Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Canon Inc. - 7751 CFD

2945.30
0.57%
19.80
Χαμηλό: 2941.12
Υψηλό: 2968.74
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 19.80
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010991 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010991%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011231 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011231%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2928.55
Άνοιγμα* 2962.76
Μεταβολή 1 έτους* -0.62%
Εύρος ημέρας* 2941.12 - 2968.74
Εύρος 52 εβδ. 2,754.50-3,516.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.06M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 64.41M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3,913.26B
Αναλογία P/E 12.24
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.02B
Έσοδα 4,031.41B
EPS 239.62
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.08998
Beta 0.81
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 2955.38 -1.40 -0.05% 2956.78 2969.84 2952.29
Mar 30, 2023 2928.55 10.48 0.36% 2918.07 2928.65 2897.43
Mar 29, 2023 2898.03 28.83 1.00% 2869.20 2900.32 2864.62
Mar 28, 2023 2866.51 -9.47 -0.33% 2875.98 2893.44 2861.22
Mar 27, 2023 2871.30 -1.39 -0.05% 2872.69 2887.56 2862.72
Mar 24, 2023 2861.02 -9.58 -0.33% 2870.60 2872.69 2852.74
Mar 23, 2023 2870.10 16.95 0.59% 2853.15 2873.19 2848.56
Mar 22, 2023 2876.58 10.07 0.35% 2866.51 2886.76 2859.73
Mar 20, 2023 2846.76 -22.54 -0.79% 2869.30 2872.69 2845.07
Mar 17, 2023 2876.58 7.88 0.27% 2868.70 2881.57 2851.15
Mar 16, 2023 2843.17 40.40 1.44% 2802.77 2853.74 2790.21
Mar 15, 2023 2875.09 23.84 0.84% 2851.25 2885.66 2851.25
Mar 14, 2023 2830.20 -18.55 -0.65% 2848.75 2855.64 2803.67
Mar 13, 2023 2916.08 8.68 0.30% 2907.40 2918.48 2891.44
Mar 10, 2023 2959.87 4.90 0.17% 2954.97 2989.89 2940.51
Mar 9, 2023 2936.33 -14.16 -0.48% 2950.49 2961.26 2932.04
Mar 8, 2023 2936.43 20.85 0.72% 2915.58 2941.32 2915.58
Mar 7, 2023 2918.48 7.39 0.25% 2911.09 2927.35 2898.42
Mar 6, 2023 2938.42 11.37 0.39% 2927.05 2954.78 2926.55
Mar 3, 2023 2926.25 16.65 0.57% 2909.60 2936.43 2901.42

Canon Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 4031410 3513360 3160240 3593300 3951940
Έσοδα 4031410 3513360 3160240 3593300 3951940
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2203610 1885560 1784380 1983270 2116380
Ακαθάριστο Εισόδημα 1827800 1627790 1375870 1610030 1835550
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3678020 3231440 3049700 3418880 3608980
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1167670 1058540 993009 1137110 1176760
Έρευνα & Ανάπτυξη 306730 287338 272312 298503 315842
Λειτουργικά Έσοδα 353399 281918 110547 174420 342952
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4131 24727 5526 8413 7221
Άλλο, Καθαρό -5090 -3939 14207 12660 12719
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 352440 302706 130280 195493 362892
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 260084 230840 95943 139347 266742
Δικαίωμα Μειοψηφίας -16123 -16122 -12625 -14383 -13987
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 243961 214718 83318 124964 252755
Καθαρά Κέρδη 243961 214718 83318 124964 252755
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 243961 214718 83318 124964 252755
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 243961 214718 83318 124964 252755
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 243957 214714 83315 124962 252755
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1030.98 1045.91 1050.03 1070.11 1079.8
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 236.626 205.289 79.3452 116.774 234.075
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 120 100 80 160 160
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 236.626 205.289 79.3452 116.774 234.075
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Ρύθμιση Αραίωσης -4 -4 -3 -2
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 1157180 996090 998799 879350 955449
Έσοδα 1157180 996090 998799 879350 955449
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 638836 545057 534761 484958 517598
Ακαθάριστο Εισόδημα 518339 451033 464038 394392 437851
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1059830 914650 900324 803210 880092
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 335338 294576 290844 246915 286166
Έρευνα & Ανάπτυξη 85657 75017 74719 71337 76328
Λειτουργικά Έσοδα 97344 81440 98475 76140 75357
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1701 -8671 23785 14382 36638
Άλλο, Καθαρό 21426 6307 -37064 -22825 -40436
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 120471 79076 85196 67697 71559
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 90077 57249 62965 49793 63427
Δικαίωμα Μειοψηφίας -5234 -3131 -3940 -3818 -3629
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 84843 54118 59025 45975 59798
Καθαρά Κέρδη 84843 54118 59025 45975 59798
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 84843 54118 59025 45975 59798
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 84843 54118 59025 45975 59798
Ρύθμιση Αραίωσης -4 -1 -1 -1 -2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 84839 54117 59024 45974 59796
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 987.018 1023.39 1038.65 1045.92 1045.92
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 85.9548 52.88 56.8274 43.9557 57.1708
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 60 0 60 0 55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 85.9548 52.88 56.8274 43.9557 57.1708
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1878340 1789140 1845960 2050180 2232650
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 404772 407755 414581 521601 723779
Μετρητά & Ισοδύναμα 401395 407684 412814 520645 721814
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3377 71 1767 956 1965
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 508516 535126 559836 612953 650872
Accounts Receivable - Trade, Net 508516 500204 526884 583075 613795
Total Inventory 650568 562807 584756 611281 570033
Prepaid Expenses 314489 283455 286792 304346 287965
Total Assets 4750890 4625610 4771920 4899460 5198290
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1137190 1145040 1204090 1090990 1126620
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4000000 3915150 3931280 3762910 3764680
Accumulated Depreciation, Total -2862800 -2770110 -2727190 -2671920 -2638060
Goodwill, Net 953850 915564 898661 908511 936722
Intangibles, Net 301793 318497 347921 391021 420972
Long Term Investments 22025 19634 19988 21312 20496
Note Receivable - Long Term 16388 17276 17135 18230 35444
Other Long Term Assets, Total 441293 420459 438159 419218 425388
Total Current Liabilities 1060830 1326190 972003 1029650 1109480
Accounts Payable 338604 303809 305312 352489 380654
Accrued Expenses 354874 350023 368280 321137 330188
Notes Payable/Short Term Debt 43601 46461 40800 35887 33398
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1290 345774 1234 2640 5930
Other Current Liabilities, Total 322464 280122 256377 317501 359310
Total Liabilities 1877120 2050580 2086420 2071860 2327660
Total Long Term Debt 179750 4834 357340 361962 493238
Long Term Debt 179750 4834 357340 361962 493238
Minority Interest 224656 209010 198484 190311 225545
Other Liabilities, Total 411876 510550 558595 489936 499398
Total Equity 2873770 2575030 2685500 2827600 2870630
Common Stock 174762 174762 174762 174762 174762
Additional Paid-In Capital 403119 404620 405017 404389 401386
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3606050 3478810 3522660 3576020 3496190
Treasury Stock - Common -1158370 -1158370 -1108500 -1058500 -1058480
Unrealized Gain (Loss) -894 100 -887 308 5304
Other Equity, Total -150900 -324889 -307555 -269379 -148532
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4750890 4625610 4771920 4899460 5198290
Total Common Shares Outstanding 1045.77 1045.77 1063.83 1079.75 1079.76
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2017680 1878340 1893220 1903220 1888870
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 436363 404772 482332 523662 483494
Μετρητά & Ισοδύναμα 432362 401395 482240 523565 483403
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4001 3377 92 97 91
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 526796 508516 454346 480782 508919
Accounts Receivable - Trade, Net 526796 508516 454346 480782 508919
Total Inventory 733211 650568 636304 589125 595906
Prepaid Expenses 321313 314489 320242 309651 300554
Total Assets 4944820 4750890 4752220 4747260 4734410
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1153480 1137190 1132590 1138380 1146870
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4073450 4000000 3970080 3965280 3968970
Accumulated Depreciation, Total -2919970 -2862800 -2837490 -2826900 -2822100
Goodwill, Net 975290 953850 956943 928243 921317
Intangibles, Net 299718 301793 298841 306973 315029
Long Term Investments 59503 60967 63198 55097 53231
Note Receivable - Long Term 15658 16388 16245 16507 16530
Other Long Term Assets, Total 423487 402351 391172 398841 392561
Total Current Liabilities 1138910 1060830 1344850 1322230 1376330
Accounts Payable 351401 338604 327793 312137 317400
Accrued Expenses 362578 354874 363930 342437 360309
Notes Payable/Short Term Debt 143811 43601 45567 45322 64592
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1287 1290 300293 300375 345503
Other Current Liabilities, Total 279831 322464 307266 321959 288528
Total Liabilities 1972860 1877120 2012150 2001840 2064180
Total Long Term Debt 179647 179750 5924 5673 4759
Long Term Debt 179647 179750 5924 5673 4759
Minority Interest 226271 224656 219081 215922 212588
Other Liabilities, Total 428029 411876 442292 458011 470500
Total Equity 2971970 2873770 2740070 2745420 2670230
Common Stock 174762 174762 174762 174762 174762
Additional Paid-In Capital 404551 403119 404549 404549 404452
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3593080 3606050 3544820 3542570 3481430
Treasury Stock - Common -1158370 -1158370 -1158360 -1158360 -1158370
Unrealized Gain (Loss) -2072 -894 -247 -562 -1408
Other Equity, Total -39982 -150900 -225458 -217535 -230631
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4944820 4750890 4752220 4747260 4734410
Total Common Shares Outstanding 1045.77 1045.77 1045.77 1045.77 1045.77
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 230840 95943 139517 266742 255860
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 451028 333805 358461 365293 590557
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 221246 227825 237327 251554 261881
Deferred Taxes -9826 -15542 -6446 -11849 -17603
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7745 5320 6302 5726 23011
Cash Taxes Paid 71573 45471 77654 131616 71473
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 599 1028 888 749 1026
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1023 20259 -18239 -146880 67408
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -207256 -155439 -228568 -195615 -165010
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -177350 -164719 -215671 -191399 -189484
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -29906 9280 -12897 -4216 24474
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -267366 -183449 -232590 -354830 -340464
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3829 -3150 -7326 -43496 -8163
Total Cash Dividends Paid -88891 -126938 -171487 -178159 -162887
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -17 -50008 -50012 -21 -50034
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -174629 -3353 -3765 -133154 -119380
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 17305 -47 -5134 -16017 6538
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6289 -5130 -107831 -201169 91621
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 49793 230840 167413 113088 48566
Cash From Operating Activities 15424 451028 349971 272605 129246
Cash From Operating Activities 54350 221246 161372 106974 50885
Deferred Taxes -2553 -9826 2170 -3724 66
Non-Cash Items -12606 7745 6185 3825 624
Cash Taxes Paid 41350 71573 49543 29765 24881
Cash Interest Paid 241 599 426 325 167
Changes in Working Capital -73560 1023 12831 52442 29105
Cash From Investing Activities -35051 -207256 -148351 -80393 -39265
Capital Expenditures -47466 -177350 -123095 -81940 -41177
Other Investing Cash Flow Items, Total 12415 -29906 -25256 1547 1912
Cash From Financing Activities 38230 -267366 -139986 -89715 -25787
Financing Cash Flow Items -3135 -3829 -3781 -1705 -1582
Total Cash Dividends Paid -57517 -88891 -88891 -41831 -41831
Issuance (Retirement) of Stock, Net -4 -17 -14 -10 -5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 98886 -174629 -47300 -46169 17631
Foreign Exchange Effects 12364 17305 12922 13384 11525
Net Change in Cash 30967 -6289 74556 115881 75719
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.4324 45780097 -114300 2023-02-28 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4657 32887000 -576302 2022-04-29 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0943 27933458 34900 2023-02-28 LOW
Mizuho Bank, Ltd. Bank and Trust 1.6913 22558173 0 2022-06-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6553 22077411 -31600 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.6288 21724663 -100100 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6169 21566039 -874048 2023-02-28 LOW
SMBC Nikko Securities Inc. Research Firm 1.517 20233846 6076346 2022-06-30 LOW
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited Insurance Company 1.4456 19280780 -5040000 2022-06-30 LOW
Obayashi Corp Corporation 1.2392 16527607 0 2022-06-30 LOW
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. Research Firm 1.1197 14933716 14933716 2022-06-30 LOW
Barclays Securities Japan Limited Research Firm 1.1094 14796800 -413700 2022-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6917 9225224 -308 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.6258 8346888 -70295 2023-02-28 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.5646 7530001 -381200 2022-06-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4963 6620006 -160300 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4594 6127801 -4698891 2022-12-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.3631 4842319 -554960 2022-06-30 LOW
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. Corporation 0.3387 4517480 0 2022-04-29 LOW
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd. Investment Advisor 0.2913 3885300 206600 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Canon Inc. Company profile

Σχετικά με την Canon Inc.

Η Canon Inc. ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση εξοπλισμού γραφείου, συστημάτων απεικόνισης, ιατρικών συστημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού και την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Office παρέχει πολυμηχανήματα γραφείου, πολυμηχανήματα λέιζερ, εκτυπωτές λέιζερ, ψηφιακούς εκτυπωτές συνεχούς ολίσθησης, ψηφιακούς φυτευτές κομμένων φύλλων, εκτυπωτές ευρείας μορφής και λύσεις εγγράφων. Τα προϊόντα του τομέα Imaging System περιλαμβάνουν ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές compact, ψηφιακές βιντεοκάμερες, ψηφιακές κινηματογραφικές μηχανές και άλλα. Ο τομέας Βιομηχανικός εξοπλισμός και άλλα παρέχει συσκευές έκθεσης ημιαγωγών, συσκευές έκθεσης FPD, συσκευές διαμόρφωσης λεπτών μεμβρανών κενού, συσκευές κατασκευής οργανικών οθονών EL, συνδετήρες μήτρας, μικροκινητήρες, κάμερες δικτύου, εύχρηστα τερματικά και άλλα. Το τμήμα Medical System παρέχει ψηφιακή ακτινογραφία, διαγνωστικό εξοπλισμό ακτίνων Χ, διαγνωστικό εξοπλισμό υπερήχων και άλλα.

Industry: Office Equipment (NEC)

下丸子3-30-2
OTA-KU
TOKYO-TO 146-8501
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,954.30 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

74.95 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,980.73 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Natural Gas

2.12 Price
-0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4392%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4173%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου