Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Breeze Holdings Acquisition Corp. - BREZ CFD

  11.14
  0.36%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.18
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 11.18
  Άνοιγμα* 11.18
  Μεταβολή 1 έτους* 7.19%
  Εύρος ημέρας* 11.14 - 11.18
  Εύρος 52 εβδ. 10.33-12.24
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6,480.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 194.32K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 49.04M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.32M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 10, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 11.14 -0.04 -0.36% 11.18 11.18 11.14
  Sep 21, 2023 11.18 0.07 0.63% 11.11 11.18 11.10
  Sep 20, 2023 11.11 0.00 0.00% 11.11 11.15 10.98
  Sep 19, 2023 11.18 0.07 0.63% 11.11 11.25 11.10
  Sep 18, 2023 11.24 0.01 0.09% 11.23 11.39 11.22
  Sep 15, 2023 11.23 0.00 0.00% 11.23 11.23 11.23
  Sep 14, 2023 11.41 0.18 1.60% 11.23 11.41 11.23
  Sep 13, 2023 11.25 0.02 0.18% 11.23 11.26 11.23
  Sep 12, 2023 11.24 0.01 0.09% 11.23 11.31 11.23
  Sep 11, 2023 11.28 0.05 0.45% 11.23 11.48 11.23
  Sep 8, 2023 11.38 0.15 1.34% 11.23 11.68 11.23
  Sep 7, 2023 11.33 0.10 0.89% 11.23 11.33 11.23
  Sep 6, 2023 11.35 0.24 2.16% 11.11 11.35 11.02
  Sep 5, 2023 11.28 0.15 1.35% 11.13 11.28 11.13
  Sep 1, 2023 11.16 -0.06 -0.53% 11.22 11.32 11.00
  Aug 31, 2023 11.22 -0.16 -1.41% 11.38 11.38 11.17
  Aug 30, 2023 11.30 0.00 0.00% 11.30 11.36 11.30
  Aug 29, 2023 11.30 -0.09 -0.79% 11.39 11.39 11.30
  Aug 28, 2023 11.31 0.00 0.00% 11.31 11.37 11.30
  Aug 25, 2023 11.31 0.01 0.09% 11.30 11.32 11.30

  Breeze Holdings Acquisition Corp. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, November 10, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Breeze Holdings Acquisition Corp Earnings Release
  Q3 2023 Breeze Holdings Acquisition Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, February 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Breeze Holdings Acquisition Corp Earnings Release
  Q4 2023 Breeze Holdings Acquisition Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Συνολικά έσοδα 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.32315 1.72236 0.34422
  Other Operating Expenses, Total 2.32315 1.72236 0.34422
  Λειτουργικά Έσοδα -2.32315 -1.72236 -0.34422
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.18972 0.04784 0.00966
  Άλλο, Καθαρό 5.92375 10.3785 -2.20313
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.79031 8.70398 -2.53769
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.78822 8.70398 -2.53769
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3.78822 8.70398 -2.53769
  Καθαρά Κέρδη 3.78822 8.70398 -2.53769
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3.78822 8.70398 -2.53769
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3.78822 8.70398 -2.53769
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.78822 8.70398 -2.53769
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.294 14.6311 14.625
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.4076 0.5949 -0.17352
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.4076 0.5949 -0.17352
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.89013 0.71253 0.52363 0.1019 0.98509
  Other Operating Expenses, Total 0.89013 0.71253 0.52363 0.1019 0.98509
  Λειτουργικά Έσοδα -0.89013 -0.71253 -0.52363 -0.1019 -0.98509
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.06833 0 0.07057 0.06626 0.05288
  Άλλο, Καθαρό 0.16925 -0.3385 1.916 0.84625 3.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.65255 -1.05104 1.46294 0.81061 2.56779
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.65426 -1.04941 1.45923 0.81061 2.56779
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.65426 -1.04941 1.45923 0.81061 2.56779
  Καθαρά Κέρδη -0.65426 -1.04941 1.45923 0.81061 2.56779
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.65426 -1.04941 1.45923 0.81061 2.56779
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.65426 -1.04941 1.45923 0.81061 2.56779
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.65426 -1.04941 1.45923 0.81061 2.56779
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.77923 4.78114 7.33847 10.4966 14.64
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1369 -0.21949 0.19885 0.07723 0.1754
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.1369 -0.21949 0.19885 0.07723 0.1754
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.20271 0.12956 0.83077
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.01413 0.0054 0.69382
  Μετρητά 0.01413 0.0054 0.69382
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.1705 0.12416 0.13695
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 17.9337 118.061 117.589
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 17.731 117.932 116.734
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.02329
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.55053 1.99676 0.30222
  Payable/Accrued 0.0675 0.59845 0.06726
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0 0.2 0.02316
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.48303 1.19832 0.2118
  Σύνολο Οφειλών 6.73528 9.10526 17.8125
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.18475 7.1085 17.5103
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.1984 108.956 99.776
  Κοινή Μετοχή 17.7305 115 115
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 0.47585 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -6.53208 -6.52031 -15.2243
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 17.9337 118.061 117.589
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4.8302 14.64 14.625
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.01807
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.20704 0.20271 0.25304 0.16961 0.11126
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.03757 0.01413 0.00008 0.00124 0.00964
  Μετρητά 0.03757 0.01413 0.00008 0.00124 0.00964
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.1508 0.1705 0.25296 0.16837 0.10161
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12.77 17.9337 17.8065 49.5607 119.246
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 12.563 17.731 17.5535 49.3911 119.134
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.66029 5.55053 4.71248 4.1648 4.11355
  Payable/Accrued 0.33817 0.0675 0.89061 0.85752 1.25821
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.07155 0 0 0.09918 0.24932
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 1.42198 0.88698 0.281
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.25057 5.48303 2.39989 2.32112 2.32502
  Σύνολο Οφειλών 7.67579 6.73528 5.55873 6.92705 7.72205
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.0155 1.18475 0.84625 2.76225 3.6085
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.09425 11.1984 12.2478 42.6336 111.524
  Κοινή Μετοχή 12.5075 17.7305 17.553 49.3389 119.025
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 0 0 0 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -7.4133 -6.53208 -5.3052 -6.70527 -7.50167
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12.77 17.9337 17.8065 49.5607 119.246
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4.32048 4.8302 4.8302 7.90701 14.64
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.01867 0.01807
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3.78822 8.70398 -2.53769
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.02273 -0.68842 -0.25363
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -6.11347 -10.0246 2.19365
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.69958 0.63219 0.09042
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 100.376 -1.15 -116.725
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 100.376 -1.15 -116.725
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -97.3446 1.15 117.672
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.40084 1.15 -0.47756
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -101.546 0 118.15
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.00873 -0.68842 0.69382
  Deferred Taxes 0.00209
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2.80021
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -0.65426 3.78822 4.83763 3.3784 2.56779
  Cash From Operating Activities -0.58656 -3.02273 -1.65855 -1.00014 -0.27676
  Non-Cash Items -0.23758 -6.11347 -6.45197 -4.46539 -3.55288
  Changes in Working Capital 0.30737 -0.69958 -0.04793 0.08685 0.70833
  Net Change in Cash 0.02344 0.00873 -0.00533 -0.00416 0.00424
  Cash From Investing Activities 5.22293 100.376 100.568 68.6596 -1.15
  Other Investing Cash Flow Items, Total 5.22293 100.376 100.568 68.6596 -1.15
  Cash From Financing Activities -4.61293 -97.3446 -98.9146 -67.6637 1.431
  Financing Cash Flow Items 0.173 1.40084 1.20916 1.15 1.15
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -5.39593 -101.546 -101.546 -69.7006
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.61 2.80021 1.42198 0.88698 0.281
  Deferred Taxes -0.00209 0.00209 0.00372

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Breeze Holdings Acquisition Corp. Company profile

  Σχετικά με την Breeze Holdings Acquisition Corp.

  Η Breeze Holdings Acquisition Corp. είναι εταιρεία λευκής επιταγής. Η εταιρεία έχει συσταθεί με σκοπό την πραγματοποίηση συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς μετοχών, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιου επιχειρηματικού συνδυασμού με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Η εταιρεία επικεντρώνεται για μια επιχείρηση-στόχο στον κλάδο της ενέργειας στη Βόρεια Αμερική. Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες και δεν έχει δημιουργήσει έσοδα.

  Industry: Shell Companies

  955 W. John Carpenter Fwy.
  Ste. 100-929
  IRVING
  TEXAS 75039
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου