Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Bull Horn Holdings Corp. - BHSE CFD

10.00
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 10
Άνοιγμα* 10
Μεταβολή 1 έτους* 0.2%
Εύρος ημέρας* 10 - 10
Εύρος 52 εβδ. 6.52-10.29
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 18.11K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 130.44K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 42.47M
Αναλογία P/E 13.32
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.12M
Έσοδα N/A
EPS 0.62
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 11, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Feb 10, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Feb 9, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Feb 8, 2022 10.00 0.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
Feb 7, 2022 10.00 0.01 0.10% 9.99 10.00 9.99
Feb 4, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 9.99 9.99
Feb 3, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 9.99 9.99
Feb 2, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.98
Feb 1, 2022 9.99 0.00 0.00% 9.99 9.99 9.99
Jan 31, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 9.99 9.97
Jan 28, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 9.98 9.98
Jan 27, 2022 9.99 0.02 0.20% 9.97 9.99 9.97
Jan 26, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 10.00 9.97
Jan 25, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.97 9.96
Jan 24, 2022 9.96 -0.01 -0.10% 9.97 9.97 9.96
Jan 21, 2022 9.97 0.01 0.10% 9.96 9.97 9.96
Jan 20, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.97 9.97
Jan 19, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.99 9.97
Jan 18, 2022 9.99 0.04 0.40% 9.95 9.99 9.95
Jan 14, 2022 9.97 0.00 0.00% 9.97 9.97 9.97

Bull Horn Holdings Corp. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 0 0 -0.18098 -0.68132
Άλλο, Καθαρό -0.00707 -0.00223 -17.1 15.9031
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Καθαρά Κέρδη -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.375 9.375 9.375 9.375
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00075 -0.00024 -1.84318 1.62446
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00075 -0.00024 -1.83117 1.62446
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.18098 0.68132
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.11255 0
Other Operating Expenses, Total 0.06843 0.68132
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.0012 0.00758
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.14152 0.15569 0.10002 0.2841 0.41978
Other Operating Expenses, Total 0.14152 0.15569 0.10002 0.2841 0.41978
Λειτουργικά Έσοδα -0.14152 -0.15569 -0.10002 -0.2841 -0.41978
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.00187 0.00189 0.00191 0.00191 0.00675
Άλλο, Καθαρό 14.2125 -1.64996 4.27502 -0.93449 3.59782
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14.0729 -1.80376 4.17691 -1.21667 3.18479
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14.0729 -1.80376 4.17691 -1.21667 3.18479
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 14.0729 -1.80376 4.17691 -1.21667 3.18479
Καθαρά Κέρδη 14.0729 -1.80376 4.17691 -1.21667 3.18479
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14.0729 -1.80376 4.17691 -1.21667 3.18479
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14.0729 -1.80376 4.17691 -1.21667 3.18479
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14.0729 -1.80376 4.17691 -1.21667 3.18479
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.375 9.375 9.375 9.375 9.375
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.5011 -0.1924 0.44554 -0.12978 0.33971
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.5011 -0.1924 0.44554 -0.12978 0.33971
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0 0.00051 0.959 0.41268
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.00051 0.90718 0.40435
Cash 0 0.00051 0.90718 0.40435
Total Assets 0.08 0.17155 76.7102 76.1715
Other Long Term Assets, Total 0.08 0.17104 0
Total Current Liabilities 0.06207 0.15585 0.005 0.13993
Payable/Accrued 0 0.00045 0.005 0.13993
Accrued Expenses 0 0.00276 0
Notes Payable/Short Term Debt 0.06207 0.15264 0 0
Total Liabilities 0.06207 0.15585 22.955 7.18693
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Total Equity 0.01793 0.01569 53.7552 68.9845
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.025 0.025 71.0443 75.7838
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -0.00707 -0.00931 -17.2891 -6.79925
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 0.08 0.17155 76.7102 76.1715
Total Common Shares Outstanding 9.375 9.375 9.375 9.375
Prepaid Expenses 0.05182 0.00833
Long Term Investments 75.7512 75.7588
Other Liabilities, Total 22.95 7.047
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.8443 0.69127 0.6033 0.41268 0.21683
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.76669 0.64448 0.58463 0.40435 0.16637
Cash 0.76669 0.64448 0.58463 0.40435 0.16637
Prepaid Expenses 0.07761 0.04679 0.01867 0.00833 0.05046
Total Assets 76.5974 76.4462 76.3602 76.1715 75.9824
Long Term Investments 75.7531 75.755 75.7569 75.7588 75.7655
Total Current Liabilities 0.03182 0.03444 0.04647 0.13993 0.36386
Payable/Accrued 0.03182 0.03444 0.04647 0.13993 0.36386
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 8.76932 10.4219 6.15897 7.18693 3.81304
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 8.7375 10.3875 6.1125 7.047 3.44918
Total Equity 67.828 66.0243 70.2012 68.9845 72.1693
Common Stock 71.0443 71.0443 75.7819 75.7838 75.775
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3.21623 -5.01999 -5.58067 -6.79925 -3.60567
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 76.5974 76.4462 76.3602 76.1715 75.9824
Total Common Shares Outstanding 9.375 9.375 9.375 9.375 9.375
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.00707 -0.00223 -17.2798 15.2293
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.00707 -0.00178 -0.1157 -0.50284
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0 0.00045 -0.04727 0.17841
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.00707 0.00229 76.7724 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.055 -0.08828 -0.32498 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.06207 0.09057 -0.15264 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0 0.00051 0.90668 -0.50284
Μη Χρηματικά Στοιχεία 17.2113 -15.9106
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -75.75
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -75.75
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 77.25
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 14.0729 12.2691 16.446 15.2293 3.18479
Cash From Operating Activities -0.1405 -0.2627 -0.32255 -0.50284 -0.23797
Non-Cash Items -14.2144 -12.5663 -16.8432 -15.9106 -3.60458
Changes in Working Capital 0.00102 0.03446 0.07462 0.17841 0.18181
Cash From Financing Activities 0 0 0 0
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash -0.1405 -0.2627 -0.32255 -0.50284 -0.23797

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Bull Horn Holdings Corp. Company profile

Σχετικά με την Bull Horn Holdings Corp.

Η Bull Horn Holdings Corp. είναι μια εταιρεία με λευκή επιταγή. Η εταιρεία έχει συσταθεί με σκοπό την εξαγορά, τη συμμετοχή σε ανταλλαγή μετοχών, ανασυγκρότηση μετοχών και συγχώνευση με αυτήν, την αγορά του συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της, τη σύναψη συμβατικών συμφωνιών με αυτήν ή τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια επιχειρηματική συνένωση με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή οντότητες. Σκοπεύει να επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις στους τομείς του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και των εμπορικών σημάτων.

Industry: Shell Companies

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,346.95 Price
-0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
-0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00324

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου