Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές C&C Group plc - CCR CFD

1.4270
5.64%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0140
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

C&C Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.347
Άνοιγμα* 1.419
Μεταβολή 1 έτους* -30.95%
Εύρος ημέρας* 1.411 - 1.429
Εύρος 52 εβδ. 1.26-2.11
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.09M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.16M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 555.02M
Αναλογία P/E 12.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 391.81M
Έσοδα 1.46B
EPS 0.11
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.32016
Beta 1.82
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 1.3470 -0.0640 -4.54% 1.4110 1.4330 1.3470
May 25, 2023 1.4150 0.0760 5.68% 1.3390 1.4290 1.3250
May 24, 2023 1.3470 0.0700 5.48% 1.2770 1.3510 1.2270
May 23, 2023 1.3610 0.0000 0.00% 1.3610 1.3630 1.3370
Jun 30, 2022 1.8155 -0.0110 -0.60% 1.8265 1.8285 1.7955
Jun 29, 2022 1.8575 -0.0585 -3.05% 1.9160 1.9260 1.8355
Jun 28, 2022 1.9370 0.0120 0.62% 1.9250 1.9710 1.9250
Jun 27, 2022 1.9470 0.0170 0.88% 1.9300 1.9630 1.9260
Jun 24, 2022 1.9540 0.0700 3.72% 1.8840 1.9770 1.8690
Jun 23, 2022 1.9160 0.0310 1.64% 1.8850 1.9540 1.8850
Jun 22, 2022 1.9360 0.0480 2.54% 1.8880 1.9360 1.8615
Jun 21, 2022 1.9310 0.0360 1.90% 1.8950 1.9720 1.8950
Jun 20, 2022 1.9460 0.0310 1.62% 1.9150 1.9470 1.8980
Jun 17, 2022 1.9370 0.0785 4.22% 1.8585 1.9580 1.8545
Jun 16, 2022 1.8445 -0.1015 -5.22% 1.9460 1.9900 1.8445
Jun 15, 2022 1.9700 0.0860 4.56% 1.8840 1.9790 1.8760
Jun 14, 2022 1.8860 -0.0440 -2.28% 1.9300 1.9380 1.8770
Jun 13, 2022 1.9400 -0.0060 -0.31% 1.9460 2.0100 1.9330
Jun 10, 2022 2.0240 0.0340 1.71% 1.9900 2.0280 1.9820
Jun 9, 2022 2.0200 0.0320 1.61% 1.9880 2.0220 1.9760

C&C Group plc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

IE

Γεγονός

C&C Group PLC
C&C Group PLC

Forecast

-

Previous

-
Friday, July 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:00

Χώρα

IE

Γεγονός

C&C Group PLC Annual Shareholders Meeting
C&C Group PLC Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

IE

Γεγονός

Half Year 2024 C&C Group PLC Earnings Release
Half Year 2024 C&C Group PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 1689 1438.1 736.9 1719.3 1574.9
Έσοδα 1689 1438.1 736.9 1719.3 1574.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1105.9 568.8 1282.7 1068.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 332.2 168.1 436.6 506.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1605.8 1381.6 823.8 1688.6 1478.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 145.3 123.2 163.5 185.8
Έρευνα & Ανάπτυξη
Depreciation / Amortization 31.8 30.8 32.8 15.5
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.9 -20.4 30.2 89.9 7.7
Other Operating Expenses, Total 1604.9 118.5 71.4 119.6 201.9
Λειτουργικά Έσοδα 83.2 56.5 -86.9 30.7 96.7
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17.3 -7.4 -31.5 -15.2 -11.9
Άλλο, Καθαρό -3.4 -2.9 -3.9 -3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 65.9 45.7 -121.3 11.6 81.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 51.9 37.1 -104.5 9.1 72.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 51.9 37.1 -104.5 9.1 72.3
Καθαρά Κέρδη 51.9 37.1 -104.5 9.1 72.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 51.9 37.1 -104.5 9.1 72.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 51.9 37.1 -104.5 9.1 72.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 51.9 37.1 -104.5 9.1 72.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 392.966 375.934 330.418 331.965 330.831
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13207 0.09869 -0.31627 0.02741 0.21854
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0379 0 0.05146 0.14325
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13487 0.02155 -0.2176 0.32775 0.24514
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.5 -0.6 0.1 -0.9
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.2
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Συνολικά έσοδα 786 903 780.8 657.3 350.2
Έσοδα 786 903 780.8 657.3 350.2
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 757.4 848.4 743.8 637.8 418.4
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.6 0.3 -4.2 -3.5 20.3
Other Operating Expenses, Total 756.8 848.1 748 641.3 398.1
Λειτουργικά Έσοδα 28.6 54.6 37 19.5 -68.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.8 -7.5 -1.8 -9 -20.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.8 47.1 35.2 10.5 -88.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14.5 37.4 28 9.1 -72.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 14.5 37.4 28 9.1 -72.3
Καθαρά Κέρδη 14.5 37.4 28 9.1 -72.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14.5 37.4 28 9.1 -72.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14.5 37.4 28 9.1 -72.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14.5 37.4 28 9.1 -72.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 393.104 392.828 393.344 358.524 330.778
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03689 0.09521 0.07118 0.02538 -0.21858
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0379 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03816 0.09673 0.0389 -0.00112 -0.15176
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 455 485 345.7 435.2 491.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 115.3 64.7 107.7 123.4 144.4
Cash 115.3 64.7 107.7 123.4 144.4
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 164.8 147.5 75.9 93.1 90
Accounts Receivable - Trade, Net 164.1 147.5 75.9 93.1 90
Total Inventory 174.9 168.2 121.3 145.8 184.1
Prepaid Expenses 38.8 26.9 72.9 72.6
Other Current Assets, Total 0 65.8 13.9
Total Assets 1422.9 1468.7 1335.6 1441.9 1429.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 210.3 214 204 223.4 144.5
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 436.5 414.7 437.7 348.9
Accumulated Depreciation, Total -222.5 -210.7 -214.3 -204.4
Goodwill, Net 530.1 523.6 526.7 525
Intangibles, Net 645.5 126.4 122.4 126.2 158.7
Long Term Investments 1.3 1.3 63.1 83.9 71.4
Note Receivable - Long Term 38
Other Long Term Assets, Total 72.8 111.9 76.8 46.5 38.7
Total Current Liabilities 487.5 456.4 379.2 450 400.4
Accounts Payable 370.7 206.8 135.2 271.7 225.7
Accrued Expenses 179.3 161 119 110.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 110.9 56.8 68.6 52.1 55.2
Other Current Liabilities, Total 5.9 13.5 14.4 7.2 8.9
Total Liabilities 683.7 769.7 889.5 886.5 830.6
Total Long Term Debt 157.1 279.2 481 398.2 390.8
Long Term Debt 100 219.4 420.3 323.8 390.8
Deferred Income Tax 34.2 30.2 17.3 16.5 16.9
Other Liabilities, Total 4.9 3.9 12 21.8 23.3
Total Equity 739.2 699 446.1 555.4 598.8
Common Stock 4 4 3.2 3.2 3.2
Additional Paid-In Capital 347.2 347.2 171.3 171 152.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 422.1 383.8 254.1 347 413.2
Treasury Stock - Common -34.1 -36 -36.5 -36.6 -37.1
Unrealized Gain (Loss) 12.4 11.5 10.4
Other Equity, Total 41.6 59.3 56.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1422.9 1468.7 1335.6 1441.9 1429.4
Total Common Shares Outstanding 391.807 391.214 330.995 329.933 330.744
Minority Interest 0 -0.8
Capital Lease Obligations 57.1 59.8 60.7 74.4
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 455 584.1 485 504.2 345.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 115.3 131.8 64.7 89 107.7
Cash 115.3 131.8 64.7 89 107.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 164.8 256.6 186.3 266 102.8
Accounts Receivable - Trade, Net 164.1 256.6 186.3 266 102.8
Total Inventory 174.9 174.4 168.2 149.2 121.3
Total Assets 1422.9 1551 1468.7 1498.1 1335.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 210.3 207.4 214 197.9 204
Goodwill, Net 525.4 530.1 525.7 523.6
Intangibles, Net 645.5 123.7 126.4 122.8 122.4
Long Term Investments 1.3 1.3 1.3 67.5 63.1
Note Receivable - Long Term 38 35.9 43 39 41.8
Other Long Term Assets, Total 72.8 73.2 68.9 41 35
Total Current Liabilities 487.5 487 456.4 575.6 379.2
Payable/Accrued 459.1 386.1 487.5 296.2
Notes Payable/Short Term Debt -0.9 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 110.9 18 56.8 77.6 68.6
Other Current Liabilities, Total 5.9 10.8 13.5 10.5 14.4
Total Liabilities 683.7 816.6 769.7 856.9 889.5
Total Long Term Debt 157.1 294.4 279.2 257.2 481
Long Term Debt 100 237.2 219.4 205.1 420.3
Capital Lease Obligations 57.1 57.2 59.8 52.1 60.7
Deferred Income Tax 34.2 31.5 30.2 17.5 17.3
Minority Interest
Other Liabilities, Total 4.9 3.7 3.9 6.6 12
Total Equity 739.2 734.4 699 641.2 446.1
Common Stock 4 4 4 4 3.2
Additional Paid-In Capital 347.2 347.2 347.2 347.2 171.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 422.1 361 383.8 270.2 254.1
Treasury Stock - Common -34.1 -35.4 -36 -36.3 -36.5
Unrealized Gain (Loss) 14.9 12.4 12.4
Other Equity, Total 42.7 43.7 41.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1422.9 1551 1468.7 1498.1 1335.6
Total Common Shares Outstanding 391.807 391.414 391.214 391.114 330.995
Other Current Assets, Total 0 21.3 65.8 0 13.9
Accounts Payable 370.7
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 51.9 37.1 -104.5 9.1 72.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 86 33 -94.6 165 113
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 30 29.2 28.2 30.3 13.1
Amortization 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4
Μη Χρηματικά Στοιχεία 34.6 24.2 31.2 60.9 27.5
Cash Taxes Paid 12 -3.2 -7.2 8 8.6
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.4 24.4 23.4 17.9 12.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -33 -60.1 -52.1 62.2 -2.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 49.1 -2.2 -9.2 -25.5 -22
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -15.2 -17.1 -10 -19.8 -22.1
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 64.3 14.9 0.8 -5.7 0.1
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -83.2 -76.3 86.4 -159.5 -93.1
Total Cash Dividends Paid 0 -0.4 -29.7 -36
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.7 0.3 -22.6 -1.9
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -82.5 -244.1 87.9 -106.7 -50.2
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.3 2.5 1.7 -1 1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 50.6 -43 -15.7 -21 -1.1
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.7 167.1 -1.4 -0.5 -5
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Net income/Starting Line 51.9 37.4 37.1 9.1 -104.5
Cash From Operating Activities 86 59.8 33 28.8 -94.6
Cash From Operating Activities 30 14.8 29.2 13.5 28.2
Amortization 2.5 1.2 2.6 1.3 2.6
Non-Cash Items 34.6 18.9 24.2 12.1 31.2
Cash Taxes Paid 12 3.4 -3.2 0.8 -7.2
Cash Interest Paid 19.4 9.6 24.4 13.6 23.4
Changes in Working Capital -33 -12.5 -60.1 -7.2 -52.1
Cash From Investing Activities 49.1 35.9 -2.2 3.8 -9.2
Capital Expenditures -15.2 -7.6 -17.1 -11.4 -10
Other Investing Cash Flow Items, Total 64.3 43.5 14.9 15.2 0.8
Cash From Financing Activities -83.2 -29.2 -76.3 -52 86.4
Financing Cash Flow Items -0.7 0 167.1 167.7 -1.4
Total Cash Dividends Paid 0 -0.4
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0.7 0.7 0.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net -82.5 -29.2 -244.1 -220.4 87.9
Foreign Exchange Effects -1.3 0.6 2.5 0.7 1.7
Net Change in Cash 50.6 67.1 -43 -18.7 -15.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 15.043 58939447 -142763 2023-04-28 MED
Fidelity International Investment Advisor 9.7452 38182496 -124756 2023-03-14 LOW
Aberforth Partners LLP Investment Advisor 5.038 19739135 2669124 2023-01-24 LOW
Brandes Investment Partners, L.P. Investment Advisor 4.9882 19544094 3927867 2023-02-21 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.163 16310918 0 2022-05-12 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0184 15744333 59534 2023-04-30 LOW
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1498 12341061 0 2022-05-12 LOW
Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC Investment Advisor 3.132 12271597 580000 2022-05-20 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.9844 11693091 -142336 2022-06-22 LOW
Hargreaves Lansdown Fund Managers Ltd. Insurance Company 2.1128 8278005 238587 2023-03-31 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 2.0913 8194045 0 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.811 7095459 -570864 2022-12-31 LOW
Mackenzie Investments Europe Limited Investment Advisor 1.7825 6983928 -197183 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4756 5781320 230820 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4528 5692007 16766 2023-04-30 LOW
GAM International Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0843 4248397 0 2023-03-31 MED
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.927 3632047 0 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5728 2244242 0 2023-04-30 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5664 2219053 0 2023-01-31 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5515 2160848 0 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

C&C Group plc Company profile

Σχετικά με την C&C Group plc

Η C&C Group PLC είναι εταιρεία ποτών. Η εταιρεία παράγει, εμπορεύεται και διανέμει επώνυμη μπύρα, μηλίτη, κρασί, οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο (UK) και την Ιρλανδία. Στους τομείς της περιλαμβάνονται η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Διεθνής και η Matthew Clark and Bibendum (MCB). Ο τομέας της Ιρλανδίας ασχολείται με την πώληση επώνυμων προϊόντων στο νησί της Ιρλανδίας. Ο τομέας της Μεγάλης Βρετανίας περιλαμβάνει την πώληση επώνυμων προϊόντων στη Σκωτία, την Αγγλία και την Ουαλία. Ο τομέας International περιλαμβάνει την πώληση προϊόντων μηλίτη και μπύρας σε όλες τις περιοχές εκτός Ιρλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας. Ο τομέας MCB περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις Matthew Clark και Bibendum. Η Matthew Clark είναι ένας ανεξάρτητος διανομέας στον τομέα των ποτών στο εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Bibendum είναι διανομέας και χονδρέμπορος κρασιού, οινοπνευματωδών ποτών και χειροποίητης μπύρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ιδιαίτερη έμφαση στο κρασί.

Industry: Wineries

Bulmers House
Keeper Road

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.99 Price
-1.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.50 Price
+2.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00379

US100

14,413.50 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,943.22 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου