Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Coterra Energy Inc - CTRA CFD

23.64
2.47%
0.09
Χαμηλό: 22.65
Υψηλό: 23.64
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Coterra Energy Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 23.07
Άνοιγμα* 22.85
Μεταβολή 1 έτους* -12.38%
Εύρος ημέρας* 22.65 - 23.64
Εύρος 52 εβδ. 22.25-36.55
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.57M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 190.41M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.19B
Αναλογία P/E 4.66
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 768.26M
Έσοδα 9.05B
EPS 5.08
Μέρισμα (Απόδοση %) 10.5574
Beta 0.25
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 23.64 0.90 3.96% 22.74 23.67 22.60
Mar 23, 2023 23.07 -0.33 -1.41% 23.40 23.75 22.79
Mar 22, 2023 23.46 -0.58 -2.41% 24.04 24.10 23.46
Mar 21, 2023 24.08 0.21 0.88% 23.87 24.22 23.68
Mar 20, 2023 23.54 0.57 2.48% 22.97 23.77 22.89
Mar 17, 2023 23.17 0.06 0.26% 23.11 23.80 22.84
Mar 16, 2023 23.46 1.32 5.96% 22.14 23.47 22.11
Mar 15, 2023 22.75 -0.61 -2.61% 23.36 23.60 22.20
Mar 14, 2023 24.84 0.40 1.64% 24.44 25.35 24.22
Mar 13, 2023 24.42 0.62 2.61% 23.80 24.98 23.56
Mar 10, 2023 24.54 -0.42 -1.68% 24.96 25.24 24.31
Mar 9, 2023 25.06 -0.07 -0.28% 25.13 25.86 24.99
Mar 8, 2023 25.09 -0.58 -2.26% 25.67 26.03 24.87
Mar 7, 2023 25.82 0.20 0.78% 25.62 25.98 25.38
Mar 6, 2023 25.60 -0.06 -0.23% 25.66 25.94 25.41
Mar 3, 2023 26.28 0.85 3.34% 25.43 26.45 25.35
Mar 2, 2023 25.76 0.80 3.21% 24.96 25.89 24.96
Mar 1, 2023 25.18 0.57 2.32% 24.61 25.36 24.40
Feb 28, 2023 24.92 -0.45 -1.77% 25.37 25.49 24.92
Feb 27, 2023 25.33 -0.10 -0.39% 25.43 25.50 24.81

Coterra Energy Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 9051 3449 1466.62 2066.28 2188.15
Έσοδα 9051 3449 1466.62 2066.28 2188.15
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1045 819 644.505 651.635 750.575
Ακαθάριστο Εισόδημα 8006 2630 822.119 1414.64 1437.57
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3814 1885 1171.15 1110.53 1416.35
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1063 247 119.771 111.923 119.283
Έρευνα & Ανάπτυξη 29 18 15.419 20.27 113.82
Depreciation / Amortization 1626 693 390.903 405.733 417.479
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0.059 -80.496 -1.137
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 42 108 0.491 1.462 16.327
Λειτουργικά Έσοδα 5237 1564 295.476 955.75 771.801
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -73 -62 -54.124 -54.952 -73.201
Άλλο, Καθαρό 5 0 -0.229 -0.574 -0.463
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5169 1502 241.123 900.224 698.137
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4065 1158 200.529 681.07 545.676
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4065 1158 200.529 681.07 545.676
Καθαρά Κέρδη 4065 1158 200.529 681.07 557.043
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4057 1158 200.529 681.07 545.676
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4057 1158 200.529 681.07 557.043
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4057 1158 200.529 681.07 557.043
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 799 504 400.522 417.451 447.568
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.0776 2.29762 0.50067 1.6315 1.2192
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.49 0.62 0.4 0.35 0.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.11894 2.46283 0.50169 1.63872 1.24772
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 11.367
Other Operating Expenses, Total 9
Total Adjustments to Net Income -8
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 2280 2520 2572 1679 2224.26
Έσοδα 2280 2520 2572 1679 2224.26
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 254 280 260 251 345.632
Ακαθάριστο Εισόδημα 2026 2240 2312 1428 1878.62
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 983 988 963 880 985.443
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 275 289 265 234 218.515
Έρευνα & Ανάπτυξη 6 10 7 6 9.007
Depreciation / Amortization 437 420 411 358 410.014
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9 -13 17 29 2.275
Λειτουργικά Έσοδα 1297 1532 1609 799 1238.81
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15 -18 -21 -21 -24.488
Άλλο, Καθαρό 6 1 0.139
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1288 1515 1588 778 1214.46
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1032 1196 1229 608 938.468
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1032 1196 1229 608 938.468
Καθαρά Κέρδη 1032 1196 1229 608 938.468
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1030 1194 1228 605 938.468
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1030 1194 1228 605 938.468
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1030 1194 1228 605 938.468
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 781 797 808 814 813.623
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.31882 1.49812 1.5198 0.74324 1.15344
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.04 0.15 0.15 0.15 0.3
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.32806 1.48524 1.53609 0.77109 1.21002
Other Operating Expenses, Total 2 2 3 2
Total Adjustments to Net Income -2 -2 -1 -3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2136 415.715 568.248 544.545 764.957
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1036 140.113 200.227 2.287 480.047
Μετρητά & Ισοδύναμα 1036 140.113 200.227 2.287 480.047
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1037 220.895 338.818 471.654 272.67
Accounts Receivable - Trade, Net 1003 214.262 208.016 361.836 214.692
Total Inventory 39 15.27 13.932 11.076 8.006
Other Current Assets, Total 24 39.437 15.271 59.528 4.234
Total Assets 19900 4523.53 4487.25 4198.83 4727.34
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17692 4078.35 3891.62 3463.61 3072.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21528 7244.74 6782.53 6006.38 5207.23
Accumulated Depreciation, Total -3836 -3166.39 -2890.91 -2542.77 -2135.02
Long Term Investments 0 163.181 86.077
Other Long Term Assets, Total 72 29.385 27.319 19.332 804.106
Total Current Liabilities 1220 390.226 328.034 287.264 630.05
Accounts Payable 94 12.896 21.663 30.033 7.815
Accrued Expenses 544 143.991 164.117 158.896 154.38
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 14 188 87 0 304
Other Current Liabilities, Total 568 45.339 55.254 98.335 163.855
Total Liabilities 8112 2307.82 2335.76 2110.67 2203.44
Total Long Term Debt 3132 945.924 1133.03 1226.1 1217.89
Long Term Debt 3125 945.924 1133.03 1226.1 1217.89
Deferred Income Tax 3101 774.195 702.104 458.597 227.03
Other Liabilities, Total 659 197.48 172.595 138.705 128.468
Total Equity 11788 2215.71 2151.49 2088.16 2523.91
Common Stock 89 47.783 47.688 47.61 47.555
Additional Paid-In Capital 10911 1804.35 1782.43 1763.14 1742.42
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2563 2184.35 2143.21 1607.66 1162.43
Treasury Stock - Common -1826 -1823.2 -1823.2 -1334.69 -430.576
Other Equity, Total 1 2.419 1.36 4.437 2.077
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19900 4523.53 4487.25 4198.83 4727.34
Total Common Shares Outstanding 813.53 398.871 397.925 422.685 460.611
Note Receivable - Long Term 0.085 0.056 8.165
Capital Lease Obligations 7
Redeemable Preferred Stock 50
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2597 2136 442.723 396.066 411.915
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1447 1036 76.27 158.147 173.659
Μετρητά & Ισοδύναμα 1447 1036 76.27 158.147 173.659
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1094 1037 340.437 205.124 200.402
Accounts Receivable - Trade, Net 1072 1003 284.328 182.135 197.586
Total Inventory 41 39 12.781 17.395 15.87
Other Current Assets, Total 15 24 13.235 15.4 21.984
Total Assets 20327 19900 4730.7 4610.57 4550.85
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17654 17692 4256.88 4182.79 4108.15
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21844 21528 7687.76 7531.16 7365.19
Accumulated Depreciation, Total -4190 -3836 -3430.88 -3348.37 -3257.04
Note Receivable - Long Term 0.033 0.044 0.128
Other Long Term Assets, Total 76 72 31.066 31.664 30.656
Total Current Liabilities 1659 1220 466.01 378.684 315.092
Accounts Payable 41 94 24.124 18.595 17.23
Accrued Expenses 574 544 135.896 144.926 134.326
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 31 14 0 100 100
Other Current Liabilities, Total 1013 568 305.99 115.163 63.536
Total Liabilities 8559 8112 2404.58 2310.67 2244.88
Total Long Term Debt 3105 3132 946.509 946.316 946.123
Long Term Debt 3090 3125 946.509 946.316 946.123
Deferred Income Tax 3138 3101 790.604 788.811 786.526
Other Liabilities, Total 657 659 201.462 196.861 197.141
Total Equity 11768 11788 2326.11 2299.9 2305.97
Common Stock 89 89 47.862 47.862 47.838
Additional Paid-In Capital 10927 10911 1823.37 1815.77 1808.23
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2715 2563 2276.07 2257.32 2270.82
Treasury Stock - Common -2018 -1826 -1823.2 -1823.2 -1823.2
Other Equity, Total 5 1 2.007 2.144 2.282
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 20327 19900 4730.7 4610.57 4550.85
Total Common Shares Outstanding 806.739 813.53 399.664 399.664 399.42
Capital Lease Obligations 15 7
Redeemable Preferred Stock 50 50
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1158 200.529 681.07 557.043 100.393
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1667 778.235 1445.79 1104.9 898.16
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 693 390.903 405.733 417.479 568.817
Deferred Taxes 126 71.777 244.418 229.603 -321.113
Μη Χρηματικά Στοιχεία -166 21.753 29.544 64.238 628.005
Cash Taxes Paid 184 10.964 7.808 4.635 40.626
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 81 57.043 57.475 80.069 79.846
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -144 93.273 85.026 -163.46 -77.942
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 313 -584.478 -543.915 -293.383 -706.153
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -728 -575.847 -788.368 -894.47 -764.558
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1041 -8.631 244.453 601.087 58.405
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1086 -255.849 -690.38 -1289.28 -210.502
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -118 -9.459 -18.002 -8.15 -7.923
Total Cash Dividends Paid -780 -159.39 -145.515 -111.369 -78.838
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2 0 -519.863 -872.761 -123.741
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -190 -87 -7 -297 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 894 -62.092 211.496 -477.76 -18.495
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 608 1158 219.532 156.818 126.354
Cash From Operating Activities 1322 1667 714.663 469.469 290.527
Cash From Operating Activities 358 693 282.986 185.697 94.148
Deferred Taxes 36 126 16.529 14.695 12.371
Non-Cash Items 230 -166 266.455 119.443 28.355
Changes in Working Capital 90 -144 -70.839 -7.184 29.299
Cash From Investing Activities -269 313 -458.721 -274.827 -123.525
Capital Expenditures -271 -728 -459.04 -274.939 -123.617
Other Investing Cash Flow Items, Total 2 1041 0.319 0.112 0.092
Cash From Financing Activities -642 -1086 -321.382 -177.419 -133.456
Financing Cash Flow Items -6 -118 -5.569 -5.569 -5.569
Total Cash Dividends Paid -456 -780 -127.813 -83.85 -39.887
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2 -190 -188 -88 -88
Net Change in Cash 411 894 -65.44 17.223 33.546
Issuance (Retirement) of Stock, Net -178 2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.7942 90609961 1061863 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 10.5838 81311345 1410652 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.9762 53595062 174141 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.7982 52227952 2848702 2022-12-31 LOW
Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 5.3703 41257693 -843891 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 4.232 32512744 -25293644 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2771 17493645 -261543 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.731 13298533 -2053288 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6762 12877429 51982 2022-12-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 1.2634 9706118 0 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.1831 9089340 -7325 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0985 8439035 471816 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.9475 7279635 2542172 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9234 7094130 -923425 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.9192 7061691 3456660 2022-12-31 LOW
Luther King Capital Management Corp. Investment Advisor 0.8649 6644461 39667 2022-12-31 LOW
Davenport Asset Management Investment Advisor 0.8223 6317397 -450296 2022-12-31 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.7988 6136485 3968787 2022-12-31 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7724 5934212 -41579 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7718 5929584 -103820 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Coterra Energy Inc Company profile

Σχετικά με την Coterra Energy Inc

Η Coterra Energy Inc., πρώην Cabot Oil & Gas Corporation, είναι μια ενεργειακή εταιρεία. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τις περιοχές Permian Basin, Marcellus Shale και Anadarko Basin. Η Permian Basin είναι η λεκάνη παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Delaware Basin που εκτείνεται στο δυτικό Τέξας και το νοτιοανατολικό Νέο Μεξικό. Η Permian Basin καλύπτει πάνω από 234.000 στρέμματα με έμφαση στην ανάπτυξη των Upper Wolfcamp, Bone Spring και Avalon. Τα ακίνητα του Marcellus Shale βρίσκονται κυρίως στην κομητεία Susquehanna της Πενσυλβάνια, όπου η Εταιρεία κατέχει περίπου 175.000 στρέμματα στο παράθυρο ξηρού αερίου του κοιτάσματος. Στη λεκάνη Anadarko, η Εταιρεία κατέχει περίπου 189.000 στρέμματα, τα οποία επικεντρώνονται στις περιοχές Woodford Shale και Meramec Shale στη δυτική Οκλαχόμα.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

840 Gessner Rd Ste 1400
HOUSTON
TEXAS 77024
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,812.70 Price
+0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,957.90 Price
+0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

70.10 Price
+1.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,949.56 Price
-1.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου