Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Capricorn Energy Plc. - CNE CFD

  1.727
  1.29%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 15:30

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.046
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025255 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025255%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003337 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.63)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003337%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Capricorn Energy PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.705
  Άνοιγμα* 1.689
  Μεταβολή 1 έτους* -28.01%
  Εύρος ημέρας* 1.659 - 1.727
  Εύρος 52 εβδ. 1.62-2.63
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.22M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.49M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 241.73M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 142.84M
  Έσοδα 228.01M
  EPS -0.79
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 21, 2023 1.705 0.006 0.35% 1.699 1.726 1.671
  Sep 20, 2023 1.665 -0.030 -1.77% 1.695 1.728 1.659
  Sep 19, 2023 1.701 0.038 2.29% 1.663 1.706 1.657
  Sep 18, 2023 1.667 -0.138 -7.65% 1.805 1.805 1.637
  Sep 15, 2023 1.717 0.054 3.25% 1.663 1.741 1.632
  Sep 14, 2023 1.611 0.084 5.50% 1.527 1.659 1.459
  Sep 13, 2023 1.503 -0.050 -3.22% 1.553 1.573 1.503
  Sep 12, 2023 1.539 -0.078 -4.82% 1.617 1.619 1.529
  Sep 11, 2023 1.601 -0.040 -2.44% 1.641 1.665 1.575
  Sep 8, 2023 1.637 -0.018 -1.09% 1.655 1.663 1.601
  Sep 7, 2023 1.669 0.000 0.00% 1.669 1.717 1.655
  Sep 6, 2023 1.649 -0.030 -1.79% 1.679 1.705 1.649
  Sep 5, 2023 1.684 0.025 1.51% 1.659 1.699 1.655
  Sep 4, 2023 1.697 0.008 0.47% 1.689 1.755 1.679
  Sep 1, 2023 1.681 -0.058 -3.34% 1.739 1.756 1.674
  Aug 31, 2023 1.775 0.098 5.84% 1.677 1.803 1.677
  Aug 30, 2023 1.705 0.088 5.44% 1.617 1.711 1.611
  Aug 29, 2023 1.628 0.005 0.31% 1.623 1.644 1.587
  Aug 25, 2023 1.603 -0.044 -2.67% 1.647 1.653 1.592
  Aug 24, 2023 1.655 -0.036 -2.13% 1.691 1.716 1.655

  Capricorn Energy Plc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 284.4 64.4 0.4 533.4 410.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 399.8 -875.4 130.6 378.5 1252.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51.9 43.4 35.3 29.3 25.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 93.5 50.6 78.8 107 5.5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 55.7 -1036.3 5.8 -85.9 910
  Other Operating Expenses, Total 3.4 15.2 10.7 17.2 16.5
  Λειτουργικά Έσοδα -115.4 939.8 -130.2 154.9 -842.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12 -65.9 -26.8 -29.1 -364.4
  Άλλο, Καθαρό -0.9 -0.2 -0.2 -6.3 -5.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -128.3 873.7 -157.2 119.5 -1211.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -160.3 869.5 -157.3 119.2 -1122.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -160.3 869.5 -157.3 119.2 -1122.2
  Καθαρά Κέρδη -51 894.5 -393.8 93.6 -1135.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -160.3 869.5 -157.3 119.2 -1122.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -51 894.5 -393.8 93.6 -1135.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -51 894.5 -393.8 93.6 -1135.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.374 239.826 232.456 234.466 231.574
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.95205 3.62554 -0.67669 0.50839 -4.84597
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.73702 0.81686 -0.66047 0.14294 -2.29171
  Έσοδα 284.4 64.4 0.4 533.4 410.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 195.3 51.7 0 310.9 294.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 89.1 12.7 0.4 222.5 115.4
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 109.3 25 -236.5 -25.6 -13.3
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 124 160.4 63.9 0.5 0.2
  Έσοδα 124 160.4 63.9 0.5 0.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 90.5 104.8 51.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 33.5 55.6 12.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 202.1 197.7 -923.3 47.9 40.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.5 33.5 33.6 24.6 24.4
  Έρευνα & Ανάπτυξη 64.8 28.7 35.7 14.9 11.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 18.1 24.5 -1051.1
  Other Operating Expenses, Total -2.8 6.2 6.8 8.4 5.2
  Λειτουργικά Έσοδα -78.1 -37.3 987.2 -47.4 -40.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.5 -11.1 -26 -39.9 -32.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -79.6 -48.7 961.1 -87.4 -73.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -86.8 -73.5 956.9 -87.4 -73.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -86.8 -73.5 956.9 -87.4 -73.4
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -11.6 120.9 37.8 -12.8 3.1
  Καθαρά Κέρδη -98.4 47.4 994.7 -100.2 -70.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -86.8 -73.5 956.9 -87.4 -73.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -98.4 47.4 994.7 -100.2 -70.3
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -98.4 47.4 994.7 -100.2 -70.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145.092 191.657 244.84 234.814 232.477
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.59824 -0.3835 3.90827 -0.37221 -0.31573
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.51716 -0.30041 1.11781 -0.37221 -0.31573
  Άλλο, Καθαρό -1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1041.8 1622.7 661.9 424.2 242.1
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 891.2 400.7 574.8 151.6 73.2
  Μετρητά 63.4 84.8 4.3 7 9.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 693.4 229.3 565.3 139.5 57.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 137.2 1203.4 63.5 97.2 119.6
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 117.6 118.7 48.2 88.2 74.1
  Συνολικό Απόθεμα 8.1 10.8 12.3 13.8 8.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.3 7.8 11.1 14 4.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1529.3 2246.4 1635.3 2089 2001.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 263.6 379.6 861.3 1418.9 1024.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 447.4 405.1 1494 1833.8 1381.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -197.9 -31.2 -644.2 -428.5 -358.6
  Υπεραξία, Καθαρό 25.4 25.4 0 125.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 95.2 98.3 112.1 245.9 601.8
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 96.2 120.4 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 108 186.4 142.8 233.8 172.6
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 32.2 92.5 47.7 108.3 70.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.5 59.7 43.9 26.3 32.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25 20.9 8 56.1 24.8
  Σύνολο Οφειλών 314.7 447.8 509.7 633.5 611.4
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 135.6 167.4 196.8 239.8 222.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 30.9 42.7 0 66.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 40.2 51.3 170.1 159.9 149.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1214.6 1798.6 1125.6 1455.5 1390.1
  Κοινή Μετοχή 8 12.6 12.6 12.6 12.6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 495.4 490.9 490.1 489.8 489.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 817.3 1386.7 770.5 1158.6 1056.9
  Treasury Stock - Common -15.3 -17.5 -13.4 -15.8 -19.6
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -90.8 -74.1 -134.2 -189.7 -149.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1529.3 2246.4 1635.3 2089 2001.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 148.534 234.229 235.24 235.173 235.153
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 27.3 13.3 43.2 43.1 44.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 133.2 166.1 0 75.5
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.4 1.3 196.8 239.8 146.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 134.4 86.6 5.2 5.1 6.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.2 147.6 36.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.1 0 7.2
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1041.8 1159.3 1622.7 1112.1 661.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 891.2 936.7 400.7 349.7 574.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 693.4 709.2 229.3 337.5 565.3
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 134.4 127.7 86.6 8.3 5.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 137.2 204.1 1203.4 25 63.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 117.6 181.3 118.7 15.5 48.2
  Συνολικό Απόθεμα 8.1 10.8 10.8 0 12.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.3 7.7 7.8 12.5 11.1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 724.9 0.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1529.3 1738.6 2246.4 1238.3 1635.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 263.6 345.8 379.6 9.1 861.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 447.4 437.3 405.1 0 1494
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -197.9 -103.2 -31.2 0 -644.2
  Υπεραξία, Καθαρό 25.4 25.4 25.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 95.2 88.9 98.3 117.1 112.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 108 181.5 186.4 430.5 142.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 32.2 109.3 92.5 5.3 47.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.5 28.9 59.7 17.1 43.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 27.3 18.2 13.3 2.4 43.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25 25.1 20.9 405.7 8
  Σύνολο Οφειλών 314.7 430.1 447.8 435.2 509.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 135.6 157.8 167.4 2.5 196.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 133.2 157.6 166.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.4 0.2 1.3 2.5 196.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 30.9 52.1 42.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 40.2 38.7 51.3 2.2 170.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1214.6 1308.5 1798.6 803.1 1125.6
  Κοινή Μετοχή 8 8 12.6 12.6 12.6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 495.4 494.7 490.9 490.6 490.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 817.3 915.3 1386.7 416 770.5
  Treasury Stock - Common -15.3 -19.3 -17.5 -19.1 -13.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -90.8 -90.2 -74.1 -97 -134.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1529.3 1738.6 2246.4 1238.3 1635.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 148.534 148.603 234.229 235.37 235.24
  Μετρητά 63.4 99.8 84.8 3.9 4.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 96.2 119.2 120.4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -128.3 873.7 -117.4 119.5 -1266
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 63.5 179.9 257.9 406.5 209
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 129.9 73.6 223.1 223.2 174.9
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 107.7 -680.5 122.5 63.3 1296.4
  Cash Taxes Paid 0.2 0 -30.4 -36.8
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -45.8 -86.9 29.7 0.5 3.7
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 963.9 -296 225.6 -166.2 -278.4
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -168.8 -89.4 -400.8 -275.1 -300.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1132.7 -206.6 626.4 108.9 22
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -579.6 -147.9 -69.3 -152.9 48.6
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -31.5 -276.3 -14.1 -13.9 -36.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -524.1 -6.9 0.3 0.1 1.7
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.1 8.5 1.7 0 0.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 442.7 -255.5 415.9 87.4 -20.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -24 135.3 -55.5 -139.1 83.5
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line -128.3 -48.7 873.7 -87.4 -117.4
  Cash From Operating Activities 63.5 19.1 179.9 101.3 257.9
  Cash From Operating Activities 129.9 75 73.6 38.7 223.1
  Non-Cash Items 107.7 48.3 -680.5 178.5 122.5
  Cash Taxes Paid 0.2 0 0
  Changes in Working Capital -45.8 -55.5 -86.9 -28.5 29.7
  Cash From Investing Activities 963.9 1030.9 -296 -40.5 225.6
  Capital Expenditures -168.8 -92.2 -89.4 -34.6 -400.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1132.7 1123.1 -206.6 -5.9 626.4
  Cash From Financing Activities -579.6 -557 -147.9 -295.5 -69.3
  Financing Cash Flow Items -31.5 -27.1 -276.3 -269 -14.1
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -524.1 -524.8 -6.9 0.5 0.3
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -24 -5.1 135.3 -27 -55.5
  Foreign Exchange Effects -5.1 1.9 8.5 6.5 1.7
  Net Change in Cash 442.7 494.9 -255.5 -228.2 415.9
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Newtyn Management, LLC Hedge Fund 10.0499 14355000 2507538 2023-07-21 MED
  Goldman Sachs International Research Firm 8.352 11929801 6562827 2023-08-23 MED
  Palliser Capital (UK) Ltd Investment Advisor 7.7757 11106507 0 2023-05-19 HIGH
  Madison Avenue Partners LP Hedge Fund 6.5456 9349551 -2615731 2023-08-14 MED
  Kite Lake Capital Management (UK) LLP Hedge Fund 6.5196 9312458 -2022273 2023-05-19 MED
  Irenic Capital Management LP Hedge Fund 5.9239 8461459 304403 2023-05-19 MED
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9052 8434834 -2735 2023-05-19 LOW
  J.P. Morgan Securities plc Research Firm 5.16 7370314 7370314 2022-02-28 HIGH
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8288 6897340 1602404 2023-05-19 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6702 6670720 2588 2023-05-19 LOW
  Société Générale Securities Services S.A. Research Firm 4.4218 6315932 -605504 2023-01-04 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3211 6172094 411608 2023-04-17 LOW
  Ostrum Asset Management Investment Advisor 4.1984 5996929 -2263433 2022-10-20 MED
  BofA Global Research (US) Research Firm 3.9253 5606772 5606772 2023-08-21 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.7859 5407693 -6174968 2022-06-01 LOW
  Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 3.4837 4975991 623681 2023-05-19 MED
  Sand Grove Capital Management LLP Hedge Fund 3.2316 4615970 0 2023-04-17 HIGH
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.8379 4053571 -145084 2022-10-27 LOW
  Barclays Wealth Investment Advisor/Hedge Fund 2.4095 3441715 3315761 2022-04-11 MED
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.3986 3426152 -198056 2022-09-29 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cairn Energy Company profile

  Σχετικά με την Cairn Energy PLC

  Η Capricorn Energy PLC, πρώην Cairn Energy PLC, είναι ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία έχει διερευνήσει, ανακαλύψει, αναπτύξει και παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως. Η δραστηριότητα παραγωγής, ανάπτυξης και εξερεύνησης της Εταιρείας επικεντρώνεται στην Αίγυπτο, με δραστηριότητες εξερεύνησης στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Δυτική Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Τα πεδία παραγωγής της Εταιρείας κατανέμονται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές: Obaiyed Area, Badr El Din (BED), North East Abu Gharadig (NEAG) και Alam El Shawish West (AESW). Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές δυνητικές προοπτικές εξερεύνησης, καθώς και τρία νέα ερευνητικά τεμάχια South East Horus, West El Fayum και South Abu Sennan. Εκμεταλλεύεται αυτές τις νέες ερευνητικές παραχωρήσεις με ποσοστό εργασίας 50%.

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  50 Lothian Road
  EDINBURGH
  EH3 9BY
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0349%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0568%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου