Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Carnarvon Petroleum - CVNau CFD

0.1246
3.86%
0.0058
Χαμηλό: 0.1246
Υψηλό: 0.1296
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:05

Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Thu: 00:00 - 05:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0058
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020658 %
Charges from borrowed part ($-0.83)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020658%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00126 %
Charges from borrowed part ($-0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.1296
Άνοιγμα* 0.1296
Μεταβολή 1 έτους* -61.22%
Εύρος ημέρας* 0.1246 - 0.1296
Εύρος 52 εβδ. 0.14-0.44
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.25M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 45.93M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 270.03M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.80B
Έσοδα N/A
EPS -0.03
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.71
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 0.1246 0.0000 0.00% 0.1246 0.1296 0.1246
Mar 27, 2023 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1296 0.1296
Mar 26, 2023 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1296 0.1296
Mar 24, 2023 0.1296 -0.0050 -3.71% 0.1346 0.1346 0.1296
Mar 23, 2023 0.1296 0.0050 4.01% 0.1246 0.1296 0.1246
Mar 22, 2023 0.1246 0.0000 0.00% 0.1246 0.1246 0.1246
Mar 21, 2023 0.1246 0.0050 4.18% 0.1196 0.1246 0.1196
Mar 20, 2023 0.1246 0.0000 0.00% 0.1246 0.1246 0.1196
Mar 19, 2023 0.1196 0.0000 0.00% 0.1196 0.1196 0.1196
Mar 17, 2023 0.1246 -0.0050 -3.86% 0.1296 0.1296 0.1246
Mar 16, 2023 0.1246 -0.0050 -3.86% 0.1296 0.1296 0.1246
Mar 15, 2023 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1296 0.1296
Mar 14, 2023 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1296 0.1246
Mar 13, 2023 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1296 0.1246
Mar 12, 2023 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1296 0.1296
Mar 10, 2023 0.1296 0.0000 0.00% 0.1296 0.1346 0.1246
Mar 9, 2023 0.1246 0.0000 0.00% 0.1246 0.1296 0.1246
Mar 8, 2023 0.1296 0.0050 4.01% 0.1246 0.1296 0.1246
Mar 7, 2023 0.1296 -0.0050 -3.71% 0.1346 0.1346 0.1296
Mar 6, 2023 0.1346 0.0000 0.00% 0.1346 0.1346 0.1296

Carnarvon Petroleum Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26.705 -17.663 6.937 9.991 5.979
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.05 3.923 4.37 8.325 3.775
Έρευνα & Ανάπτυξη 12.822 2.049 2.567 1.666 2.204
Other Operating Expenses, Total 0
Λειτουργικά Έσοδα -26.705 17.663 -6.937 -9.991 -5.979
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.048 -0.527 2.8 1.97 2.367
Άλλο, Καθαρό 1.523
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -53.753 17.136 -4.137 -8.021 1.425
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -53.753 17.136 -4.137 -8.021 1.425
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -53.753 17.136 -4.137 -8.021 1.425
Καθαρά Κέρδη -53.753 17.136 -4.137 -8.021 1.425
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -53.753 17.136 -4.137 -8.021 1.425
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -53.753 17.136 -4.137 -8.021 1.425
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -53.753 17.136 -4.137 -8.021 1.425
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1623.92 1565.13 1562.95 1253.68 1053.52
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0331 0.01095 -0.00265 -0.0064 0.00135
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02828 -0.00415 -0.00265 -0.0064 -0.00198
Gain (Loss) on Sale of Assets 3.514
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.833 -23.635
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.64 20.065 -20.322 2.659
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.588 2.462 2.131 1.792
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.052 9.77 1.182 0.867
Λειτουργικά Έσοδα -6.64 -20.065 20.322 -2.659
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.294 -23.754 1.074 -1.594
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.934 -43.819 21.389 -4.253
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.934 -43.819 21.389 -4.253
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.934 -43.819 21.389 -4.253
Καθαρά Κέρδη -9.934 -43.819 21.389 -4.253
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.934 -43.819 21.389 -4.253
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.934 -43.819 21.389 -4.253
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.934 -43.819 21.389 -4.253
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1682.88 1564.96 1555.07 1575.19
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0059 -0.028 0.01375 -0.0027
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0059 -0.02299 -0.00144 -0.0027
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 7.833 -23.635
Άλλο, Καθαρό -0.007
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Collins St Asset Management Pty Ltd Investment Advisor 6.8606 123503973 123503973 2022-08-29 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5015 45032053 649804 2023-02-28 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.2868 23164574 0 2023-02-28 LOW
Marford Group Pty. Ltd. Corporation 1.2776 23000000 1774845 2022-08-29 LOW
Nero Resource Fund Pty. Ltd. Investment Advisor 1.18 21242562 -11112446 2022-08-29 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0181 18327800 0 2023-01-31 LOW
Havannah Investments Pty. Ltd. Corporation 0.9282 16710037 0 2022-08-29 LOW
Cook (Adrian Caldwell) Individual Investor 0.8854 15938797 0 2022-11-18 LOW
Brixia Investments Ltd Corporation 0.7366 13261000 1518000 2022-08-29 LOW
Prettejohn Projects Pty. Ltd. Corporation 0.6944 12500000 400000 2022-08-29
Huizenga (Philip Paul) Individual Investor 0.6708 12076196 0 2022-06-30 LOW
HUB24 Ltd. Corporation 0.5886 10595414 10595414 2022-08-29 LOW
Treasury Services Group Pty Ltd. Investment Advisor 0.5555 10000000 10000000 2022-08-29 LOW
Pullington Investments Pty. Ltd. Corporation 0.5418 9752590 9752590 2022-08-29 MED
Jacobson (Edward Patrick) Individual Investor 0.529 9522482 0 2022-08-29 LOW
47 Eton Pty. Ltd. Corporation 0.5055 9100000 9100000 2022-08-29
Jacobson Geophysical Services Pty. Ltd. Corporation 0.4863 8754068 0 2022-08-29
Naude (Thomson) Individual Investor 0.2233 4019357 -55000 2022-06-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1818 3272654 14995 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1059 1906528 0 2023-01-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

Level 2
76 Kings Park Road
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6005
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.07 Price
+0.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,954.49 Price
-0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.49 Price
+2.920% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00392

BTC/USD

27,067.10 Price
+0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου