Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Canadian National Railway - CNI CFD

  130.24
  0.5%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.15
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 129.59
  Άνοιγμα* 129.37
  Μεταβολή 1 έτους* 13.6%
  Εύρος ημέρας* 129.09 - 130.98
  Εύρος 52 εβδ. 137.26-171.48
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.04M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 23.13M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 114.65B
  Αναλογία P/E 23.93
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 679.66M
  Έσοδα 16.32B
  EPS 7.05
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.73691
  Beta 0.71
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 130.24 1.06 0.82% 129.18 131.07 127.83
  Feb 29, 2024 129.59 -0.29 -0.22% 129.88 130.13 128.94
  Feb 28, 2024 129.66 -0.52 -0.40% 130.18 130.81 129.40
  Feb 27, 2024 131.23 -0.02 -0.02% 131.25 131.72 130.57
  Feb 26, 2024 131.26 0.18 0.14% 131.08 132.00 130.59
  Feb 23, 2024 131.53 -0.03 -0.02% 131.56 132.05 130.86
  Feb 22, 2024 131.35 1.72 1.33% 129.63 131.61 129.51
  Feb 21, 2024 128.97 1.15 0.90% 127.82 129.04 127.45
  Feb 20, 2024 127.68 -1.35 -1.05% 129.03 129.75 127.46
  Feb 16, 2024 129.70 0.16 0.12% 129.54 130.45 129.04
  Feb 15, 2024 129.82 1.00 0.78% 128.82 129.89 128.79
  Feb 14, 2024 128.43 2.67 2.12% 125.76 128.82 125.51
  Feb 13, 2024 125.17 -1.17 -0.93% 126.34 126.81 124.70
  Feb 12, 2024 127.98 -0.28 -0.22% 128.26 128.96 127.65
  Feb 9, 2024 128.29 0.12 0.09% 128.17 128.95 127.32
  Feb 8, 2024 128.11 -0.39 -0.30% 128.50 129.11 127.91
  Feb 7, 2024 129.08 0.32 0.25% 128.76 129.57 127.96
  Feb 6, 2024 128.20 1.98 1.57% 126.22 128.35 125.72
  Feb 5, 2024 125.98 0.48 0.38% 125.50 126.92 125.50
  Feb 2, 2024 126.34 0.35 0.28% 125.99 126.99 124.92

  Canadian National Railway Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 17107 14477 13819 14917 14321
  Έσοδα 17107 14477 13819 14917 14321
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4709 3595 3304 3904 3703
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12398 10882 10515 11013 10618
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10267 7975 9042 9324 8828
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3273 3215 3155 3366 3327
  Depreciation / Amortization 1729 1598 1589 1562 1329
  Other Operating Expenses, Total 556 506 508 492 469
  Λειτουργικά Έσοδα 6840 6502 4777 5593 5493
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -541 -628 -557 -613 -332
  Gain (Loss) on Sale of Assets 15 23 11 50 365
  Άλλο, Καθαρό 449 436 313 399 156
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6763 6333 4544 5429 5682
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5118 4892 3421 4216 4328
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5118 4892 3421 4216 4328
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 141
  Καθαρά Κέρδη 5118 4892 3562 4216 4328
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5118 4892 3421 4216 4328
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5118 4892 3562 4216 4328
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5118 4892 3562 4216 4328
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 688.3 710.3 713 722.6 737.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.43571 6.88723 4.79804 5.83449 5.86688
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.93 2.46 2.3 2.15 1.82
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.41922 5.84104 5.29959 5.78075 5.49001
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -939 486
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 3987 4057 4313 4542 4513
  Έσοδα 3987 4057 4313 4542 4513
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1020 1056 1150 1248 1169
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2967 3001 3163 3294 3344
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2470 2457 2651 2630 2581
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 862 830 902 815 842
  Depreciation / Amortization 457 449 448 451 435
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Other Operating Expenses, Total 131 122 151 116 135
  Λειτουργικά Έσοδα 1517 1600 1662 1912 1932
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -185 -173 -165 -153 -141
  Άλλο, Καθαρό 119 121 120 122 124
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1451 1548 1617 1881 1915
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1108 1167 1220 1420 1455
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1108 1167 1220 1420 1455
  Καθαρά Κέρδη 1108 1167 1220 1420 1455
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1108 1167 1220 1420 1455
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1108 1167 1220 1420 1455
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1108 1167 1220 1420 1455
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 655.6 663.1 669.9 676.9 684.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.69005 1.75992 1.82117 2.0978 2.12626
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.79 0.79 0.79 0.7325 0.7325
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.69005 1.75992 1.82117 2.0978 2.12626
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3217 3426 3102 2830 2728
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 328 838 569 64 266
  Μετρητά & Ισοδύναμα 328 838 569 64 266
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1417 1074 1139 1213 1169
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1371 1074 1054 1213 1169
  Συνολικό Απόθεμα 692 589 583 611 557
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 780 925 811 942 736
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 50662 48538 44804 43784 41214
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 44007 41623 40504 40189 37773
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 60533 56716 54947 54101 51078
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16526 -15093 -14443 -13912 -13305
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 137 139 145 152 73
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 94 119 83 84 70
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 25 32 37 31 26
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3112 3129 863 421 544
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3842 3120 3274 4287 3500
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 805 140 56 1277 1175
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 252 368 854 653 9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 668 685 659 591 507
  Σύνολο Οφειλών 29278 25794 25153 25743 23573
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14372 11977 11996 11866 11385
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14363 11974 11992 11791 11365
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 9 3 4 75 20
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9796 9303 8271 7844 7480
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1268 1394 1612 1746 1208
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21384 22744 19651 18041 17641
  Κοινή Μετοχή 3613 3704 3698 3650 3634
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 381 397 379 403 408
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19529 20741 19161 17634 16623
  Treasury Stock - Common -170 -103 -115 -163 -175
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1972 -1995 -3472 -3483 -2849
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 50662 48538 44804 43784 41214
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 671 700.9 710.3 712.3 725.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 954 903 780 866 982
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1163 1024 925 900 827
  Υπεραξία, Καθαρό 70 70 70 77
  Unrealized Gain (Loss) 3
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3371 3266 3416 3217 3389
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 491 539 484 328 403
  Μετρητά & Ισοδύναμα 491 539 484 328 403
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1284 1223 1385 1417 1526
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1284 1223 1385 1371 1526
  Συνολικό Απόθεμα 761 757 764 692 706
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 835 747 783 780 754
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 52089 50876 50903 50662 51206
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 44957 43962 43942 44007 43933
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3761 3648 3545 3438 3884
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4656 3501 4614 3842 3357
  Payable/Accrued 2360 2394 2289 2466 2565
  Δεδουλευμένα Έξοδα 125
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2231 1061 2074 805 191
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 65 46 251 252 601
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 194
  Σύνολο Οφειλών 32118 30478 30044 29278 29206
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 16086 15831 14323 14372 14600
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 16060 15822 14314 14363 14597
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 26 9 9 9 3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 10134 9910 9858 9796 9841
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1242 1236 1249 1268 1408
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19971 20398 20859 21384 22000
  Κοινή Μετοχή 3533 3573 3589 3613 3625
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 375 369 360 381 378
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 18116 18677 19037 19529 19631
  Treasury Stock - Common -143 -142 -141 -170 -88
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1990 -2100 -1986 -1972 -1549
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 52089 50876 50903 50662 51206
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 649.8 657.5 664 671 677.9
  Unrealized Gain (Loss) 80 21 0 3 3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5118 4892 3562 4216 4328
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6667 6971 6165 5923 5918
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1729 1598 1589 1562 1329
  Deferred Taxes 404 511 487 569 527
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -387 -345 252 -288 -338
  Cash Taxes Paid 1288 759 353 822 776
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 542 512 551 521 488
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -197 315 275 -136 72
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2510 -2873 -2946 -4190 -3404
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2750 -2891 -2863 -3865 -3531
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 240 18 -83 -325 127
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4667 -3857 -2707 -1903 -2308
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 35 -142 -22 -84 2
  Total Cash Dividends Paid -2004 -1740 -1634 -1544 -1333
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4777 -1583 -346 -1667 -1951
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2079 -392 -705 1392 974
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3 0 0 -1 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -507 241 512 -171 206
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1220 5118 3698 2243 918
  Cash From Operating Activities 1055 6667 4395 2283 570
  Cash From Operating Activities 448 1729 1278 843 420
  Deferred Taxes 70 404 216 108 -12
  Non-Cash Items -105 -387 -295 -204 -112
  Cash Taxes Paid 424 1288 954 690 320
  Cash Interest Paid 251 542 439 257 171
  Changes in Working Capital -578 -197 -502 -707 -644
  Cash From Investing Activities -462 -2510 -1573 -817 -101
  Capital Expenditures -461 -2750 -1830 -1086 -379
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1 240 257 269 278
  Cash From Financing Activities -490 -4667 -3261 -1788 -765
  Financing Cash Flow Items -25 35 17 -29 -24
  Total Cash Dividends Paid -526 -2004 -1511 -1013 -509
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1155 -4777 -3588 -2423 -1235
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1216 2079 1821 1677 1003
  Foreign Exchange Effects 3 4 1
  Net Change in Cash 103 -507 -435 -321 -296
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Bill & Melinda Gates Foundation Trust Endowment Fund 8.4648 54826786 0 2023-06-30 LOW
  TCI Fund Management Limited Hedge Fund 6.3129 40888953 4189128 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3218 21515153 401131 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.1464 20379364 4302 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.5227 16339349 -3032675 2023-06-30 LOW
  RBC Global Asset Management Inc. Investment Advisor 2.3991 15538911 76400 2023-06-30 LOW
  Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 1.9209 12441800 108100 2023-06-30 LOW
  French Gates (Melinda) Individual Investor 1.8974 12289325 -1180418 2022-12-31 LOW
  Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 1.8031 11678746 2149087 2023-06-30 MED
  RBC Dominion Securities, Inc. Investment Advisor 1.676 10855185 826599 2023-06-30 LOW
  TD Asset Management Inc. Investment Advisor 1.6515 10697002 -202820 2023-09-30 LOW
  Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.5841 10260136 -436114 2023-09-30 LOW
  Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4799 9585085 -75895 2023-09-30 LOW
  Cascade Investment, L.L.C. Investment Advisor 1.472 9534142 -44548156 2022-07-21 LOW
  Jarislowsky Fraser, Ltd. Investment Advisor 1.4279 9248550 -307961 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3925 9019259 -169396 2023-09-30 LOW
  1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 1.3029 8438668 -75323 2023-06-30 LOW
  Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.254 8122176 -56594 2023-06-30 LOW
  Egerton Capital (UK) LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1881 7695443 -1014587 2023-06-30
  BMO Capital Markets (US) Research Firm 1.0689 6923426 292588 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Ground Freight & Logistics (NEC)

  935 de la Gauchetiere Street West
  MONTREAL
  QUEBEC H3B 2M9
  CA

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου