Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Carl Zeiss Meditec AG - AFX CFD

127.18
1.84%
0.54
Χαμηλό: 124.54
Υψηλό: 127.78
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.54
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019277 %
Charges from borrowed part ($-0.77)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019277%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002946 %
Charges from borrowed part ($-0.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002946%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 124.88
Άνοιγμα* 125.28
Μεταβολή 1 έτους* -16.14%
Εύρος ημέρας* 124.54 - 127.78
Εύρος 52 εβδ. 101.75-152.20
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 139.60K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.45B
Αναλογία P/E 37.38
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 89.44M
Έσοδα 1.96B
EPS 3.42
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.85938
Beta 0.66
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 127.18 2.30 1.84% 124.88 127.88 124.29
Mar 30, 2023 124.88 4.54 3.77% 120.34 125.18 120.34
Mar 29, 2023 122.99 -4.84 -3.79% 127.83 128.63 122.89
Mar 28, 2023 126.83 -8.14 -6.03% 134.97 135.52 126.83
Mar 27, 2023 134.47 1.70 1.28% 132.77 135.87 132.77
Mar 24, 2023 132.22 -3.90 -2.87% 136.12 136.17 131.77
Mar 23, 2023 134.77 3.85 2.94% 130.92 134.77 130.87
Mar 22, 2023 132.02 0.35 0.27% 131.67 133.82 131.02
Mar 21, 2023 131.27 -3.80 -2.81% 135.07 135.17 127.33
Mar 20, 2023 134.47 -2.25 -1.65% 136.72 138.66 134.37
Mar 17, 2023 137.51 0.20 0.15% 137.31 138.11 136.07
Mar 16, 2023 136.92 0.45 0.33% 136.47 137.07 132.67
Mar 15, 2023 135.07 -2.94 -2.13% 138.01 138.21 133.07
Mar 14, 2023 138.06 2.24 1.65% 135.82 140.16 135.62
Mar 13, 2023 135.77 0.30 0.22% 135.47 136.32 132.47
Mar 10, 2023 135.47 1.15 0.86% 134.32 136.07 134.17
Mar 9, 2023 136.37 3.65 2.75% 132.72 136.52 132.22
Mar 8, 2023 133.27 -0.20 -0.15% 133.47 134.42 132.32
Mar 7, 2023 134.82 -1.85 -1.35% 136.67 137.41 134.32
Mar 6, 2023 133.62 0.25 0.19% 133.37 134.12 132.47

Carl Zeiss Meditec AG Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1902.84 1646.79 1335.45 1459.32 1280.86
Έσοδα 1902.84 1646.79 1335.45 1459.32 1280.86
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 775.238 679.572 589.935 627.437 570.471
Ακαθάριστο Εισόδημα 1127.6 967.213 745.517 831.884 710.389
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1505.96 1273.17 1157.9 1194.66 1083.73
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 438.06 363.98 349.161 393.913 353.646
Έρευνα & Ανάπτυξη 291.365 232.066 218.804 173.312 159.628
Λειτουργικά Έσοδα 396.879 373.614 177.552 264.659 197.13
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44.479 -32.12 -21.351 -34.497 -20.449
Άλλο, Καθαρό 51.089 -2.444 22.516 -0.304 2.502
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 403.489 339.05 178.717 229.858 179.183
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 295.911 237.519 123.421 160.579 126.23
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.002 -1.243 -1.036 -0.823 0.233
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 293.909 236.276 122.385 159.756 126.463
Καθαρά Κέρδη 293.909 236.276 122.385 159.756 126.463
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 293.909 236.276 122.385 159.756 126.463
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 293.909 236.276 122.385 159.756 126.463
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 293.909 236.276 122.385 159.756 126.463
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 89.4406 89.4406 89.4406 89.4406 89.4406
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.28608 2.64171 1.36834 1.78617 1.41393
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.1 0.9 0.5 0.65 0.55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.28608 2.62254 1.41621 1.826 1.44229
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.447 0
Other Operating Expenses, Total 1.294 0 -0.015
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 470.3 569.936 477.495 445.229 410.176
Έσοδα 470.3 569.936 477.495 445.229 410.176
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 212.9 227.538 193.645 176.654 177.401
Ακαθάριστο Εισόδημα 257.4 342.398 283.85 268.575 232.775
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 410 448.957 378.919 342.273 335.808
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 116.1 133.26 111.092 95.837 97.871
Έρευνα & Ανάπτυξη 81 87.165 73.972 69.692 60.536
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Λειτουργικά Έσοδα 60.3 120.979 98.576 102.956 74.368
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 11.7 -2.679 -12.957 -8.662 -20.181
Άλλο, Καθαρό 1 22.689 2.71 25.805 -0.115
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 73 140.989 88.329 120.099 54.072
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 50.5 103.811 61.996 92.095 38.009
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.5 -1.102 0.536 -1.367 -0.069
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 51 102.709 62.532 90.728 37.94
Καθαρά Κέρδη 51 102.709 62.532 90.728 37.94
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 51 102.709 62.532 90.728 37.94
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 51 102.709 62.532 90.728 37.94
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 51 102.709 62.532 90.728 37.94
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 89.4737 89.7249 89.3318 89.8297 89.5912
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.57 1.14471 0.7 1.01 0.42348
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.1 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.59165 1.14471 0.7 1.01 0.42348
Other Operating Expenses, Total 0 0.994 0.21 0.09 0
Total Adjustments to Net Income 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1604.02 1290.51 1304.33 1251.06 1207.89
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.439 6.202 22.639 7.843 8.315
Cash 7.439 6.202 22.639 6.678 3.925
Μετρητά & Ισοδύναμα
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1294.65 979.93 1000.34 981.046 935.904
Accounts Receivable - Trade, Net 185.94 165.158 205.789 192.33 195.256
Total Inventory 286.375 286.36 268.322 248.092 234.303
Prepaid Expenses 9.502 8.144 10.759 9.352 9.986
Other Current Assets, Total 6.049 9.871 2.266 4.723 19.38
Total Assets 2395.97 2014.85 2022.13 1662.05 1623.11
Property/Plant/Equipment, Total - Net 199.555 135.265 116.752 62.632 58.696
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 379.88 320.308 280.47 196.305 174.346
Accumulated Depreciation, Total -180.325 -185.043 -163.718 -133.673 -115.65
Goodwill, Net 328.714 326.51 338.094 185.638 174.313
Intangibles, Net 153.698 145.221 144.336 74.087 68.491
Long Term Investments 6.713 4.108 5.173 0.122 19.3
Note Receivable - Long Term 9.191 9.225 10.961 9.29 14.565
Other Long Term Assets, Total 94.079 104.014 102.484 79.227 79.855
Total Current Liabilities 448.118 297.584 339.6 280.18 316.078
Accounts Payable 145.465 91.679 118.12 101.437 100.463
Accrued Expenses 137.816 109.294 115.657 98.181 80.259
Notes Payable/Short Term Debt 0.645 0.209 0.192 15.71 5.733
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 19.341 15.512 14.661 3.529 2.819
Other Current Liabilities, Total 144.851 80.89 90.97 61.323 126.804
Total Liabilities 736.641 583.133 623.69 368.588 407.731
Total Long Term Debt 178.425 140.636 151.837 7.321 3.588
Long Term Debt 76.496 87.543 109.009 0 0.593
Capital Lease Obligations 101.929 53.093 42.828 7.321 2.995
Deferred Income Tax 15.438 17.166 18.198 5.234 8.918
Minority Interest 18.056 18.841 18.517 21.17 26.358
Other Liabilities, Total 76.604 108.906 95.538 54.683 52.789
Total Equity 1659.33 1431.72 1398.44 1293.46 1215.38
Common Stock 89.441 89.441 89.441 89.441 89.441
Additional Paid-In Capital 620.137 620.137 620.137 620.137 620.137
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1000.48 808.922 744.673 632.486 555.215
Other Equity, Total -50.729 -86.783 -55.812 -48.6 -49.416
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2395.97 2014.85 2022.13 1662.05 1623.11
Total Common Shares Outstanding 89.4406 89.4406 89.4406 89.4406 89.4406
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.165 4.39
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1674.57 1604.02 1451.74
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.589 17.918 17.352
Μετρητά & Ισοδύναμα 8.401 7.439 8.315
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.188 10.479 9.037
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1298.01 1274.3 1140.1
Accounts Receivable - Trade, Net 156.475 185.94 164.928
Total Inventory 328.867 286.375 274.078
Other Current Assets, Total 26.105 25.422 20.211
Total Assets 2526.01 2395.97 2217.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 205.703 199.555 189.302
Goodwill, Net 379.934 328.714 323.349
Intangibles, Net 163.484 153.698 144.045
Long Term Investments 6.843 6.713 4.843
Note Receivable - Long Term 9.096 9.191 8.339
Other Long Term Assets, Total 86.374 94.079 96.077
Total Current Liabilities 499.258 448.118 347.866
Accounts Payable 140.474 145.465 123.336
Accrued Expenses 109.277 127.787 92.307
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 18.97 19.341 17.876
Other Current Liabilities, Total 230.537 155.525 114.347
Total Liabilities 788.612 736.641 672.152
Total Long Term Debt 189.666 178.425 192.216
Long Term Debt 88.588 76.496 90.194
Capital Lease Obligations 101.078 101.929 102.022
Deferred Income Tax 15.035 15.438 16.932
Minority Interest 18.693 18.056 17.705
Other Liabilities, Total 65.96 76.604 97.433
Total Equity 1737.39 1659.33 1545.55
Common Stock 89.441 89.441 89.441
Additional Paid-In Capital 620.137 620.137 620.137
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1048.65 1000.48 909.534
Other Equity, Total -20.833 -50.729 -73.565
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2526.01 2395.97 2217.7
Total Common Shares Outstanding 89.4406 89.4406 89.4406
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 237.519 123.421 160.579 126.23 135.778
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 362.663 178.527 219.634 187.207 37.732
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 61.584 60.425 48.37 31.282 24.235
Μη Χρηματικά Στοιχεία 110.074 58.691 76.373 54.526 47.269
Cash Taxes Paid 97.908 58.964 65.07 48.364 54.73
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.629 1.365 1.903 1.94 1.559
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -46.514 -64.01 -65.688 -24.831 -169.55
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -75.2 -70.947 -145.846 -28.874 -55.931
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -66.101 -44.986 -46.711 -34.756 -39.022
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -9.099 -25.961 -99.135 5.882 -16.909
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -285.889 -122.961 -58.637 -157.237 14.494
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -223.862 -48.775 4.321 -104.529 -259.854
Total Cash Dividends Paid -44.72 -58.136 -49.192 -49.192 -37.565
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -17.307 -16.05 -13.766 -3.516 -3.123
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.337 -1.056 0.81 1.657 -1.08
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.237 -16.437 15.961 2.753 -4.785
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 315.036
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 130.104 101.501
Cash From Operating Activities 74.484 151.878
Cash From Operating Activities 33.045 29.924
Non-Cash Items 16.671 44.673
Cash Taxes Paid 61.722 41.015
Cash Interest Paid 0.679 0.67
Changes in Working Capital -105.336 -24.22
Cash From Investing Activities -54.311 -28.769
Capital Expenditures -35.335 -23.26
Other Investing Cash Flow Items, Total -18.976 -5.509
Cash From Financing Activities -18.33 -124.663
Financing Cash Flow Items -9.441 -116.396
Issuance (Retirement) of Debt, Net -8.889 -8.267
Foreign Exchange Effects -0.881 -0.31
Net Change in Cash 0.962 2.113
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Carl Zeiss Group Corporation 59.14 52895153 35776 2022-11-15
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.9912 4464153 -46868 2023-02-13 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.6403 1467117 0 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1483 1027089 1286 2023-02-28 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.8941 799668 -11471 2023-01-31 LOW
Groupama Asset Management Investment Advisor 0.8665 775034 -37628 2022-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.7616 681161 27 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.7572 677231 -8165 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7343 656754 -13903 2023-02-28 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.6845 612201 -1744 2023-02-28 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.5952 532334 153016 2023-02-28 HIGH
Candriam Luxembourg S.A. Investment Advisor 0.5894 527175 -10543 2023-01-31 HIGH
La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 0.5405 483394 -6 2022-11-30 LOW
Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 0.4626 413722 -16606 2023-01-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.442 395285 17110 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4095 366292 -451602 2022-12-31 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.332 296921 -10699 2023-02-28 LOW
Credit Mutuel Asset Management Investment Advisor 0.2971 265728 250534 2022-12-31 HIGH
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2487 222410 -1214 2022-11-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2357 210844 1186 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Carl Zeiss Meditec Company profile

Σχετικά με την Carl Zeiss Meditec AG

Η Carl Zeiss Meditec AG είναι μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας και συσκευών με έδρα τη Γερμανία. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία οφθαλμικών ασθενειών, λύσεις απεικόνισης για μικροχειρουργική και άλλες τεχνολογίες, όπως η διεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Οφθαλμικές συσκευές και μικροχειρουργική. Ο τομέας των οφθαλμικών συσκευών περιλαμβάνει δραστηριότητες στον τομέα της οφθαλμολογίας, όπως ενδοφθάλμιους φακούς, λύσεις χειρουργικής απεικόνισης και ιατρικά λέιζερ και διαγνωστικά συστήματα. Ο τομέας της Μικροχειρουργικής περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της νευροχειρουργικής, της χειρουργικής του αυτιού, της μύτης και του λαιμού, καθώς και τις δραστηριότητες στον τομέα της διεγχειρητικής ακτινοβολίας. Η εταιρεία διαθέτει διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

Göschwitzer Straße 51-52
JENA
THUERINGEN 07745
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

28,479.40 Price
+0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου