Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Caledonia Investments PLC - CLDN CFD

36.93
1.65%
0.34
Χαμηλό: 36.17
Υψηλό: 37.02
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.34
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Caledonia Investments PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 36.33
Άνοιγμα* 36.27
Μεταβολή 1 έτους* -0.55%
Εύρος ημέρας* 36.17 - 37.02
Εύρος 52 εβδ. 30.04-40.65
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 22.56K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 740.46K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.02B
Αναλογία P/E 5.43
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 54.66M
Έσοδα 396.10M
EPS 6.81
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.77027
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 36.93 0.66 1.82% 36.27 37.07 36.17
Feb 2, 2023 36.33 1.15 3.27% 35.18 36.52 35.18
Feb 1, 2023 35.72 1.10 3.18% 34.62 35.97 34.57
Jan 31, 2023 35.68 1.01 2.91% 34.67 35.78 34.62
Jan 30, 2023 35.43 0.25 0.71% 35.18 35.43 35.18
Jan 27, 2023 35.32 0.30 0.86% 35.02 35.77 34.97
Jan 26, 2023 35.53 0.71 2.04% 34.82 35.72 34.77
Jan 25, 2023 34.73 -0.54 -1.53% 35.27 35.62 34.62
Jan 24, 2023 35.32 1.09 3.18% 34.23 35.78 34.23
Jan 23, 2023 35.18 0.81 2.36% 34.37 35.28 34.32
Jan 20, 2023 34.83 0.56 1.63% 34.27 34.88 34.27
Jan 19, 2023 34.48 -0.54 -1.54% 35.02 35.13 34.27
Jan 18, 2023 35.23 0.10 0.28% 35.13 35.73 35.13
Jan 17, 2023 35.23 0.10 0.28% 35.13 35.93 35.13
Jan 16, 2023 35.28 -0.39 -1.09% 35.67 35.83 35.23
Jan 13, 2023 35.42 -0.15 -0.42% 35.57 35.62 34.82
Jan 12, 2023 35.57 0.90 2.60% 34.67 35.63 34.62
Jan 11, 2023 34.68 -0.24 -0.69% 34.92 35.82 34.68
Jan 10, 2023 34.98 1.65 4.95% 33.33 35.37 33.33
Jan 9, 2023 35.52 0.00 0.00% 35.52 36.12 34.72

Caledonia Investments PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 313.3 47.1 224.5 -152.9 485.7 627.1
Έσοδα 313.3 47.1 224.5 -152.9 485.7 627.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0
Ακαθάριστο Εισόδημα 313.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26.8 22.8 26.5 16.6 26.5 32.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.6 21.9 25.1 12.6 25.1 31.2
Depreciation / Amortization 0.2 0.8 1 1.2 1.1 1.2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.5 0.1 0.4 2.8 0.3 0.4
Other Operating Expenses, Total 0.5 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 286.5 24.3 198 -169.5 459.2 594.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2 -2.1 -1.1 -2.4 -3.4 -2.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 284.5 22.2 196.9 -171.9 455.8 592
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 290.1 26.5 198.2 -172.9 466 611.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 290.1 26.5 198.2 -172.9 466 611.2
Καθαρά Κέρδη 290.1 26.5 198.2 -172.9 466 611.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 290.1 26.5 198.2 -172.9 466 611.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 290.1 26.5 198.2 -172.9 466 611.2
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0.01134
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 290.1 26.5 198.2 -172.9 466 611.211
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 55.961 55.901 55.884 54.884 55.621 55.489
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.18397 0.47405 3.54663 -3.15028 8.37813 11.015
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.548 0.57 0.593 0.611 0.629 0.648
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.18978 0.47522 3.55128 -3.11712 8.38164 11.0197
Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα -269.7 210.1 275.6 362.6 264.5
Έσοδα -269.7 210.1 275.6 362.6 264.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.1 12.7 13.8 15.2 17.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.1 12.7 13.8 15.2 17.6
Λειτουργικά Έσοδα -270.8 197.4 261.8 347.4 246.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.8 -1.6 -1.8 -1 -1.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -272.6 195.8 260 346.4 245.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -274.3 195.7 270.3 355.3 255.9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -274.3 195.7 270.3 355.3 255.9
Καθαρά Κέρδη -274.3 195.7 270.3 355.3 255.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -274.3 195.7 270.3 355.3 255.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -274.3 195.7 270.3 355.3 255.9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -274.3 195.7 270.3 355.3 255.911
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 54.8384 55.5335 55.7085 55.6373 55.3407
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.00197 3.524 4.85204 6.386 4.62429
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.445 0.17 0.459 0.175 0.473
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5.00197 3.524 4.85204 6.386 4.62429
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0.01133
Other Operating Expenses, Total 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 217.7 217.1 138.9 123.9 24.9 357.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 207.3 207.8 112.3 114.7 14.2 341.1
Cash 1.9 3.5 1.3 0.7 0.5 10.8
Μετρητά & Ισοδύναμα 205.4 204.3 111 114 13.7 330.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.4 9.3 26.6 9.2 10.7 16.4
Accounts Receivable - Trade, Net 5.2 2.7 19.5 5.8 1.7 3.6
Total Assets 1948.3 1872.1 2040.2 1823.4 2273.6 2814.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 35.5 29.2 28.4 28 29 29.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 38 38.4 36.7 36.5 36.7 36.9
Accumulated Depreciation, Total -2.5 -9.2 -8.3 -8.5 -7.7 -7.7
Long Term Investments 1688.6 1620.3 1866.7 1665.4 2207.3 2401.4
Other Long Term Assets, Total 6.5 5.5 6.2 6.1 12.4 26.5
Total Current Liabilities 42 28.7 30.9 30.9 29 26.1
Accounts Payable 1.4 0.5 0.5 0.4 0.1 0.7
Accrued Expenses 2.5 2.2 2.8 0.9 2.6 3.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 38.1 26 27.6 29.6 26.3 21.8
Total Liabilities 49.5 35.5 38.2 36.1 48.3 31.9
Total Long Term Debt 0 0 0 0 15 0
Deferred Income Tax 0.2 0.2 0 1.4 1.1
Other Liabilities, Total 7.3 6.6 7.3 5.2 2.9 4.7
Total Equity 1898.8 1836.6 2002 1787.3 2225.3 2782.7
Common Stock 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1
Additional Paid-In Capital 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1925.2 1870.3 2042.1 1798.1 2234.7 2791.6
ESOP Debt Guarantee -30.9 -38.2 -44.6 -15.3 -13.9 -13.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1948.3 1872.1 2040.2 1823.4 2273.6 2814.6
Total Common Shares Outstanding 55.381 55.381 55.3747 55.3737 55.3737 54.6637
Long Term Debt 15 0
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 123.9 16.2 24.9 276.3 357.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 114.7 7.8 14.2 268 341.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 114.7 7.8 14.2 268 341.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.2 8.4 10.7 8.3 16.4
Accounts Receivable - Trade, Net 6.6 5.6 3.4 5.6 7.5
Total Assets 1823.4 2012.2 2273.6 2574.5 2814.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 28 27.6 29 28.7 29.2
Long Term Investments 1665.4 1963 2207.3 2246.1 2401.4
Other Long Term Assets, Total 6.1 5.4 12.4 23.4 26.5
Total Current Liabilities 30.9 32.5 29 30 26.1
Accounts Payable 30 31.2 26.4 28.5 22.4
Accrued Expenses 0.9 1.3 2.6 1.5 3.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 36.1 52.6 48.3 34.7 31.9
Total Long Term Debt 0 15 15 0 0
Other Liabilities, Total 5.2 5.1 2.9 3.4 4.7
Total Equity 1787.3 1959.6 2225.3 2539.8 2782.7
Common Stock 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1
Additional Paid-In Capital 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1798.1 1969 2234.7 2548.7 2791.6
ESOP Debt Guarantee -15.3 -13.9 -13.9 -13.4 -13.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1823.4 2012.2 2273.6 2574.5 2814.6
Total Common Shares Outstanding 55.3737 55.3737 55.3737 55.3737 54.6637
Long Term Debt 15 15 0 0
Deferred Income Tax 1.4 1.3 1.1
Other Current Liabilities, Total 0.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 32.8 32.2 29.3 30.9 27.8 36.1
Cash Taxes Paid -4.8 -1.7 -2.4 -3.8 -0.9 -1.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.2 2.7 1.8 1.7 3.1 2.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 32.8 32.2 29.3 30.9 27.8 36.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 167.6 76 -86.5 11.4 -101 374.9
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.7 -10.9 -2 -2.7 -3.5 -0.4
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 177.3 86.9 -84.5 14.1 -97.5 375.3
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -16 -107.7 -38.3 -39.9 -27.3 -84.1
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 24 -15.1 -0.1 0.8 -7.2 -7
Total Cash Dividends Paid -29.3 -85.3 -31.6 -32.8 -33.7 -34.6
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -10.7 -7.3 -6.6 -7.9 -1.4 -27.5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 15 -15
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 184.4 0.5 -95.5 2.4 -100.5 326.9
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Cash From Operating Activities 30.9 6.1 27.8 24.4 36.1
Cash Taxes Paid -3.8 -0.2 -0.9 -1.4 -1.4
Cash Interest Paid 1.7 1.6 3.1 1.1 2.6
Changes in Working Capital 30.9 6.1 27.8 24.4 36.1
Cash From Investing Activities 11.4 -100.5 -101 289 374.9
Capital Expenditures -2.7 -1.6 -3.5 -0.3 -0.4
Other Investing Cash Flow Items, Total 14.1 -98.9 -97.5 289.3 375.3
Cash From Financing Activities -39.9 -12.5 -27.3 -59.6 -84.1
Financing Cash Flow Items 0.8 -1.7 -7.2 -1.1 -7
Total Cash Dividends Paid -32.8 -24.4 -33.7 -25.1 -34.6
Issuance (Retirement) of Stock, Net -7.9 -1.4 -1.4 -18.4 -27.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 15 15 -15 -15
Net Change in Cash 2.4 -106.9 -100.5 253.8 326.9
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cayzer Trust Company Ltd Corporation 35.2928 19292364 0 2022-03-31 LOW
1607 Capital Partners, LLC Investment Advisor 3.3756 1845210 71992 2022-10-28 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.6188 1431509 129260 2022-10-28 LOW
Wyatt (William Penfold) Individual Investor 2.1937 1199151 19161 2022-09-21 LOW
Butterfield Bank (Guernsey) Limited Bank and Trust 0.8764 479066 0 2022-10-28 LOW
Caledonia Inv. Plc Employee Share Trust Corporation 0.8281 452645 -39071 2022-03-31 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5336 291700 0 2022-10-25 LOW
Cayzer-Colvin (James Michael Beale) Individual Investor 0.4779 261224 11200 2022-09-21 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.381 208252 39484 2022-12-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3096 169232 -1304 2022-09-28 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2907 158884 14781 2022-12-01 LOW
Investec Wealth & Investment Limited Investment Advisor 0.2898 158389 2970 2022-12-01 LOW
J. M. Finn & Co. Investment Advisor 0.2573 140669 -18898 2022-12-01 LOW
Iliffe (Edward) Individual Investor 0.2287 125000 0 2022-04-26
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2009 109826 -1892 2022-10-28 LOW
Evelyn Partners Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.1987 108603 0 2022-12-01 LOW
Unicorn Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.1572 85925 0 2022-12-01 LOW
T. Bailey Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.1552 84834 -10100 2022-10-28 MED
Fidelity International Investment Advisor 0.1493 81604 0 2022-12-01 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1441 78769 2500 2022-12-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Caledonia Investments Company profile

Σχετικά με την Caledonia Investments PLC

Η Caledonia Investments plc είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη εταιρεία επενδύσεων εμπιστοσύνης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία κατέχει επενδύσεις τόσο σε εισηγμένες όσο και σε ιδιωτικές αγορές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων και, ιδίως μέσω των επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων της. Επενδύει σε διαχειριζόμενες επιχειρήσεις που συνδυάζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ικανότητα παροχής επιπέδων εισοδήματος. Το είδος των αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας περιλαμβάνει αμοιβαία κεφάλαια ιδιωτικών μετοχών, αμοιβαία κεφάλαια ιδιωτικών μετοχών (PE) και αμοιβαία κεφάλαια εισηγμένων αγορών. Επενδύει σε διάφορους τομείς, όπως τα βασικά υλικά, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, η υγειονομική περίθαλψη, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, τα ακίνητα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Επενδύει σε διάφορες περιοχές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική.

Industry: UK Investment Trusts

Cayzer Hse
30 Buckingham Gate
LONDON
SW1E 6NN
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,343.15 Price
-0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου