Gorn Super Pty. Ltd. Corporation 0.4821 397379 397379 2023-08-17
  Ramneg Pty. Ltd. Corporation 0.4525 372977 372977 2023-08-17
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.406 334587 -572 2023-09-30 LOW
  Blackburne (Nathan John) Individual Investor 0.3292 271314 26409 2023-09-27 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.1842 151800 0 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1661 136915 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Residential Real Estate Rental & Development

  Ground Floor
  50 Colin St
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6005
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου