Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Carbon Revolution Limited - CBRau CFD

  0.148
  3.5%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.009
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.143
  Άνοιγμα* 0.173
  Μεταβολή 1 έτους* -18.78%
  Εύρος ημέρας* 0.113 - 0.173
  Εύρος 52 εβδ. 0.19-1.22
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.19M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 78.63M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 206.85M
  Έσοδα 44.21M
  EPS -0.21
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 19, 2023 0.148 -0.015 -9.20% 0.163 0.163 0.113
  Oct 18, 2023 0.168 0.050 42.37% 0.118 0.178 0.118
  Oct 17, 2023 0.118 0.015 14.56% 0.103 0.123 0.103
  Oct 16, 2023 0.103 0.005 5.10% 0.098 0.108 0.098
  Oct 15, 2023 0.098 0.000 0.00% 0.098 0.098 0.098
  Oct 13, 2023 0.103 0.007 7.29% 0.096 0.103 0.094
  Oct 12, 2023 0.096 0.008 9.09% 0.088 0.098 0.088
  Oct 11, 2023 0.088 0.003 3.53% 0.085 0.088 0.080
  Oct 10, 2023 0.086 0.005 6.17% 0.081 0.088 0.080
  Oct 9, 2023 0.081 -0.003 -3.57% 0.084 0.092 0.079
  Oct 8, 2023 0.084 -0.010 -10.64% 0.094 0.094 0.084
  Sep 29, 2023 0.153 0.010 6.99% 0.143 0.153 0.143
  Sep 28, 2023 0.128 0.010 8.47% 0.118 0.128 0.113
  Sep 27, 2023 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.118 0.113
  Sep 26, 2023 0.113 -0.005 -4.24% 0.118 0.118 0.113
  Sep 25, 2023 0.118 0.000 0.00% 0.118 0.118 0.118
  Sep 22, 2023 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.113
  Sep 21, 2023 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.108
  Sep 20, 2023 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.108
  Sep 19, 2023 0.113 -0.005 -4.24% 0.118 0.118 0.113

  Carbon Revolution Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 41.356 44.208 45.443 45.604 20.182
  Έσοδα 41.356 44.208 45.443 45.604 20.182
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 55.094 57.445 49.232 50.519 22.534
  Ακαθάριστο Εισόδημα -13.738 -13.237 -3.789 -4.915 -2.352
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.077 90.639 75.792 156.972 45.788
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.06 14.696 16.688 11.488 8.05
  Έρευνα & Ανάπτυξη 16.18 16.933 6.506 4.813 4.49
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -0.448 0 -0.107 -0.007
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 24.746 0 0 88.692 7.684
  Other Operating Expenses, Total 2.997 2.013 3.366 1.567 3.037
  Λειτουργικά Έσοδα -73.721 -46.431 -30.349 -111.368 -25.606
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.421 -0.853 -1.118 -2.228 -1.083
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -79.223 -47.821 -31.993 -114.046 -27.212
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -79.223 -47.821 -31.993 -114.046 -27.212
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -79.223 -47.821 -31.993 -114.046 -27.212
  Καθαρά Κέρδη -79.223 -47.821 -31.993 -114.046 -27.212
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -79.223 -47.821 -31.993 -114.046 -27.212
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -79.223 -47.821 -31.993 -114.046 -27.212
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -79.223 -47.821 -31.993 -114.046 -27.212
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 208.504 205.938 155.501 106.618 135.369
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.37996 -0.23221 -0.20574 -1.06966 -0.20102
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26115 -0.23085 -0.20326 -0.2378 -0.14426
  Άλλο, Καθαρό -1.081 -0.537 -0.526 -0.45 -0.523
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 21.121 20.235 24.892 19.179 20.74
  Έσοδα 21.121 20.235 24.892 19.179 20.74
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.508 25.586 32.052 25.393 23.571
  Ακαθάριστο Εισόδημα -8.387 -5.351 -7.16 -6.214 -2.831
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 68.398 46.679 47.297 43.205 37.129
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.473 8.587 7.637 7.059 8.752
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.046 9.134 7.968 8.965 2.368
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.259 -0.259 -0.437 -0.148 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 21.503 3.243 0 0 0
  Other Operating Expenses, Total 2.609 0.388 0.077 1.936 2.438
  Λειτουργικά Έσοδα -47.277 -26.444 -22.405 -24.026 -16.389
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.465 -1.037 -0.678 -0.712 -0.805
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -51.742 -27.481 -23.083 -24.738 -17.194
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -51.742 -27.481 -23.083 -24.738 -17.194
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -51.742 -27.481 -23.083 -24.738 -17.194
  Καθαρά Κέρδη -51.742 -27.481 -23.083 -24.738 -17.194
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -51.742 -27.481 -23.083 -24.738 -17.194
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -51.742 -27.481 -23.083 -24.738 -17.194
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -51.742 -27.481 -23.083 -24.738 -17.194
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 210.906 206.102 206.118 205.758 156.097
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24533 -0.13334 -0.11199 -0.12023 -0.11015
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14338 -0.1176 -0.11199 -0.12023 -0.11015
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 71.479 64.836 118.642 70.378 64.865
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.582 22.693 87.257 33.861 45.843
  Μετρητά & Ισοδύναμα 19.582 22.693 87.257 33.861 45.843
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.669 20.392 12.152 7.88 9.031
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13.622 5.909 11.456 6.743 4.65
  Συνολικό Απόθεμα 22.173 20.164 18.179 27.826 9.67
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.055 1.587 1.054 0.811 0.321
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 158.337 144.38 199.283 141.651 104.287
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 70.084 65.18 55.302 53.326 31.536
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 102.014 73.479 66.742 40.461
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -31.93 -18.177 -13.416 -8.925
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16.774 14.364 25.339 17.947 7.886
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 45.572 34.414 27.232 40.266 88.856
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.828 6.743 12.928 6.462
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.263 4.86 5.882 5.206
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 9.306 15.797 5.525 0.174 74.032
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.168 3.468 4.875 19.479 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 16.007 5.647 5.229 1.802 3.156
  Σύνολο Οφειλών 142.606 52.455 46.967 52.741 117.696
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 78.201 11.794 14.342 8.54 25.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 70.833 4.333 6.529 0 25.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.833 6.247 5.393 3.935 3.34
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.731 91.925 152.316 88.91 -13.409
  Κοινή Μετοχή 386.432 383.822 381.89 291.226 75.897
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -370.483 -291.741 -229.565 -202.316 -89.306
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 158.337 144.38 199.283 141.651 104.287
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 212.153 206.854 205.421 154.814 135.37
  Payable/Accrued 9.502 0.001
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.368 7.461 7.813 8.54
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.218 -0.156 -0.009
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 71.479 45.092 64.836 82.202 118.642
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.582 14.078 22.693 47.797 87.257
  Μετρητά & Ισοδύναμα 19.582 14.078 22.693 47.797 87.257
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.669 7.62 20.392 12.59 12.152
  Συνολικό Απόθεμα 22.173 20.754 20.164 20.35 18.179
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.055 2.64 1.587 1.465 1.054
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 158.337 127.072 144.38 174.914 199.283
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 70.084 66.292 65.18 62.132 55.302
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16.774 15.688 14.364 30.58 25.339
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 45.572 36.29 34.414 26.685 27.232
  Payable/Accrued 15.474 8.12 9.502 11.199 12.117
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 9.306 14.081 15.797 0 5.525
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.168 7.133 3.468 10.809 4.875
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.624 6.956 5.647 4.677 4.715
  Σύνολο Οφειλών 142.606 60.591 52.455 43.625 46.967
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 78.201 7.694 11.794 11.865 14.342
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 70.833 0 4.333 4.333 6.529
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.368 7.694 7.461 7.532 7.813
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.833 16.607 6.247 5.075 5.393
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.731 66.481 91.925 131.289 152.316
  Κοινή Μετοχή 386.432 385.536 383.822 383.602 381.89
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -370.483 -318.882 -291.741 -252.313 -229.565
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.218 -0.173 -0.156 -0.009
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 158.337 127.072 144.38 174.914 199.283
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 212.153 210.326 206.854 206.174 205.421
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.239 1.946 5.909
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -32.064 -9.318 -30.975 -19.911 -15.904
  Cash Receipts 33.643 30.236 37.094 13.151 7.217
  Cash Payments -67.239 -49.896 -73.752 -36.14 -26.759
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -2.329 -1.615 -2.522 -1.398 -1.397
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.861 11.957 8.205 4.476 5.035
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -32.973 -23.849 -26.922 -22.747 10.628
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -32.973 -23.849 -26.922 -22.747 -7.503
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 18.131
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.689 86.571 45.718 69.322 -1.863
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.422 -5.119 -6.518 -6.341 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 95.046 57.73 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1.111 -3.356 -5.494 75.663 -1.863
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -64.564 53.396 -11.982 26.664 -7.139
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.216 -0.008 0.197
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 5.344 -32.064 -27.999 -9.318 -1.992
  Cash Receipts 29.903 33.643 18.38 30.236 20.136
  Cash Payments -38.902 -67.239 -44.832 -49.896 -30.126
  Cash Interest Paid -0.88 -2.329 -1.757 -1.615 -0.96
  Changes in Working Capital 15.223 3.861 0.21 11.957 8.958
  Cash From Investing Activities -8.424 -32.973 -11.862 -23.849 -13.862
  Capital Expenditures -8.424 -32.973 -11.862 -23.849 -13.862
  Cash From Financing Activities -5.773 0.689 0.469 86.571 -2.566
  Financing Cash Flow Items -3.144 -0.422 -0.422 -5.119 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 95.046 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.629 1.111 0.891 -3.356 -2.566
  Foreign Exchange Effects 0.238 -0.216 -0.068 -0.008 -0.033
  Net Change in Cash -8.615 -64.564 -39.46 53.396 -18.453
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Ronal AG Corporation 6.6788 14227941 0 2022-07-28
  Quest Asset Partners Pty. Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7715 10164806 -462579 2022-11-29 LOW
  UniSuper Limited Pension Fund 4.7574 10134689 -1826367 2022-08-19 LOW
  ECP Asset Management Pty Ltd Investment Advisor 4.7068 10026855 1540392 2022-12-02 MED
  Thorney Investment Group Investment Advisor 4.3976 9368190 0 2022-07-28 LOW
  Deakin University Corporation 3.9326 8377592 528711 2022-07-28 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 3.4841 7422233 -3339006 2022-12-02 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 3.3064 7043569 -3339006 2022-12-02 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 2.879 6133107 2000000 2022-07-28 LOW
  Crown in Right of the State of Victoria Corporation 2.5451 5421742 0 2022-07-28
  Dingle (Jake) Individual Investor 2.2009 4688503 517641 2023-10-23
  EC Pohl & Co Pty. Ltd. Corporation 2.0048 4270793 0 2022-07-28 LOW
  Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 1.6308 3474177 -66662 2023-08-31 MED
  Dingle (Matthew) Individual Investor 0.9789 2085378 0 2022-07-28
  Douglas (James) Individual Investor 0.8816 1878102 0 2022-06-30
  Carter (Luke Justin Martin Roser) Individual Investor 0.794 1691517 1691517 2022-07-28
  Gass (Donald Brett) Individual Investor 0.7039 1499473 -670000 2022-07-28
  Denmead (Ashley James) Individual Investor 0.6117 1303000 -70000 2022-07-28
  First Samuel Limited Investment Advisor 0.5128 1092391 -164873 2022-07-28 LOW
  Chou (Xiaowei) Individual Investor 0.4793 1021130 1021130 2022-07-28

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

  Geelong Technology Precinct
  75 Pigdons Road
  GEELONG
  VICTORIA 3216
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου