Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Broadway Financial - BYFC CFD

  5.0175
  1.21%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.1050
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.9575
  Άνοιγμα* 4.9575
  Μεταβολή 1 έτους* 398.14%
  Εύρος ημέρας* 4.9575 - 5.1675
  Εύρος 52 εβδ. 5.12-11.36
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3,190.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 113.92K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 40.08M
  Αναλογία P/E 12.70
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 30.97M
  Έσοδα 42.57M
  EPS 0.51
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.61
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 11, 2024 4.9575 -0.0500 -1.00% 5.0075 5.0475 4.8575
  Apr 10, 2024 5.0775 -0.0900 -1.74% 5.1675 5.1675 4.8975
  Apr 9, 2024 5.3775 -0.1500 -2.71% 5.5275 5.5275 5.3775
  Apr 8, 2024 5.5275 0.0000 0.00% 5.5275 5.5275 5.5275
  Apr 5, 2024 5.5275 0.0000 0.00% 5.5275 5.6075 5.5075
  Apr 4, 2024 5.5375 0.0300 0.54% 5.5075 5.5775 5.5075
  Apr 3, 2024 5.5275 -0.0900 -1.60% 5.6175 5.6175 5.5075
  Apr 2, 2024 5.7475 0.1500 2.68% 5.5975 5.7675 5.5975
  Apr 1, 2024 5.5275 0.0000 0.00% 5.5275 5.5675 5.5275
  Mar 28, 2024 5.5075 -0.0600 -1.08% 5.5675 5.7675 5.3775
  Mar 27, 2024 5.7375 0.1400 2.50% 5.5975 5.8775 5.5975
  Mar 26, 2024 5.6475 0.0300 0.53% 5.6175 6.0975 5.6075
  Mar 25, 2024 5.7675 0.1500 2.67% 5.6175 5.9975 5.6075
  Mar 22, 2024 5.9175 0.3100 5.53% 5.6075 5.9575 5.6075
  Mar 21, 2024 5.9375 0.3300 5.88% 5.6075 6.1375 5.6075
  Mar 20, 2024 5.8575 0.2400 4.27% 5.6175 5.9975 5.6175
  Mar 19, 2024 5.8075 0.1500 2.65% 5.6575 5.8075 5.6575
  Mar 18, 2024 5.8175 -0.0700 -1.19% 5.8875 5.8875 5.6175
  Mar 15, 2024 5.6975 0.1400 2.52% 5.5575 5.6975 5.5475
  Mar 14, 2024 5.6375 0.1300 2.36% 5.5075 5.6375 5.5075

  Broadway Financial Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, May 3, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Broadway Financial Corp Earnings Release
  Q1 2024 Broadway Financial Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Broadway Financial Corp Annual Shareholders Meeting
  Broadway Financial Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Broadway Financial Corp Earnings Release
  Q2 2024 Broadway Financial Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8.119 -4.886 -1.049 -0.551 0.871
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.706 -3.949 -0.642 -0.206 0.815
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.636 -4.05 -0.642 -0.206 0.815
  Καθαρά Κέρδη 5.636 -4.05 -0.642 -0.206 0.815
  Total Adjustments to Net Income -0.032 0 -0.003
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.604 -4.05 -0.642 -0.206 0.812
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.604 -4.05 -0.642 -0.206 0.812
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.604 -4.05 -0.642 -0.206 0.812
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 72.8229 60.1516 27.1634 26.8337 26.7624
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07695 -0.06733 -0.02363 -0.00768 0.03034
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07695 -0.06733 -0.02294 -0.00768 0.03034
  Interest Income, Bank 36.269 24.752 17.644 16.847 15.237
  Total Interest Expense 3.409 3.749 5.475 6.386 4.929
  Net Interest Income 32.86 21.003 12.169 10.461 10.308
  Loan Loss Provision 0.997 0.176 -0.007 -1.254
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 31.863 20.827 12.169 10.468 11.562
  Non-Interest Income, Bank 1.195 3.214 1.025 1.052 0.865
  Non-Interest Expense, Bank -24.939 -28.927 -14.243 -12.071 -11.556
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.07 -0.101
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.339 2.269 2.284 1.88 2.61
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.246 1.595 1.525 1.346 1.853
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.243 1.573 1.506 1.318 1.854
  Καθαρά Κέρδη 0.243 1.573 1.506 1.318 1.854
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.239 1.55 1.499 1.311 1.842
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.239 1.55 1.499 1.311 1.842
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.239 1.55 1.499 1.311 1.842
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 70.4959 70.8574 72.8045 72.9638 72.989
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00339 0.02187 0.02059 0.01797 0.02524
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00339 0.02187 0.02059 0.01797 0.02524
  Interest Income, Bank 11.64 11.043 10.661 9.228 8.501
  Total Interest Expense 4.372 2.769 1.619 0.62 0.463
  Net Interest Income 7.268 8.274 9.042 8.608 8.038
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 6.5 8.232 8.637 7.587 8.615
  Non-Interest Income, Bank 0.26 0.289 0.288 0.365 0.261
  Non-Interest Expense, Bank -6.421 -6.252 -6.641 -6.072 -6.266
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.003 -0.022 -0.019 -0.028 0.001
  Loan Loss Provision 0.768 0.042 0.405 1.021 -0.577
  Total Adjustments to Net Income -0.004 -0.023 -0.007 -0.007 -0.012
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1184.29 1093.51 483.378 440.369 409.397
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10.291 10.344 2.54 2.783 2.242
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.872 6.101 5.633 5.22 5.045
  Other Assets, Total 10.072 8.433 4.78 4.868 5.692
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.91 12.441 4.261 4.429 3.392
  Σύνολο Οφειλών 904.811 952.505 434.493 391.521 360.961
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 3.315 4.335 5.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 3.315 4.335 5.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.787 1.033 1.055
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 279.482 141 48.885 48.848 48.436
  Κοινή Μετοχή 0.761 0.744 0.306 0.305 0.3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 143.491 140.289 46.851 46.426 46.141
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9.294 3.673 7.783 8.425 8.631
  Treasury Stock - Common -5.326 -5.326 -5.326 -5.326 -5.326
  ESOP Debt Guarantee -1.265 -0.829 -0.893 -0.959 -1.027
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -17.473 -0.551 0.164 -0.023 -0.283
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1184.29 1093.51 483.378 440.369 409.397
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 73.4325 71.7684 28.0382 27.8678 27.4188
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14.699 14.376 6.276 6.398
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.408 -4.032 -3.736 -3.615
  Υπεραξία, Καθαρό 25.858 25.996
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.501 2.936
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.17 0.1
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 150 3
  Total Preferred Shares Outstanding 0.15 0.003
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1231.37 1205.06 1184.29 1169.63 1224.22
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10 10.122 10.291 10.53 10.354
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.896 10.823 11.872 11.871 9.012
  Other Assets, Total 10.828 10.285 10.072 8.951 8.815
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.176 13.9 11.91 11.246 9.066
  Σύνολο Οφειλών 954.083 925.385 904.811 892.203 939.59
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 277.289 279.676 279.482 277.431 284.634
  Κοινή Μετοχή 0.768 0.761 0.761 0.761 0.761
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 143.659 143.621 143.491 143.457 143.427
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9.854 9.611 9.294 7.788 6.47
  Treasury Stock - Common -5.326 -5.326 -5.326 -5.326 -5.326
  ESOP Debt Guarantee -4.247 -3.963 -1.265 -0.781 -0.797
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -17.419 -15.028 -17.473 -18.468 -9.901
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1231.37 1205.06 1184.29 1169.63 1224.22
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 74.2372 73.5033 73.4325 73.4365 73.4841
  Υπεραξία, Καθαρό 25.858 25.858 25.858 25.858 25.858
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.306 2.403 2.501 2.61 2.719
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.195 0.192 0.17 0.151 0.123
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 150 150 150 150 150
  Total Preferred Shares Outstanding 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5.706 -3.949 -0.642 -0.206 0.815
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6.324 0.624 -13.555 8.533 0.234
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.376 0.287 0.121 0.227 0.241
  Deferred Taxes 1.492 -0.903 -0.492 -0.284 0.155
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.854 1.144 0.587 0.529 0.423
  Cash Taxes Paid 0.332 0.711 0.008 0.013 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.053 3.716 5.771 6.336 4.898
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.831 3.652 -13.129 8.267 -1.4
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -323.959 24.965 50.712 -39.149 -0.818
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.323 -1.138 -0.415 -0.041 -0.077
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -323.636 26.103 51.127 -39.108 -0.741
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 102.22 109.822 43.386 29.531 -4.984
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -47.765 82.36 44.406 30.296 -4.984
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 150 30.837
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -215.415 135.411 80.543 -1.085 -5.568
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -3.315 -1.02 -0.765
  Amortization 0.435 0.393
  Total Cash Dividends Paid -0.015 -0.06
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1.595 5.706 4.181 2.835 0.982
  Cash From Operating Activities 3.801 6.324 5.328 -0.359 -1.808
  Cash From Operating Activities 0.172 0.376 0.63 0.573 0.03
  Deferred Taxes 0.569 1.492 1.732 1.071 0.096
  Non-Cash Items -0.329 -0.854 -0.49 -0.652 -0.251
  Cash Taxes Paid 0 0.332 0.042 0 0
  Cash Interest Paid 2.882 3.053 1.758 1.378 0.822
  Changes in Working Capital 1.696 -0.831 -1.051 -4.403 -2.774
  Cash From Investing Activities -6.319 -323.959 -275.522 -91.466 -26.296
  Capital Expenditures -0.003 -0.323 -0.816 -0.583 -0.067
  Other Investing Cash Flow Items, Total -6.316 -323.636 -274.706 -90.883 -26.229
  Cash From Financing Activities 16.061 102.22 90.891 140.442 42.69
  Financing Cash Flow Items 16.061 -47.765 -59.094 -9.543 42.705
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Net Change in Cash 13.543 -215.415 -179.303 48.617 14.586
  Amortization 0.098 0.435 0.326 0.217 0.109
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 150 150 150
  Total Cash Dividends Paid 0 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Broadway Financial Company profile

  Σχετικά με την Broadway Financial

  Η Broadway Financial Corporation είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου τραπεζών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των αποταμιεύσεων και των δανείων. Η τράπεζα είναι αποταμιευτικό ίδρυμα προσανατολισμένο στην κοινότητα. Η δραστηριότητα της Τράπεζας συνίσταται σε καταθέσεις από το ευρύ κοινό και στη χρήση αυτών των καταθέσεων, μαζί με δάνεια και άλλα κεφάλαια, για τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων που εξασφαλίζονται από κατοικίες με πάνω από πέντε ή περισσότερες μονάδες (πολυκατοικίες), εμπορικά ακίνητα και κατοικίες με μία έως τέσσερις μονάδες (μονοκατοικίες). Η Τράπεζα λειτουργεί μέσω γραφείων στο Λος Άντζελες και στην πόλη Inglewood της Καλιφόρνια. Το χαρτοφυλάκιο δανείων της αποτελείται από ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και εμπορικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών. Οι καταθέσεις της αποτελούνται από λογαριασμούς ταμιευτηρίου, λογαριασμούς επιταγών, λογαριασμούς διαπραγματεύσιμης εντολής ανάληψης (NOW), λογαριασμούς χρηματαγοράς και πιστοποιητικά καταθέσεων προθεσμίας.

  Industry: Banks (NEC)

  5055 Wilshire Blvd Ste 500
  LOS ANGELES
  CALIFORNIA 90036
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου