Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cadence Capital Limited - CDMau CFD

  0.747
  1.32%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.011
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.757
  Άνοιγμα* 0.757
  Μεταβολή 1 έτους* -15.61%
  Εύρος ημέρας* 0.747 - 0.762
  Εύρος 52 εβδ. 0.84-1.08
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 201.71K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.64M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 279.92M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 297.78M
  Έσοδα -820.14K
  EPS -0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.51064
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 16, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 0.747 -0.010 -1.32% 0.757 0.762 0.747
  Feb 29, 2024 0.757 0.000 0.00% 0.757 0.762 0.757
  Feb 28, 2024 0.757 -0.005 -0.66% 0.762 0.762 0.757
  Feb 27, 2024 0.757 0.005 0.66% 0.752 0.762 0.752
  Feb 26, 2024 0.752 0.005 0.67% 0.747 0.752 0.747
  Feb 25, 2024 0.747 0.000 0.00% 0.747 0.752 0.747
  Feb 23, 2024 0.762 0.010 1.33% 0.752 0.762 0.747
  Feb 22, 2024 0.752 -0.005 -0.66% 0.757 0.757 0.747
  Feb 21, 2024 0.752 -0.010 -1.31% 0.762 0.762 0.747
  Feb 20, 2024 0.762 0.000 0.00% 0.762 0.762 0.747
  Feb 19, 2024 0.757 0.000 0.00% 0.757 0.757 0.757
  Feb 16, 2024 0.752 0.000 0.00% 0.752 0.762 0.752
  Feb 15, 2024 0.752 0.000 0.00% 0.752 0.762 0.747
  Feb 14, 2024 0.752 -0.010 -1.31% 0.762 0.762 0.752
  Feb 13, 2024 0.762 -0.005 -0.65% 0.767 0.767 0.757
  Feb 12, 2024 0.757 -0.005 -0.66% 0.762 0.777 0.747
  Feb 11, 2024 0.742 0.000 0.00% 0.742 0.747 0.742
  Feb 9, 2024 0.747 -0.005 -0.66% 0.752 0.757 0.742
  Feb 8, 2024 0.752 0.005 0.67% 0.747 0.752 0.747
  Feb 7, 2024 0.747 -0.010 -1.32% 0.757 0.757 0.747

  Cadence Capital Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα -5.73991 -0.82014 122.542 -10.608 -79.9182
  Έσοδα -5.73991 -0.82014 122.542 -10.608 -79.9182
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.26669 8.50932 16.3317 5.93162 6.92282
  Ακαθάριστο Εισόδημα -13.0066 -9.32946 106.21 -16.5397 -86.841
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.19449 9.35196 16.4969 6.2933 7.6528
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
  Other Operating Expenses, Total 1.8528 0.76764 0.09018 0.28668 0.65498
  Λειτουργικά Έσοδα -14.9344 -10.1721 106.045 -16.9013 -87.571
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.8724 -10.1721 106.059 -16.8827 -87.571
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
  Καθαρά Κέρδη -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.76237 -4.46561 75.0135 -10.8783 -59.3078
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 297.782 295.875 299.865 312.694 323.944
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02607 -0.01509 0.25016 -0.03479 -0.18308
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.04 0.05
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02607 -0.01509 0.25016 -0.03479 -0.18308
  Άλλο, Καθαρό 0.062 0 0.0145 0.01859
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα -22.055 16.3151 -41.3779 40.5578 42.3556
  Έσοδα -22.055 16.3151 -41.3779 40.5578 42.3556
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.91803 3.34867 -0.37662 8.88595 4.98355
  Ακαθάριστο Εισόδημα -25.973 12.9664 -41.0013 31.6718 37.372
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.63365 4.56084 -0.01897 9.37093 5.01323
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.0375 0.0375 0.0375 0.0375 0.0375
  Other Operating Expenses, Total 0.67813 1.17468 0.32016 0.44748 -0.00782
  Λειτουργικά Έσοδα -26.6887 11.7543 -41.3589 31.1868 37.3423
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -26.6874 11.815 -41.3589 31.1868 37.3423
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
  Καθαρά Κέρδη -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.015 10.2527 -26.5881 22.1225 26.458
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 294.014 301.549 296.783 294.967 298.144
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06127 0.034 -0.08959 0.075 0.08874
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.03
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06127 0.034 -0.08959 0.075 0.08874
  Άλλο, Καθαρό 0.00125 0.06075 0 0 0
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 164.513 179.744 139.836 19.4584 74.7799
  Μετρητά & Ισοδύναμα 164.513 179.744 139.836 19.4584 74.7799
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.26399 12.0334 27.3508 17.3864 1.09499
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.63341 11.8674 26.493 17.2248 0.97133
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 372.137 415.669 507.122 372.35 391.289
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 151.467 180.107 313.068 277.443 267.851
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 50.8939 43.7839 26.8675 58.0624 47.5628
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 9.97309 15.2622 14.88 4.79048 0.0484
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 32.3796 17.8381 102.172 55.1858 50.1589
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.60826 0.51153 10.9106 4.46518 0.4692
  Σύνολο Οφειλών 72.0242 83.9704 151.686 71.9954 57.6972
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 29.0633 50.3587 23.7242 7.55399 7.0207
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 300.113 331.698 355.436 300.355 333.591
  Κοινή Μετοχή 413.342 413.342 411.951 419.919 429.797
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -113.229 -81.644 -56.5146 -119.565 -96.206
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 372.137 415.669 507.122 372.35 391.289
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 297.782 297.782 296.281 306.26 320.027
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 164.513 100.705 179.744 131.425 139.836
  Μετρητά & Ισοδύναμα 164.513 100.705 179.744 131.425 139.836
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.26399 3.29002 12.0334 1.06682 27.3508
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.6972 3.29002 12.0334 1.06682 27.3508
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 372.137 411.574 415.669 422.376 507.122
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 151.467 264.199 180.107 264.376 313.068
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 50.8939 43.3801 43.7839 25.5083 26.8675
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.5814 5.41857 15.7737 14.1671 25.7906
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 32.3796 40.4598 17.8381 36.7504 102.172
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.2761 0
  Σύνολο Οφειλών 72.0242 81.534 83.9704 54.8984 151.686
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 29.0633 35.3794 50.3587 3.9809 23.7242
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 300.113 330.04 331.698 367.478 355.436
  Κοινή Μετοχή 413.342 413.342 413.342 410.726 411.951
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -113.229 -83.3026 -81.644 -43.2482 -56.5146
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 372.137 411.574 415.669 422.376 507.122
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 297.782 297.782 297.782 295.192 296.281
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 143.514 93.3238 -37.9897 -55.4809 -28.8554
  Cash Taxes Paid -11.2098 -3.87753 -0.46854 -4.23382 -6.4446
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.85971 -0.99267 -1.19888 -1.67663 -2.29334
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 155.583 98.1939 -36.3223 -49.5704 -20.1174
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -19.2723 -19.9319 -22.3587 -19.7491 30.9865
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.68176
  Total Cash Dividends Paid -18.0478 -11.9633 -12.4805 -19.5451 -18.3924
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.22448 -7.96859 -9.87819 -0.20408 50.0606
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 124.242 73.3919 -60.3483 -75.23 2.13107
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -89.7501 143.514 67.0907 93.3238 71.2873
  Cash Taxes Paid -0.88243 -11.2098 -7.70498 -3.87753 -4.02657
  Cash Interest Paid -0.24568 -0.85971 -0.4877 -0.99267 -0.38675
  Changes in Working Capital -88.622 155.583 75.2834 98.1939 75.7006
  Cash From Financing Activities -11.9113 -19.2723 -10.0806 -19.9319 -11.1394
  Total Cash Dividends Paid -11.9113 -18.0478 -8.85607 -11.9633 -6.02478
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -1.22448 -1.22448 -7.96859 -5.11461
  Net Change in Cash -101.661 124.242 57.0102 73.3919 60.1479
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Siegling (Karl Peter J) Individual Investor 9.5742 28912201 142857 2023-08-31 LOW
  Southern Steel Investments Pty. Ltd. Corporation 1.6152 4877742 0 2023-08-31 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.7268 2194748 90441 2023-08-31 LOW
  Obtainium Pty. Ltd. Corporation 0.5722 1727801 0 2023-08-31 LOW
  Howmains Pty. Ltd. Corporation 0.5603 1691914 1691914 2023-08-31
  Willock (John James) Individual Investor 0.5232 1580000 1580000 2023-08-31
  Golden Words Pty. Ltd. Corporation 0.4711 1422779 0 2023-08-31 LOW
  Mcfarlane (Cameron Douglas) Individual Investor 0.4586 1385000 0 2023-08-31 LOW
  Davies (Wayne Edward William) Individual Investor 0.4103 1238960 0 2023-06-30 LOW
  Gors (Richard James) Individual Investor 0.3974 1200000 -500000 2023-08-31 LOW
  Kerridge Foundation Pty. Ltd. Corporation 0.3643 1100000 0 2023-08-31 LOW
  Arongi Pty. Ltd. Corporation 0.3629 1095931 0 2023-08-31 LOW
  Belostoky (Brian) Individual Investor 0.3477 1050000 150000 2023-08-31 LOW
  Rubin (Ida) Individual Investor 0.3452 1042500 42500 2023-08-31 LOW
  Bruhn Law Pty. Ltd. Corporation 0.3389 1023410 1023410 2023-08-31
  Tendword Pty Ltd Corporation 0.3311 1000000 1000000 2023-08-31 LOW
  Webster (Jenelle Bronwyn) Individual Investor 0.0625 188660 0 2023-06-30 LOW
  Chirnside (James M) Individual Investor 0.0169 51063 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Hedge Funds

  L 11 131 Macquarie St
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου