Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Byron Energy - BYEau CFD

  0.087
  1.14%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.007
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.088
  Άνοιγμα* 0.089
  Μεταβολή 1 έτους* 5.95%
  Εύρος ημέρας* 0.081 - 0.089
  Εύρος 52 εβδ. 0.11-0.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 905.52K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 132.47M
  Αναλογία P/E 3.91
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.04B
  Έσοδα 97.36M
  EPS 0.03
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.33
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 0.087 0.002 2.35% 0.085 0.087 0.085
  Feb 29, 2024 0.084 -0.005 -5.62% 0.089 0.089 0.081
  Feb 28, 2024 0.089 0.000 0.00% 0.089 0.089 0.088
  Feb 27, 2024 0.089 0.000 0.00% 0.089 0.090 0.089
  Feb 26, 2024 0.089 0.000 0.00% 0.089 0.089 0.087
  Feb 25, 2024 0.089 0.000 0.00% 0.089 0.089 0.089
  Feb 23, 2024 0.089 -0.001 -1.11% 0.090 0.090 0.087
  Feb 22, 2024 0.087 0.004 4.82% 0.083 0.094 0.083
  Feb 21, 2024 0.082 0.004 5.13% 0.078 0.083 0.075
  Feb 20, 2024 0.078 0.001 1.30% 0.077 0.080 0.077
  Feb 19, 2024 0.079 -0.002 -2.47% 0.081 0.081 0.074
  Feb 18, 2024 0.079 -0.003 -3.66% 0.082 0.084 0.079
  Feb 15, 2024 0.081 -0.001 -1.22% 0.082 0.082 0.081
  Feb 14, 2024 0.082 0.000 0.00% 0.082 0.085 0.081
  Feb 13, 2024 0.083 0.003 3.75% 0.080 0.083 0.080
  Feb 12, 2024 0.083 0.002 2.47% 0.081 0.083 0.074
  Feb 11, 2024 0.080 -0.004 -4.76% 0.084 0.086 0.080
  Feb 9, 2024 0.082 -0.002 -2.38% 0.084 0.084 0.080
  Feb 8, 2024 0.085 0.000 0.00% 0.085 0.086 0.084
  Feb 7, 2024 0.084 -0.004 -4.55% 0.088 0.089 0.079

  Byron Energy Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 64.9383 64.7275 43.2606 24.3687 38.5724
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40.757 40.3775 33.9785 22.5036 32.3951
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.38099 4.52032 2.54724 3.44774 3.54449
  Depreciation / Amortization 0.46024 0.4847 0.56035 0.35933 0.0966
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.12365 3.08281 0.59595 5.39798 12.916
  Other Operating Expenses, Total 1.30757 1.11876 1.68871 1.41619 1.72535
  Λειτουργικά Έσοδα 24.1813 24.35 9.28212 1.86512 6.17727
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.2833 -2.01767 -3.38528 -1.75816 -0.42405
  Άλλο, Καθαρό -0.1823 -0.11698 -0.04246 -0.03861 -0.03424
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22.7157 22.2153 5.85438 0.06835 5.71899
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 22.7157 22.2153 5.85438 0.06835 5.71899
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 22.7157 22.2153 5.85438 0.06835 5.71899
  Καθαρά Κέρδη 22.7157 22.2153 5.85438 0.06835 5.71899
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 22.7157 22.2153 5.85438 0.06835 5.71899
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.7157 22.2153 5.85438 0.06835 5.71899
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.7157 22.2153 5.85438 0.06835 5.71899
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1081.4 1059.89 1047.88 792.661 693.64
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02101 0.02096 0.00559 0.00009 0.00824
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02389 0.02387 0.00616 0.0069 0.02687
  Έσοδα 64.9383 64.7275 43.2606 24.3687 38.5724
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 32.4845 30.6895 28.2165 11.8823 14.5099
  Ακαθάριστο Εισόδημα 32.4538 34.038 15.0441 12.4864 24.0624
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0.48146 0.36973 0 -0.39722
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 24.1335 40.8048 37.7762 26.9513 26.0217
  Έσοδα 24.1335 40.8048 37.7762 26.9513 26.0217
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14.5225 17.962 17.0039 13.6856 16.0089
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9.61098 22.8428 20.7723 13.2657 10.0128
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.5394 22.2175 21.9055 18.472 19.2535
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.72421 1.65678 1.71216 2.80816 1.29228
  Depreciation / Amortization 0.23008 0.23016 0.23011 0.25459 0.3008
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0 0 0.48146 0.03117
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.41812 1.70553 2.44305 0.63976 0.57022
  Other Operating Expenses, Total 0.64448 0.66309 0.51632 0.60244 1.05013
  Λειτουργικά Έσοδα 5.5941 18.5872 15.8707 8.47929 6.76822
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.54115 -0.92446 -0.6945 -1.44015 -1.65063
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.05295 17.6628 15.1762 7.03914 5.11759
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.05295 17.6628 15.1762 7.03914 5.11759
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.05295 17.6628 15.1762 7.03914 5.11759
  Καθαρά Κέρδη 5.05295 17.6628 15.1762 7.03914 5.11759
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.05295 17.6628 15.1762 7.03914 5.11759
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.05295 17.6628 15.1762 7.03914 5.11759
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.05295 17.6628 15.1762 7.03914 5.11759
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1081.17 1081.62 1078.48 1041.29 1043.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00467 0.01633 0.01407 0.00676 0.00491
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00599 0.01791 0.01634 0.00737 0.00545
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.3597 23.8371 10.6327 21.8491 17.8633
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.22388 14.087 4.14341 16.6447 6.78332
  Μετρητά 4.22388 14.087 4.14341 16.6447 6.78332
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.36449 7.49255 4.19738 1.85146 5.06873
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.93975 7.33773 3.97039 1.63448 3.20122
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.00578 0.00601 0.00656 0.22098 4.97685
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 144.49 151.045 114.833 105.107 53.4935
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 130.06 125.323 102.069 80.9166 33.8299
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0.02528 0.16533 0.31219
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.05454 1.78301 1.925 1.925 1.48818
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.53629 38.5275 19.4841 10.868 14.7977
  Payable/Accrued
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.21884 0.21046 0.20228 0.17192 0.22932
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2.19416 20.9788 6.85937 1.49382 5.74799
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.5059 0.56818 9.95178 4.68444 0
  Σύνολο Οφειλών 16.122 45.5339 33.6 31.0564 16.7817
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.60994 0.72354 6.93209 15.1082 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.3923 0 5.64036 14.0662 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.97576 6.2828 7.18379 5.08019 1.98406
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 128.368 105.512 81.2329 74.051 36.7118
  Κοινή Μετοχή 139.117 139.117 139.093 137.561 101.092
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -10.7216 -33.5704 -57.3851 -63.2395 -64.2485
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.02776 -0.03512 -0.47531 -0.27021 -0.13147
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 144.49 151.045 114.833 105.107 53.4935
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1040.3 1040.3 1040.3 1023.55 697.886
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.17322 0.01779 0.49444 0.01415 0.01271
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.76556 2.25154 2.28535 3.13199 1.03439
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.69165 1.1447 1.60064 1.13373 0.14617
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.12634 -0.11893 -0.11487 -0.10455 -0.096
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.44417 16.7524 1.97624 4.50367 8.80767
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.01502 0.10234 0.1804 0.25137
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.21764 0.72354 1.29172 1.042
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.3597 8.65477 23.8371 8.22774 10.6327
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.22388 2.71402 14.087 1.59685 4.14341
  Μετρητά 4.22388 2.71402 14.087 1.59685 4.14341
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.36449 4.56247 7.49255 5.4354 4.19738
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.36449 4.56247 7.49255 5.4354 4.19738
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.77135 1.37829 2.25755 1.19549 2.29191
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 144.49 145.446 151.045 125.599 114.833
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 130.06 134.949 125.323 115.447 102.069
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0 0.02528
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.01502 0.05868 0.10234 0.14137 0.1804
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.05454 1.78301 1.78301 1.78278 1.925
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.53629 11.9185 38.5275 22.4681 19.4841
  Payable/Accrued 3.64535 3.8814 16.7977 6.96279 2.02236
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.19088 0.17407 0.18295 0.17195 0.17368
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2.19416 7.26653 20.9788 4.42328 6.85937
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.5059 0.59645 0.56818 10.8327 9.95178
  Σύνολο Οφειλών 16.122 22.1344 45.5339 35.3731 33.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.60994 3.83973 0.72354 4.53719 6.93209
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.3923 3.42275 0 3.52376 5.64036
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.21764 0.41698 0.72354 1.01343 1.29172
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.97576 6.37623 6.2828 8.36782 7.18379
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 128.368 123.311 105.512 90.2259 81.2329
  Κοινή Μετοχή 139.117 139.117 139.117 139.093 139.093
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -10.7216 -15.7751 -33.5704 -48.8183 -57.3851
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.02776 -0.03081 -0.03512 -0.04914 -0.47531
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 144.49 145.446 151.045 125.599 114.833
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1040.3 1040.3 1040.3 1040.3 1040.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.07744 0.47691
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 36.6124 21.3521 13.6801 23.2337 2.62445
  Cash Payments -21.6877 -18.188 -10.3659 -15.8232 -4.3269
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -2.43508 -3.13632 -1.76453 -0.3219 -0.8035
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.04993 0.0015 0.01282 0.01033 0.00872
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -25.5439 -35.042 -54.3074 -19.6386 -24.1014
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -25.5439 -35.042 -53.9689 -19.6386 -24.1014
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.1131 1.07982 50.5565 0.98395 20.3509
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.03592 -1.50569 0 -1.03412
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.02376 1.53257 38.0106 0.34442 22.3373
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.13686 -0.41683 14.0516 0.63953 -0.95222
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.01183 0.10882 -0.06777 -0.05267 -0.01257
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 9.94362 -12.5013 9.86138 4.52636 -1.13854
  Cash Receipts 60.6853 42.6749 25.7977 39.3684 7.74614
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -0.33856
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 28.8269 36.6124 16.8245 21.3521 6.15536
  Cash Receipts 44.2441 60.6853 27.5645 42.6749 14.5592
  Cash Payments -14.606 -21.6877 -9.42803 -18.188 -6.86726
  Cash Interest Paid -0.81858 -2.43508 -1.36116 -3.13632 -1.53798
  Changes in Working Capital 0.00739 0.04993 0.0492 0.0015 0.00141
  Cash From Investing Activities -30.7109 -25.5439 -14.2965 -35.042 -25.8328
  Capital Expenditures -30.7109 -25.5439 -14.2965 -35.042 -25.8328
  Cash From Financing Activities -9.4873 -1.1131 -5.06823 1.07982 4.42478
  Financing Cash Flow Items 0 0 -0.03592 -0.03592
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.02376 0 1.53257 1.53257
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -9.4873 -1.13686 -5.06823 -0.41683 2.92812
  Foreign Exchange Effects -0.00174 -0.01183 -0.00626 0.10882 0.10567
  Net Change in Cash -11.373 9.94362 -2.54656 -12.5013 -15.147
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Battersby (Douglas Geoffrey) Individual Investor 5.345 57800568 500000 2022-11-11
  Smith (Maynard Venton) Individual Investor 4.5356 49047991 0 2022-06-30
  J & A Vaughan Super Pty. Ltd. Corporation 3.1913 34510066 17247854 2022-10-04 LOW
  Young (Paul Anthony) Individual Investor 2.7025 29224397 277778 2022-12-21
  Elmslie Superannuation Company Pty. Ltd. Corporation 2.6142 28269844 0 2022-10-04 LOW
  Sands (Charles John) Individual Investor 2.2851 24710783 0 2022-06-30
  Walleroo Pty. Ltd. Corporation 1.7412 18828791 0 2022-10-04
  Sack (William Richard) Individual Investor 1.4148 15300001 0 2022-06-30
  Kallenberger (Prent H) Individual Investor 1.1845 12808762 0 2022-06-30
  Barrijag Investments Pty. Ltd. Corporation 1.1693 12645000 12645000 2022-10-04
  Sands (John) Individual Investor 1.1172 12080972 0 2022-10-04
  Agrico Pty. Ltd. Corporation 1.0585 11446384 -2969544 2022-10-04 LOW
  Poal Pty. Ltd. Corporation 1.0488 11341298 0 2022-10-04 LOW
  Fitzroy River Corporation Ltd Corporation 1.0366 11210089 0 2022-10-04
  Jetan Pty. Ltd. Corporation 0.9756 10550001 500000 2022-10-04 LOW
  Dixson Trust Pty. Ltd. Corporation 0.9052 9788400 0 2022-10-04 LOW
  Filipovic (Nick) Individual Investor 0.6752 7301359 4580000 2022-06-30
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0309 333966 0 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0045 49011 0 2023-08-31 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.0007 7834 0 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  Level 4
  480 Collins Street
  MELBOURNE
  VICTORIA 3000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0259%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0478%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου