Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BWP Trust - BWPau CFD

  3.492
  0.58%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.036
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.472
  Άνοιγμα* 3.462
  Μεταβολή 1 έτους* -8.68%
  Εύρος ημέρας* 3.462 - 3.532
  Εύρος 52 εβδ. 3.51-4.35
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 632.04K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.66M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.59B
  Αναλογία P/E 5.32
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 642.38M
  Έσοδα 153.61M
  EPS 0.76
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.53846
  Beta 0.57
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 3.492 0.020 0.58% 3.472 3.502 3.462
  Mar 4, 2024 3.482 -0.010 -0.29% 3.492 3.542 3.472
  Mar 3, 2024 3.492 0.020 0.58% 3.472 3.502 3.452
  Mar 1, 2024 3.472 0.041 1.19% 3.431 3.482 3.422
  Feb 29, 2024 3.432 0.000 0.00% 3.432 3.502 3.422
  Feb 28, 2024 3.422 0.010 0.29% 3.412 3.452 3.392
  Feb 27, 2024 3.412 -0.009 -0.26% 3.421 3.452 3.412
  Feb 26, 2024 3.412 -0.040 -1.16% 3.452 3.482 3.412
  Feb 25, 2024 3.462 -0.030 -0.86% 3.492 3.502 3.452
  Feb 23, 2024 3.482 0.000 0.00% 3.482 3.502 3.462
  Feb 22, 2024 3.492 0.060 1.75% 3.432 3.501 3.432
  Feb 21, 2024 3.442 0.001 0.03% 3.441 3.461 3.422
  Feb 20, 2024 3.442 0.030 0.88% 3.412 3.452 3.412
  Feb 19, 2024 3.422 -0.020 -0.58% 3.442 3.452 3.412
  Feb 18, 2024 3.452 -0.050 -1.43% 3.502 3.512 3.452
  Feb 16, 2024 3.502 0.011 0.32% 3.491 3.512 3.472
  Feb 15, 2024 3.492 0.050 1.45% 3.442 3.512 3.432
  Feb 14, 2024 3.442 0.000 0.00% 3.442 3.462 3.402
  Feb 13, 2024 3.432 -0.050 -1.44% 3.482 3.492 3.392
  Feb 12, 2024 3.492 -0.029 -0.82% 3.521 3.522 3.452

  BWP Trust Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 158.156 153.61 152.716 156.217 156.263
  Έσοδα 158.156 153.61 152.716 156.217 156.263
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.11867 5.0655 4.79433 4.92337 3.86176
  Ακαθάριστο Εισόδημα 152.037 148.544 147.922 151.294 152.401
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 44.601 38.912 38.73 39.139 40.324
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.4813 19.4085 18.2727 17.9596 16.6212
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 16.719 13.78 14.96 15.519 19.582
  Other Operating Expenses, Total 0.282 0.314 0.229 0.301 0.259
  Λειτουργικά Έσοδα 113.555 114.698 113.986 117.078 115.939
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -76.862 371.939 149.183 93.564 53.438
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 36.693 486.637 263.169 210.642 169.377
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 36.693 486.637 263.169 210.642 169.377
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 36.693 486.637 263.169 210.642 169.377
  Καθαρά Κέρδη 36.693 486.637 263.169 210.642 169.377
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 36.693 486.637 263.169 210.642 169.377
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 36.693 486.637 263.169 210.642 169.377
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 36.693 486.637 263.169 210.642 169.377
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 642.384 642.384 642.384 642.384 642.384
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05712 0.75755 0.40968 0.32791 0.26367
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1829 0.1829 0.1829 0.15584 0.1811
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05712 0.75808 0.41041 0.32859 0.26367
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.344 0.474 0.436
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 79.531 78.625 77.746 75.864 76.611
  Έσοδα 79.531 78.625 77.746 75.864 76.611
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23.343 21.258 19.527 19.385 19.537
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.936 8.928 8.519 7.603 7.339
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 8.932 7.787 6.293 7.487 7.464
  Other Operating Expenses, Total 5.475 4.543 4.371 4.295 4.26
  Λειτουργικά Έσοδα 56.188 57.367 58.219 56.479 57.074
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -130.799 53.937 80.136 291.803 62.119
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -74.611 111.304 138.355 348.282 119.193
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -74.611 111.304 138.355 348.282 119.193
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -74.611 111.304 138.355 348.282 119.193
  Καθαρά Κέρδη -74.611 111.304 138.355 348.282 119.193
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -74.611 111.304 138.355 348.282 119.193
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -74.611 111.304 138.355 348.282 119.193
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -74.611 111.304 138.355 348.282 119.193
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 642.384 642.384 642.384 642.384 642.384
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11615 0.17327 0.21538 0.54217 0.18555
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0927 0.0902 0.0927 0.0902 0.0927
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11615 0.17327 0.21591 0.54217 0.18629
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.344 0.474
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.252 20.717 53.004 68.377 24.122
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.832 11.855 33.068 64.189 17.911
  Μετρητά 16.832 11.855 33.068 64.189 17.911
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.237 2.204 0.835 0.618 0.948
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.299 0.738 0.076 0.195 0.566
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.183 6.658 4.601 3.57 5.263
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 14.5 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2960.19 3021.92 2674.6 2552.58 2382.32
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2936.6 3001.2 2621.6 2484.2 2358.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 85.839 79.975 193.831 78.198 91.611
  Payable/Accrued 13.002 8.691 11.536 5.378 6.647
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 110.353 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 72.837 71.284 71.942 72.82 84.964
  Σύνολο Οφειλών 554.312 535.578 558.188 583.832 507.728
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 466 452.7 360.747 499.6 412.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 466 452.7 360.747 499.6 412.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.473 2.903 3.61 6.034 3.517
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2405.88 2486.34 2116.42 1968.74 1874.59
  Κοινή Μετοχή 945.558 945.558 945.558 945.558 945.558
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1459.98 1540.78 1171.64 1025.96 932.809
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.34 0 -0.778 -2.772 -3.773
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2960.19 3021.92 2674.6 2552.58 2382.32
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 642.384 642.384 642.384 642.384 642.384
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.34
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.252 32.823 20.717 22.935 53.004
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.832 22.644 11.855 16.284 33.068
  Μετρητά 16.832 22.644 11.855 16.284 33.068
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.42 7.543 8.862 6.651 5.436
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.42 7.543 8.862 6.651 5.436
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.636 0 0 14.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2960.19 3090.99 3021.92 2939.64 2674.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2936.6 3058.16 3001.2 2916.7 2621.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 85.839 79.166 79.975 187.248 193.831
  Payable/Accrued 26.29 21.223 20.426 18.677 23.151
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 59.549 57.943 59.549 58.102 60.327
  Σύνολο Οφειλών 554.312 551.287 535.578 532.261 558.188
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 466 469.4 452.7 341.431 364.357
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 466 469.4 452.7 341.431 364.357
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.473 2.721 2.903 3.582 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2405.88 2539.7 2486.34 2407.37 2116.42
  Κοινή Μετοχή 945.558 945.558 945.558 945.558 945.558
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1459.98 1594.14 1540.78 1461.97 1171.64
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.34 0 0 -0.159 -0.778
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2960.19 3090.99 3021.92 2939.64 2674.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 642.384 642.384 642.384 642.384 642.384
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 110 110.353
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.469
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.34
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 111.036 112.35 109.674 110.179 112.776
  Cash Receipts 166.269 168.057 163.822 170.196 171.085
  Cash Payments -26.214 -25.424 -24.674 -27.158 -24.375
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -13.586 -15.574 -15.62 -20.129 -21.511
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -15.433 -14.709 -13.854 -12.73 -12.423
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 4.35 2.537 -26.975 53.751 12.84
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4.35 2.537 -26.975 53.751 12.84
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -136.599 -146.008 -36.421 -160.249 -126.997
  Total Cash Dividends Paid -117.492 -117.492 -126.935 -115.372 -113.446
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -19.107 -28.516 90.514 -44.877 -13.551
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -21.213 -31.121 46.278 3.681 -1.381
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 60.155 111.036 52.581 112.35 55.725
  Cash Receipts 87.483 166.269 83.212 168.057 83.143
  Cash Payments -11.625 -26.214 -15.797 -25.424 -12.651
  Cash Interest Paid -7.1 -13.586 -7.358 -15.574 -7.385
  Changes in Working Capital -8.603 -15.433 -7.476 -14.709 -7.382
  Cash From Investing Activities -6.335 4.35 9.412 2.537 -2.261
  Other Investing Cash Flow Items, Total -6.335 4.35 9.412 2.537 -2.261
  Cash From Financing Activities -43.031 -136.599 -78.777 -146.008 -100.583
  Total Cash Dividends Paid -59.549 -117.492 -59.549 -117.492 -59.549
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 16.518 -19.107 -19.228 -28.516 -41.034
  Net Change in Cash 10.789 -21.213 -16.784 -31.121 -47.119
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Wesfarmers Investments Pty. Ltd. Corporation 24.7538 159014206 0 2023-07-12 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 8.0977 52018423 23145430 2023-07-12 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6359 16932786 -551016 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4942 16022271 113215 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.2124 14212092 5611981 2023-07-12 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.7765 11412207 0 2023-07-12 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8712 5596703 13368 2023-09-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.7662 4922142 -283334 2023-07-12 LOW
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.7275 4673055 237942 2023-09-30 HIGH
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7131 4580697 1579716 2022-12-31 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6683 4293255 146529 2023-03-31 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.5774 3708812 -421456 2023-07-12 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.4455 2861856 216522 2023-07-12 LOW
  Djerriwarrh Investments Ltd. Investment Advisor 0.4272 2744045 -390000 2023-07-12 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 0.4215 2707767 2707767 2022-12-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3877 2490537 172982 2023-07-12 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3582 2301277 -10626600 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.3573 2294970 578457 2023-06-30 MED
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.3114 2000285 -45073 2023-01-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2997 1925292 -910832 2023-07-12 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Commercial REITs (NEC)

  Level 12, Brookfield Place Tower 2
  123 St Georges Terrace
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου