Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές BridgeBio Pharma, Inc. - BBIO CFD

13.73
1.63%
0.06
Χαμηλό: 13.32
Υψηλό: 13.74
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

BridgeBio Pharma Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 13.51
Άνοιγμα* 13.35
Μεταβολή 1 έτους* 102.58%
Εύρος ημέρας* 13.32 - 13.74
Εύρος 52 εβδ. 5.74-19.95
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.48M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 67.24M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.21B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 160.50M
Έσοδα 77.78M
EPS -2.83
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.70
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 13.73 0.66 5.05% 13.07 13.78 13.02
May 25, 2023 13.51 0.23 1.73% 13.28 13.60 12.72
May 24, 2023 13.26 -0.32 -2.36% 13.58 13.60 12.98
May 23, 2023 13.61 -0.07 -0.51% 13.68 14.38 13.51
May 22, 2023 13.67 -0.06 -0.44% 13.73 13.99 13.59
May 19, 2023 13.68 -0.29 -2.08% 13.97 14.38 13.64
May 18, 2023 13.94 0.10 0.72% 13.84 14.02 13.48
May 17, 2023 14.04 0.10 0.72% 13.94 14.18 13.78
May 16, 2023 14.06 -0.36 -2.50% 14.42 14.45 13.90
May 15, 2023 14.80 1.28 9.47% 13.52 14.92 13.44
May 12, 2023 13.51 -0.71 -4.99% 14.22 14.25 13.48
May 11, 2023 14.23 0.42 3.04% 13.81 14.40 13.70
May 10, 2023 13.78 -0.06 -0.43% 13.84 14.04 13.38
May 9, 2023 13.72 0.47 3.55% 13.25 14.01 13.03
May 8, 2023 13.47 -0.61 -4.33% 14.08 14.08 13.43
May 5, 2023 13.64 0.53 4.04% 13.11 13.71 12.98
May 4, 2023 13.45 -0.71 -5.01% 14.16 14.34 13.19
May 3, 2023 14.36 0.53 3.83% 13.83 14.59 13.61
May 2, 2023 13.92 -0.31 -2.18% 14.23 14.23 13.48
May 1, 2023 14.30 0.00 0.00% 14.30 14.95 14.20

BridgeBio Pharma, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 21, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

16:00

Χώρα

US

Γεγονός

BridgeBio Pharma Inc Annual Shareholders Meeting
BridgeBio Pharma Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, June 22, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

16:00

Χώρα

US

Γεγονός

BridgeBio Pharma Inc Annual Shareholders Meeting
BridgeBio Pharma Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 BridgeBio Pharma Inc Earnings Release
Q2 2023 BridgeBio Pharma Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 BridgeBio Pharma Inc Earnings Release
Q3 2023 BridgeBio Pharma Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 77.648 69.716 8.249 40.56 0
Έσοδα 77.648 69.716 8.249 40.56 0
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.434 3.114 0 2.5 0
Ακαθάριστο Εισόδημα 74.214 66.602 8.249 38.06 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 589.85 646.348 482.731 307.216 164.333
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 143.189 192.21 145.684 94.353 43.587
Έρευνα & Ανάπτυξη 399.462 451.024 337.047 207.947 140.073
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 43.765 2.416 -19.327
Λειτουργικά Έσοδα -512.202 -576.632 -474.482 -266.656 -164.333
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 35.05 -45.645 -32.64 -20.719 -0.818
Άλλο, Καθαρό -7.5 35.823 1.634 -1.21 -4.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -484.652 -586.454 -505.488 -288.585 -169.451
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -484.652 -586.454 -505.488 -288.585 -169.451
Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.469 23.915 56.764 27.998 38.702
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -481.183 -562.539 -448.724 -260.587 -130.749
Καθαρά Κέρδη -481.183 -562.539 -448.724 -260.587 -130.749
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -481.183 -562.539 -448.724 -260.587 -130.749
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -481.183 -562.539 -448.724 -260.587 -130.749
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -481.183 -562.539 -448.724 -260.587 -130.749
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 147.473 144.357 117.995 105.099 115
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.26285 -3.89687 -3.80289 -2.47944 -1.13695
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.96609 -3.89687 -3.80289 -2.45645 -1.30501
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1.826 1.87 0.338 73.746 1.694
Έσοδα 1.826 1.87 0.338 73.746 1.694
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 127.989 131.102 129.454 153.922 175.372
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.108 31.862 31.188 36.426 43.713
Έρευνα & Ανάπτυξη 92.861 90.902 92.511 108.4 107.649
Λειτουργικά Έσοδα -126.163 -129.232 -129.116 -80.176 -173.678
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15.004 -15.898 -17.408 88.433 -20.077
Άλλο, Καθαρό -1.565 4.56 6.331 -10.816 -7.575
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -142.732 -140.57 -140.193 -2.559 -201.33
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -142.732 -140.57 -140.193 -2.559 -201.33
Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.576 2.979 2.854 -7.297 4.933
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -140.156 -137.591 -137.339 -9.856 -196.397
Καθαρά Κέρδη -140.156 -137.591 -137.339 -9.856 -196.397
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -140.156 -137.591 -137.339 -9.856 -196.397
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -140.156 -137.591 -137.339 -9.856 -196.397
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -140.156 -137.591 -137.339 -9.856 -196.397
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 152.646 149.365 147.938 146.685 145.882
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.91818 -0.92117 -0.92836 -0.06719 -1.34627
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.89611 -0.86968 -0.89445 -0.00995 -1.19093
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.651 0.647 0.739 0.7 1.348
Ακαθάριστο Εισόδημα 1.175 1.223 -0.401 73.046 0.346
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.369 7.691 5.016 8.396 22.662
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 548.853 888.858 642.824 568.622 445.223
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 471.922 836.663 607.093 545.993 436.086
Μετρητά & Ισοδύναμα 376.689 393.772 356.082 363.773 436.086
Prepaid Expenses 21.922 32.269 35.592 22.629 7.087
Other Current Assets, Total 55.009 19.926 0.139 2.05
Total Assets 623.036 1012.79 703.588 631.679 464.941
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.247 45.973 36.833 5.625 1.575
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.806
Accumulated Depreciation, Total -0.231
Long Term Investments 31.144 17.05
Other Long Term Assets, Total 20.224 33.027 23.931 26.288 1.093
Total Current Liabilities 121.428 135.069 95.648 60.385 32.577
Accounts Payable 11.558 11.884 8.945 8.852 13.509
Accrued Expenses 101.714 122.89 79.567 47.455 15.062
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 8.156 0 5.55 4.078 4.006
Total Liabilities 1877.65 1883.21 645.682 223.225 150.062
Total Long Term Debt 1707.61 1705.05 477.43 91.791 54.507
Long Term Debt 1707.61 1703.81 475.857 91.791 54.507
Minority Interest 9.693 4.835 49.98 67.522 62.483
Other Liabilities, Total 38.917 38.252 22.624 3.527 0.495
Total Equity -1254.62 -870.414 57.906 408.454 314.879
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 478.865
Common Stock 0.157 0.154 0.125 0.124 3.373
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1918.15 -1436.97 -888.755 -440.031 -167.359
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 623.036 1012.79 703.588 631.679 464.941
Total Common Shares Outstanding 150.626 147.343 122.849 123.658 115
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 95.233 442.891 251.011 182.22
Redeemable Preferred Stock 0
Additional Paid-In Capital 938.703 841.53 1021.34 848.107
Other Equity, Total -0.328 -0.132 0.192 0.254
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.295 1.586
Capital Lease Obligations 1.245 1.573
Treasury Stock - Common -275 -275 -75
Intangibles, Net 28.712 44.934
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 552.702 548.853 642.219 771.28 716.23
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 491.293 471.922 591.977 715.705 671.226
Μετρητά & Ισοδύναμα 407.368 376.689 483.235 470.098 371.55
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 83.925 95.233 108.742 245.607 299.676
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
Prepaid Expenses 25.145 21.922 25.521 32.614 33.844
Total Assets 625.68 623.036 728.74 862.233 813.149
Property/Plant/Equipment, Total - Net 24.098 25.247 27.341 29.723 31.118
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 20.767 20.224 29.87 31.322 35.325
Total Current Liabilities 96.596 121.428 119.194 141.16 103.463
Accounts Payable 4.076 11.558 10.158 8.793 10.107
Accrued Expenses 85.845 101.714 101.518 125.177 93.356
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Other Current Liabilities, Total 6.675 8.156 7.518 7.19
Total Liabilities 1851.34 1877.65 1867.16 1887.77 1854.15
Total Long Term Debt 1713.29 1707.61 1698.69 1693.18 1708.05
Long Term Debt 1713.29 1707.61 1698.69 1693.18 1708.05
Capital Lease Obligations
Minority Interest 12.052 9.693 8.044 10.519 0.309
Other Liabilities, Total 29.405 38.917 41.226 42.907 42.323
Total Equity -1225.67 -1254.62 -1138.42 -1025.53 -1041
Common Stock 0.167 0.157 0.156 0.154 0.154
Additional Paid-In Capital 1106.64 938.703 917.333 892.96 867.596
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2057.46 -1918.15 -1780.56 -1643.22 -1633.36
Treasury Stock - Common -275 -275 -275 -275 -275
Other Equity, Total -0.012 -0.328 -0.348 -0.427 -0.383
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 625.68 623.036 728.74 862.233 813.149
Total Common Shares Outstanding 160.435 150.626 149.367 148.246 147.694
Accounts Receivable - Trade, Net
Other Current Assets, Total 36.264 55.009 24.721 22.961 11.16
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Intangibles, Net 28.113 28.712 29.31 29.908 30.476
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -484.652 -586.454 -505.488 -288.585 -169.451
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -419.494 -497.934 -399.714 -253.587 -136.643
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6.771 5.843 0.245
Μη Χρηματικά Στοιχεία 24.047 83.736 90.84 45.913 10.072
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 54.443 29.774 15.322 6.092 1.574
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 34.34 -1.059 14.934 -10.915 22.491
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 453.147 -200.826 -52.993 -217.253 -21.036
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.321 -13.246 -7.518 -5.138 -18.178
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 459.468 -187.58 -45.475 -212.115 -2.858
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -13.134 736.446 447.189 398.792 501.548
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.724 -163.695 -41.939 -7.272 14.196
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.076 -179.536 -60.872 368.946 430.974
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -20.486 1079.68 550 37.118 56.378
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 20.519 37.686 -5.518 -72.048 343.869
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -142.732 -484.652 -344.082 -203.889 -201.33
Cash From Operating Activities -144.322 -419.494 -326.251 -191.088 -160.635
Non-Cash Items 28.579 24.047 -9.872 -20.128 42.625
Cash Interest Paid 22.059 54.443 47.575 25.435 18.809
Changes in Working Capital -31.802 34.34 22.592 29.463 -3.814
Cash From Investing Activities 12.298 453.147 435.182 288.325 138.623
Capital Expenditures -0.012 -6.321 -5.52 -4.761 -0.859
Other Investing Cash Flow Items, Total 12.31 459.468 440.702 293.086 139.482
Cash From Financing Activities 150.249 -13.134 -19.511 -20.956 -0.16
Financing Cash Flow Items 5.231 -0.724 -2.192 -1.596 -1.23
Issuance (Retirement) of Stock, Net 145.018 8.076 3.167 1.126 1.07
Issuance (Retirement) of Debt, Net -20.486 -20.486 -20.486 0
Net Change in Cash 18.225 20.519 89.42 76.281 -22.172
Cash From Operating Activities 1.633 6.771 5.111 3.466 1.884
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. Private Equity 19.3525 31060971 0 2023-03-31 MED
Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 16.5862 26620991 0 2023-03-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.5093 12052540 1471801 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6814 7513663 -213232 2023-03-31 LOW
Kumar (Neil) Individual Investor 4.3997 7061605 0 2023-05-17 LOW
Aisling Capital Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 3.7807 6068125 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.2043 5143013 -3701930 2023-03-31 LOW
Cormorant Asset Management, LP Hedge Fund 2.8395 4557414 3188235 2023-03-31 LOW
HHLR Advisors, Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4787 3978410 -1208815 2023-03-31 LOW
Laurion Capital Management LP Hedge Fund 2.1886 3512759 1289505 2023-03-31 HIGH
SunAmerica Asset Management, LLC Investment Advisor 1.685 2704374 -1015711 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4038 2253158 187251 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.3907 2232021 -468803 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.311 2104234 1401129 2023-03-31 LOW
Perceptive Advisors LLC Private Equity 1.1882 1907033 210000 2023-03-31 MED
Sequoia Capital Global Equities Venture Capital 1.1591 1860364 0 2023-03-31 LOW
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.9639 1547045 162116 2023-03-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8987 1442432 901628 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.8505 1365057 519245 2023-03-31 LOW
Octagon Capital Advisors LP Hedge Fund 0.8337 1338160 404417 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

BridgeBio Pharma, Inc. Company profile

Σχετικά με την BridgeBio Pharma, Inc.

Η BridgeBio Pharma, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία εμπορικού σταδίου που ιδρύθηκε για να ανακαλύπτει, να δημιουργεί, να δοκιμάζει και να παρέχει μετασχηματιστικά φάρμακα για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από γενετικές ασθένειες και καρκίνους με σαφείς γενετικούς παράγοντες. Ο αγωγός περίπου 30 αναπτυξιακών προγραμμάτων της Εταιρείας κυμαίνεται από τις πρώιμες επιστημονικές έως τις προχωρημένες κλινικές δοκιμές και ο εμπορικός της οργανισμός επικεντρώνεται στην παροχή των δύο πρώτων εγκεκριμένων θεραπειών της Εταιρείας και στην προετοιμασία για την πιθανή εμπορική διάθεση πρόσθετων θεραπειών. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα BBP-265, BBP-831, BBP-631, Encaleret και KRAS. Το Acoramidis (AG10) της βρίσκεται υπό κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ για τη θεραπεία της αμυλοείδωσης-καρδιομυοπάθειας TTR (ATTR-CM). Η χαμηλής δόσης infigratinib (BBP-831) βρίσκεται υπό κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ για τη θεραπεία της αχονδροπλασίας σε παιδιατρικούς ασθενείς. Το BBP-631 βρίσκεται υπό κλινική δοκιμή φάσης Ι/ΙΙΙ για τη θεραπεία της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων (CAH).

Industry: Biopharmaceuticals

3160 Porter Dr.
Suite 250
PALO ALTO
CALIFORNIA 94304
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,785.45 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,944.17 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.14 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
+3.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00412

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου